RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Понятие должностного лица по ХК


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
17/05/18 10:16  LeeedaОтправить письмо > Leeeda    17/05/18 09:30Дерево
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України
“Про внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції”
(щодо визначення посадової особи юридичної особи публічного права)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
Відповідно до статті 3 Закону України “Про запобігання корупції” суб’єктами на яких поширюється дія Закону є, зокрема, посадові особи юридичних осіб публічного права.
На вказаних осіб поширюються обмеження щодо використання службових повноважень чи свого посадового становища, одержання подарунків, покладені обов’язки щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передачі в управління іншої особи належних їм підприємств та корпоративних прав, подачі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
В той же час, у чинному законодавстві відсутнє визначення поняття “посадова особа юридичної особи публічного права”.

2. Цілі та завдання законопроекту
Необхідність прийняття законопроекту викликана потребою законодавчого визначення поняття “посадова особа юридичної особи публічного права”.
Так, на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції у рубриці “Законодавство” розділу “Декларування” розміщено Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства від 11 серпня 2016 року № 3.
Так, пунктом 3 вказаного Роз’яснення визначено, що під “посадовими особами юридичних осіб публічного права” слід розуміти працівників юридичних осіб публічного права, які наділені посадовими повноваженнями здійснювати організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функції. Визначальним при цьому є обсяг функцій (обов’язків) відповідного працівника.
Однак, частиною 3 статті 65 Господарського кодексу України, передбачено, що керівник підприємства, головний бухгалтер, члени наглядової ради (у разі її утворення), виконавчого органу та інших органів управління підприємства відповідно до статуту є посадовими особами цього підприємства. При цьому, статутом підприємства посадовими особами можуть бути визнані й інші особи.
Таким чином, вказане поняття використовується в різних галузях права, законодавство не містить єдиного підходу у його визначенні, що негативним чином відображається на практиці застосування норм антикорупційного законодавства.
При цьому, відсутність закріплення на законодавчому рівні поняття “посадова особа юридичної особи публічного права”, може призвести до різного його трактування спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та дозволить їм на власний розсуд визначати критерії віднесення осіб до кола посадових, що в свою чергу може призвести як до неоднакового застосування норм антикорупційного законодавства так і до їх зловживань при виконанні ними своїх повноважень.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України “Про запобігання корупції”, відповідно до яких, визначити поняття посадової особи юридичної особи публічного права.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання
Відносини, які є предметом цього законопроекту, регулюються Конституцією України, Законом України “Про запобігання корупції”.
Прийняття цього законопроекту не потребуватиме внесення змін та доповнень до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття цього законопроекту не потребуватиме додаткових матеріальних чи фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
Прийняття цього законопроекту усуне неоднозначне розуміння поняття “посадова особа юридичної особи публічного права”, а також забезпечить дотримання єдиних підходів спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції при визначенні ними кола осіб, які належать до посадових осіб юридичних осіб публічного права.

Народні депутати України
Матейченко К.В.
Тимошенко Ю.В.
Савчук Ю.П.
Вітко А.Л.
Мельничук І.І.
Барна О.С.
Сольвар Р.М.

17/05/18 09:30  LeeedaОтправить письмо > Евгений Осычнюк    16/05/18 18:21Дерево
Евгений, в том-то и дело, что ХК ничего не пишет об орг.-распоряд. функциях. Поэтому Ирина и спрашивает.

Меня этот впорос тоже интересует. Еще в прошлом году обсуждали эту тему и ни к чему не пришли.
Дело в том, что должностные лица юрлиц публичного права должны подавать декларацию о доходах. НАЗК в своих разъяснениях дал определение должностного лица то, которое мы все знаем. Разъяснение, правда, было написано до появления в ХК ч.3 ст. 65.

Была мысль рискнуть и не подать декларацию, а потом размахивать ХК и говорить, что начальник юротдела не является должностным лицом, исходя из нормы ХК, но не рискнула.
Хотелось бы разобраться в этом вопросе

16/05/18 18:21  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ирина тер.    16/05/18 15:25Дерево
Главный признак - наличие организационно-распорядительных полномочий, т.е. возможность принимать юридически значимые решения. От этого и отталкивайтесь.

16/05/18 17:04  Marlboro! > Ирина тер.    16/05/18 15:25Дерево
Поняття посадової і службової особи й до цього не завжди було тотожним.
Уточніть для яких цілей запитуєте.

16/05/18 15:26  Ирина тер. > Ирина тер.    16/05/18 15:25Дерево
Имею в виду ст. 65 ХК

16/05/18 15:25  Ирина тер.   Дерево
Пока не было ч.3 ст. 265 ХК мы ставили равенство между должностными и служебными лицами, пользовались определением УК, разъяснением Минюста и Пленума ВСУ. 2016 появляется в ХК норма, согласно которой бухгалтер, директор, члены исполнительного органа являются должностными лицами предприятия. Уставом к должностым лицам могу быть отнесены и др. лица.
Напрашивается вывод о том, что руководители подразделений не являются должностными лицами.
Что вы об этом думаете?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100