RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Недвижимость

Земля и Недвижимость

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Продажа строения без земли


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
13/09/17 13:36  ИМХОВЪОтправить письмо > Marlboro!    2/04/16 22:30Дерево
... поддерживаю.
Ч.2 ст.377 ЦКУ, а также ч.6 ст.120 ЗКУ придают кадастровому номеру земельного участка значение существенного условия договора (отчуждения здания) только для случаев, когда существует к-либо субъективное право в отношении земельного участка под этим зданием (и, разумеется, участок имеет кадастровый номер). Именно тогда право на землю будет следовать за правом на недвижимость, и появляется необходимость идентифицировать в договоре участок, право на который переходит к собственнику здания.
Но когда ни у кого нет никаких субъективных прав на участок под зданием, то и к новому собственнику здания переходить нечему. Указание в договоре на кадастровый номер становится бессмысленным...

Кроме того, согласно ч.3 ст.5 Закона Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: "3. Право власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду, а також їх окремі частини може бути зареєстровано незалежно від того, чи зареєстровано право власності чи інше речове право на земельну ділянку, на якій вони розташовані."

Но нотариусы все как один не желают удостоверять куплю-продажу здания без кадастрового номера участка..

11/09/17 13:21  ИМХОВЪОтправить письмо > АйТо мл.    5/05/16 14:12Дерево
Как складывается судебная практика сегодня? Кто знает, подскажите, пожалуйста!

5/05/16 14:12  АйТо мл. > rt56    1/04/16 13:45Дерево

5/05/16 14:11  АйТо мл. > rt56    1/04/16 13:45Дерево
ПРАВОВА ПОЗИЦІЯ Верховного Суду України у справі № 6-194цс14 від 17 грудня 2014 року

За загальним положенням про договір (частина перша статті 626 ЦК України) договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.

Відповідно до статті 655 ЦК України за договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму.

Істотними умовами договору купівлі-продажу, за загальним правилом, є умови про предмет та ціну.

Інші умови договору купівлі-продажу можуть набувати значення істотних, якщо щодо них є безпосередня вказівка в інших правових нормах.

Так, за змістом частини другої статті 377 ЦК України та частини шостої статті 120 ЗК України кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на ці об’єкти (крім багатоквартирних будинків).

Укладення договору, який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що пов’язане з переходом права на частину земельної ділянки, здійснюється після виділення цієї частини в окрему земельну ділянку та присвоєння їй окремого кадастрового номера.

Положення зазначених правових норм спрямовані на впровадження принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані.

Таким чином, у договорі купівлі-продажу (або іншому договорі про відчуження) будинку (будівлі, споруди) повинен позначатись кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду.

Разом із тим відповідно до частини першої статті 3 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

Частиною першою статті 15 ЦК України визначено право кожної особи на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання.

З урахуванням цих норм правом на звернення до суду за захистом наділена особа в разі порушення, невизнання або оспорювання саме її прав, свобод чи інтересів, а також у разі звернення до суду органів і осіб, яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб або державні та суспільні інтереси. Суд повинен установити, чи були порушені, невизнані або оспорені права, свободи чи інтереси цих осіб, і залежно від установленого вирішити питання про задоволення позовних вимог або відмову в їх задоволенні.

Згідно із частиною другою статті 16, частиною першою статті 215 ЦК України одним із способів захисту порушеного права є визнання недійсним правочину, укладеного з недодержанням вимог, установлених частинами першою – третьою, п’ятою, шостою статті 203 цього Кодексу, зокрема у зв’язку з невідповідністю змісту правочину ЦК України та іншим актам цивільного законодавства.

Як установлено судом, підставою для визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, позивач, який є продавцем за цим договором, зазначив недодержання під час його укладення вимог частини шостої статті 120 ЗК України та частини другої статті 377 ЦК України, а саме незазначення кадастрового номера земельної ділянки, на якій розміщена будівля трансформаторної підстанції.

Установивши, що позивач (продавець за договором купівлі-продажу нежилого приміщення) не є власником спірної земельної ділянки та що кадастровий номер земельній ділянці присвоєний не був, а також не встановивши порушення законних прав позивача у зв’язку з відсутністю в указаному договорі купівлі-продажу умови щодо кадастрового номера земельної ділянки, з урахуванням тієї обставини, що вказана істотна умова не впливає на права чи інтереси продавця, суд дійшов обґрунтованого висновку про відсутність підстав для визнання такого договору недійсним.
=================
Если очень хочется, то пусть юрик продаст физику половину здания. Говорят, для продажи части объекта кадастровый не нужен, хотя вопрос ОЧЕНЬ дискуссионный. Вторую половину юрик продаст - его жене или детям или родителям.
Потом родственники подарят физику свою долю без налогов.

2/04/16 22:30  Marlboro! > Chameleon    2/04/16 21:52Дерево
Перша частина встановлює обставини переходу права на землю. Ключовим моментом там є те, яке право є у продавця. Друга частина встановлює наслідки переходу такого права, тобто обидві частини взаємоповязані.
Якщо немає прав, які б переходили, то немає і обовязку вписувати землю (про яку взагалі може не бути інформації) в договір.

Стаття 120 ЗК нічого принципово іншого не встановлює.

2/04/16 21:52  ChameleonОтправить письмо > Marlboro!    1/04/16 13:59Дерево
Цікаво, а ви другу частину без першої читаєте?
І 120 ЗК якось не згадали.

2/04/16 13:45  Sem100 > Marlboro!    1/04/16 22:14Дерево
по этому я и уточнил <<через суд>>-что они пошли,даже, минуя нотариуса

1/04/16 22:14  Marlboro! > Sem100    1/04/16 21:49Дерево
Я мав на увазі, що коли реєстратор посвідчить договір без інформації про землю, то договір точно не буде недійсним, а також не буде неукладеним якщо надалі він (договір) буде виконаним.

1/04/16 21:49  Sem100 > Marlboro!    1/04/16 20:05Дерево
я говорил об этом- "Окрім того, навіть якщо укласти договір КП нерухомості без цієї інформації, але при цьому виконати його (передати нерухомість і оплатити її вартість), то договір не буде недійсним чи неукладеним"
я так понимаю, им нотариусы не хотели оформлять без кадастрового и по долям, и они решили по 220ЦКУ комедию разыграть

1/04/16 20:05  Marlboro! > Sem100    1/04/16 18:55Дерево
Наведіть приклад з судової практики, про що річ

1/04/16 18:55  Sem100 > Marlboro!    1/04/16 13:59Дерево
ни разу не видел,чтоб обход 377ЦКУ в итоге не вылазил, потом, боком-"закон"
недавно, одним, сразу- по предложеной схеме (через суд) уходили от взыскания, не успели, но лица в кровь(держиморда устроил)-как оказалось на кадастровой карте все было, нужно было в ДЗК обратиться:(

1/04/16 18:43  Marlboro! > rt56    1/04/16 18:36Дерево
Подивився зараз скани двох договорів КП, укладених в листопаді-грудні 2015.
Про землю нічого (у продавця не було на неї ніяких прав), нотаріуси нормально посвідчили.

1/04/16 18:36  rt56 > Marlboro!    1/04/16 13:59Дерево
Нотаріуси так не вважають та не посвідчують такі договори без інформації про землю.

1/04/16 13:59  Marlboro! > rt56    1/04/16 13:45Дерево
Норма звучить як:

Стаття 377....

1. До особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку ....

2. Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об'єкти (крім багатоквартирних будинків).


Тобто, як істотні умові ця інформація передбачена для випадків, коли з переходом права власності на будівлю переходить також відповідне право на землю.
Відтак, якщо продавець не має ніяких прав на землю, то ця інформація не є обовязковою.
Окрім того, навіть якщо укласти договір КП нерухомості без цієї інформації, але при цьому виконати його (передати нерухомість і оплатити її вартість), то договір не буде недійсним чи неукладеним.

1/04/16 13:45  rt56   Дерево
У юр. лица строение, земля не оформлена, нужно продать физ. лицу. Без кадастрового номера и площади земли договор купли-продажи строения не оформляется. Вариант обхода: внести строение в уставной фонд нового юр. лица, потом продать корпоративные права физ лицу, физ. лицо выходит из участников и забирает строение (если там еще участники остаются) или ликвидируется и забирает строение (если он единый участник).
Подскажите, реально ли по такой схеме переоформить? Какие риски, налоги?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100