RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Нові процесуальні кодекси - ЦПК, ГПК, КАСУ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << ... 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ... >>    Всего: 23


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/12/17 15:21  Rossi > AM    20/12/17 13:06Дерево
Я считаю это вполне возможным. Волеизъявление конкретных лиц есть, с определенного момента это волеизъявление приобретает характер волеизъявления вновь созданного юридического лица.

20/12/17 13:06  AM > Rossi    20/12/17 13:03Дерево
Но на момент утверждения Устава одной из сторон соглашения еще не существует.
Вы предлагаете поставить под условие не только момент вступления соглашения в силу, но и волеизъявление несуществующего лица?

20/12/17 13:04  klim-ko > AM    20/12/17 11:58Дерево
На "моїх" підприємствах учасників по одному в кожному, тому в принципі не бачу сенсу робити арбітражну угоду або прописувати це окремо в статуті.
А от якщо учасників декілька, то погоджуюсь з Rossi - потрібно прописувати в статуті і підписувати його всіма учасниками або робити окрему угоду.

20/12/17 13:03  Rossi > AM    20/12/17 12:56Дерево
После регистрации соглашение и вступит в силу. Волеизъявлением юридического лица будет считаться решение общего собрание как высшего органа управления. Разница в моментах в данном случае лишь не играющая роли формальность.

20/12/17 12:56  AM > Rossi    20/12/17 12:37Дерево
Есть еще один нюанс, "арбітражна угода, укладається між юридичною особою та всіма її учасниками".
А юридическое лицо возникает после регистрации

20/12/17 12:43  AM > Rossi    20/12/17 12:37Дерево
То есть, в случае изменения состава участников арбитражная оговорка прекращается

20/12/17 12:37  Rossi > AM    20/12/17 11:58Дерево
Главное - чтобы было согласие всех лиц. Оно может быть выражено и при утверждении устава. Но если устав с соответствующей оговоркой утверждается не всеми, а лишь большинством, то оснований для передачи дела в арбитраж нет.

20/12/17 11:58  AM > klim-ko    20/12/17 11:42Дерево
Стаття 22. Право сторін на передачу спору на розгляд третейського суду, міжнародного комерційного арбітражу
...
2. Спори, передбачені пунктом 3 частини першої статті 20 цього Кодексу*, що виникають з договору, можуть бути передані на вирішення міжнародного комерційного арбітражу лише на підставі арбітражної угоди, укладеної між юридичною особою та всіма її учасниками.
_____________________
*3) справи у спорах, що виникають з корпоративних відносин, в тому числі у спорах між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) юридичної особи або між юридичною особою та її учасником (засновником, акціонером, членом), у тому числі учасником, який вибув, пов’язані зі створенням, діяльністю, управлінням або припиненням діяльності такої юридичної особи, крім трудових спорів;


Интересно, достаточно ли арбитражной оговорки в Уставе или все-таки необходимо отдельное арбитражное соглашение, которое подписывается всеми участниками и переподписывается в случае изменения состава участников

20/12/17 11:53  lawyer_beginner > Marlboro!    20/12/17 11:22Дерево
Дякую, буду тепер доводити керівництву, що мої пропозиції не порушують закон :)

20/12/17 11:42  klim-ko > Red Tag    20/12/17 10:50Дерево
по пункту 14 - схиляюсь, що приписка "для ГО" встановлює це правило саме для ГО, але я керувався тим, що по суті суди можуть "зажадати" саме такого підтвердження. По типу раз відсутні дані в реєстрі, то і самопредставництво відсутнє.

20/12/17 11:24  Marlboro! > Red Tag    20/12/17 10:50Дерево
Так в пункті 14 же йде далі "для громадського формування" - я так розумію це стосується всяких ГО.
В пункті 13 "за бажанням юридичної особи" - видається, що теоретично дані можна й не вносити, повноважність такої... уповноваженої особи від цього не зменшиться.
Але в суді потім мабуть буде складніше документально підтвердити повноваження - а якщо внести в реєстр, то там презумпція достовірності даних.

20/12/17 11:22  Marlboro! > lawyer_beginner    20/12/17 10:59Дерево
Ну зараз закон такої вимоги не містить, в будь-якому разі за запропонованою редакцією у klim-ko це робиться не самостійно директором.
Щоправда може бути дискусійним що таке "призначення" [директором] і "погодження" [ЗЗУ]

20/12/17 11:01  klim-ko > lawyer_beginner    20/12/17 10:59Дерево
Саме з цього і я виходив.

20/12/17 11:01  klim-ko > Red Tag    20/12/17 10:52Дерево
Треба з хірургом поспілкуватись щодо цього питання))

20/12/17 10:59  lawyer_beginner > klim-ko    20/12/17 10:41Дерево
Я теж так думаю, але маю дискусію з юристом типу 80 левела, який твердо вважає, що всіх членів дирекції призначають зальні збори.

Прочитавши проект закону 4666 і чинний закон, зробив для себе висновок, що "створення та відкликання виконавчого органу" не є тотожним з "призначення членів дирекції". Тобто загальні збори створили дирекцію в складі посад ген.директор, комерційний директор та інші, призначили генерального директора а вже призначення членів дирекції (конкретних осіб) - повноваження, що немає врегулювання в законі, тому керуємося статутом. Погоджуєтеся?

20/12/17 10:52  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:36Дерево
" "за умови продажу нирки":))" т.е. только два раза можно? Надо больше

20/12/17 10:50  Red Tag > Marlboro!    20/12/17 10:25Дерево
хотелось бы обсудить обязательность внесения этих сведений в реестр. Точнее, что сделать, чтобы и рыбу съесть и в суд сходить:))

13) відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи - також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

14) відомості про членів керівних органів: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку - для громадського формування;

Имеем два "вида" правомочных подписантов: лица по усмотрению юрлица и члены руководящих органов. Ху из?

20/12/17 10:41  klim-ko > lawyer_beginner    20/12/17 10:38Дерево
Справа в тому, що я передивився положення закону та ЦКУ щодо цього, в повноваження загальних зборів ТОВ фактично входить "створення та відкликання виконавчого органу"
+ в проекті закону 4666 написали, що загальні збори призначають всю дирекцію або окремих її членів.
Тому і написав такий порядок, що призначають гендиректора, а вже він за погодженням призначає членів.

20/12/17 10:38  lawyer_beginner > Marlboro!    20/12/17 10:25Дерево
Як вважаєте, чи вірно буде, що членів дирекції призначає генеральний директор, а не загальні збори?

20/12/17 10:37  klim-ko > Marlboro!    20/12/17 10:25Дерево
Я сам більше схиляюсь до того, що б внести ці дані в реєстр.

20/12/17 10:36  klim-ko > Red Tag    20/12/17 10:25Дерево
"щоб не робити додатково положення про дирекцію." придётся любые изменения ТОЛЬКО через регистратора, что может быть не всегда удобно
-----------------
Це так. В принципі робив під певну групу підприємств, де зміни щодо назв посад дуже рідко відбуваються

" укладення мирової угоди" побеспокойтесь и о спокойствии директора и собственников:)) мирова угода лише за згодою директора, або ЗЗ
-----------------
Директор спокійний, бо з такими правами юристі вже років сім попрацювали:)

"в судових органів" органах
-----------------
Дякую

" за власним бажанням" совсем уже по беспределу:)) хоть какой-то вид обоюдного обязательства придайте:))
-----------------
Були такі думки. Думав написати "за умови продажу нирки":))

посадовими чи службовими?
-----------------
Хотілось би залишити "посадові", але дивлячись що у дирекції є функції які стосуються службових осіб, то напевно краще взагалі виключити це речення.

20/12/17 10:26  Marlboro! > Red Tag    20/12/17 10:20Дерево
"Службові" особи це ж тільки кримінальний контекст?

20/12/17 10:25  Marlboro! > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
Виглядає нормально
Я думаю, що вносити в реєстр потрібно, бо за обовязками юрисконсульт згідно таких положень представляє юридичну особу без довіреності

20/12/17 10:25  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
"щоб не робити додатково положення про дирекцію." придётся любые изменения ТОЛЬКО через регистратора, что может быть не всегда удобно

20/12/17 10:24  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
" укладення мирової угоди" побеспокойтесь и о спокойствии директора и собственников:)) мирова угода лише за згодою директора, або ЗЗ

20/12/17 10:23  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
"в судових органів" органах

20/12/17 10:22  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
" за власним бажанням" совсем уже по беспределу:)) хоть какой-то вид обоюдного обязательства придайте:))

20/12/17 10:20  Red Tag > klim-ko    20/12/17 10:01Дерево
посадовими чи службовими?

20/12/17 10:01  klim-ko > Marlboro!    19/12/17 13:26Дерево
Колеги, підготував проект змін до статуту щодо дирекції та юриста в ній.
Вирішив саме в статуті описати всі питання щодо дирекції, щоб не робити додатково положення про дирекцію. Що думаєте з цього приводу?
+ залишається питання, чи вносити дані про юриста (ПІБ) у якості підписанта до даних держреєстру.
-------------------------------------------
1. Виконавчим органом Товариства є Дирекція.
1.1. Дирекція Товариства є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
1.2. До компетенції Дирекції Товариства належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.
1.3. Дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
1.4. Членом Дирекції Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.
1.5. Дирекція Товариства створюється у кількості 3 (трьох) осіб.
1.6. До складу Дирекції Товариства входять:
Голова Дирекції - Генеральний директор;
Члени Дирекції - Комерційний директор;
- Юрисконсульт.
1.7. Генеральний директор та інші члени Дирекції є посадовими особами Товариства.
Члени Дирекції призначаються наказом Генерального директора з попереднім погодженням кандидатур Загальними зборами Товариства.
1.8. Повноваження Генерального директора та інших членів Дирекції припиняються:
• за власним бажанням або за угодою сторін, в порядку передбаченому чинним законодавством України;

1.9. До компетенції Дирекції Товариства відноситься:
• організація виконання рішень Загальних зборів Товариства;

1.10. Засідання Дирекції Товариства скликаються Генеральним Директором і проводяться у випадку необхідності вирішення питань які віднесені до компетенції Дирекції Товариства і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менш як 3 (три) її члени.

1.11. Дирекцію Товариства очолює Генеральний директор, який призначається Загальними зборами з наступним укладенням (підписанням) контракту або без такого підписання.

1.12. Повноваження Генерального директора Товариства:
• має право діяти від імені Товариства без довіреності, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

1.13. Повноваження Комерційного директора, як члена Дирекції (колегіального виконавчого органу Товариства):
• представляти інтереси Товариства в усіх українських та іноземних установах, підприємствах і організаціях незалежно від форм власності, укладати/підписувати різного роду правочини (угоди, договори, контракти тощо), в тому числі зовнішньоекономічні, на підставі та в межах визначених в довіреності виданої Генеральним директором Товариства;

1.14. Повноваження Юрисконсульта, як члена Дирекції (колегіального виконавчого органу Товариства):
• має право діяти від імені Товариства без довіреності та представляти інтереси Товариства (самопредставництво юридичної особи) в судових органів всіх інстанцій незалежно від їх спеціалізації, в тому числі (але не виключно): місцевих, місцевих адміністративних, господарських, третейських, в Міжнародному комерційному арбітражі при Торгово-промисловій палаті України, апеляційних, апеляційних адміністративних, апеляційних господарських, Верховному Суді, з усіма процесуальним правами та обов’язками, які надано законом учасникам судового процесу (позивачу, відповідачу, третій особі, тощо). Дане право включає в себе (але не виключно) право: підпису всіх процесуальних документів; пред’явлення (подання) позовних заяв (позовів), заперечень проти позовних заяв, відзивів на позовні заяви; відмови від позову в будь-який час до закінчення судового розгляду (в тому числі в суді апеляційної інстанції, у Верховному Суді); визнання позову повністю або частково, зміни підстав або предмету позову; збільшення або зменшення позовних вимог, подання зустрічного позову, укладення мирової угоди (досягнення примирення на будь-якій стадії процесу) та інші процесуальні права передбачені нормами процесуального законодавства України;...

19/12/17 13:26  Marlboro! > Red Tag    19/12/17 12:44Дерево
Якщо раз чи по конкретним справам сходити в суд, то тут ще трудові відносини не очевидні.
Але здійснення повноважень в "дирекції" є вже систематичною діяльністю, - а систематика, в свою чергу, є одним з елементів який відрізнях трудові і цивільні відносини

19/12/17 13:25  Marlboro! > neoone    19/12/17 13:12Дерево
По новому кодексу вони підсудні окружним судам (типу там більше немає чого слухати)
Але підстав передавати вже відкриті справи туди немає

19/12/17 13:12  neoone > Marlboro!    19/12/17 10:29Дерево
А що з предметною підсудністю адміністративних справ?
Зокрема цікавлять пенсійні справи.

19/12/17 12:44  Red Tag > Marlboro!    19/12/17 10:37Дерево
"будуть казати, що це трудові відносини" в этом-то и вопрос - трудовые или нет? Какие признаки у трудовых - личное выполнение работником за плату трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

не вижу в этом смысле отличия от тех же действий в рамках договора поручения, кроме приказа, трудового договора, нахождения на рабочем месте - т.е. сугубо внутрифирменных событий (вполне себе субъективных)

19/12/17 12:25  VoiVod > Marlboro!    19/12/17 10:37Дерево
Подал апелляцию 18.12.17 в последний день срока, непосредственно в апелляционный суд, получается подал не туда. В суде сказали, что они такие жалобы принимают и отправляют в суд первой инстанции, там формируют дело и направляют его в апелляцию. Еще сказали что без рассмотрения не оставляют. Такой подход в апелляционном хозяйственном суде одесской области. Хотя это не по процессу, а по справедливости. Кто знает как ведут себя в других судах?
Думаю может на всякий случай продублировать жалобу и послать ее через суд первой инстанции с ходатайством о восстановлении срока.
Может кто то сталкивался с ситуацией если будет две жалобу от одной стороны по одному делу.

19/12/17 11:05  lawyer_beginner > Red Tag    19/12/17 10:47Дерево
Напевно кожен має знайомих юристів, які працюють як ФОП - надають юридичні послуги дистанційно, займаються судами тощо. Таких осіб без проблем можна робити членами дирекції, ІМХО.

19/12/17 10:47  Red Tag > klim-ko    19/12/17 10:43Дерево
"як представник на підставі укладеного договору" так я к этому и клоню - в споре с трудовой инспекцией или кто там будет - это доказательство не обязательности наличия трудовых отношений. Почему же тогда не возможно заключить договор представительства на конкретный суд процесс? Будут гражданско-правовые отношения, демпинг по цене, средняя цена услуг... Опять круг:(

19/12/17 10:43  klim-ko > Red Tag    19/12/17 10:35Дерево
Саме з цього я і виходив, коли писав "члени=працівники".
Звісно що доведеться приймати того ж юриста на якусь частину ставки, але це напевно краще ніж городити створення інших органів та положень про них, якщо без них обходились до цього. Так що тут кожному обирати своє.
А щодо адвоката, то він складає ці документи як представник на підставі укладеного договору на обслуговування а не як найманий працівник.

19/12/17 10:37  Marlboro! > Red Tag    19/12/17 10:35Дерево
Але адвокат робить це в рамках цивільно-правових відносин.
Тобто якимсь чином, трудові або цивільні, оформляти все ж треба. Бо за замовчуванням при контролі потім звісно будуть казати, що це трудові відносини (бо штрафи більші).

19/12/17 10:35  Red Tag > klim-ko    18/12/17 22:56Дерево
"вся дирекція повинна складатись з працівників." тут скорее наличие трудовых отношений из выполняемых обязанностей, а отсюда и працівники. Хотя можно предусмотреть такой орган, типа, наблюдательного совета и его член может быть в совете директоров. Ну а поход в суд, написание процессуальных документов - тут не отвертеться от обязанностей юрисконсульта. С другой стороны, такие же документы составляет адвокат вне трудовых отношений...

19/12/17 10:29  Marlboro! > Advokado    19/12/17 10:15Дерево
Було тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] і тут [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Там цей момент, звісно, прописаний по-дебільному, але я згоден з основною частиною спільноти яка вважає, що подаємо по старому

19/12/17 10:27  Advokado > Marlboro!    19/12/17 08:27Дерево
Впрочем, есть где подисскутировать.
Фразу "за правилами, що діяли до набрання чинності цією редакцією Кодексу" можно отнести как ко всему предложению, так и лишь к пересылке дел.

И если хотели отнести ко всему, то зачем тогда вообше слова "до або через відповідні суди," ведь достаточно было указать "в порядку..."

19/12/17 10:19  bg nr1 > Marlboro!    19/12/17 08:27Дерево
Marlboro! > bg nr1 18/12/17 18:13
Ні, це не похідна вимога

Тобто status quo зберігається, я рано зрадів. У спорах з ДФС та її митницями потрібно робити два повних кола(

19/12/17 10:15  Advokado > Marlboro!    19/12/17 08:44Дерево
Нет там такого.
Или Вы слово "відповідному" трактуете необоснованно

19/12/17 08:44  Marlboro! > rygenkaya    18/12/17 22:44Дерево
Це положення застосовується по аналогії.
Такий позов підсудний місцевому суду, бо подавався коли закон визначав підсудність саме за ним.

19/12/17 08:27  Marlboro! > Advokado    19/12/17 06:11Дерево
В перехідних положеннях вказано, що поки не працює електронна система - скарги подаються по старому

19/12/17 06:11  Advokado > igorb    18/12/17 22:32Дерево
Не вижу никаких оснований применять старый порядок подачи апелляции. Применение старого кодекса прописано лишь для исчисления сроков подачи апелляции.

На каком основании Вы считаете возможным не применять вступившие в силу нормы нового ХПК?

18/12/17 23:11  lawyer_beginner > klim-ko    18/12/17 22:56Дерево
Так, але ми, як відомо, в Україні, і тут надзвичайно актуально: вовків боятися - в ліс не ходити.

18/12/17 23:00  Арбитр_08 > klim-ko    18/12/17 22:56Дерево
я теж так схиляюсь! але з юристами груп компаній добре було б обійтись без трудових відносин. або, інакше, в одній фірмі ставка а в решті по 0,1? Щоб забезпечити роботу юрвідділу...

18/12/17 22:56  klim-ko > lawyer_beginner    18/12/17 22:45Дерево
У нас більшість норм законодавства прописані так, що типу заборони нема. А коли доходить до з'ясування стосунків з фіскалами, то спробуй довести, що це корпоративні відносини, а не трудові.
Так що я всеж схиляюсь до того, що вся дирекція повинна складатись з працівників.

18/12/17 22:45  lawyer_beginner > klim-ko    18/12/17 22:27Дерево
Як на мене, то немає заборони щоб не працівник був членом дирекції. Дійсно запитань багато, треба вивчати законопроект 4666, якщо цікавить ТОВ...

Страницы: << ... 11 12 13 14 15 [16] 17 18 19 20 ... >>    Всего: 23

Реклама

bigmir)net TOP 100