RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Визначення способу захисту цивільних прав та інтересів


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/01/18 15:48  Rossi > aRte    15/01/18 19:01Дерево

16/01/18 15:29  Rossi > Евгений Осычнюк    15/01/18 20:12Дерево
Я ведь для упрощения понимания и привел аналогию с общеизвестными делам по искам поручителей: как там имеется спор о наличии/отсутствии прав и обязанностей у сторон отношений, так и тут.

15/01/18 20:16  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > aRte    15/01/18 18:51Дерево
В ст.16 ЦКУ застосовується поняття не "визнання" будь-якого юридичного факту в широкому сенсі, а саме "визнання права". Права бувають майнові (наприклад, власності) і немайнові (наприклад, на таємницю особистого життя). Те, що тут обговорюється, не охоплюється поняттям "захист права".

15/01/18 20:12  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Rossi    15/01/18 18:51Дерево
Еще раз, медленно: а в чем тут состав "невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів"?

15/01/18 19:01  aRteОтправить письмо > Rossi    15/01/18 17:45Дерево
Rossi, з якої практики ці витримки, що ви зазначили нижче? Можете поділитися силкою або № справи?

"Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання права, що в рівній мірі означає як наявність права, так і його відсутність або й відсутність обов'язків........."

15/01/18 18:54  Rossi > aRte    15/01/18 18:44Дерево
Суд не будет приостанавливать дело по иску поручителя (он и сам может оценить ваши доводы о том, что договор поручительства якобы прекратился и право требования в связи с этим у поручителя отсутствует).

15/01/18 18:51  aRteОтправить письмо > Евгений Осычнюк    15/01/18 18:30Дерево
Йде мова про "визнання"
Позови про визнання – це такі позови, коли позивач просить суд підтвердити наявність чи відсутність між ним і відповідачем певних правовідносин. Вони пред’являються в тих випадках, навіть якщо права ще не порушені, коли між сторонами виникли сумніви щодо існування між ними відносин.

15/01/18 18:51  Rossi > Евгений Осычнюк    15/01/18 18:30Дерево
Стаття 2. Завдання та основні засади цивільного судочинства
1. Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

15/01/18 18:44  aRteОтправить письмо > Rossi    15/01/18 13:43Дерево
Позов до Поручителя ще не було подано.
Його плануємо подати окремо, за рамками справи що вже поршена по позовній заяві Поручителя, скільки це дасть нам можливість призупинити провадження по справі по пзовній заяві Поручителя до того часу, поки не закінчиться рзгляд пзовної заяви Боржника до Поручителя про визнання договору поруки припиненим.
Тобто, Боржник подає позовну заяву про визнання договору припиненим окремо від вже порушеного провадження за позовом Поручителя. Отримуємо ухвалу про порушення справи, заявляємо у справі за позовом Поручителя, що є інше провадження, у якому розглядається питання взагалі права Поручителя на стягення за цим договором поруки, що можливо суд оцінюючи це призупинить розгляд справи, і процес все хоч трохи можна затягнути.

15/01/18 18:30  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Rossi    15/01/18 17:45Дерево
Это понятно, но мой вопрос был в другом контексте - в чем нарушенное право? Закон предусматривает защиту права только от реального нарушения.

15/01/18 18:28  aRteОтправить письмо > Rossi    15/01/18 17:45Дерево
А можна № справи де такі виснвки були зрблені ВСУ, ВССУ?

15/01/18 17:45  Rossi > Евгений Осычнюк    15/01/18 17:34Дерево
Вот на такой позиции основывались решения ВСУ, ВССУ по многочисленным упомянутым делам о признании поручительства прекращенным:
"Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 16 ЦК України одним із способів захисту цивільних прав та інтересів є визнання права, що в рівній мірі означає як наявність права, так і його відсутність або й відсутність обов'язків. Одночасно Суд зазначав, що законодавчі обмеження матеріально-правових способів захисту цивільного права чи інтересу підлягають застосуванню з дотриманням положень ст. ст. 55, 124 Конституції України та ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод , відповідно до яких кожна особа має право на ефективний засіб правового захисту, не заборонений законом. Оскільки положення Конституції України та Конвенції мають вищу юридичну силу (ст. ст. 8, 9 Конституції України), а обмеження матеріального права суперечать цим положенням, порушення цивільного права чи цивільного інтересу підлягають судовому захисту і у спосіб, не передбачений законом, зокрема ст. 16 ЦК України, але який є ефективним засобом захисту, тобто таким, що відповідає змісту порушеного права, характеру його порушення та наслідкам, спричиненим цим порушенням"

15/01/18 17:43  Rossi > Евгений Осычнюк    15/01/18 17:34Дерево
Способ защиты не обязательно должен быть предусмотрен законом (или договором); достаточно, чтобы он не противоречил закону и был эффективным.

Здесь работает та же идея, по которой допускались иски поручителей о признании поручительства прекращенным - раз кредитор требует погашения долга (а лицо не согласно с его наличием), значит так сказать оспаривается (не признается) право/интерес лица быть свободным от обязательна, в связи с чем суд может внести ясность в отношения сторон.

15/01/18 17:34  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Rossi    15/01/18 15:34Дерево
А какой закон предусматривает такой способ защиты права, как "признание отсутствия у него обязанности перед поручителем"? Возможны 3 варианта: 1) если поручитель никакого требования к должнику не заявил, то как минимум нет никакого нарушенного (даже гипотетически) права 2) если заявил, то нужно доказывать необоснованность иска (если она есть), никакие самостоятельные требования тут должник выдвигать не может 3) если заявил, и иск (со стороны кредитора) обоснован, то опять же - это поручителю нужно доказывать факт погашения долга, и обоснованность требования к должнику.

15/01/18 16:43  Marlboro! > aRte    15/01/18 13:31Дерево
Ви не відповіли на питання. Що з позовом до поручителя? І чому та як поручитель виконав вимоги ДО розгляду цього позову? І як ви збираєтесь в ньому приймати участь (в тій чи іншій формі) якщо провадження в ньому закриють?

15/01/18 16:42  Marlboro! > Rossi    15/01/18 16:34Дерево
Хм, точно, автор збив з толку інфою про подачу позову до поручителя.

15/01/18 16:34  Rossi > Marlboro!    15/01/18 16:22Дерево
Автор указывал, что поручитель уже заплатил кредитору.

15/01/18 16:26  Marlboro! > aRte    15/01/18 13:31Дерево
Якщо Ви маєте на увазі, що процес ще тільки триває, то вам потрібно вступити в справу як третя особа на стороні відповідача яка не заявляє самостійних вимог. Після чого Ви вже можете наводити свої заперечення проти позову.
Заявити самостійні вимоги в цьому позові не вийде.

15/01/18 16:22  Marlboro! > Rossi    15/01/18 15:34Дерево
Ну так доки борг не стягнутий з поручителя, то в боржника і так немає обовязку перед поручителем. Станом на дату заявлення такої вимоги право не порушене.

15/01/18 15:34  Rossi > Евгений Осычнюк    15/01/18 15:27Дерево
Если вы об иске должника, то требованием может быть признание отсутствия у него обязанности перед поручителем и соответственно отсутствие у поручителя прав требования по погашению основного обязательства.

15/01/18 15:27  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Rossi    15/01/18 13:43Дерево
А как такое требование может предъявлять должник? Он не сторона этого договора.

15/01/18 13:43  Rossi > aRte    15/01/18 13:35Дерево
Так заявляйте свои доводы о прекращении договора в рамках дела по иску поручителя. Если суд согласится с вами, в иске поручителю откажут; если не согласится и будет принято решение о взыскании долга в пользу поручителя (решение пройдет все инстанции), то ваш новый иск о признании отсутствия права уже ничего не даст.

15/01/18 13:35  aRteОтправить письмо > Евгений Осычнюк    15/01/18 11:58Дерево
Порушення права Боржника полягає у тому, що якщо суд визнає договір поруки припиненим і відсутнім право Поручителя на стягення з боржника коштів, то той процесс, який було порушено за позовом Поручителя можна зломати, оскільки, поручитель не буде належним позивачем і не матиме право на звернення до суду про стягення з Боржника коштів.

15/01/18 13:31  aRteОтправить письмо > Marlboro!    15/01/18 09:25Дерево
В тому то і справа, що хочу в позові до Поручителя визначити 2 вимоги, а саме:
1. це визнати договір поруки припиненим
2. визнати відсутнім право Поручителя на стягнення з боржника коштів.

15/01/18 11:58  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > aRte    15/01/18 09:23Дерево
У цивільному такого способу захисту немає. Крім того, не бачу, в чому порушення Вашого права. Якщо у Вас борг реальний - то його потрібно сплачувати, і особа кредитора не має жодного значення. Якщо борг нереальний - оспорюйте його, якщо поручитель звернувся до Вас з позовом.

15/01/18 09:25  Marlboro! > aRte    14/01/18 10:59Дерево
А що було з позовом до поручителя, він задоволений?
Що з приводу припинення (пропуску строку) зазначив суд?

15/01/18 09:23  aRteОтправить письмо > Евгений Осычнюк    14/01/18 12:03Дерево
Треба захистити права Боржника. Шляхом визнання відсутнім право Поручителя звертатися до суду з позовом до Боржника про стягення з останього коштів , котр, він як Поручитель оплатив Кредитору за зобовязанням Боржника.
Положеннями ст. 20 Господарського кодексу України встановлено, що права та законні інтереси захищаються, зокрема, шляхом визнання наявності або відсутності прав.

Питання, чи є у Цивільному процесі така практика?

14/01/18 12:03  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > aRte    14/01/18 11:09Дерево
А можна конкретніше - чиї права потрібно захистити, на що саме, і від кого?

14/01/18 11:09  aRteОтправить письмо > aRte    14/01/18 10:59Дерево
Ще раз вибапчаюсь, пропустив слово.

"Тому постає таке питання: яким способом можна визнати права Поручителя що перейшли від Кредитора на стягення з Боржника коштів СКАСОВАНИМИ або ПРИПИНЕНИМИ, якщо буде визнано договір поруки припиненим???

14/01/18 11:02  aRteОтправить письмо > aRte    14/01/18 10:59Дерево
Вибачаюсь.
* Кредитор НЕ пред’явив позову до Поручителя протягом 1 року з дня укладення договору поруки

14/01/18 10:59  aRteОтправить письмо   Дерево
Шановні, допоможіть сформувати позицію щодо способу захисту цивільних прав та інтересів за наступною ситуацією.

Поручитель виконав у повному обсязі зобов'язання Боржника перед Кредитором. У зв'язку з цим, до Поручителя переходять усі права Кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання. (ст. 556 ЦК Украъни).
Так, на підставы цього Поручитель звертається до суду з позовом про стягнення коштів з Боржника, які він сплатив Кредитору, як Поручитель.

Однак, є вагомі підстави для того, щоб визнати договір поруки ПРИПИНЕНИМ на підставі ч. 4 ст. 559 ЦК України, оскільки строк основного зобов'язання встановлений моментом пред’явлення вимоги, а Кредитор пред’явив позову до Поручителя протягом 1 року з дня укладення договору поруки. Пройшло быльше ніж 5 років від дня укладання договору поруки.

Тому постає таке питання: яким способом можна визнати права Поручителя що перейшли від Кредитора на стягення з Боржника коштів, якщо буде визнано договір поруки припиненим???

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100