RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бухгалтерские посиделки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Разова винагарода непрацівнику


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
31/05/17 10:25  krynytsiaОтправить письмо > Marlboro!    31/05/17 09:55Дерево
Дякую за пораду!

31/05/17 09:55  Marlboro! > krynytsia    31/05/17 09:37Дерево
Наказ це внутрішній документ. Оформлюйте договір дарування між підприємством та отримувачем - а потім по цьому договору платіть гроші і утримуйте податки (ПДФО і ВЗ).

31/05/17 09:37  krynytsiaОтправить письмо > Marlboro!    30/05/17 20:10Дерево
Мене цікавить і оформлення і податки.
Договір ЦПХ не дуже підходить, тому що в цій ситуації немає замовника і виконавця. Ми не зобов’язані платити, а людина не зобов’язана рекламувати.
Я теж думала що це більше схоже на подарунок в грошовій формі. Но тоді буде тільки ПДФО, військовий збір і не буде ЄСВ.
А як тоді оформити цей подарунок? Може таки через наказ, але звернений до головного бухгалтера?

30/05/17 20:10  Marlboro! > krynytsia    30/05/17 18:23Дерево
Сформулюйте конкретно питання, який результат хочете отримати. Вас цікавить оподаткування чи треба просто будь-яку підставу для виплати грошей оформити?

30/05/17 20:08  Marlboro! > krynytsia    30/05/17 18:23Дерево
А яка різниця, як оподатковувати - як премію чи по договору ЦПХ? Податки одні і ті ж.
Також залежить від суми. По податкам може бути дешевше оформити як нецільову матеріальну допомогу, або і взагалі як просто дарунок (щоб не платити ЄСВ).

30/05/17 20:05  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > krynytsia    30/05/17 18:23Дерево
в любом случае платятся все налоги и сборы.
приказ - внутренний документ, для работников. это внешний исполнитель. а вдруг он против, чтобы ему начисляли деньги? ;)

30/05/17 18:23  krynytsiaОтправить письмо > vallerro    30/05/17 16:50Дерево
Дякую! Я думала, що може бути якась інша форма, бо виплата неочікувана і наперед ми ні про що не домовлялися і нічого не доручали.
А договір ЦПХ це класичний варіант. Якщо інших варіантів немає - залишається тільки він.

30/05/17 18:16  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > vallerro    30/05/17 16:50Дерево
имхо, это правильно

30/05/17 16:50  vallerroОтправить письмо > krynytsia    30/05/17 11:08Дерево
можете використати таку форму цивільно-павового договору
Цивільно-правовий договір
м. ____________________ "___" ____________ 200_ р.

__________________________________, надалі - Замовник, в особі _________________________
назва підприємства, установи, організації посада
_______________________________________________, що діє на підставі статуту (довіреності),
прізвище, ім'я, по батькові
з однієї сторони, і гр. ____________________________,
прізвище, ім'я, по батькові
надалі - Виконавець, з другої сторони, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору
1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання виконати такі роботи (надати послуги): ____________________________
характер і вид робіт, послуг
____________________________
____________________________________________
в строк з ___________ до ___________ 200_ р.
Виконавець виконує роботу на свій ризик, самостійно організовує виконання роботи, не підлягає під дію правил внутрішнього трудового розпорядку, не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.
1.2. Замовник забезпечує Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим договором.
1.3. Замовник зобов'язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу.
2. Розмір і порядок оплати
2.1. За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду у розмірі ______ грн. за домовленістю.
2.2. Оплата виконується не пізніше ______________________ з дня прийняття Замовником роботи за актом (зразок додається).
3. Відповідальність сторін
3.1. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов'язань згідно з чинним законодавством.
4. Дострокове розірвання договору
4.1. Договір може бути розірвано за погодженням сторін.
4.2. У разі порушення однією із сторін зобов'язань за договором інша сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку.
5. Інші умови
5.1. Усі суперечки з приводу цього договору розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.
6. Термін дії договору
6.1. Термін дії договору з _____________ до ______________.
6.2. За угодою сторін та відсутності взаємних претензій договір може бути продовжено на термін _____________________.
7. Юридичні адреси і реквізити сторін
Замовник:
_________________________
назва підприємства, установи, організації
Р/р ______________________
МФО ____________ Код ЗКПО __________
__________________ ___________________
посада керівника прізвище, ініціали
_____________________________ (підпис)
М. П. Виконавець:
_____________________________________
прізвище, ім'я, по батькові
паспорт: серія ______ номер ____________
виданий _____________________________
адреса _______________________________
Іден. код N ___________________________
_____________________________ (підпис)

30/05/17 11:08  krynytsiaОтправить письмо   Дерево
Як оформити одноразову винагороду непрацівнику підприємства, якщо за його рекомендаціями в нас купили продукцію і директор хоче віддячити?
Я думаю можно зробити наказ по виплаті винагороди. Утримати ПДФО, військ.збір. В 1ДФ вказати код доходу "127", а ЄСВ мабуть утримувати непотрібно.
Але я невпевнена. Підкажіть будь ласка, хто знає.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100