RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Часть 7 Статьи 11-1 Закона о ГНС - SOS!


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 4 5 6 7 >>    Всего: 7


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/08/10 22:36  Кутузов > Вредный жук    26/08/10 16:33Дерево
рішення суду як виключну підставу для проведення такої перевірки необхідно розглядати лише у випадках виникнення обставин, які прямо не зазначені у даній статті цього Закону - красиво?! ,)

26/08/10 16:33  Вредный жук > Кутузов    25/08/10 23:51Дерево
Из последнего знаю такую позицию:
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ24.10.2008 N 1776/100/13-08

7. Проведення позапланової виїзної перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) з підстав, викладених у статті 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12) , здійснюється за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом, а рішення суду як виключну підставу для проведення такої перевірки необхідно розглядати лише у випадках виникнення обставин, які прямо не зазначені у даній статті цього Закону (509-12) .

С тех пор ничего не менялось?

25/08/10 23:51  Кутузов > Вредный жук    25/08/10 16:26Дерево
И хорошо! Т.к. "по существу" нынче ВАСУ такое пишет, что плакать и плакать! Геология рулит! ,((

25/08/10 16:26  Вредный жук > Кутузов    25/08/10 16:19Дерево
спасибо за письмецо, жаль, что суд по сути вопроса ничего не сообщил.

25/08/10 16:19  Кутузов > Idaves    2/06/08 17:25Дерево
Коротенькое. Запущу сюда!(дя.простит мне модератор) Чтобы помнили, что "второй седьмой",видимо, не существует! ,))

Щодо оскарження дій податкових органів відносно призначення позапланових перевірок платників податків та наказів про проведення таких перевірок
N 1145/11/13-10, 27.07.2010, Лист, Вищий адміністративний суд України

У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із оскарженням дій податкових органів щодо призначення позапланових перевірок платників податків та наказів про проведення таких перевірок, на підставі пункту 3 частини першої статті 39 Закону України "Про судоустрій України", в порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
Частиною сьомою статті 11 з позначкою 1 Закону України від 04.12.90 N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" (надалі - Закон) визначено, що позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у цій статті, за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом.
При вирішенні питання про можливість звернення платників податків до адміністративного суду з позовом про визнання протиправним наказу керівника податкового органу про призначення виїзної позапланової перевірки судам слід виходити з такого.
Відповідно до пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.
Обов'язковою ознакою нормативно-правового акта чи правового акта індивідуальної дії, а також відповідних дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень є створення ними юридичних наслідків у формі прав, обов'язків, їх зміни чи припинення.
Наказ керівника податкового органу про призначення позапланової перевірки видається ним на реалізацію своїх повноважень, передбачених частиною сьомою статті 11 з позначкою 1 Закону. При цьому такий наказ відповідно до пункту 2 частини першої статті 11 з позначкою 2 Закону є одним із документів, за умови надання яких під розписку платнику податків податковий орган має право приступити до проведення перевірки.
У свою чергу, згідно з пунктом "г" підпункту 9.1.2 пункту 9.1 статті 9 Закону України від 21.12.2000 N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" в разі, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення, до такого платника податків може бути застосований адміністративний арешт активів.
Таким чином, видання керівником податкового органу наказу про проведення позапланової перевірки безпосередньо призводить до виникнення певних обов'язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки. Тому зазначений наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні пункту 1 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України.
За таких обставин позовні вимоги про визнання протиправним наказу керівника податкового органу про призначення позапланової виїзної перевірки платника податків, виданого на підставі частини сьомої статті 11 з позначкою 1 Закону, підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.
Водночас судам слід звернути увагу на те, що подекуди платниками податків по-різному формулюється зміст позовних вимог у справах, пов'язаних з оскарженням наказу про проведення виїзної позапланової перевірки. Зокрема, в одних випадках пред'являються позови про визнання зазначеного наказу протиправним (недійсним, незаконним, неправомірним). В інших випадках змістом позовних вимог є скасування наказу керівника податкового органу про проведення виїзної позапланової перевірки.
При розмежуванні зазначених вище способів захисту порушеного права особи (визнання акта протиправним або скасування відповідного акта суб'єкта владних повноважень) судам слід ураховувати таке.
Визнання акта суб'єкта владних повноважень протиправним як способу захисту порушеного права позивача застосовується у тих випадках, коли спірний акт не породжує жодних правових наслідків від моменту прийняття такого акта.
Скасування ж акта суб'єкта владних повноважень означає втрату чинності таким актом з моменту набрання чинності відповідним судовим рішенням. За змістом статті 162 Кодексу адміністративного судочинства України суд під час прийняття рішення про скасування незаконного рішення суб'єкта владних повноважень має право визначити, з якого моменту відповідне рішення втрачає чинність.
Суд визначає, що рішення суб'єкта владних повноважень є скасованими з моменту набрання постановою законної сили, тобто лише на майбутнє, якщо на підставі цього рішення виникли правовідносини, які доцільно зберегти, оскільки інакше буде заподіяно значно більшої шкоди суб'єктам правовідносин порівняно з відвернутою.
З урахуванням викладеного застосування різних способів захисту порушеного права позивача - визнання спірного акта протиправним або скасування такого акта - повинно відбуватися з урахуванням конкретних обставин справи в кожному окремому випадку.
При цьому судам слід виходити з того, що вимога про визнання акта владного органу недійсним, незаконним, неправомірним тощо є різними словесними вираженнями одного і того самого способу захисту порушеного права позивача, а саме визнання акта протиправним.
Водночас у разі помилкового обрання платниками податків неналежного способу захисту порушеного права (наприклад, пред'явлення позову про скасування спірного акта замість визнання його протиправним чи навпаки), адміністративні суди мають право на підставі частини другої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України вийти за межі позовних вимог та застосувати той спосіб захисту порушеного права позивача, який відповідає фактичним обставинам справи і відновлює порушене право особи.
Цей лист пропонуємо довести до відома суддів апеляційного та окружних адміністративних судів відповідного апеляційного округу для врахування при здійсненні правосуддя.
В.о. Голови суду
Д.Ліпський


2/06/08 17:25  Idaves > Кутузов    5/12/07 16:26Дерево
вот кстати вам и по поводу нашей сегодняшней темы о спец. конфликтных нормах )

5/12/07 16:49  Serge > Кутузов    5/12/07 16:26Дерево
Угу. Момент-1. Или 2. И вавка на голове.
Это ж надо такой приход поймать, чтобы такое завернуть. :)

5/12/07 16:26  Кутузов > Mahavishnu    5/12/07 15:43Дерево
М-дас! Это уже не трава, это - метиловый спирт! ,(

5/12/07 15:43  Mahavishnu > Nikvlad    27/12/06 16:15Дерево
А вот еще интересная трактовка "внеплановой проверки только по решению суда". На этот раз ВАС, определение от 1.08.2007 года.


"Рішення керівника податкового органу є альтернативною підставою для проведення позапланової перевірки поруч із рішенням суду, яке, як підстава, передбачено цією нормою.

При цьому, рішення суду, як виключну підставу для проведення позапланової документальної перевірки, необхідно розглядати лише у випадках виникнення обставин, які прямо не зазначені у ст. 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", що узгоджується із цією нормою Закону, зокрема із тими приписами, якими передбачено, що позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у цій статті, за рішенням керівника податкового органу, оформленого наказом. "

4/12/07 13:42  SiavioОтправить письмо > igorb    4/12/07 13:38Дерево
Точно! Забыл. Ну, старость, склероз ;)
A Ф-4 можно выгодно реализовать. :)

4/12/07 13:38  igorbОтправить письмо > Siavio    4/12/07 13:25Дерево
им Ф-4 не нужна, им достаточно Ф-1 на возбужденное у.д. у них показатель по выявленным ;)

4/12/07 13:28  Serge > Siavio    4/12/07 13:25Дерево
Уже жду следующую редакцию :-)))))))

4/12/07 13:25  SiavioОтправить письмо > Draft    4/12/07 13:16Дерево
О, почалось! :)

Вариант формулировки: "Відділом податкової міліції Мухосранської МДПІ проводиться оперативне супроводження документальної перевірки ТОВ "Н" з метою отримання статистичної картки "Форма-4" на підрозділ у разі порушення за наслідками перевірки кримінальної справи та притягнення в якості обвинувачених осіб, які вчинили виявлені в ході супроводження перевірки злочини". :))

4/12/07 13:16  DraftОтправить письмо > Siavio    4/12/07 13:01Дерево
оперативное это они в сбу запозычили

4/12/07 13:10  Serge > Siavio    4/12/07 13:01Дерево
Да в общем-то оно и у них было о утратившей силу "инструкции о взаимодействии...". :)

4/12/07 13:01  SiavioОтправить письмо > Serge    4/12/07 12:48Дерево
"Сопровождение" они у ментов запозычили. :)

4/12/07 12:48  Serge > Nikvlad    27/12/06 16:15Дерево
Давеча новый прикол подкинули:

"Відділом податкової міліції Мухосранської МДПІ проводиться оперативне супроводження документальної перевірки ТОВ "Н"... в ході якої виникла необхідність у підтвердженні..."

Ну и далее как обычно: заверенные копии всго и всея.

Т.е. наплевать им на все запреты участия в проверках. Дескать участвовать нельзя - будем оперативно сопровождать. :))

30/07/07 13:26  Del.FinОтправить письмо > Vit    26/07/07 14:39Дерево
Админ. штраф на директора и главбуха по ст. 163-3 КоАП.
По максимуму арест активов.
Мы своих геологов пару раз посылали в сад без решения
суда, они нас пытались вначале привлечь по КоАП,
ничего из этого не вышло.

30/07/07 09:13  FIPAОтправить письмо > Vit    26/07/07 14:39Дерево

Стаття 9. Адміністративний арешт активів 9.1. Поняття адміністративного арешту активів
г) платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів або пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування;
Закон 2181. Но тут обовязково необхідно перевірити наявніть законних підстав...

26/07/07 14:39  VitОтправить письмо > FIPA    26/07/07 14:12Дерево
Ну вот они представят документы в надежащем виде...
А мы всё равно тупо не пускаем, требуем решение суда...

Арест активов? Основания?
Т.е. не нашёл пока чего могут предпринять по отношению к ООО

26/07/07 14:12  FIPAОтправить письмо > Vit    26/07/07 14:01Дерево
Варианты:
1) наихудшее - "арешт активів"
2) иск налоговой "про спонукання до проведення перевірки"
3) ничего - прийдут с новыми "правильными" документами
Все-ИМХО
А еще лучше недопустить составления Акт про недопуск к проверке- Написать письмо розъяснительного характера: Для рассмотрения вопроса о допуске к проверке ... обоснуйте пожалуйста основания... (четкая ст. ЗУ про НС), представьте пожалуйста документы...

26/07/07 14:01  VitОтправить письмо > Hobbit    28/12/06 09:30Дерево
Какие последствия если по формальным основаниям не пустим налоговиков на внеплановую проверку, в точм числе со ссылко на остутствие решения суда?

28/12/06 15:27  Nikvlad > Hobbit    28/12/06 09:30Дерево
Ну, значит, подняли важную проблему :-) Это ведь хорошо, на самом деле.

28/12/06 09:30  Hobbit > Nikvlad    27/12/06 16:15Дерево
Да уш... не думал, не гадал, когда открывал тему, что она так долго протянет. Но ведь, если посмотреть под другим углом, есть же и в этой стране хоть в чем-то стабильность :) Относительно практики применения этого чуда. Лично я пару раз отправил в суд, чем все и закончилось. Но в большинстве случаев находим консенсус в духе универсала национальной едности (в смысле, есть-то все хотят ;)

27/12/06 16:15  Nikvlad > Serge    26/12/06 22:21Дерево
Количество зарегистрированных в ВР законопроектов вокруг «второй седьмой части» уже приближается к десятку. Вот уж и Джига решил отметиться на этом поприще. Хоть налоговиком и не был. Можно, конечно, проанализировать этот текст, да вот только какой из проектов станет законом – вопрос :-))
Ясно одно – есть два лагеря. Один тянет в сторону судебного порядка назначения, другой хочет таковой исключить. Ну, понаблюдаем за игрой «Кто кого съест» :-))

27/12/06 10:48  igorbОтправить письмо > Serge    26/12/06 22:21Дерево
Ну в министры МВД не прошел, чего теперь в налоговые не податься ;)
А вообще грустно будет, если за законопроект проголосуют...

26/12/06 22:21  Serge > Nikvlad    2/11/06 13:20Дерево
Тут такое дело...
Навеяло...


"ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
від 19.09.2006 р. N 2085-1
Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (щодо порядку проведення планових та позапланових перевірок)

Суб'єкт законодавчої ініціативи: Народний депутат України
Автор законодавчої ініціативи: М. Джига
Відповідальний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Голова комітету: П. Порошенко
Стан розгляду: Одержаний ВР України (19.09.2006)
Проходження проекту за стадіями
Стадія проходження Дата
Одержаний ВР України 19.09.2006ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

Верховна Рада України постановляє:

Внести до Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 6, ст. 37) такі зміни і доповнення:

I. До статті 11-1 Закону України "Про державну податкову службу в Україні"

1. Частину шосту доповнити пунктами 10 і 11 наступного змісту:

"10) отримання постанови органу дізнання, слідчого, прокурора чи суду про призначення позапланової виїзної перевірки;

11) рішення начальника підрозділу податкової міліції - першого заступника керівника органу державної податкової служби про необхідність проведення позапланової виїзної перевірки, прийняте на підставі інформації, отриманої в порядку встановленому Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".

2. Із тексту частини сьомої, слова "Позапланова виїзна перевірка може здійснюватися лише на підставі рішення суду. Орган державної податкової служби, який ініціює проведення позапланової виїзної перевірки, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої перевірки та дати її початку і закінчення, склад осіб, які будуть проводити таку перевірку, документи, які відповідно до частини шостої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої перевірки, інформацію про вид та кількість перевірок, проведених органами державної податкової служби щодо суб'єкта господарської діяльності та наслідки таких перевірок за попередні три роки, а також на вимогу суду - інші відомості. У розгляді питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки мають право брати участь представники суб'єкта господарської діяльності. Повідомлення про місце, дату та час розгляду питання про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки направляється не пізніше ніж за три робочі дні до дати такого розгляду" виключити.

3. Частину восьму статі 11-1 викласти у такій редакції:

"Позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у цій статті, за рішенням керівника податкового органу чи його першого заступника - начальника підрозділу податкової міліції".

4. Із тексту частини тринадцятої слова "або перевірки, що проводяться після порушення кримінальної справи проти платника податків (посадових осіб платника податків), що перевіряється, відповідно до кримінально-процесуального законодавства" виключити.

5. Частини 14 і 15 виключити.

6. Статтю 11-2 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" викласти в наступній редакції:

"Посадові особи органів державної податкової служби вправі приступити до проведення планової або позапланової виїзної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання платнику податків під розписку направлення на перевірку, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу державної податкової служби, мета, вид (планова або позапланова), підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб органів державної податкової служби, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника органу державної податкової служби, чи його заступника - начальника підрозділу податкової міліції, скріпленого печаткою органу державної податкової служби.

Ненадання направлення на перевірку платнику податків або його надання з порушенням вимог, встановлених частиною першою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органів державної податкової служби до проведення планової або позапланової виїзної перевірки.

Проведення перевірок органами державної податкової служби не повинно порушувати нормального режиму роботи платників податків.

У разі заподіяння шкоди внаслідок порушення працівниками органів державної податкової служби прав платників податків, встановлених цим та іншими законами України, а також вимог щодо проведення перевірок платник податків може звернутися до суду із заявою про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. При цьому суб'єкти малого підприємництва звільняються від сплати державного мита.

Відшкодування шкоди здійснюється відповідно до закону. Працівники органів державної податкової служби несуть матеріальну відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями або бездіяльністю, в межах, встановлених законом".

II. Статтю 22 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" викласти в наступній редакції:

"Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов'язків надаються права, передбачені статтею 11 цього Закону, а також пунктами 1 - 4, абзацами другим, третім, шостим пункту 5, пунктами 6 - 14, підпунктами "а" і "б" пункту 15 (з урахуванням положень цього Закону, інших законів з питань оподаткування), пунктами 16, 17, 19, 23 - 30 статті 11 (у межах компетенції податкової міліції), статтями 12 - 15, 15-1 Закону України "Про міліцію".


На податкову міліцію поширюються вимоги, встановлені статтями 3, 4, 5 Закону України "Про міліцію".


III. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набуває чинності від дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця внести зміни до нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону."


Ну что сказать? Жирно, жирно размахиваются! По-богатому. С размахом.
Джига в налоговые менты податься решил, шоль?

2/11/06 13:20  Nikvlad > Nikvlad    31/10/06 13:33Дерево
Не у всех есть возможность взглянуть в обсуждаемое определение, посему я приведу из него единственный абзац, который и касается нашей темы. Дабы перлы судейской мысли всем ведомы были.

Щодо посилань на неможливість проведення позапланових перевірок за відсутністю рішення суду, то судова колегія вважає їх безпідставними, так як дійсно відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" N 2322 від 12.01.2005 р. внесені зміни до Закону України від 04.12.90 р. N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", згідно з якими позапланові виїзні перевірки могли здійснюватись лише на підставі рішення суду (ч. 7 ст. 11-1 Закону України N 509-XII), але Законом України від 25.03.2005 р. N 2505-IV "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" були внесені зміни до Закону України N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", згідно з якими ст. 11-1 Закону доповнено ч. 7 та внесено зміни до ч. ч. 8 - 12, відповідно до яких позапланові виїзні перевірки здійснюються на підставі рішення керівника податкового органу, оформленого наказом, за наявності підстав для проведення позапланових виїзних перевірок, передбачених ст. 11-1 Закону України "Про державну податкову службу Україні".

А мозги приложить к вопросу, что делать со старой седьмой частью (которая из Закона о госналогслужбе ни одним законом НЕ исключена после «доповнення» новой «седьмой частью»), не было то ли ни малейшего желания, то ли самих мозгов.

1/11/06 12:43  Буравчик > Буравчик    1/11/06 12:40Дерево
Что означает, "и почему я не удивлен?" :)

1/11/06 12:40  Буравчик > Nikvlad    31/10/06 13:33Дерево
дык отож... :(

31/10/06 15:31  Кутузов > Serge    31/10/06 15:08Дерево
Кассации не было. Узнал в ИЦ ХС Одессы по телефону. Как нынче всё демократично! Отвечают любому позвонившему, не спрашивая какое отношение он к этому делу имеет! ,)))

31/10/06 15:08  Serge > Nikvlad    31/10/06 13:33Дерево
Нда-с...
Просто бред какой-то, причём даже без особых намёков на попытки аргументации.

31/10/06 14:42  ГертрудаОтправить письмо > Nikvlad    31/10/06 14:32Дерево
А лично мне ситуация о-о-о-очень на руку! Хотя, по большому счёту, жаль.

31/10/06 14:39  Serge > Nikvlad    31/10/06 14:32Дерево
Да, так получилось. Спасибо.

31/10/06 14:32  Nikvlad > Serge    31/10/06 14:12Дерево
Если в окне «Запит на пошук» систем Лига-Закон на закладке «Судова практика» вбить номер 15/138 (больше ничего не нужно, остальные поля оставить не заполненными), вывалится два документа - обсуждавшееся ниже постановление и обсуждаемое сейчас определение.

31/10/06 14:16  jack > Nikvlad    31/10/06 13:33Дерево
судьи не хотят создавать прецедент. это мне известно и это печально. что тут сказать...

31/10/06 14:12  Serge > Nikvlad    31/10/06 13:33Дерево
А где можно почитать Ухвалу?

31/10/06 13:54  Dr2 > Nikvlad    31/10/06 13:33Дерево
А шо она скажет?!
Разве что так: Во дни сомнений, тягостных раздумий о судьбах моей родины, ты один мне поддержка и опора – правдивый, могучий и свободный русский язык.Не будь тебя….(цитируется по памяти)
Дальше уже идет непечатное, но правдивое и свободное. :)))
ЗЫ. это нормально :)


31/10/06 13:33  Nikvlad > Буравчик    7/07/06 18:33Дерево
Вот и пришла пора ответить на Ваш вопрос, Артём. Есть результат апелляции.
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД, УХВАЛА 31.08.2006 р. Справа N 15/138-06-3910А

Ощущение двоякое. С одной стороны, апелляционная жалоба налоговой не удовлетворена. Для ответчиков это победа. Но не удовлетворена по совершенно иным основаниям нежели те, что были указаны в постановлении первой инстанции. Всё, ответчиков поздравим, и двинемся дальше.

Одесский апелляционный хозсуд НЕ согласился с тем, что внеплановые проверки проводятся по решению суда. Цитирую: «Щодо посилань на неможливість проведення позапланових перевірок за відсутністю рішення суду, то судова колегія вважає їх безпідставними» ©, и далее какая-то ересь.
Члены коллегии, как усматривается, не способны были правильно отсчитать части статьи 11-1 Закона о ГНС, от чего и плясали в своих выводах. Присвоили частям собственную нумерацию, и «вторая седьмая часть» стала у них частью 8, в которую якобы и были «внесені зміни» Законом 2505.
Хочется этим бездарям подсунуть «правильную» часть восьмую статьи 11-1 (в редакции Закона 2322) «Рішення про вилучення оригіналів...», которая и была изменена на «Позапланова виїзна... за рішенням керівника...». А седьмая «Позапланова виїзна... лише на підставі рішення суду...» как была, так и есть.
Если они считают, что новая редакция похоронила именно «внепланово-судебную» часть, то пусть поднатужатся ответить, куда канула часть «про вилучення оригіналів»? Она ведь должна была остаться (следуя их ущербной логике). А её нет. Наверное, полтергейст. Нну-ну.

В такие минуты вспоминается старое: «В России – две беды. Дороги и дураки. В Украине – одна: дураки, которые мешают избрать дорогу». На уме только крепкие выражения.

Что скажет громада?

7/07/06 18:33  Буравчик > Nikvlad    7/07/06 13:38Дерево
Апелляция?

7/07/06 17:12  Serge > Анджи    7/07/06 15:29Дерево
Да, в отзыв много чего вкладывать можно... ;)))

7/07/06 15:29  АнджиОтправить письмо > Dr2    7/07/06 13:42Дерево
Прецендент создан. А в случае подобных исков можно брать текст решения Одесского ХС и вкладывать в отзыв.

7/07/06 14:02  Serge > Nikvlad    7/07/06 13:38Дерево
Да я собственно с судьёй согласен относительно нумерации.
Почему - излагал ниже, начиная отсюда:
http://www.liga.kiev.ua/conf/MessageTree.asp?msgid=489495&did=36132
Малость корявенько, конечно, изложено - но уж звыняйте: материалом навеяно :)))

7/07/06 13:42  Dr2 > Nikvlad    7/07/06 13:38Дерево
Слабо верится, что такая практика станет обычной.

7/07/06 13:38  Nikvlad > Serge    7/07/06 12:57Дерево
Судье, конечно, респект. Придётся уж простить тот ляпсус, что он «вторую СЕДЬМУЮ часть» ст.11-1 ЗУ о ГНС, о которой у нас тут сыр-бор от начала темы (с трудом заставляю себя набивать эту ересь про две седьмые части :-))), обозвал частью восьмой :-)) Писал бы уже всё-таки о части седьмой, каковой она и является. Восьмая часть имеет редакцию, установленную Законом 2505. И там речь о приказе начальника налогового органа. Это чётко определено. А в седьмой живут нормы двух законов – 2322 и 2505.
Хоть и о двух головах получился уродец, но всё же ссылаться судье в постанове на часть седьмую было б корректнее.

А за совет разместить данное судебное решение в «Искусстве обороны», спасибо, Серж, искреннее. Это ценное мнение неравнодушного пользователя :-)) Так и сделаем, дав комментарий и текст постановления в соответствующем разделе. Ещё раз – сенкс ;-)

7/07/06 12:57  Serge > Nikvlad    7/07/06 12:16Дерево
"Законна підстава проведення органами державної податкової служби позапланових виїзних перевірок визначена частиною 8 статті 111 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".
Відповідно до вказаної імперативної норми обов'язковою підставою та умовою здійснення органами державної податкової служби позапланової виїзної перевірки є наявність відповідного рішення суду."

Простенько и со вкусом. :)
Плюс ссылки на "конфликт интересов" в ЗУ 2181.
Надо не только читать, Николай Владимирович, но и ссылку с комментарием в "Искусство Обороны" готовить :)

7/07/06 12:57  ротор1 > igorb    6/07/06 17:44Дерево
Спасибо. Очень поможет в работе.

7/07/06 12:16  Nikvlad > igorb    7/07/06 10:03Дерево
Прекрасный прецедент. Пока не смотрел, но после такого анонса обязательно почитаю текст :-))

7/07/06 10:41  igorbОтправить письмо > Dmitry    7/07/06 10:35Дерево
Ось такое :(
По поводу вступления не уверен, но думаю, сам факт вынесения подобного постановления - знаковый ;)

7/07/06 10:35  DmitryОтправить письмо > igorb    7/07/06 10:31Дерево
Дякую знайшов. Правда щось дуже лаконічне. Крім того, які бовдури в ДПІ подали такий позов. Краще в адміністративний арешт на активи застосували.
[censored]
© Інформаційна агенція ІАЦ "ЛІГА", 2006
© ЛІГАБізнесІнформ, українська Мережа ділової інформації, 2006. Всі права захищені.
Телефон: (044) 538-01-01 E-mail: admin@liga.net<
Цікаво,а рішення вступило в силу...

Страницы: << [1] 2 3 4 5 6 7 >>    Всего: 7

Реклама

bigmir)net TOP 100