RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Трудовые правоотношения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Строковий трудовий договір


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
10/04/18 08:14  vaskivanОтправить письмо > хто_зна    4/04/18 09:01Дерево
Власник не зобов'язаний вимагати від претендента обґрунтування укладення строкового договору. Строковий договір укладається за волевиявленням майбутнього працівника, яке викладене в письмовій заяві.
З Вашої позиції - навіть при зазначенні обставин про "сімейні обставини" можна стверджувати, що мене заставили. Довести "примус" до написання даної заяви повинен працівник і як на мене - це нереально. Хоча враховуючи судову систему - все може бути.

4/04/18 09:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > хто_зна    4/04/18 08:59Дерево
ну, читайте ж внимательно ст.23 "або інтересів працівника". если Вы в своей заяве просите принять Вас на конкретный срок, т.е. предлагаете работодателю заключить с Вами срочный тр договор, то вызвано это Вашими интересами, вникать в которые работодатель не обязан.

4/04/18 09:01  хто_зна > хто_зна    4/04/18 08:59Дерево
ОБСТАВИНИ, ЯКІ СЛУГУЮТЬ ПІДСТАВОЮ ДЛЯ УКЛАДАННЯ СТОРОКОВОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (КОМЕНТАР ДО ч. 2 ст. 23 КЗпПУ)
"Характер майбутньої роботи" - це означає, що за своїм характером робота є такою, яка не виконується постійно (сезонні роботи, хоча б вони і не були включені до списків (переліків) сезонних робіт, а також ті, які виконуються протягом певного строку тощо).
"Умови виконуваної роботи" - це таке формулювання, що визначає роботу як постійну, але у зв'язку з конкретними умовами її виконання трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк. Насамперед це може бути пов'язано з тим, що для виконання даної роботи вже прийнятий на роботу працівник, який, однак, протягом певного періоду не може виконувати свої трудові обов'язки. Для заміщення тимчасово відсутнього працівника і здійснюється прийняття на роботу іншого працівника за строковим трудовим договором. Останнім часом у законодавстві про працю з'явилися і такі правила, що надають право звільненому працівникові повернутися на посаду, яку він займав раніше (робоче місце). Так, народному депутату України після закінчення строку депутатських повноважень, а також у випадку дострокового їх припинення за особистою заявою про складення ним депутатських повноважень надається попередня робота, посада, а в разі неможливості цього - він зараховується до резерву кадрів Головного управління державної служби України (частина четверта ст. 20 Закону "Про статус народного депутата України"). Дружині (чоловікові) народного депутата України надається ще більш істотна пільга. Якщо вона (він) звільняється із свого місця роботи у зв'язку з переїздом до м. Києва, за нею визнається право повернутись на попереднє місце роботи у порядку переведення (частина дев'ята тієї ж статті). За громадянином, який проходить альтернативну (невійськову) службу, зберігається попередня робота, яку він виконував до призову (частина друга ст. 3 Закону "Про альтернативну (невійськову) службу"). За членом Національної ради по телебаченню і радіомовленню після закінчення строку його повноважень, а також у разі їх дострокового припинення за особистою заявою про відставку зберігається право на повернення на попередню посаду (ст. 9 Закону "Про Національну раду з питань телебачення і радіомовлення").
У перелічених випадках можна говорити про те, що робота сама по собі носить постійний характер, але умови її виконання при звільненні з неї із зазначених підстав народного депутата України, його дружини, особи, призваної на альтернативну (невійськову) службу, чи призначеної на посаду члена Національної ради по телебаченню і радіомовленню, є такими, що трудовий договір із працівником, прийнятим для заміщення робочого місця (посади), що раніше займала одна із зазначених осіб, не може бути укладений на невизначений строк (у зв'язку з правом звільненого працівника повернутися на попереднє робоче місце (посаду) після закінчення відповідного строку).
8. Відповідно до умов виконуваної роботи строкові трудові договори укладаються із суддями при призначенні на посаду вперше (ст. 128 Конституції України), з деякими іншими працівниками державних органів, органів місцевого самоврядування (наприклад, ст. 42, 50, 51 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні").
 Ще один випадок неможливості встановлення трудових правовідносин на невизначений строк пов'язаний з інтересами працівника. Зацікавленість працівника у встановленні трудових відносин на певний строк звичайно обумовлюється сімейно-побутовими обставинами. Оскільки згодом може виникнути спір про правомірність укладення строкового трудового договору, бажано, щоб обставини, що спонукають працівника просити про прийняття на роботу за строковим трудовим договором, були описані в заяві про прийняття на роботу. В іншому разі власник буде позбавлений можливості спростувати докази працівника про те, що він змушений був погодитися написати заяву про прийняття на роботу зі строкового трудового договору під тиском власника.
В силу частини другої ст. 23 КЗпП можливість встановлення законодавчими актами випадків, коли допускається укладення строкових трудових договорів. Під законодавчими актами тут слід розуміти акти органа законодавчої влади, тобто закони та кодекси. (як правило регулюється праця найманих на сезонних роботах працівників).

4/04/18 08:59  хто_зна > ОК АКА Олюня    30/03/18 16:40Дерево
У п. 9 постанови пленуму ВСУ N 9 від 06.11.92 “Про практику розгляду судами трудових спорів” зазначено, що укладення трудового договору на визначений строк при відсутності умов зазначених ч. 2 ст. 23 КЗпПУ є підставою для визнання його недійсним у частині визначення строку. Тобто якщо з працівником було підписано строковий трудовий договір, в суді цей договір може бути визнаний все одно безстроковим, якщо не буде підстав, зазначених у ч. 2 ст. 23 КЗпПУ

30/03/18 16:40  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Kravchenko1396    30/03/18 14:38Дерево
когда Вы писали заявление, Вы писали там о сроке на год? Если да, то таким образом срочный тр договор был заключен по просьбе и в интересах работника

30/03/18 15:23  vaskivanОтправить письмо > Kravchenko1396    30/03/18 14:38Дерево
Ч. 2 ст. 23
Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.
Отже, якщо ви обумовили строк 1 рік, то по його закінченні вас можуть звільнити у зв'язку з закінченням строку договору.

30/03/18 14:38  Kravchenko1396   Дерево
Всім доброго дня,
таке питання: я головний бухгалтер і зі мною укладено строковий трудовий контракт (на один рік). Проте не скільки мені відомо, п. 2 ст. 23 КЗпП встановлює, що строковий договір може бути укладений тільки за умови, що характер праці тимчасовий.
Чи є це порушенням мого права?
Дякую.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100