RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Строк договору - істотна умова


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
11/01/19 07:24  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > lili-ya5    10/01/19 21:04Дерево
Співставте текст договору з положеннями ст.316 ГК, тому що складно щось коментувати, якщо не бачити документ. Відсутність терміну дії "рамкового" договору означає, що кожна окрема послуга надається за окремим погодженням сторін.

10/01/19 21:04  lili-ya5 > lili-ya5    10/01/19 21:01Дерево
Але в договорі немає конкретного терміну дії

10/01/19 21:01  lili-ya5 > Евгений Осычнюк    10/01/19 18:14Дерево
Договір містить положення про права ,обовязки сторін, відповідальність, терміни оплати за перевезення, та інше. Також в договорі прописано, що по кожному конкретному перевезенні підписується Заявка яка містить інформацію про маршрут , і терміни доставки вантажу.

10/01/19 18:14  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > login2018    10/01/19 15:54Дерево
Це як - немістить терміну дії? В договорі не зазначено, що і коли треба по ньому зробити? Тоді він не буде вважатись укладеним.

10/01/19 15:54  login2018 > ARM    7/02/17 10:56Дерево
якщо Договір транспортного експедирування взагалі не містить умови про термін дії, чи можна його вважати безстроковим?

8/02/17 12:25  KsenijaОтправить письмо > Max.hamann123    7/02/17 20:00Дерево
думаю да. обязательства ж не исполнены, уведомления о расторжении не было.
надо отправить акт в 2 экз. с сопроводительным письмом с описью на подпись, потом подождать ответ, срок оплаты а потом идти в суд. это если есть док-ва предоставления услуг.
или как у вас в дог установлено.

7/02/17 20:00  Max.hamann123Отправить письмо > Ksenija    7/02/17 10:51Дерево
Задания предоставлялись либо в устной форме, либо по электронной почте! В принципе, подтвердить факт получения от заказчика заданий - не проблема. То есть получается, если от заказчика были задания в последнем месяце, считать договор выполненным в предыдущем месяце нет оснований, ведь правильно?

7/02/17 10:56  ARM > Швейк    28/01/16 15:58Дерево
Вам дали верный ответ в первом же посте, но Вы настаиваете на то, что бы Вам помогли "закрыть" глаза. Для чего? Что бы гордо проиграть и сказать, что суд был ангажирован?

7/02/17 10:51  KsenijaОтправить письмо > Max.hamann123    6/02/17 22:52Дерево
может на почту заказали работы? как заказ работ происходил на последний месяц?

6/02/17 22:52  Max.hamann123Отправить письмо > svp555    29/01/16 15:30Дерево
Ребята, речь идёт о договоре предоставления услуг. Согласно условиям договора исполнитель обязуется ежемесячно предоставлять определенные услуги, а заказчик соответственно их оплачивать в фиксированном ежемесячном размере. При этом в договоре нет ни слова о сроке действия договора. Указаны только условия расторжения договора - одна из сторон должна уведомить другую за 30 дней.

Можно ли этот договор квалифицировать бессрочным? Мол, договор действует, пока одна из сторон не инициирует его расторжение. Проблема в том, что за последний месяц услуг заказчик отказывается платить, ссылаясь на то, что т.к. нет срока договора, то договір діє до припинення зобов'язання, що виникло з договору, виконанням, а это виконання соответственно произошло якобы в прошлом месяце.

29/01/16 15:30  svp555Отправить письмо > Швейк    28/01/16 15:48Дерево
Інф. лист ВГСУ від 07.04.2008 N 01-8/211 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
32.
...
Згідно з частиною третьою статті 180 ГКУ при укладенні господарського договору сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити, зокрема, строк дії договору. Отже, строк дії господарського договору є його істотною умовою. Разом з тим слід мати на увазі, що строк дії договору, який сторони зобов'язані погодити, не обмежений будь-яким максимальним строком.
Тому сторони можуть визначити, що договір діє до припинення прав та обов'язків, які з нього виникли.
При цьому слід враховувати, що за змістом статті 637, частин третьої та четвертої статті 213 ЦКУ метою тлумачення договору є виявлення справжньої волі сторін, що згідно з частиною першою статті 218 ЦК України недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом, та що згідно з частиною першою статті 7 ЦКУ цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту. Згідно зі звичаєм, що склався в діловому обороті, не зазначення в договорі строку дії договору свідчить про волю сторін на встановлення правила про те, що договір діє до припинення зобов'язання, що виникло з договору, виконанням або з інших підстав відповідно до закону. Отже, за відсутності в господарському договорі строку дії договору у суду немає підстав вважати його неукладеним, якщо докази, наявні у справі, не свідчать про те, що справжня воля сторін полягала у намірі досягнути згоди про строк дії договору в майбутньому.

+ то, о чем писал Rossi:
Постанова Пленуму ВГСУ № 11 від 29.05.2013 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
2.6.
...
Водночас господарським судам необхідно враховувати таке. Визначення договору як неукладеного може мати місце на стадії укладення договору, а не за наслідками виконання його сторонами.
...

29/01/16 14:56  старыйОтправить письмо > Швейк    28/01/16 15:48Дерево
ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
ЛИСТ
від 27.09.2012 р. N 10-1393/0/4-12
Головам апеляційних судів областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційного суду Автономної Республіки Крим

Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин

2.«Відповідно до частини першої статті 251 ЦК України строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами (частина перша статті 252 ЦК України).
Разом з тим із настанням певної події, яка має юридичне значення, законодавець пов'язує термін, який визначається календарною датою або вказівкою на подію, яка має неминуче настати (частина друга статті 251 та частина друга статті 252 ЦК України).
З договору поруки вбачається, що в ньому не встановлено строку, після якого порука припиняється, а умова договору поруки (пункт 11) про його дію до повного виконання боржником своїх зобов'язань перед банком за кредитним договором не є встановленим сторонами строком припинення дії поруки, оскільки суперечить частині першій статті 251 та частині першій статті 252 ЦК України, тому в цьому разі підлягають застосуванню норми частини четвертої статті 559 ЦК України про те, що порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання не пред'явить вимоги до поручителя».

29/01/16 13:48  KsenijaОтправить письмо > Швейк    29/01/16 13:33Дерево
название главы как-то намекает на то, что термин - тоже срок. да и внутренне убеждение куда девать? :)
Глава 18
ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ

Стаття 251. Поняття строку та терміну

29/01/16 13:33  Швейк > Ksenija    29/01/16 12:33Дерево
Не признавать недействительным. Если нет истотной умовы - это не укладений. В моём случае - это договор на оказание услуг, тут нет до востребывания и т.д.

29/01/16 12:33  KsenijaОтправить письмо > Швейк    28/01/16 15:58Дерево
попробовать признать дог недействительным на этом основании? для некоторых видов договоров даже предусмотрено законодательно , что если срок не установлен - значит до востребования или в разумный. и это применяют и в хоз спорах.

29/01/16 12:11  Marlboro! > Швейк    29/01/16 11:58Дерево
Немає такої практики.
Зазначена позиція про дійсність і укладеність договору без істотних умов (в т.ч. строку) відображена вже в декількох постановах Верховного суду, а також в постанові пленуму ВГСУ про недійсні правочини.
Якщо зараз Ви і знайдете таку практику, то вона буде або помилковою, або без шансів на життя.

29/01/16 11:58  Швейк > Швейк    28/01/16 15:58Дерево
Помогите, хоть ктото. Дайте реквизиты решений

28/01/16 15:58  Швейк > Rossi    28/01/16 15:56Дерево
Но хотелось бы попробывать или хотябы изучить возможность. Встречал решения высших судов, но не могу найти. Хелп

28/01/16 15:56  Rossi > Швейк    28/01/16 15:48Дерево
Если вы собираетесь признать незаключенным договор, который исполнялся, то последняя практика сводится к невозможности этого.

28/01/16 15:48  Швейк   Дерево
Колеги допоможіть, не можу знайти практику.
Ст.180 ГК передбачає, що строк договору – це істотна умова. Ст.251, 252 ЦК зазначають, щ строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями або годинами.
Відповідно, якщо в договорі зазначено, що він діє до повного виконання – це значить, що сторони не узгодили істотну умову договору – строк дії.
Допоможіть знайти останню практику ВСУ або ВГСУ з цього питання.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100