RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

НКЦПФР рекомендує яким чином розкривати нові види особливої інформації


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/05/18 10:55  joilly > Eggi    3/05/18 08:54Дерево
Публикуется...По теме - внесены изменения в №2826, ожидает юстиции. Источник [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) на черговому засіданні прийняла рішення затвердити зміни до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. Зміни розроблені для врахування норм Закону України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів від 16.11.2017 р. №2210-VІІІ.
Загалом змінами передбачено наступне:
· доповнено перелік особливої інформації;
· доповнено обсяг інформації, що розкривається у складі проміжної інформації;
· запроваджено вимоги до розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України;
· змінено обсяг розкриття інформації про проведення загальних зборів;
· уточнено вимоги доповнено видами інформації розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті.
Що стосується розкриття особливої інформації, в Положенні розширено склад особливої інформації емітента цінних паперів, яка підлягає розкриттю. Щодо кожного з видів особливої інформації деталізовано особливості її розкриття. Відповідно змінилися додатки до зазначеного Положення. Змінами врегульовано обсяг розкриття особливої інформації для – публічних акціонерних товариств та банків, приватних акціонерних товариств; емітентів, які не є акціонерним товариством та щодо цінних паперів яких (не акцій) здійснено публічну пропозицію, та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі.
Змінами до Положення розширено обсяг проміжної інформації (за підсумками кварталу). Обов’язок здійснювати розкриття проміжної інформації відповідно до вимог цього Положення поширено на – банки; публічні акціонерні товариства щодо акцій яких здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до торгів на фондовій біржі (в частині включення до біржового реєстру); емітентів щодо інших цінних паперів, крім акцій, яких здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких допущені до торгів на фондовій біржі (в частині включення до біржового реєстру).
Запроваджені вимоги щодо розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України (наразі до обігу допущені цінні папери двох емітентів – MHP S.A., Ukrproduct Group Ltd). Зокрема, вони зобов’язані забезпечити додаткове розкриття інформації відповідно до статті 641 Закону України “Про акціонерні товариства”, а також інформації про скликання та проведення загальних зборів акціонерів в обсязі, не меншому за встановлений Законом України “Про акціонерні товариства”.
Доповнений обсяг інформації, який підлягає оприлюдненню на власному веб-сайті емітента. Емітент повинен публікувати на ньому також звіти наглядової ради, звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії; положення, відповідно до якого визначається винагорода членів наглядової ради та виконавчого органу; а також протоколи про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів.
Документ подано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

3/05/18 10:08  Mark-DonОтправить письмо > Eggi    3/05/18 08:54Дерево
Прочитайте обсуждение данного вопроса в этой теме.
Но делать это нужно ДО постановки своего вопроса.

3/05/18 08:54  Eggi > Mark-Don    3/04/18 11:00Дерево
Доброго дня, десь абчив на сайті Комісії повідомлення, що особлива інформація вже не опубліковується у офіційному виданні, але читаю положення 2826 (Пункт 5 глави 1 розділу II) і бачу, що там залишилося "опублікування у оф.виданні"
Чи потрібно все таки подавати її у видання?

3/04/18 11:00  Mark-DonОтправить письмо > joilly    3/04/18 09:17Дерево
Я бы сформулировал вопрос иначе:

"Вопрос к коллегам: собираетесь ли Вы выполнять эти рекомендации пока нет подзаконных актов, или готовы вместо этого долго "воевать" с комиссией, доказывая, в том числе в суде, что они не правы ?
Или считаете, что себе дешевле до появления подзаконных актов следовать рекомендациям Комиссии и спать спокойно ?"

3/04/18 09:17  joilly   Дерево
Комісія звертає увагу, що Законом України від 16.11.2017 року №2210-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів», який набрав чинності 07.01.2018 року, внесені зміни до статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які передбачають нові види особливої інформації, а саме:
• наявність, строк дії та сторони акціонерного договору;
• зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій;
• зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
• зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов’язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій;
• повідомлення про викуп акцій понад порогові значення пакета акцій;
• зміни до статуту, пов’язані із зміною прав акціонерів;
• кількість голосуючих акцій та розмір статутного капіталу за результатами його збільшення або зменшення.

Наразі Комісія працює над змінами до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів №2826 від 03.12.2013 року. Але у цей перехідний період, коли Закон зазнав змін, а відповідні нормативно-правові акти розробляються та потребують державної реєстрації у Міністерстві юстиції України, постало питання порядку розкриття нових видів особливої інформації, не передбачених Положенням 2826 та програмно-технічними засобами для її складання.

Комісія рекомендує у цей перехідний період, до моменту набрання чинності змін до Положення 2826, емітентам розкривати таку інформацію шляхом:
– розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua) у розділі «Повідомлення про суттєві події»;
– розміщення на власному веб-сайті;
– опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Комісії;
– подання до Комісії у паперовій формі.

Інформація розкривається в довільній формі із дотриманням строків та обсягів, якщо вони регулюються Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про корпоративні договори» тощо.
Инфо с [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Вопрос к коллегам, собираетесь выполнять эти рекомендации или пока нет подзаконных актов, можно не париться?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100