RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Глюки закона об АО с 01.05.16 года


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
31/08/16 16:07  palivnaОтправить письмо > decisionmaker    6/07/16 15:15Дерево
ст. 43 Голосування З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО проводиться виключно з використанням бюлетенів

ст.42 Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не
включених до порядку денного, КРІМ ПИТАНЬ зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Звідси і інший спосіб голосування.....

6/07/16 15:15  decisionmakerОтправить письмо > Axel-    6/07/16 14:57Дерево
Дякую.
Скоріш за все забули, томущо норма ст. 43 в новій редакції, а норма ст. 46 в попередній редакції.

6/07/16 14:57  Axel- > decisionmaker    6/07/16 14:41Дерево
Думаю, речь идет о вопросах, указанных в ч. 10 ст. 42. А так, да, скорее всего забыли норму поменять.

6/07/16 14:41  decisionmakerОтправить письмо > Эос    14/04/16 15:22Дерево
Відповідно до ст. 43 ЗУ про АТ голосування на ЗЗА проводиться виключно з використанням бюлетенів.
Згідно зі ст. 46 ЗУ про АТ до протоколу ЗЗА наносяться відомості в тому числі про порядок голосування (відкрите, бюлетенями, тощо).
Таким, чином як може бути проведене голосування іншим способом а ніж за допомогою бюлетенів ?

14/04/16 15:22  Эос > Эос    13/04/16 17:55Дерево
Згідно із абз.3 ч.1 ст. 35 Закону ПАТ надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу.
При цьому акціонери, які скликають позачергові загальні збори, надсилають таке повідомлення фондовій біржі, на якій товариство перебуває у біржовому списку (абз. 2 ч.6 ст. 47).

13/04/16 17:55  Эос > Эос    8/04/16 14:14Дерево
Відповідно до ч.5 ст. 52 Закону якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів для обрання решти членів наглядової ради а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 12 та 15 частини другої цієї статті.
Частина 2 ст. 52:
2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 цього Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону.
Тобто обрання НР тимчасової лічильної комісії та затвердження бюлетенів для кумулятивного голосування у цьому випадку не передбачено.
Однак, до обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства (абз. 2 ч.1 ст. 44 Закону).
Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою (частина 3 ст. 43).

8/04/16 14:14  Эос > Эос    8/04/16 13:17Дерево
Відповідно до ч. 6 ст. 38 Закону рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої цієї статті.
При цьому абз. 1 ч. 2 ст. 38 встановлює лише вимогу про зазначення статусу кандидата до НР. Другий абзац взагалі не містить вимог до змісту пропозиції.
Натомість ч.3 ст. 38 (до внесення змін законом №289 – друга частина) встановлює , що пропозиція із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Таким чином, з 01.05.16р. акціонеру – власнику 5% можна буде відмовити тільки у прийнятті пропозиції щодо кандидатів до НР і тільки з підстав відсутності у пропозиції вказівки на статус кандидата.

8/04/16 13:17  Эос > Эос    8/04/16 13:17Дерево
Еще:
2. Повідомлення акціонерів про порядок денний ЗЗА
Частиною 8 ст. 38 Закону встановлено: у разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.
При цьому згідно із ч.4 ст. 38 4. НР приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Крім того, з норми ч.8 ст. 38 не зрозуміло, чи потрібно за 10 днів до ЗЗА направляти акціонерам проекти рішень з питань порядку денного або тільки самі питання порядку денного.

8/04/16 13:17  Эос   Дерево
Предлагаю скидывать в эту тему "глюки", т.е. противоречия, образовавшиеся в Законе "Об АО" в связи с внесением изменений законом №289, который вступит в силу с 01.05.16г.
Первый:
1. Значні правочини
Відповідно до ст. 70 та 71 Закону НР або ЗЗА надають згоду на вчинення значного правочину.
При цьому у п.22 ч.2 ст. 33 Закону збереглася норма, якою до виключної компетенції ЗЗА віднесено прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
У п.18 ч.2 ст. 52 Закону також вказано, що до виключної компетенції НР відноситься прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 цього Закону, однак у ст. 70 випадків, коли НР приймає рішення про вчинення правочину не має (лише надає згоду на вчинення).

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100