RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Позовна заява про скасування постанови поліції


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
22/05/18 16:02  Rossi > spiker7    22/05/18 15:47Дерево
Подаче иска в суд не препятствует еще длящаяся процедура досудебного обжалования (закон таких ограничений не содержит).

22/05/18 15:47  spiker7Отправить письмо > Rossi    21/05/18 13:36Дерево
Хіба є права подати одночасно і в суд і в УПП?

21/05/18 13:36  Rossi > spiker7    21/05/18 12:43Дерево
можете подать иск, не дожидаясь ответа

21/05/18 12:43  spiker7Отправить письмо > Rossi    3/04/18 17:28Дерево
А як щодо стороків? 10 днів на оскарження передбачено для будь-якого оскарження. УПП по любому ни відповість мені до завершення 10-денного терміну.

14/05/18 11:10  spiker7Отправить письмо > Marlboro!    14/05/18 10:53Дерево
А як щодо стороків? 10 днів на оскарження передбачено для будь-якого оскарження. УПП по любому ни відповість мені до завершення 10-денного терміну.

14/05/18 10:53  Marlboro! > spiker7    14/05/18 10:51Дерево
Так

14/05/18 10:51  spiker7Отправить письмо > Marlboro!    13/05/18 22:33Дерево
Якщо подати скаргу в управління поліції, то зможу після їх негативного для мене розгляду подати потім в суд?

13/05/18 22:33  Marlboro! > spiker7    10/05/18 15:21Дерево
Можна

13/05/18 22:14  spiker7Отправить письмо > Rossi    3/04/18 17:28Дерево
А в суд за місцезнаходженням патрульної поліції можна подати позов?

12/05/18 09:12  spiker7Отправить письмо > Rossi    3/04/18 17:28Дерево
Через не освітлений номер склали постанову. Після чого в цей же день інший патруль склав уже псостанову у зв'язку з повторністю. Чи мають право. Адже я маю 10 днів що-б оскаржити.

10/05/18 15:21  spiker7Отправить письмо > Marlboro!    3/04/18 17:32Дерево
А в суд за місцезнаходженням патрульної поліції можна подати позов?

3/04/18 17:32  Marlboro! > Rossi    3/04/18 17:28Дерево
В даному випадку стаття 2 як раз так само і встановлює спеціальне регулювання для реалізації прав, так чи інакше повязаних з місцем перебування чи знаходження особи. Вона вказує, що нереєстрація не має наслідків для реалізації прав - і вже наслідком цієї норми є те, що умова в КАСУ яка передбачає "реєстрацію" не застосовується.

По інших доводах нових аргументів не озвучено, тому не бачу простору для подальшої дискусії.

3/04/18 17:28  Rossi > Marlboro!    3/04/18 17:11Дерево
"Право, передбачене законом - це звернення до суду за місцем знаходження чи перебування"
Как я говорил, ни одним законом такое право не предусмотрено. Законом предусмотрено другое право - право обращения в суд по месту регистрации. И ст.2 Закона ничего не говорит о том, какое право может предусматривать тот или иной закон. Ст.2 говорит о том, что нельзя ограничивать лицо в реализации уже предусмотренного права.

Пример с ХПК и Законом о банкротстве неудачен, т.к. банкротство - это именно судебная процедура, и в этом случае нормы ХПК, регулирующие любые судебные процедуры, являются общими по отношению к нормам Закона, регулирующим судебные процедуры в отдельной категории дел. Рассматриваемая норма Закона, как я говорил, рассчитана на любые отношения с участием проживающего в Украине лица, а вот норма КАС рассчитана на ту их часть, которые складываются при обращении лица в суд.

3/04/18 17:11  Marlboro! > Rossi    3/04/18 17:00Дерево
Право, передбачене законом - це звернення до суду за місцем знаходження чи перебування. Стаття 2 каже, що таке право не може перебувати в залежності від реєстрації. Тому навіть якщо КАСУ встановлює таку залежність, то вона виключається спеціальним законом.
Що стосується того, чи може спеціальний закон виключати таку залежність без вже існуючого права, то це питання на кшталт "що було першим курка чи яйце": що було першим спеціальний закон чи право передбачене загальною нормою.

КАСУ є навпаки загальним законом позаяк він врегульовує загальну для всіх процедуру адміністративного судочинства - а стаття 2 в даному разі буде встановлювати спеціальний законодавчий припис із закону про свободу пересування. При цьому стаття 2 не просто загально регулює ці відносини, а встановлює спеціальний припис щодо наслідків нереєстрації перебування/проживання/знаходження.

Свого часу були спори про конкуренцію норм ГПК із законами які регулюють банкрутство і ліквідацію - ці закони інакше, аніж ГПК, регулювали процедуру касаційного оскарження та деякі інші питання повязані з судочинством в цих сферах. Суди (на той час ВСУ) вказували, що ГПК це загальний закон із загальними нормами, а ті інші закони - є спеціальними.
Власне кажучи ця ситуація не суттєво відрізняється від питання КАСУ.

3/04/18 17:00  Rossi > Marlboro!    3/04/18 16:13Дерево
Текст нормы непосредственно опровергает ваше видение , т.к. в нем ничего не говорится об условиях возникновения прав. Упоминаются "права, предусмотренные законом" и условия реализации и ограничения этих предусмотренных законом прав.
Для лица без регистрации нет ни одного закона, который предусматривал бы право на выбор подсудности. Определять условия реализации и ограничивать здесь просто нечего.

Обоснование сводится к тому, что предмет регулирования процессуальной нормы Уже предмета регулирования нормы Закона, т.к. процессуальная норма непосредственно посвящена процессуальной деятельности судьи (с чем мы имеем дело), а норма Закона (в предполагаемом виде, т.е. если бы она действительно вводила запрет на собственно возникновение права в зависимости о регистрации) касается любых сфер общественной жизни. Норма с более узким предметом правового регулирования является специальной, и потому в силу общеизвестного (хоть и неписаного) правила подлежит преимущественному применению перед общей нормой (с более широким предметом регулирования).

3/04/18 16:13  Marlboro! > Rossi    3/04/18 15:47Дерево
Я статтю 2 розумію як раз навпаки як таку, яка встановлює заборону передбачати реєстрацію передумовою для виникнення/реалізації прав (безвідносно до питання встановлює ст.25 КАС виникнення чи порядок реалізації таких).

Що стосується конкуренції, то обгрунтування спеціальності КАС в цій частині ви не навели. Ані в КАС, ані в іншому законі немає вказівок на те, що суд повинен застосовувати кодекс як процесуальний закон з пріоритетом відносно інших законів і норм.

3/04/18 15:47  Rossi > Marlboro!    3/04/18 15:12Дерево
Еще раз: ст.2 Закона не запрещает устанавливать права в привязке к регистрации. При каких условиях должно возникать право - это не предмет регулирования той нормы. Норма имеет дело с уже возникшим правом, устанавливая, что любое право, которое возникло (в соответствии с другими законами), должно реализовываться в не зависимости от наличия/отсутствия регистрации. А вот возникнет ли право (и при каких условиях) - нужно смотреть тот другой закона. И другой закон (ст.25 КАС) нам говорит, что без регистрации право не возникнет. Потому нет смысла обсуждать, правомерны ли ограничения для реализации права (в частности, связанные с регистрацией), когда само право вообще отсутствует.

Относительно правила разрешения конкуренции вы ошибаетесь, т.к. суд совершает процессуальное действие, которое урегулировано специальной процессуальной нормой. Она и будет иметь приоритет перед нормой другого закона, которая касается любых сфер деятельности (не только судов).

3/04/18 15:12  Marlboro! > Rossi    3/04/18 14:50Дерево
Ну так правильно, ст.25 ставить право (існування права - це не має ніякого значення) від реєстрації і в цій частині вона, як і стара редакція кодексу, протирічить спеціальній нормі якою є ст.2 ЗУ Про свободу пересування.
Глянув таки практику по старому КАСУ [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Що стосується питання переваги, то КАСУ має більш широку сферу регулювання і застосовується до всіх відносин повязаних з адміністративним судочинством. Натомість ЗУ "Про свободу пересування" регулює окрему специфічну сферу відносин, а отже він є спеціальним законом.

3/04/18 14:50  Rossi > Marlboro!    3/04/18 14:39Дерево
Вы видимо путаете установление права и реализацию права. Если у лица есть определенное право (установленное законом), то оно может реализовывать это имеющееся право независимо от того, зарегистрировано ли место жительства лица - об этом упомянутая норма ст.2 Закона.
Но в данном случае у лица без регистрации нет права на выбор - такое право никаким законом не установлено. По ст.25 КАС регистрация - это не условия реализации права, это условие его существования (возникновения). Нет регистрации - нет права, а соответственно ст.2 Закона тут и не при чем.

Кроме того, даже если бы в ст.2 Закона было сказано, что запрещается устанавливать права в зависимости от регистрации, то мы бы пришли к противоречию двух норм: нормы КАС и нормы Закона. Какой норме следует отдать преимущество при решении судом вопрос о принятии иска.

3/04/18 14:39  Marlboro! > Rossi    3/04/18 14:31Дерево
Ну як же не встановлено, якщо протилежне прямо слідує зі статті 25 КАС?
І якщо таке право є, то воно не може перебували у залежності від того, чи була здійснена формальна реєстрація відповідного місця.

3/04/18 14:31  Rossi > Marlboro!    2/04/18 19:46Дерево
Законом не установлено право выбора в зависимости от места жительства (есть только места регистрации).

2/04/18 19:46  Marlboro! > Rossi    2/04/18 17:46Дерево
Право вибору місця для розгляду спору

2/04/18 17:46  Rossi > Marlboro!    2/04/18 17:27Дерево
Если вы о праве обращения в суд, то отсутствие регистрации не ограничивает это право. Пожалуйста, по местонахождению ответчика.

2/04/18 17:27  Marlboro! > Rossi    2/04/18 17:10Дерево
А також закон каже, що "Реєстрація місця проживання чи місця перебування особи або її відсутність не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбачених Конституцією, законами чи міжнародними договорами України, або підставою для їх обмеження." (ст.2)

2/04/18 17:10  Rossi > Marlboro!    2/04/18 16:33Дерево
Закон говорит о регистрации как места проживания, так и места пребывания лица.
Ну а зарегистрированное местонахождение - это юрадрес юрлица.

2/04/18 16:51  KsenijaОтправить письмо > Marlboro!    2/04/18 16:34Дерево
большое спасибо!

2/04/18 16:34  Marlboro! > Ksenija    2/04/18 16:16Дерево
Так

2/04/18 16:33  Marlboro! > Rossi    2/04/18 16:10Дерево
В старому КАСУ формулювання було таке ж як в ст.25 нинішнього і суди посилаючись на закон про свободу пересування приймали й не за зареєстрованими адресами (і скасовувались ухвали перших інстанцій які не приймали).
В т.ч. виходилось з того, що слова "за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження)" як три окремі дефініції:
1) зареєстроване місце проживання;
2) місце перебування;
3) місце знаходження.

Останні два пункти не можуть бути зареєстрованими по закону, тому це слово не стосується перебування і знаходження.

2/04/18 16:16  KsenijaОтправить письмо > Marlboro!    2/04/18 15:42Дерево
по выбору истца: по местонахождению истца или отвечика?
Стаття 25. Підсудність справ за вибором позивача
1. Адміністративні справи з приводу оскарження індивідуальних актів, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, визначених цим Кодексом.

2/04/18 16:10  Rossi > Marlboro!    2/04/18 15:42Дерево
просто договор аренды не подойдет, т.к. место проживания должно быть зарегистрировано

2/04/18 16:04  KsenijaОтправить письмо > Marlboro!    2/04/18 15:42Дерево
таки по месту регистрации (жительства) правонарушителя?

2/04/18 15:42  Marlboro! > Ksenija    2/04/18 14:56Дерево
У порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.
А КАСУ передбачає ряд можливостей для маніпуляцій територіальною підсудністю. Щоб перевести справу в зручний суд достатньо змінити прописку чи принести договір оренди квартири в районі суду.

2/04/18 15:09  KsenijaОтправить письмо > Ksenija    2/04/18 14:58Дерево
нашла. видимо, место рассмотрения жалобы - также.
Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення

2/04/18 14:58  KsenijaОтправить письмо > Ksenija    2/04/18 14:56Дерево
по аналогии с дтп - по месту совершения, но в кодексе не нахожу вопроса территориальности

2/04/18 14:56  KsenijaОтправить письмо > Евгений Осычнюк    27/09/17 07:52Дерево
подскажите специалисту) : в КоАП не написано в какой суд обжаловать постанови иных органов: по месту совершения правонарушения или по месту нахождения органа, вынесшего постанову или по месту жительства виновного лица? что-то нигде не нашла.
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:
3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення, постанову по справі про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі - у вищестоящий орган (вищестоящій посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями, встановленими цим Кодексом.

30/12/17 23:05  manhattan > Евгений Осычнюк    27/09/17 07:52Дерево
как то обошелся без специалиста,дело выиграл.

28/09/17 03:25  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > rommkopf    27/09/17 12:23Дерево
никаких (!) символов слитно со ссылкой, если хотите, чтобы она для кого-то открылась корректно

27/09/17 12:23  rommkopf > manhattan    27/09/17 11:52Дерево
Спершу добре було би розібратися з підставами оскарження постанови, бо в суді не беруться до уваги голослівні аргументи "а я проти / не згоден".
Коло таких підстав доволі широке: відсутність події правопорушення, процесуальні помилки фіксації/розгляду (протокол, постанова, проблеми з доказами і т.п.), пропущення строків накладення стягнення, малозначність і т.д.
Ознайомтеся з відповідними розділами КУпАП та Наказом МВС України "Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення в органах поліції" № 1376 від 06.11.2015 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

27/09/17 11:52  manhattan > Евгений Осычнюк    27/09/17 07:52Дерево
Ну це само собою,але як самому це зробити?

27/09/17 07:52  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > manhattan    26/09/17 22:01Дерево
Якщо Ви збираєтесь скасувати постанову, а не просто сходити до суду - краще всього звернутись до спеціаліста.

26/09/17 22:01  manhattan   Дерево
Подав позовну заяву про скасування постанови поліції опираючись на ст.283 КУпАП без сплати зборів, що мені як позивачу потрібно робити у суді (перший раз зтикаюсь з судами...)пересказати те що написано у позовній хаяві ?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100