RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Нові процесуальні кодекси - ЦПК, ГПК, КАСУ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << ... 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ... >>    Всего: 24


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/12/17 11:01  klim-ko > Red Tag    20/12/17 10:52Дерево
Треба з хірургом поспілкуватись щодо цього питання))

20/12/17 10:59  lawyer_beginner > klim-ko    20/12/17 10:41Дерево
Я теж так думаю, але маю дискусію з юристом типу 80 левела, який твердо вважає, що всіх членів дирекції призначають зальні збори.

Прочитавши проект закону 4666 і чинний закон, зробив для себе висновок, що "створення та відкликання виконавчого органу" не є тотожним з "призначення членів дирекції". Тобто загальні збори створили дирекцію в складі посад ген.директор, комерційний директор та інші, призначили генерального директора а вже призначення членів дирекції (конкретних осіб) - повноваження, що немає врегулювання в законі, тому керуємося статутом. Погоджуєтеся?

20/12/17 10:52  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:36Дерево
" "за умови продажу нирки":))" т.е. только два раза можно? Надо больше

20/12/17 10:50  Red Tag > Marlboro!    20/12/17 10:25Дерево
хотелось бы обсудить обязательность внесения этих сведений в реестр. Точнее, что сделать, чтобы и рыбу съесть и в суд сходить:))

13) відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи - також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку - для громадського формування;

Имеем два "вида" правомочных подписантов: лица по усмотрению юрлица и члены руководящих органов. Ху из?

20/12/17 10:41  klim-ko > lawyer_beginner    20/12/17 10:38Дерево
Справа в тому, що я передивився положення закону та ЦКУ щодо цього, в повноваження загальних зборів ТОВ фактично входить "створення та відкликання виконавчого органу"
+ в проекті закону 4666 написали, що загальні збори призначають всю дирекцію або окремих її членів.
Тому і написав такий порядок, що призначають гендиректора, а вже він за погодженням призначає членів.

20/12/17 10:38  lawyer_beginner > Marlboro!    20/12/17 10:25Дерево
Як вважаєте, чи вірно буде, що членів дирекції призначає генеральний директор, а не загальні збори?

20/12/17 10:37  klim-ko > Marlboro!    20/12/17 10:25Дерево
Я сам більше схиляюсь до того, що б внести ці дані в реєстр.

20/12/17 10:36  klim-ko > Red Tag    20/12/17 10:25Дерево
"щоб не робити додатково положення про дирекцію." придётся любые изменения ТОЛЬКО через регистратора, что может быть не всегда удобно
-----------------
Це так. В принципі робив під певну групу підприємств, де зміни щодо назв посад дуже рідко відбуваються

" укладення мирової угоди" побеспокойтесь и о спокойствии директора и собственников:)) мирова угода лише за згодою директора, або ЗЗ
-----------------
Директор спокійний, бо з такими правами юристі вже років сім попрацювали:)

"в судових органів" органах
-----------------
Дякую

" за власним бажанням" совсем уже по беспределу:)) хоть какой-то вид обоюдного обязательства придайте:))
-----------------
Були такі думки. Думав написати "за умови продажу нирки":))

посадовими чи службовими?
-----------------
Хотілось би залишити "посадові", але дивлячись що у дирекції є функції які стосуються службових осіб, то напевно краще взагалі виключити це речення.

20/12/17 10:26  Marlboro! > Red Tag    20/12/17 10:20Дерево
"Службові" особи це ж тільки кримінальний контекст?

20/12/17 10:25  Marlboro! > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
Виглядає нормально
Я думаю, що вносити в реєстр потрібно, бо за обовязками юрисконсульт згідно таких положень представляє юридичну особу без довіреності

20/12/17 10:25  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
"щоб не робити додатково положення про дирекцію." придётся любые изменения ТОЛЬКО через регистратора, что может быть не всегда удобно

20/12/17 10:24  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
" укладення мирової угоди" побеспокойтесь и о спокойствии директора и собственников:)) мирова угода лише за згодою директора, або ЗЗ

20/12/17 10:23  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
"в судових органів" органах

20/12/17 10:22  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
" за власним бажанням" совсем уже по беспределу:)) хоть какой-то вид обоюдного обязательства придайте:))

20/12/17 10:20  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
посадовими чи службовими?

20/12/17 10:01  klim-ko > Marlboro!    19/12/17 13:26Дерево
Колеги, підготував проект змін до статуту щодо дирекції та юриста в ній.
Вирішив саме в статуті описати всі питання щодо дирекції, щоб не робити додатково положення про дирекцію. Що думаєте з цього приводу?
+ залишається питання, чи вносити дані про юриста (ПІБ) у якості підписанта до даних держреєстру.
-------------------------------------------
1. Виконавчим органом Товариства є Дирекція.
1.1. Дирекція Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
1.2. До компетенції Дирекції Товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
1.3. Дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
1.4. Членом Дирекції Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
1.5. Дирекція Товариства створюється у кількості 3 (трьох) осіб.
1.6. До складу Дирекції Товариства входять:
Голова Дирекції - Генеральний директор;
Члени Дирекції - Комерційний директор;
- Юрисконсульт.
1.7. Генеральний директор та інші члени Дирекції є посадовими особами Товариства.
Члени Дирекції призначаються наказом Генерального директора з попереднім погодженням кандидатур Загальними зборами Товариства.
1.8. Повноваження Генерального директора та інших членів Дирекції припиняються:
• за власним бажанням або за угодою сторін, в порядку передбаченому чинним законодавством України;

1.9. До компетенції Дирекції Товариства відноситься:
• організація виконання рішень Загальних зборів Товариства;

1.10. Засідання Дирекції Товариства скликаються Генеральним Директором і проводяться у випадку необхідності вирішення питань які віднесені до компетенції Дирекції Товариства і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 3 (три) її члени.

1.11. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор, який призначається Загальними зборами з наступним укладенням (підписанням) контракту або без такого підписання.

1.12. Повноваження Генерального директора Товариства:
• має право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

1.13. Повноваження Комерційного директора, як члена Дирекції (колегіального виконавчого органу Товариства):
• представляти інтереси Товариства в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях незалежно від форм власності, укладати/підписувати різного роду правочини (угоди, договори, контракти тощо), в тому числі зовнішньоекономічні, на підставі та в межах визначених в довіреності виданої Генеральним директором Товариства;

1.14. Повноваження Юрисконсульта, як члена Дирекції (колегіального виконавчого органу Товариства):
• має право діяти від імені Товариства без довіреності та представляти інтереси Товариства (самопредставництво юридичної особи) в судових органів всіх інстанцій незалежно від їх спеціалізації, в тому числі (але не виключно): місцевих, місцевих адміністративних, господарських, третейських, в Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України, апеляційних, апеляційних адміністративних, апеляційних господарських, Верховному Суді, з усіма процесуальним правами та обов’язками, які надано законом учасникам судового процесу (позивачу, відповідачу, третій особі, тощо). Дане право включає в себе (але не виключно) право: підпису всіх процесуальних документів; пред’явлення (подання) позовних заяв (позовів), заперечень проти позовних заяв, відзивів на позовні заяви; відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної інстанції, у Верховному Суді); визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмету позову; збільшення або зменшення позовних вимог, подання зустрічного позову, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії процесу) та інші процесуальні права передбачені нормами процесуального законодавства України;...

19/12/17 13:26  Marlboro! > Red Tag    19/12/17 12:44Дерево
Якщо раз чи по конкретним справам сходити в суд, то тут ще трудові відносини не очевидні.
Але здійснення повноважень в "дирекції" є вже систематичною діяльністю, - а систематика, в свою чергу, є одним з елементів який відрізнях трудові і цивільні відносини

19/12/17 13:25  Marlboro! > neoone    19/12/17 13:12Дерево
По новому кодексу вони підсудні окружним судам (типу там більше немає чого слухати)
Але підстав передавати вже відкриті справи туди немає

19/12/17 13:12  neoone > Marlboro!    19/12/17 10:29Дерево
А що з предметною підсудністю адміністративних справ?
Зокрема цікавлять пенсійні справи.

19/12/17 12:44  Red Tag > Marlboro!    19/12/17 10:37Дерево
"будуть казати, що це трудові відносини" в этом-то и вопрос - трудовые или нет? Какие признаки у трудовых - личное выполнение работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

не вижу в этом смысле отличия от тех же действий в рамках договора поручения, кроме приказа, трудового договора, нахождения на рабочем месте - т.е. сугубо внутрифирменных событий (вполне себе субъективных)

19/12/17 12:25  VoiVod > Marlboro!    19/12/17 10:37Дерево
Подал апелляцию 18.12.17 в последний день срока, непосредственно в апелляционный суд, получается подал не туда. В суде сказали, что они такие жалобы принимают и отправляют в суд первой инстанции, там формируют дело и направляют его в апелляцию. Еще сказали что без рассмотрения не оставляют. Такой подход в апелляционном хозяйственном суде одесской области. Хотя это не по процессу, а по справедливости. Кто знает как ведут себя в других судах?
Думаю может на всякий случай продублировать жалобу и послать ее через суд первой инстанции с ходатайством о восстановлении срока.
Может кто то сталкивался с ситуацией если будет две жалобу от одной стороны по одному делу.

19/12/17 11:05  lawyer_beginner > Red Tag    19/12/17 10:47Дерево
Напевно кожен має знайомих юристів, які працюють як ФОП - надають юридичні послуги дистанційно, займаються судами тощо. Таких осіб без проблем можна робити членами дирекції, ІМХО.

19/12/17 10:47  Red Tag > klim-ko    19/12/17 10:43Дерево
"як представник на підставі укладеного договору" так я к этому и клоню - в споре с трудовой инспекцией или кто там будет - это доказательство не обязательности наличия трудовых отношений. Почему же тогда не возможно заключить договор представительства на конкретный суд процесс? Будут гражданско-правовые отношения, демпинг по цене, средняя цена услуг... Опять круг:(

19/12/17 10:43  klim-ko > Red Tag    19/12/17 10:35Дерево
Саме з цього я і виходив, коли писав "члени=працівники".
Звісно що доведеться приймати того ж юриста на якусь частину ставки, але це напевно краще ніж городити створення інших органів та положень про них, якщо без них обходились до цього. Так що тут кожному обирати своє.
А щодо адвоката, то він складає ці документи як представник на підставі укладеного договору на обслуговування а не як найманий працівник.

19/12/17 10:37  Marlboro! > Red Tag    19/12/17 10:35Дерево
Але адвокат робить це в рамках цивільно-правових відносин.
Тобто якимсь чином, трудові або цивільні, оформляти все ж треба. Бо за замовчуванням при контролі потім звісно будуть казати, що це трудові відносини (бо штрафи більші).

19/12/17 10:35  Red Tag > klim-ko    18/12/17 22:56Дерево
"вся дирекція повинна складатись з працівників." тут скорее наличие трудовых отношений из выполняемых обязанностей, а отсюда и працівники. Хотя можно предусмотреть такой орган, типа, наблюдательного совета и его член может быть в совете директоров. Ну а поход в суд, написание процессуальных документов - тут не отвертеться от обязанностей юрисконсульта. С другой стороны, такие же документы составляет адвокат вне трудовых отношений...

19/12/17 10:29  Marlboro! > Advokado    19/12/17 10:15Дерево
Було тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] і тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Там цей момент, звісно, прописаний по-дебільному, але я згоден з основною частиною спільноти яка вважає, що подаємо по старому

19/12/17 10:27  Advokado > Marlboro!    19/12/17 08:27Дерево
Впрочем, есть где подисскутировать.
Фразу "за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу" можно отнести как ко всему предложению, так и лишь к пересылке дел.

И если хотели отнести ко всему, то зачем тогда вообше слова "до або через відповідні суди," ведь достаточно было указать "в порядку..."

19/12/17 10:19  bg nr1 > Marlboro!    19/12/17 08:27Дерево
Marlboro! > bg nr1 18/12/17 18:13
Ні, це не похідна вимога

Тобто status quo зберігається, я рано зрадів. У спорах з ДФС та її митницями потрібно робити два повних кола(

19/12/17 10:15  Advokado > Marlboro!    19/12/17 08:44Дерево
Нет там такого.
Или Вы слово "відповідному" трактуете необоснованно

19/12/17 08:44  Marlboro! > rygenkaya    18/12/17 22:44Дерево
Це положення застосовується по аналогії.
Такий позов підсудний місцевому суду, бо подавався коли закон визначав підсудність саме за ним.

19/12/17 08:27  Marlboro! > Advokado    19/12/17 06:11Дерево
В перехідних положеннях вказано, що поки не працює електронна система - скарги подаються по старому

19/12/17 06:11  Advokado > igorb    18/12/17 22:32Дерево
Не вижу никаких оснований применять старый порядок подачи апелляции. Применение старого кодекса прописано лишь для исчисления сроков подачи апелляции.

На каком основании Вы считаете возможным не применять вступившие в силу нормы нового ХПК?

18/12/17 23:11  lawyer_beginner > klim-ko    18/12/17 22:56Дерево
Так, але ми, як відомо, в Україні, і тут надзвичайно актуально: вовків боятися - в ліс не ходити.

18/12/17 23:00  Арбитр_08 > klim-ko    18/12/17 22:56Дерево
я теж так схиляюсь! але з юристами груп компаній добре було б обійтись без трудових відносин. або, інакше, в одній фірмі ставка а в решті по 0,1? Щоб забезпечити роботу юрвідділу...

18/12/17 22:56  klim-ko > lawyer_beginner    18/12/17 22:45Дерево
У нас більшість норм законодавства прописані так, що типу заборони нема. А коли доходить до з'ясування стосунків з фіскалами, то спробуй довести, що це корпоративні відносини, а не трудові.
Так що я всеж схиляюсь до того, що вся дирекція повинна складатись з працівників.

18/12/17 22:45  lawyer_beginner > klim-ko    18/12/17 22:27Дерево
Як на мене, то немає заборони щоб не працівник був членом дирекції. Дійсно запитань багато, треба вивчати законопроект 4666, якщо цікавить ТОВ...

18/12/17 22:44  rygenkaya > Marlboro!    18/12/17 07:58Дерево
То це ж не територіальна підсудність, а предметна.

Раніше по старому КАСУ суд повинен був передати справу іншому суду у випадку порушення предметної підсудності (п. 2 ч. 1 ст. 22)
Зараз ст. 29 нової редакції КАСУ не містить такого положення. Передача лише у випадку порушення територ. підсудності.

Для мене не зрозуміло, як зараз райсуд буде розглядати справу про оскарження акту індивід.дії (рішення про дострокове припинення повноважень ОМС), якщо вона йому не підсудна предметно, і водночас на якій підставі він повинен передати таку справу до окружного?
Не бачу врегульованості такого питання ані в новому КАСУ, ані в Перехідних.

18/12/17 22:40  lawyer_beginner > Y-1812    18/12/17 21:15Дерево
А хто "пригає"? Для мене основне запитання - хто призначає членів дирекції. Чи правомірно щоб членів дирекції призначав генеральний директор...

18/12/17 22:34  Арбитр_08 > klim-ko    18/12/17 22:27Дерево
Чи має право директор ТОВ керувати товариством без трудового договору? [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

18/12/17 22:32  igorb > klim-ko    18/12/17 22:27Дерево
Подача апелляции по ЦПК. п.13 Переходных. Срок 10 дней по старому (по новому месяц, но со сроком вроде все понятно, идем по старому), а вот порядок подачи. В старом через суд первой инстанции. В новом непосредственно в апелляцию. Решение вынесено до 15.12. Куда подаем? Мое мнение через первую. Кто что думает по этому поводу?

18/12/17 22:27  klim-ko > Арбитр_08    18/12/17 22:14Дерево
Якщо чесно, то перший раз чую таку думку. Як на мене, всі члени дирекції повинні перебувати у трудових відносинах з підприємством.

18/12/17 22:23  klim-ko > klim-ko    18/12/17 22:13Дерево
Виходить "чим далі в ліс, тим товше партизани".
Напевно треба йти звичайним шляхом.
- Виконавчий орган - дирекція;
- положення про дирекцію яке затверджується загальними зборами (або повноваження членів дирекції вказати в самому статуті);
- призначення членів дирекції загальними зборами;
- питання внесення даних підписантів у держреєстр (дискусійне)

18/12/17 22:14  Арбитр_08 > Арбитр_08    18/12/17 22:07Дерево
У мене питання: чи можна, щоб частина Директорів Дирекції (юристи) не перебували в трудових відносинах з товариством? Прямо ніде й не написано, що інші члени виконавчого органу, крім Генерального Директора, обов'язково повинні бути в трудових відносинах з ТОВ. Які думки, колеги?

18/12/17 22:13  klim-ko > Инна Ди    18/12/17 17:23Дерево
При наличии дирекции в реестре указываются же не все директора, а только генеральный. Я думаю насчет обойтись копией устава, приказа о назначении и доверенностью - что думаете по этому поводу?
-----------
Тут сенс якраз в САМОпредставництві, а воно здійснюється без довіреності (той же директор або генеральний діють без неї).
Якщо буде довіреність, то це вже фактично представництво, а воно може бути тільки адвокатом.

18/12/17 22:07  Арбитр_08 > klim-ko    18/12/17 16:39Дерево
А чому не зробити у Статуті просто дирекцію яку очолює генеральний директор. Генеральний директор обирається Вищим органом (Збори учасників). Дирекція формується та діє на підставі Положення про дирекцію, що затверджується Вищим органом. В Положенні написати, що директор сам формує Дирекцію у складі 3-5 осіб в т.ч. Директор з правової роботи та його заступник... які діють на підставі довіреності...

18/12/17 21:15  Y-1812 > lawyer_beginner    18/12/17 20:32Дерево
Если перешли конкретно на ТОВ, так давайте и говорить о ТОВ, а не прыгать на все виды товариществ.
ст.62 - У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий (директор). Дирекцію очолює генеральний директор.
Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами.
Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства. Інші члени дирекції також можуть бути наділені цим правом." (с)

Питання: Що заважає зазначити в статуті, що у виконавчий орган-дирекцію входять за посадою всі працівники бухгалтерії, юридичного, економічного відділу...з правом дорадчого голосу.Всі рішення приймає ген.директор. Працівники юридичного відділу здійснюють представництво в суді...

18/12/17 20:44  lawyer_beginner > klim-ko    18/12/17 16:39Дерево
Згідно норм ЗУ "Про господарські товариства" до компетенції загальних зборів, належить - "утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства" (ст. 59, ст. 41). Звідси виходить, що ген.директор не може призначати членів дирекції.

Далі, в ст. 62 цього ж закону, написано - "Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора)."
Але чи можна передати частину повноважень генеральному директору поки не створено цілісний виконавчий орган - дирекцію? Думаю, що ні.

П.С. Ця тема виходить за рамки теми форуму, можливо десь це вже обговорювалося? Дякую!

18/12/17 20:43  rozdua > Marlboro!    18/12/17 07:55Дерево
я вибачаюсь, просто хотів до Вас звернутись

18/12/17 20:32  lawyer_beginner > Y-1812    18/12/17 18:36Дерево
Хіба юридичний відділ може бути виконавчим органом?

Страницы: << ... 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 ... >>    Всего: 24

Реклама

bigmir)net TOP 100