RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Не надав відповідь на запит. Получив позов про бездіяльність


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
24/10/16 22:14  HelenkaОтправить письмо > ОК АКА Олюня    24/10/16 20:15Дерево
Проверили. Увы, действительно представитель. Уже и официальное требование вручил. Будем отбиваться тем, что закон мы не нарушили. Плюс я посмотрела суд.практику. В 95% случаев срок для привлечения к административной ответственности истекал раньше, чем дело доходило до суда

24/10/16 20:15  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Helenka    24/10/16 14:16Дерево
стоит проверить, действительно ли он представитель омбудсмена [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

24/10/16 14:16  HelenkaОтправить письмо > Недаввідповіді    20/10/16 10:28Дерево
А к нам целый представитель уполномоченного по правам человека пришел.
Хочет привлечь к административной ответственности за то, что не предоставили информацию по запросу человека.

20/10/16 14:15  ProVe > Bizz    20/10/16 10:52Дерево
читав титанічну працю двох великих юристів))Короткий підсумок_ будья яка інфа є публічною)

20/10/16 13:44  IV_law > Недаввідповіді    20/10/16 09:59Дерево
Можливо недавна постанова Пленуму ВАС України "Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації" від 29.09.2016р. № 10 Вам допоможе [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/10/16 10:52  BizzОтправить письмо > Недаввідповіді    20/10/16 10:28Дерево
Комментарий закона, если что, тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Ну, он, так, слабоват по этому пункту.

20/10/16 10:50  BizzОтправить письмо > Недаввідповіді    20/10/16 10:28Дерево
Ну, это вам лучше знать - у вас требовали информацию из этой области?

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

20/10/16 10:28  Недаввідповіді > Bizz    20/10/16 10:11Дерево
я підпадаю під п.4..алетоді питання чи я розпорядником в розумінні ч.2. ст.13

20/10/16 10:11  BizzОтправить письмо > Недаввідповіді    20/10/16 09:59Дерево
Начните с истоков - что такое пбуличная информация?

Публічна інформація - це .... інформація, що

1) була отримана в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством

2) була створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством,

3) яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

4) яка знаходиться у володінні розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Так что, есть у вас публичная инфомация? Если да, то как она к вашему ТОВ попала?

20/10/16 09:59  Недаввідповіді > IV_law    20/10/16 09:25Дерево
Допоможіть проаналізувати бо ви засіяли в мені сумніви)

Стаття 13. Розпорядники інформації

1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:

1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов'язковими для виконання;

2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;

3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;

4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.

2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4 частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання відповідної інформації за запитами.

4. Усі розпорядники інформації незалежно від нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим Законом.


2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють.
Що законодавець мав на увазі під словами:інформацію, визначену в цій статті??

20/10/16 09:59  BizzОтправить письмо > Relka    19/10/16 13:05Дерево
Отчего ТОВка не может быть распорядителем публичной информации? Вот например, органы сертификации [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/10/16 09:32  Недаввідповіді > ProVe    20/10/16 09:31Дерево
Так виходить,на жаль, і вирішує це суд, чи я думка не завжди обєктивна(

20/10/16 09:31  ProVe > IV_law    20/10/16 09:25Дерево
Дане рішення ще раз підтверджує, що в кожному окремому випадку слід вирішиувати чи запитувана інфа є публічною і чи даресат є розпорядником такої інфи.

20/10/16 09:26  Недаввідповіді > IV_law    20/10/16 09:10Дерево
ч.2.ст. не заалежна від ч.1, а вст перелік суб господ. які прирівнюються до розпорядників, які зобовязані оприлюднювати та надавати інфу

20/10/16 09:25  IV_law > Недаввідповіді    19/10/16 11:46Дерево
З практики Вищого адміністративного суду Укаїни:
Відповідач, ПАТ «Харківміськгаз», не є державним органом, не фінансується з державного, місцевих бюджетів, не виконує делеговані повноваження.
Згідно довідки ПАТ «Національний депозитарій України» у ПАТ «Харківміськгаз» державна частка у статутному капіталі відсутня.
Колегія суддів, погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанцій стосовно того, що відповідач в силу приписів ст. 13 Закону №2939 не є розпорядником інформації. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

20/10/16 09:10  IV_law > Недаввідповіді    19/10/16 11:46Дерево
Якщо Ви не входите до переліку розпорядників зазначених в ч. 1 статті 13, то на Вас і не поширюється частина 2 цієї статті та взагалі номи цього закону. Тобто, Ви не повинні надавати таку інформацію.

20/10/16 07:42  Paul > Недаввідповіді    19/10/16 20:54Дерево
Как по мне, суть вопросов сводится к желанию узнать о текущей деятельности Вашей ООО'шки. Не вижу ни одного конкретного вопроса, из которого можно было бы понять, какая именно информация, которая создана именно субъектом вл.полномочий и находится у Вас, нужна запрашиваемой стороне. Если бы вопрос ставился в разрезе предоставить конкретный документ - это одно, а если вопроса ставится в разрезе "взагали", т.е. расскажите что Вы там хотите делать, кто изготовитель имеющегося оборудования, какие документы для этого нужны и покажите их нам, вроде как и не подпадает под публ.инфу.

19/10/16 20:54  Недаввідповіді > Paul    19/10/16 17:48Дерево
Я аналогічної з вами думки, що слід виходити виключно з суті самого питання і вирішувати чи підпадає вона під види інфи,яка зазначається у ч.2 ст.13
щодо інфи яка запитується то там частина лише частина створена суб владних повноважень.ось перелік запитань:
- Які дозвільні документи,необхідні для функціонування обєкту були отримані
- Які проектні дані даного об’єкту?
- Які методи збору та утилізації відходів виробництва передбачено на обєкті
- Яка площа земель знаходитья у власності чи оренді, що планується для складування відходів
- Які щорічні обсяги водоспоживання даного об’єкту?
- Чи передбачаються проектом системи очистки повітря вентиляційних отворів самого приміщення ?Якщо так,то які їхні технічні характеристики та виробник
- Чи проводились громадські слухання із залученням жителів

все це позивач намагається впихнути під інфу про стан довкілля та інфу яка має суспільний інтерес.Як на мене брєд повний.

19/10/16 20:47  Недаввідповіді > IV_law    19/10/16 17:49Дерево
Не я, а позивач відносить мене до розпорядників публ інфи але згідно ч 2 ст.13

19/10/16 17:56  Paul > Недаввідповіді    19/10/16 16:30Дерево
Я так понимаю, что информация, которую у Вас запрашивают, должна быть создана именно субъектом вл.полномочий в результате ЕГО ЖЕ деятельности, при осуществлении ИМ ЖЕ своих вл.полномочий и в созданном ИМ ЖЕ виде попала к Вам. Если такая информация создана Вами, пусть даже в процессе отношений с этим субъектом, вроде как эта инфа не считается публичной.

19/10/16 17:49  IV_law > Недаввідповіді    19/10/16 11:46Дерево
Відповідно до статті 13, на яку Ви посилаєтесь:
Стаття 13. Розпорядники інформації
1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються:
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно інформації щодо використання бюджетних коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором, включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням їхніх обов'язків;
4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання товарів, послуг та цін на них.
До якої категорії Ви себе відносите?

19/10/16 17:48  Paul > Недаввідповіді    19/10/16 16:30Дерево
Мутновато конечно. Для более точного ответа нужно анализировать конкретно запрашиваемую информацию.

Про практику застосування адміністративними судами положень Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації"
N 11, 30.09.2013, Постанова, Вищий адміністративний суд України

Висновки
1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на будь-які спори про оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників публічної інформації, які виникають у правовідносинах, врегульованих Законом України "Про доступ до публічної інформації", в тому числі якщо й відповідачем у такому спорі є не суб'єкт владних повноважень, оскільки частиною третьою статті 23 Закону України "Про доступ до публічної інформації" встановлено, що оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
2. Предметна підсудність справ, у яких відповідач як розпорядник публічної інформації не є суб'єктом владних повноважень, визначається з урахуванням положень частини п'ятої статті 18 цього Кодексу, а саме за вибором позивача.

19/10/16 16:30  Недаввідповіді > Евгений Осычнюк    19/10/16 16:22Дерево
Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон) визначено, що публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
Позивач стверджує,що я є інший розпороядник в розумінні ч.2 ст.13 цього ж закону, отже мій захист повинен зводиться до того чи підпадає витребувана інфа під

1) інформацєю про стан довкілля;

2) інформацію про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацію про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацію, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

19/10/16 16:25  Недаввідповіді > Relka    19/10/16 14:43Дерево
Ви знущаєтесь??? Втретю Вам напишу: ст.13 ЗУ"Про доступ до публічнох інфи" п.7 ст.17 КАСУ

19/10/16 16:22  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Недаввідповіді    19/10/16 12:44Дерево
Вам нічого доводить не треба, якщо запит по суті не містить ознак публічної інформації - то справа взагалі не підсудна по КАСУ.

19/10/16 14:43  Relka > Недаввідповіді    19/10/16 13:48Дерево
А по КАСУ на основании чего к вам обратились?

19/10/16 13:48  Недаввідповіді > Relka    19/10/16 13:05Дерево
Почитайте ч. 2 ст.13 ЗУ ,,Про доступ до публічної інформ", в ный передбачено чотири випадки коли субэкт господарювання є розпорядником інформації

19/10/16 13:05  Relka > Недаввідповіді    19/10/16 11:46Дерево
ТОВка не может быть распорядителем публичной информации, ЗУ ,,Про доступ до публічної інформ,, не относит вашу форму собственности к субъектам, которые являются распорядиьелями публичной информации. Кроме того КАСУ не относит вашу форму собственности к субъектам владних полномочий

19/10/16 12:44  Недаввідповіді > Paul    19/10/16 11:59Дерево
2. ТОВ відповіла: не можем надати затребувані доки, оскільки вони в адвоката.
Згідно частини 3 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
Тобто я думаю що я мав цей запит скерувати адвокату в якого доки

1. п 7)ст 17 КАСУ(Юрисдикція) спори фізичних чи юридичних осіб із розпорядником публічної інформації щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у частині доступу до публічної інформації;

.Стаття 13. Розпорядники інформації

2. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону визнаються: До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти господарювання, які володіють:

1) інформацією про стан довкілля;

2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів побуту;

3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і загрожують здоров'ю та безпеці громадян;

4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес (суспільно необхідною інформацією).

таким чином мені потрібно довести що питання які є в запиті не підпадають під жоден з 4ьох пунктів

19/10/16 11:59  Paul > Недаввідповіді    19/10/16 11:46Дерево
1. Если Вы ООО'шка, а истец ГО (громадська організація (ли??), не пойму, почему иск подан в админ.суд?
2. Адвокат не при делах. У Вас есть обязанность предоставить ответ, какой - это уже второй вопрос, но ответить должны именно Вы.

19/10/16 11:46  Недаввідповіді   Дерево
Отримав запит від ГО про надання відповіді.Відповів що доки знаходяться у адвоката тому не можу надати.ГО подала в окружний адмінсуд,просить визнати незаконною бездіяльність і зобовязати відповісти по кожному питанню.Чи є шанси відбитись?
На даний час моя позиція в суді: я,тобто ТОВ, не є розпорядником а тому спір не підвідомий адмінсудам а також позивач має визнавати незаконною бездіяльність не в частині ненадання відповіді а в частині ненаправлення запиту адвокату для надання відповіді
які будуть думки з цього приводу?Дякую

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100