RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Обращение взыскания на имущество, оформленное на супруга должника


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
30/03/17 13:02  Paul > Олег Иванович    30/03/17 12:29Дерево
1. ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ
01.07.2013
Висновки Верховного Суду України, викладених у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за перше півріччя 2013 року

2. Аналіз застосування судами законодавства, яке регулює поруку як вид забезпечення виконання зобов'язання
N 1, 23.02.2015, Постанова, Верховний Суд України

На підставі ч. 4 ст. 65 СК укладений одним із подружжя договір створює обов'язки для другого з подружжя лише в тому разі, якщо договір укладено в інтересах сім'ї, а майно, одержане за цим договором, використане для задоволення потреб сім'ї.
Частиною 1 ст. 553 ЦК визначено, що поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.
Згідно зі ст. 73 СК за зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі. Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, якщо судом встановлено, що договір був укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї і те, що було одержане за договором, використано на її потреби.

3. Висновки Верховного Суду України, викладених у постановах, ухвалених за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 355 Цивільного процесуального кодексу України, за перше півріччя 2013 року
01.07.2013, Висновок, Верховний Суд України

Спори, що виникають із сімейних правовідносин
1. Відповідно до ст. 65 СК України при укладенні договору одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Для укладення одним із подружжя договорів стосовно цінного майна згода другого з подружжя має бути подана письмово. Договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї.
Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, якщо судом установлено, що договір був укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї і те, що було одержане за договором, використано на її потреби (ч. 2 ст. 73 СК України).
У процесі розгляду спору факт використання одержаного за договором на потреби сім'ї підлягає доказуванню зацікавленою стороною, а наявність наданої в письмовій формі згоди другого з подружжя - з'ясуванню судом (постанова Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України від 20 лютого 2013 р. у справі № 6-163цс12).

4. Ухвала ВССУ №524/10257/15-ц від 01.02.17р.
Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 61 СК України якщо одним із подружжя укладено договір в інтересах сім'ї, то гроші, інше майно, в тому числі гонорар, виграш, які були одержані за цим договором, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Частина 4 ст. 65 СК України встановлює, що договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї.

Отже, об'єктом права спільної сумісної власності подружжя є як предмети матеріального світу, так і майнові права та обов'язки. Договір, укладений одним із подружжя, створює обов'язки для другого з подружжя в разі, якщо його укладено в інтересах сім'ї, а одержане за цим договором майно фактично використано на задоволення потреб сім'ї.

Враховуючи вищезазначене та встановлені фактичні обставини, можна дійти висновку, що у подружжя, окрім права спільної сумісної власності на отримані у позику грошові кошти та придбану квартиру також виникає зобов'язання в інтересах сім'ї у вигляді повернення кредитних коштів, виконання якого подружжя здійснює як солідарні боржники.

Аналогічна правова позиція висловлена Верховним Судом України у постанові від 27 квітня 2016 року у справі № 6-486цс16, яка згідно зі ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковою для судів.

30/03/17 12:54  Олег ИвановичОтправить письмо > Rossi    30/03/17 12:53Дерево
Так, дякую, що звернули увагу
Згоден, головне - це правова позиція ВСУ

30/03/17 12:53  Rossi > Олег Иванович    30/03/17 12:49Дерево
Там спор не между кредитором и вторым из супругов, а между супругами, но этой фразы все равно достаточно.

30/03/17 12:49  Олег ИвановичОтправить письмо > Rossi    30/03/17 12:47Дерево
Ваууу))
Оце так подарунок!
Дуже вам вдячний.
Треба це уважно перечитати.

30/03/17 12:47  Rossi > Олег Иванович    30/03/17 12:29Дерево
П О С Т А Н О В А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2016 року
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду України

...суди залишили поза увагою, що в подружжя, крім права спільної сумісної власності на придбаний за рахунок позичених грошових коштів жилий будинок, внаслідок укладення договорів позики виникає також і зобов'язання в інтересах сім'ї у вигляді повернення позиченої грошової суми, виконання якого подружжя здійснює як солідарні боржники, та що договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

30/03/17 12:29  Олег ИвановичОтправить письмо > Rossi    30/03/17 12:19Дерево
Я продовжую пошуки )
Проте, сподівався, що може в когось є готова практика
Дуже вдячний за ваші думки. Ціную ваш досвід!
Якщо цікаво, то підтримуйте цю тему, а я буду викладати що знайду

30/03/17 12:27  Олег ИвановичОтправить письмо > Rossi    30/03/17 12:19Дерево
Да, да читав
Оце "створює обов'язки" і викликає в мене питання.
Я може й помиляюсь, наразі ще не можу знайти те джерело, звідки в мене сумніви, але закоркувалася в моєї пам'яті ота позиція, що не є подружжя солідарними боржниками.
Може обов'язок, про який йдеться в ст. 65, є відсиланням до ч. 2 ст. 73 СК:
2. Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, якщо судом встановлено, що договір був укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї і те, що було одержане за договором, використано на її потреби.

30/03/17 12:19  Rossi > Олег Иванович    30/03/17 12:17Дерево
Стаття 65. Право подружжя на розпоряджання майном, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя

4. Договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї, створює обов'язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім'ї.

30/03/17 12:17  Олег ИвановичОтправить письмо > Rossi    30/03/17 12:14Дерево
Я вроде бы натыкался на позицию, что супруги не являются солидарными должниками, если прямо не брали на себя договорных обязательств
ВРоде бы в такой ситуации правильнее не взыскивать долг со второго супруга, а именно обращать взыскание на его часть совместного имущества.
Но я на практике не пробовал, поэтому и не уверен

30/03/17 12:15  Олег ИвановичОтправить письмо > Rossi    30/03/17 12:14Дерево
Спасибо за участие )
Проблема с доказательствами ясна.
Вопрос: какой иск подавать к мужу?

30/03/17 12:14  Rossi > Олег Иванович    29/03/17 18:42Дерево
Если есть доказательства того, что заемные деньги использованы в интересах семьи, то подайте иск о взыскании долга к мужу.

29/03/17 18:42  Олег ИвановичОтправить письмо   Дерево
Добрый вечер!
Понимаю, что вопрос не новый и форум на подобную тему читал.
Надеюсь, что за последнее время что-то изменилось.
Хочу попросить поделиться практическим опытом или профессиональным мнением.
Коротко фабула:
Договор займа.
Заемщица в браке. Супруг давал согласие на заем. В ипотеку передано недвижимое имущество, зарегистрированное на заемщицу.
Возникла просрочка.
Далее, было решение суда о взыскании суммы задолженности.
Объект ипотеки не покрывает суммы задолженности.
До вынесения судом решения о взыскании, заемщица переоформила другое недвижимое имущество (не ипотеку)на супруга.
Хотелось бы все таки получить назад деньги )
Порекомендуйте способ защиты права
Собственный вариант: Обращение в суд с новым иском о признании имущества (того, что было переоформлено) общей совместной собственностью заемщицы и супруга и обращении взыскания на общее совместное имущество. Основание - заемные средства были использованы в интересах семьи.
Если есть судебная практика, прошу поделиться
Спасибо!

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100