RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Зміна типу акціонерного товариства з ПАТ на ПрАТ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
19/11/18 18:00  Mark-DonОтправить письмо > Толя77    19/11/18 16:40Дерево
ПОРЯДОК ЗАМІНИ СВІДОЦТВА (СВІДОЦТВ) ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ВИПУСКУ (ВИПУСКІВ) ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНОЮ НАЙМЕНУВАННЯ ЕМІТЕНТА ТА/АБО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІСНУВАННЯ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У БЕЗДОКУМЕНТАРНІЙ ФОРМІ
Затверджено Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 р. N 736

19/11/18 16:40  Толя77 > Mark-Don    19/11/18 16:12Дерево
заміна типу аціонерного товариства з ПАТ на АТ та назви...Дякую

19/11/18 16:12  Mark-DonОтправить письмо > Толя77    19/11/18 15:31Дерево
Замена в связи с чем ?

19/11/18 15:31  Толя77 > Ingvv    3/09/18 14:08Дерево
Підсажіть де прописано як заміни свідоцтво випуску акцій в НКЦПФР

6/09/18 14:50  Anfisa2016Отправить письмо > Ingvv    5/09/18 09:09Дерево
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
№1983-VIII від 23.03.17
II. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
6. Зміна найменування юридичної особи у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідоцтва про реєстрацію технологічних транспортних засобів тощо), та до інших документів, що згідно із законодавством не є дозвільними, але які мають бути в юридичної особи і в яких зазначається найменування юридичної особи, якій видані та/або якою створені, та/або для якої затверджені (погоджені) органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, та/або уповноваженими установами/організаціями такі документи (проектна документація на будівництво, вихідні дані (містобудівні умови та обмеження; технічні умови; завдання на проектування), технологічні інструкції, технології, проекти зон санітарної охорони, зони санітарної охорони, паспорти, свідоцтва, декларації, акти, атестати, протоколи, посвідчення, ліміти, висновки, норми, нормативи, звіти, плани, журнали, довідки, щоденники, талони, настанови, програми, графіки, повідомлення, схеми, книги обліку, правила, проекти, карти, картки, реєстраційні картки, програми, регламенти, погодження, методики, інструкції тощо).

5/09/18 09:09  Ingvv > Anfisa2016    4/09/18 16:48Дерево
Дякую. А щодо свідоцтва ПДВ, ліцензіям?

4/09/18 16:48  Anfisa2016Отправить письмо > Anfisa2016    4/09/18 16:47Дерево
датируется числом проведения рег. действий, все верно.

4/09/18 16:47  Anfisa2016Отправить письмо > Ingvv    3/09/18 16:43Дерево
Запись в трудовой по типу "ПАТ Ромашка переименовано в ПрАТ ромашка"

3/09/18 16:43  Ingvv > Mark-Don    3/09/18 16:39Дерево
Вибачаюся,мав написати, що міняється ))
Щодо записів в трудовій не зрозумів, вони ж будуть проставлятися з числа коли буде проведено реєстрацію зміни найменування вже як ПрАТ "РОМАШКА". Так?

3/09/18 16:39  Mark-DonОтправить письмо > Ingvv    3/09/18 16:18Дерево
Т.е вы считаете, что НАИМЕНОВАНИЕ не меняется ?
Напомню, что наименование состоит из двух частей - название + орг. правовая форма (МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ, НАКАЗ 05.03.2012 № 368/5)
Поэтому наименование у вас меняется. Отсюда - записи в трудовые книжки, госрегистрация устава и др., вывески, печати, и т.д. и т.п.)
О замене свидетельства о рег. акций почитайте Решение Комиссии від 23 квітня 2013 р. N 736

3/09/18 16:31  Ingvv > Anfisa2016    3/09/18 16:10Дерево
1. Зміна статуту так, планується.
2. Щодо повідомлення всіх контрагентів, як радите це зробити рекомендованим листом чи простим зробити це до зборів акціонерів чи після?
3. Щодо ЕЦП, то я так розумію
4. Чи треба міняти свідоцтво ПДВ? Ліцензії? Перереєстрація ТЗ?

3/09/18 16:18  Ingvv > Mark-Don    3/09/18 16:13Дерево
Назва товариства не міняється
тобто була ПАТ "РОМАШКА", стане ПрАТ "РОМАШКА".

3/09/18 16:13  Mark-DonОтправить письмо > Ingvv    3/09/18 14:08Дерево
Наименование меняете ?

3/09/18 16:10  Anfisa2016Отправить письмо > Ingvv    3/09/18 14:08Дерево
Добрый день. Очевидно, что еще в этом списке устав,ЕЦП, оповещение ВСЕх конгтрагентов...
А вот замена свидоцтва не обязательна, в соотв. с решением НКЦПФР №605 от 10.08.17

3/09/18 14:08  Ingvv > Mark-Don    4/01/18 11:40Дерево
міняємо тип з ПАТ на ПрАТ.
Крім заміни свідоцтва випуску акцій в НКЦПФР; внесення змін до анкети рахунку та депонування глобального сертифікату в НДУ; зміни карточки з підписами в банках, зміна самої печатки.
Що ще потрібно поміняти чи зробити?
Дякую.

4/01/18 12:07  devisuОтправить письмо > Mark-Don    4/01/18 11:40Дерево
:) Чекаємо на офіційний текст.

4/01/18 11:40  Mark-DonОтправить письмо > devisu    4/01/18 11:33Дерево
На сегодня ответ простой: а ХРЕН ЕГО ЗНАЕТ ! :)
Увидим окончательный текст закона - будем посмотреть

4/01/18 11:33  devisuОтправить письмо > Mark-Don    28/03/17 15:22Дерево
Доброго дня, колеги,
Прийнято новий закон №2210-VIII. Офіційного тексту ще немає.
Відповідно до перехідних положень Закону:
4. Всі емітенти (крім інститутів спільного інвестування), що здійснювали публічне розміщення цінних паперів до дня набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції цінних паперів, крім тих емітентів, які оприлюднили повідомлення про те, що вони вважаються такими, що здійснювали публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Емітенти, цінні папери, яких перебувають у лістингу на день набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що здійснили публічну пропозицію цінних паперів.
6. До акціонерних товариств, які вважаються такими, що не здійснювали публічної пропозиції акцій, застосовуються вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" в частині регулювання діяльності приватних акціонерних товариств.

На мою думку після набрання чинності Законом обов'язку зміни типу АТ вже не буде. Яка Ваша думкка?

14/12/17 22:40  paolot > Shadi    22/02/16 10:59Дерево
В продолжение темы. Акционер миноритарий голосует "проти" по данному пункту решений ОСА. У АО появляется обязательство по выкупу, но ... цена на ОСА не озвучена и АО игнорирует обязательство оферты. Миноритарий, к примеру, подает вымогу про ОВ первым не дожидаясь действий АО согласно ЗУ Про АО. Может ли он попасть на акцепт своей вымоги со стороны АО в одностороннем порядке по "мусорной цене" притянутой АО в дальнейшем "за уши" от дружественного АО оценщика на дату ОСА 😊 Или же вымога про ОВ не может быть признана основание правочином(угодой) без письменного договора (оферты)? Другими словами есть ли ОБЯЗАННОСТЬ акционера продать свой минорпакет, если предьявил вымогу. Изв.за диалект. Заранее спасибо ))

28/03/17 15:22  Mark-DonОтправить письмо > Ирида    28/03/17 13:32Дерево
А в старом уставе было обязательно или нет ?

Читайте Закон ОБ АО. Там по этому поводу написано ВСЕ !

28/03/17 13:32  ИридаОтправить письмо > Mark-Don    23/03/17 13:08Дерево
Подскажите пжл обязательно ли в новом уставе ПрАТ предусматривать оповещение акционеров о выплате дивидендов простыми письмами?

23/03/17 16:04  ovsovs > Mark-Don    23/03/17 13:08Дерево
дякую!

23/03/17 13:08  Mark-DonОтправить письмо > ovsovs    23/03/17 11:23Дерево
Читайте ПОСЛЕДНЮЮ редакцию !

23/03/17 11:23  ovsovs > Mark-Don    22/03/17 09:19Дерево
В 2826 в переліку особл.інф. немає зміни типу товариства.....

22/03/17 09:19  Mark-DonОтправить письмо > Ирида    22/03/17 09:10Дерево
А нормативку уже не читаем ? В 2826 все написано.

22/03/17 09:10  ИридаОтправить письмо > Mark-Don    1/03/17 13:53Дерево
Подскажите пжл особ. инфор. при смене типа общества размещать с момента внесения изменений гос. регистратором в реестр или с момента принятия решения на ОСА?

1/03/17 14:00  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Mark-Don    1/03/17 13:53Дерево
хи

1/03/17 13:53  Mark-DonОтправить письмо > gloria60    1/03/17 13:43Дерево
Как пишет наша коллега по форуму - НМЗЩ !

1/03/17 13:43  gloria60 > Mark-Don    1/03/17 13:24Дерево
Спасибо, подтвердили мое мнение.

1/03/17 13:25  Mark-DonОтправить письмо > Mark-Don    1/03/17 13:24Дерево
пропустил слово - "...в КОТОРОЙ закон исключений не делает"

1/03/17 13:24  Mark-DonОтправить письмо > gloria60    1/03/17 10:06Дерево
Это говорит лишь о том, что Голова не может быть от самого АО, а должен быть только от ДУ. Но эта норма не меняет процедуру избрания головы, в закон исключений не делает.

1/03/17 10:06  gloria60 > Mark-Don    28/02/17 20:09Дерево
Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
Вот эта норма - не исключение? (сама не знаю - интересуюсь мнением)?

28/02/17 20:09  Mark-DonОтправить письмо > gloria60    28/02/17 19:12Дерево
Закон не делает исключений для процедуры избрания председателя СК, если ее функции исполняет ДУ.
Повторюсь - не играйте в эту игру - подведете клиента.

28/02/17 19:12  gloria60 > Mark-Don    28/02/17 18:38Дерево
Спасибо за отклик. ну, речь о выполнении функций РК депустановой, когда НС не выбирает перс.состав РК, а делегирует эти функции депустанове

28/02/17 18:38  Mark-DonОтправить письмо > gloria60    28/02/17 18:16Дерево
1. Можно отдельным протоколом, а можно и в протоколе регистрационной комиссии.
Я пишу примерно так:

Інформація про реєстраційну комісію

Реєстрацію акціонерів здійснено відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеного Депозитарієм ПАТ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКАЇНИ" станом на 24 годину __.___.201__ р. реєстраційною комісією, призна-ченою Наглядовою радою Товариства (протокол № ___ від ___.___.201__ р.) у складі:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________.

До початку реєстрації акціонерів, членами Реєстраційної комісії обрано із свого складу Голову Реєстраційної комісії ___________________.

2. А какое отношение имеет директор и его приказ к распределению полномочий членов РК?
Создание РК - это полномочие набсовета, а назначение ее головы - дело самой РК. Закон это четко установил.

Комиссия очень жестко реагирует на любые нарушения процедурных вопросов при созыве проведении ОСА.
И поэтому если ваш протокол с указанием о том, что голова РК назначен приказом директора в процессе перехода от ПАТ к ПРАТ попадет в НКЦПФР, можете смело начинать все с начала и готовиться к повторному внеочередному собранию.

28/02/17 18:16  gloria60 > Mark-Don    23/02/17 16:21Дерево
Коллеги, подскажите, пож-ста: закрались сомнения по такому вопросу.
Если функции регистрационной комиссии выполняет депустанова: надо ли делать отдельный протокол РК об избрании Головы РК (как прописано в части 3 статьи 40 ЗУ "Об АО")?
Мы обычно делаем приказ директора ДУ, где назначаем, кто глава а кто члены РК... Вот засомневалась, насколько это корректно.
Всем спасибо!

23/02/17 16:21  Mark-DonОтправить письмо > Эос    23/02/17 15:13Дерево
Ну, дай-то Бог !

23/02/17 15:13  Эос > Mark-Don    20/02/17 17:44Дерево
за что купила, за то продаю) вроде, обещают обнулить ситуацию: кто на установленную дату ПАТ - раскрываются по полной, кто успел стать ПрАТом - раскрывается как ПрАТ. но это слухи.

22/02/17 14:20  Mark-DonОтправить письмо > Крсм    22/02/17 12:56Дерево
Какие претензии могут возникнуть у Комиссии, не скажут заранее даже они сами

22/02/17 12:56  Крсм > Mark-Don    20/02/17 17:44Дерево
Домоможіть і мені, висловіть Вашу думку щодо відкладальної умови в рішення загальних зборів(така необхідність виникла через оформлення кредиту), а саме хочу запропонувати такі проекти рішень по питаннях порядку денного:

Проект рішення: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО на ПРИВАТНЕ та змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «....» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «.. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності з 30.05.2017 року.

Проект рішення: Затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «....» в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів – *та секретаря загальних зборів ... підписати Статут в новій редакції. Встановити, що рішення загальних зборів акціонерів по цьому питанню набуває чинності з 30.05.2017 року.

Проект рішення: Затвердити положення про наглядову раду, про загальні збори, про лічильну комісію та про виконавчий орган в новій редакції, та встановити, що нова редакція даних положень набуває чинності з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства *.
Проект рішення: Припинити, з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства*, повноваження правління у наступному складі: *
Проект рішення: Обрати, з дати державної реєстрації Статуту Приватного акціонерного товариства, Дирекцію у складі трьох осіб: *

Як, на Вашу думку, не виникнуть претензії з боку Коміссії?

20/02/17 17:44  Mark-DonОтправить письмо > Эос    20/02/17 14:57Дерево
А разве все ПАТы делали публичное размещение ?
Но от нашей комиссии можно любой пакости ожидать !

20/02/17 14:57  Эос > Ирида    15/02/17 09:24Дерево
на семинарах говорят, что Комиссия будет и от ПрАТов, бывших ПАТов, требовать оччет, как для ПАТов, до конца их жизни. на том основании, что упрощенній отчет предусмотрен для тех ПрАТов, которые никогда не делали публичного размещения.

17/02/17 14:59  ИридаОтправить письмо > МАОЮР    16/02/17 15:50Дерево
Большое спасибо за подробную информацию.

16/02/17 15:50  МАОЮР > Ирида    15/02/17 09:56Дерево
Ключи переоформлять нужно. Их Вы можете переоформить только после гос.регистрации устава ПрАТ, так как для их новой генерации подается полный перечень документов, в том числе и устав, как и при первичной генерации (такой порядок озвучили в НДУ). Выходит, что если Вы отчет будете подавать в комиссию до гос.регистрации устава в новой редакции, то он будет подаваться еще от пат и со старыми ключами. Если отчет подается после регистрации изменений в устав, то подаете от ПрАТ с новыми ключами, но с информацией от пат (так как состоянием на 31.12.2016 г. были еще пат).

15/02/17 09:56  ИридаОтправить письмо > Mark-Don    15/02/17 09:51Дерево
большое спасибо..а ключи интересно переоформлять надо..у нас действуют до 18 года..но ониж на пат

15/02/17 09:51  Mark-DonОтправить письмо > Ирида    15/02/17 09:24Дерево
Обязательно по МСФО, так как отчет еще по ПАТ

15/02/17 09:24  ИридаОтправить письмо > МАОЮР    14/02/17 12:56Дерево
Подскажите пжл на собрании в этом году пат в прат, а отчет после собрания по пат в международных стандартах надо делать или уже не обязательно?

14/02/17 12:56  МАОЮР > Mark-Don    13/02/17 17:15Дерево
Как по мне то, нарушений не вижу. Коллега, в чем не согласие имеете?

13/02/17 17:15  Mark-DonОтправить письмо > ПАТ/ПрАТ    13/02/17 14:44Дерево
Зарегистрируйтесь, потом продолжим.
Я согласен не со всем из написанного Вами.

13/02/17 14:44  ПАТ/ПрАТ > Mark-Don    11/02/17 22:29Дерево
Спасибо за помощь в данном вопросе. И как, на Ваше мнение, предложенный мной ход событий по собранию 15.04.17 г. не несет ли каких то нарушений?
(пост от 9/02/17 15:19) Еще раз спасибо!!!

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100