RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

ВС: гонорар успіху недійсний


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
17/09/18 23:19  Успехов вам > Bizz    17/09/18 10:44Дерево
Да... Что тут сказать... Именно такие вопросы нужно задавать при поступлении в адвокаты, а не какие-то там сервелаты-сервитуты. И адвокат здесь виновен в последнюю очередь. Его просто не научили что делать и что говорить.
1. Если у клиента на руках договор на 7000 с твоей записью, верни 3500 как там написано, даже если ты взял 2 копейки.
2. Если у клиента на руках договор на 7000 с твоей записью о возврате 3500 при отсутствии результата, то этот договор нужно защищать, а не самому заявлять о его незаконности. В конце-концов ст.30 ПАЭ (2013) предусматривает получение гонорара от результата. ...и вернуть 3500...
3. Решение ВКДКА имеет оговорку: "...такий запис у сукупності з іншими обставинами даної справи слід сприймати..."

17/09/18 10:44  BizzОтправить письмо > Успехов вам    31/07/18 21:40Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ВКДКА вважає також, що власноручно вчиняючи в договорі відповідний запис про гонорар в розмірі 7000 (сім тисяч) доларів США з умовою повернення 3500 (три тисячі п’ятсот) доларів США у разі недосягнення бажаного для клієнта результату адвокат порушив пункт 4 ст.18 Правил адвокатської етики. Адже, такий запис у сукупності з іншими обставинами даної справи слід сприймати як запевнення та гарантії стосовно реального результату виконання доручення клієнта, пряме або опосередковане сприяння формуванню у нього необґрунтованих надій, а також уявлення, що адвокат може вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних обов’язків.

17/09/18 10:01  dkl > Младенец    15/09/18 16:10Дерево
Можу поділитися досвідом з практики, як я це робив. В суд для стягнення витрат на правничу допомогу надавав договір про надання правової допомоги між клієнтом та адвокатським об'єднанням, витяг з реєстру адвокатів на конкретного адвоката, який підтверджує, що цей адвокат є членом цього об’єднання та/або докази наявності трудових відносин між адвокатом та об’єднанням (наказ про прийняття на роботу), довіреність від клієнта на конкретного адвоката на представництво інтересів в суді у справі (а в договорі про надання правничої допомоги було передбачено, що клієнт видає довіреності на членів адвокатського об’єднання для представництва в суді). При цьому саме цей адвокат брав участь у всіх судових засіданнях та підписував всі процесуальні документи. Таким чином, є і договір про надання правничої допомоги (і платежі за ним на користь об’єднання), і зв'язок між об’єднанням та конкретним адвокатом, і докази того, що від імені об’єднання послуги надавав саме цей адвокат. Проблем в суді із цим не виникало.

16/09/18 21:28  МладенецОтправить письмо > AM    15/09/18 17:01Дерево
дякую)

15/09/18 17:01  AMОтправить письмо > Младенец    15/09/18 16:10Дерево
Конечно нужно показать предоставление услуг адвокатом в рамках договора, заключенного клиентом с бюро. Также надо показать связь адвоката с бюро.

15/09/18 16:10  МладенецОтправить письмо > AM    15/09/18 12:59Дерево
ок) заплатив я кошти адвокатському бюро. адвокатське бюро, як юридична особа, вільне у розпорядженні власними коштами і використало їх на закупку алкоголю.
Чи можна вважати документи про оплату послуг адвокатському бюро достатніми, щоб вважати, що це витрати на правову допомогу, що надається адвокатом?.. думаю, - ні)

15/09/18 12:59  AMОтправить письмо > AM    15/09/18 11:59Дерево
Хотя,

8. Адвокат, що створив адвокатське бюро, та адвокати, які перебувають у трудових відносинах з адвокатським бюро, мають право діяти в інтересах клієнта на підставі договору про надання правничої допомоги, укладеного клієнтом із адвокатським бюро. (ст.13)

7. Стороною договору про надання правничої допомоги є адвокатське об'єднання. Від імені адвокатського об'єднання договір про надання правничої допомоги підписується учасником адвокатського об'єднання, уповноваженим на це довіреністю або статутом адвокатського об'єднання. Учасники адвокатського об'єднання та адвокати, які перебувають у трудових відносинах з адвокатським об'єднанням, мають право діяти в інтересах клієнта на підставі договору про надання правничої допомоги, укладеного клієнтом із адвокатським об'єднанням. (ст.14)


То есть, сохраняется ситуация, когда интересы клиента будет представлять адвокат, о существовании которого клиент даже не догадывается.
Иными словами, и законопроект №9055 сохраняет нормы, на основании которых можно утверждать, что отношения адвокат-клиент не являются доверительными

15/09/18 11:59  AMОтправить письмо > Младенец    15/09/18 09:25Дерево
Сравните подход в действующем законе:

6. Адвокатське бюро може залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське бюро зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності. (ст.14)

6. Адвокатське об’єднання може залучати до виконання укладених об’єднанням договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Адвокатське об’єднання зобов’язане забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.(ст.15) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

И в законопроекте №9055:

7. Адвокатське бюро може за згодою клієнта залучати до виконання укладених бюро договорів про надання правничої допомоги інших адвокатів, адвокатські бюро або адвокатські об'єднання на договірних засадах, зберігаючи відповідальність перед клієнтом за належне надання правничої допомоги. (ст.13)

9. Адвокатське об'єднання може за згодою клієнта залучати до виконання укладених об'єднанням договорів про надання правничої допомоги інших адвокатів, адвокатські бюро або адвокатські об'єднання на договірних засадах, зберігаючи відповідальність перед клієнтом за належне надання правничої допомоги. (ст.14)

15/09/18 11:39  AMОтправить письмо > Младенец    15/09/18 09:25Дерево
Отношения адвокат-клиент являются доверительными.
Одним из признаков доверительных отношений является возможность одностороннего выхода доверителя из договора (в связи с потерей доверия) без возмещения убытков.
В действующем законе (ст.29) такой возможности у клиента нет, а вот в законопроекте №9055 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] такая возможность предусмотрена (ч.3 ст.34)

Для сравнения см. ч.2 ст.1009 ЦК.
Обязанность поверенного исполнить обязательство является личной (ч.1 ст.1005).

15/09/18 09:25  МладенецОтправить письмо > AM    12/09/18 10:19Дерево
Підніму тему, цікавить детальніше питання витрат на професійну правничу допомогу.
Так, "Витрати, пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави", - ст. 137 ЦПК України.
Але, - я читаю дослівно, - це витрати на АДВОКАТА, в той же час в моєму випадку є вимога виплати АДВОКАТСЬКОМУ БЮРО.
Тобто, якщо в суді сторона заявляє до відшкодування витрати на правничу допомогу, надану адвокатським бюро, підтверджує ці витрати, - це буде належний доказ понесених витрат саме на АДВОКАТА у вузькому розумінні ст. 137 ЦПК?

12/09/18 10:19  AMОтправить письмо > Ksenija    11/09/18 16:51Дерево
У разных групп могут быть разные моральные ценности. Например, у христиан - свои, у мусульман - свои, у иудеев - свои и т.п.
Поэтому и появились профессиональные этики, как единые моральные правила для тех, кто трудится в определенной сфере

11/09/18 16:51  KsenijaОтправить письмо > AM    11/09/18 14:59Дерево
все угоди заключаются до выполнения работы, т.к. после согласия уже может и не быть. согласно этой нормы я не могу установить, что клиент обязан уплатить % от суммы взыскания согл решения суда (понятно, срок уже после решения). но я ж могу установить, что клиент обязан уплатить тот же % от суммы иска, но после вынесения решения.
эту игру слов считают решающей для взыскания или не взыскание с клиента гонорара? суд ведь больше не присудит, только меньше может присудить, а гонорар уже меньше не станет.
многие нормы морали есть разными в разных странах или религиях, что зафиксировано в их нормативных документах. и у разных людей разных людей разные моральные устои. здесь адвокат должен придерживаться тех законов там, этих - здесь. а его личные представления о морали могут не соответствовать ни тем, ни этим.

11/09/18 16:35  KsenijaОтправить письмо > Успехов вам    10/09/18 15:46Дерево
суд практика поменялась, в мае, кажется было решение ВСУ, где не взыскали долг по расписке, т.к. займа не было, был долг работника за поломанный инструмент.

11/09/18 14:59  AMОтправить письмо > Ksenija    11/09/18 14:30Дерево
В 3.3.2 говорится о моменте заключения сделки, а не о "сроке уплаты гонорара"

11/09/18 14:47  KsenijaОтправить письмо > AM    10/09/18 11:38Дерево
и 3.5. тоже симпатичный:
3.5. Виплата гонорару наперед
Якщо адвокат вимагає попередньої виплати гонорару і (або) компенсації можливих витрат, така виплата не повинна перевищувати розумних розмірів гонорару та можливих витрат.

вперед - гонорар должен быть разумного размера. наводит на мысль о том, что "после" м.б. и не разумного. о чем здесь вообще если хоть вперед хоть после д.б. разумный размер и у клиента есть выбор адвокатов?

11/09/18 14:30  KsenijaОтправить письмо > AM    9/09/18 12:43Дерево
почему срок уплаты гонорара может быть моральным или не моральным? напиши срок уплаты "до заседания" - это морально, напиши "после решения" - это не морально?
злоупотребить ИМХО можно было б если на белом свете был один адвокат или он выставил иные условия перед заседанием. а если до подачи иска согласован срок выплаты "после решения" - чем это не морально? как это клиент готов подписать что угодно? куда делся выбор, адвокаты исчезли? это реальная, жизненная ситуация?
в 3.3.2 даже нет условия, что решение должно быть положительным для клиента. или "часть результата" следует понимать как положит. решение?
и даже порядок исчисления гонорара: адвокат оценивает свои услуги в 10% положительного результата, но готов работать за 2% если результат окажется отрицательным. кто здесь пострадавшая или аморальная сторона: клиент, готовый подписать что угодно или адвокат, готовый работать за сколько угодно?

10/09/18 16:37  AMОтправить письмо > Успехов вам    10/09/18 16:02Дерево
В той части, которую я выделил - "до остаточного завершення справи", русский перевод аналогичен - "до вынесения заключительного решения дела".

10/09/18 16:02  Успехов вам > AM    10/09/18 11:38Дерево
І я, і Ви тут - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] - робите посилання на переклад п.3.3 на російській мові. І він зрозумілий. А от Ваш варіант перекладу на українську мені не зрозумілий. Особливо оце: "частину результату завершення справи".

Относительно того, что моральный аспект вопроса в том, что адвокат не должен злоупотреблять затруднительным положением своего клиента, согласен.

10/09/18 15:46  Успехов вам > ОК АКА Олюня    10/09/18 07:29Дерево
Моя личная практика в реестр ещё не попала:-) Про Салова где-то читал или интервью его слушал. Обратил внимание на ситуацию исключительно из-за порядка внесения ему гонорара.
P.S.По теме ещё один случай вспомнил. Понимая, что гонорар за результат будет потом тяжело взыскать с клиента, адвокат оформил с клиентом долговую расписку. Формально можно было попробовать это сделать через ст.1053 ЦК. Но нет. Он настаивал, что это чистый займ. Выиграл суд. Но вони было много: 1) адвокат судится с клиентом 2) разборки в дисциплинарной палате

10/09/18 11:38  AMОтправить письмо > Успехов вам    9/09/18 22:11Дерево
"3.3.2. Під «pactum de quota litis» мається на увазі угода, що укладається між адвокатом і клієнтом до остаточного завершення справи, в якій клієнт виступає стороною, в силу якої клієнт зобов'язується виплатити адвокату частину результату завершення справи незалежно від того, чи це є грошовою сумою або будь-якою іншою вигодою, отримуваною клієнтом за результатами завершення справи." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Клиент, права которого нарушены, готов подписать что угодно. И подписывает. После решения суда клиент смотрит уже по другому на ситуацию.
Именно поэтому, на мой взгляд, в европейских правилах специально указано на момент заключения такой сделки - до окончательного завершения дела.
Моральный аспект вопроса в том, что адвокат не должен злоупотреблять затруднительным положением своего клиента.
Именно поэтому этому мелкому вопросу и нашлось место в правилах адвокатской этики

10/09/18 07:29  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Успехов вам    9/09/18 22:11Дерево
можно ссылку на эту практику в реестре? спсб
и ссылку на разборки по поводу "хочет нажиться на сиротах"

9/09/18 22:11  Успехов вам > AM    9/09/18 12:43Дерево
Вопрос имеет сугубо практическое значение и слишком мелок для морали. Лично я согласен со ВСЕМИ постами в этой теме. И даже с ВСУ. Но это не значит, что я не буду указывать этот способ вознаграждения в договорах. Обсуждать на форуме детали не буду. Много ушей.
Но вот примеры из практики. 1) Адвокат согласовал с доверителем гонорар и последний по собственной инициативе вручает адвокату (наперёд) гонорар за результат. Какая здесь мораль? Никакой ИМХО. 2) В 2006-2007 г.г. адвокат Салов возбудил иск в интересах троих детей Светланы Зайцевой, умершей от туберкулеза, которым она заразилась в местах лишения свободы, которая была оправдана. Он бесплатно вёл дело. Выиграл беспрецедентную по тем временам сумму -2 млн.грн. По договору оплата была по результату. Закончилось всё моралью: хочет нажиться на сиротах.
P.S.Господа адвокаты! Берите деньги вперёд. Хоть с результатом, хоть без результата. Восточная мудрость: бесплатно выполненная работа ничего не стоит.

9/09/18 12:43  AMОтправить письмо > Успехов вам    8/09/18 22:22Дерево
В процитированной Вами ст.30 Правил адвокатської етики [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Стаття 30. Отримання невнесеного (недовнесеного) гонорару
Право адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання на отримання невнесеного (недовнесеного) гонорару не залежить від результату виконання доручення, якщо інше не передбачене договором про надання правової допомоги.


Установлено общее правило независимости результата выполнения адвокатом поручения клиента и обязанности клиента выплатить полностью гонорар адвокату.
При этом, договором может быть установлена такая зависимость.

В этой статье не говорится о «pactum de quota litis» *

* «Pactum de quota litis» - угода, що укладається між адвокатом і клієнтом до остаточного завершення справи, в якій клієнт виступає стороною, в силу якої клієнт зобов'язується виплатити адвокату частину результату завершення справи незалежно від того, чи це є грошовою сумою або будь-якою іншою вигодою, отримуваною клієнтом за результатами завершення справи. (п.3.3.2) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Но даже если толковать эту норму таким образом, что она допускает привязку выплаты части гонорара к положительному для клиента решению суда, это не снимает замечания о двойной морали:
- в Европу украинский адвокат исповедует одну мораль и ведет себя, как европеец, а
- в Украине украинский адвокат исповедует другую мораль и ведет себя как то иначе.

Подчеркну, речь не о различных НОРМАХ права разных государств, а о разной МОРАЛИ одного и того же человека

9/09/18 07:43  AMОтправить письмо > Успехов вам    8/09/18 22:22Дерево
"Да. У них нельзя, у нас можно"

Это не нормы права, это нормы МОРАЛИ.
Двойной МОРАЛИ не бывает. По крайней мере - не должно быть ... в теории

8/09/18 22:23  Успехов вам > Успехов вам    8/09/18 22:22Дерево
уточн. ст.30

8/09/18 22:22  Успехов вам > AM    7/09/18 19:00Дерево
Да. У них нельзя, у нас можно
Право адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання на отримання невнесеного (недовнесеного) гонорару не залежить від результату виконання доручення, якщо інше не передбачене договором про надання правової допомоги. - ст.20 Правил етики. 2017

7/09/18 19:00  AMОтправить письмо > Успехов вам    7/08/18 22:47Дерево
Мне вот какая мысль пришла в голову.

Действующая редакция Правил адвокатської етики в ст. 4 устанавливает правило "поширення Кодексу поведінки європейських адвокатів на адвокатів України при здійсненні ними адвокатської діяльності в інших країнах"

"При здійсненні адвокатами України адвокатської діяльності в інших країнах, які входять до Європейського Союзу та/або Європейського співтовариства, на них також поширюються вимоги Кодексу поведінки європейських адвокатів. Порушення вимог Кодексу поведінки європейських адвокатів у такому випадку є дисциплінарним проступком. Адвокат України також має дотримуватись вимог цих Правил. У такому випаду співвідношення цих різних джерел деонтологічних стандартів має здійснюватися за принципами, закріпленими Кодексом поведінки європейських адвокатів." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Пункт 3.3 Кодекса поведінки європейських адвокатів запрещает адвокату заключать pactum de quota litis. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

То есть, если украинский адвокат осуществляет адвокатскую деятельность в Европе, то ему нельзя заключать pactum de quota litis, а если в Украине, то вроде как можно.
Получается двойная мораль - одна для заграницы, а другая - для дома.
Одному мне кажется, что это как то не хорошо

16/08/18 15:50  kunОтправить письмо > Marlboro!    10/08/18 12:23Дерево
А вот и комментарий председательствующего по делу, породившему данную тему [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Как по мне, то кажется, что внутри председательствующей до сих пор идет борьба "pro" и "contra" "гонорара успеха".
Вроде бы в начале "дает заднюю" (по отношению к решению суда), намекая на то, что "гонорар успеха" именно в этом деле противоречит понятию справедливости, т.к. его нужно оплатить сразу после решения суда первой инстанции (независимо от решения апелляции и кассации), говорит об учете финансового состояния клиента при определении размера гонорара и т.д.
Но потом, видимо внутренне "поднакрутив себя", начинает приходить к каким-то неоднозначным выводам, что "гонорар успеха" не предусмотрен законодательством Украины, а значит и не стоит пока его использовать. Вот когда его внесут в законодательство Украины, тогда уже и можно будет его применять.

10/08/18 12:23  Marlboro! > Rossi    10/08/18 12:07Дерево

10/08/18 12:07  Rossi > Marlboro!    9/08/18 17:09Дерево
откуда эта цитата?

9/08/18 17:09  Marlboro! > Rossi    9/08/18 17:06Дерево
Там далі де ви цитуєте є: "Публічний порядок – це публічно-правові відносини, які мають імперативний характер і визначають основи суспільного ладу держави".
Основи судочинства це імперативного характеру основи ладу держави.

9/08/18 17:06  Rossi > Marlboro!    9/08/18 16:53Дерево
В перечне ч.1 ст.228 нет "противоречия конституционным основам судопроизводства", а конституционное право гражданина (какого?) на суд тут ничто не затрагивает.

9/08/18 16:53  Marlboro! > Rossi    9/08/18 13:34Дерево
Торгівля судовими рішеннями суперечить конституційним же засадам судочинства і права на суд - що й зазначено самим ВС. При цьому судочинство належить до "суттєвих основ правопорядку" (с).

9/08/18 13:34  Rossi > Marlboro!    9/08/18 12:48Дерево
Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо він був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної Республіки Крим, територіальної громади, незаконне заволодіння ним

Ничем из этого здесь "не пахнет". В крайнем случае можно говорить о несоответствии интересам государства, но это уже оспоримость, а не ничтожность.

Ну и из решения БП:
Включення в умови договору про надання юридичних послуг пункту 4.4. про винагороду адвокату за досягнення позитивного рішення суду суперечить основним засадам здійснення правосуддя в Україні, актам цивільного законодавства, у зв'язку з чим та в силу положень частини першої статті 203, частини першої статті 215 ЦК України підлягає визнанню недійсним за пред'явленим стороною договору позовом.

9/08/18 13:06  AMОтправить письмо > Marlboro!    9/08/18 12:48Дерево
"ОСОБА_5 звернулась до суду з зустрічним позовом до ОСОБА_4 про визнання недійсним договору про надання юридичних послуг у частині додаткової винагороди." [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

9/08/18 12:48  Marlboro! > AM    9/08/18 11:51Дерево
В обговорюваному нами рішення ВС писав, що договір "суперечить основним засадам здійснення правосуддя в Україні" - відтак в принципі його можна вважати таким, який порушує публічний порядок. А отже такий договір (якщо вважати концептуально позицію ВС вірною) можна вважати нікчемним.

Відтак презумпція правомірності на такий договір не поширювалась би.

9/08/18 11:51  AMОтправить письмо > Marlboro!    9/08/18 08:51Дерево
1. "Недійсною додаткова угода від 01 лютого 2016 року № 1 до договору про надання юридичних послуг № 159 від 12 листопада 2015 року у встановленому законом порядку не визнавалась, а отже з урахуванням положень статті 204 ЦК України є дійсною і підлягає виконанню."

А что было бы, если бы было заявлено такое требование?

2. "Разом з цим, судом першої інстанції не перевірено належним чином умови додаткової угоди № 1 до вказаного договору щодо визначення розміру вартості юридичних послуг (гонорару) за позитивне вирішення спору, не з'ясовано, які саме послуги надавались позивачем відповідачеві, чи відповідає визначений позивачем розмір вартості послуг встановленим обставинами справи, чи сплачувались відповідачем позивачеві грошові кошти на виконання договору про надання юридичних послуг № 159 від 12 листопада 2015 року."

3. З урахуванням наведеного Верховний Суд дійшов висновку, що рішення судів першої та апеляційної інстанцій підлягають скасуванню, а справа направленню на новий розгляд до суду першої інстанції, який повинен урахувати викладене й залежно від установленого вирішити спір.

Думаю стоит дождаться результата нового рассмотрения. Что-то мне подсказывает, что ответчик услышит намек ВС и заявит требование о недействительности, как в обсуждаемом прецеденте

9/08/18 08:51  Marlboro! > AM    8/08/18 08:14Дерево
Інша справа ВС про "гонорар успіху" - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Як бачимо тут сторони нормально сформулювали договір в якому все ще вказано про "позитивне вирішення спору", і при цьому у ВС проблем з таким договором не виникло

8/08/18 08:14  AMОтправить письмо > Успехов вам    7/08/18 22:47Дерево
Судя по всему ВС принял решение в духе Ratio Scripta

7/08/18 22:47  Успехов вам > AM    7/08/18 11:58Дерево
Толково:-) Всё наоборот?
"Языков я не знаю" (с)

7/08/18 17:35  AMОтправить письмо > AM    7/08/18 11:59Дерево
D.50.13.1.12 (Ulpianus libro octavo de omnibus tribunalibus)
Si cui cautum est honorarium vel si quis de lite pactus est, videamus, an petere possit. et quidem de pactis ita est rescriptum ab imperatore nostro et divo patre eius: ‘Litis causa malo more pecuniam tibi promissam ipse quoque profiteris. sed hoc ita est, si suspensa lite societatem futuri emolumenti cautio pollicetur. si vero post causam actam cauta est honoraria summa, peti poterit usque ad probabilem quantitatem, etsi nomine palmarii cautum sit: sic tamen, ut computetur id quod datum est cum eo quod debetur neutrumque compositum licitam quantitatem excedat’. licita autem quantitas intellegitur pro singulis causis usque ad centum <aureos>.

D.50.13.1.12 Ульпиан в 8-й книге «О всякого рода судах».
§ 12. Если кому-нибудь установлен гонорар и если кто-то заключил соглашение по поводу тяжбы, рассмотрим, может ли он истребовать это по суду. Нашим же императором и его божественным отцом о таких соглашениях предписано следующее: «Ты сам объявил, что в связи с тяжбой по дурному обычаю тебе обещаны деньги. Но это (дело) таково только в том случае, если после взятия на себя (ведения) тяжбы под такое товарищество дается одностороннее обещание гарантий будущего успеха. Если же сумма гонорара обещана после начала тяжбы, то ее можно будет истребовать в пределах не выше дозволенного объема, даже если она была обещана адвокату в награду за выигрыш дела; однако так, чтобы сложить то, что было дано (в качестве задатка), с тем, что причитается, и чтобы все вместе не превышало дозволенной законом суммы». Дозволенной же законом считается сумма до 100 "золотых" за каждое отдельное судебное дело.

7/08/18 14:10  роторОтправить письмо > AM    7/08/18 11:59Дерево
Єдиний суддя, крім головуючого, який прочитав постанову, яку йому підсунули.

7/08/18 11:59  AMОтправить письмо > AM    7/08/18 11:58Дерево
Заодно выложу тут ОКРЕМУ ДУМКУ Судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Крата В. І. по справі № 462/9002/14-ц [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

7/08/18 11:58  AMОтправить письмо > Успехов вам    6/08/18 21:16Дерево
В оригинале пункт 3.3 Кодекса этических норм адвокатов стран ЕС выглядит так:
3.3. Pactum de Quota Litis
3.3.1. A lawyer shall not be entitled to make a pactum de quota litis.
3.3.2. By “pactum de quota litis” is meant an agreement between a lawyer and the client entered into prior to final conclusion of a matter to which the client is a party, by virtue of which the client undertakes to pay the lawyer a share of the result regardless of whether this is represented by a sum of money or by any other benefit achieved by the client upon the conclusion of the matter. 3.3.3. “Pactum de quota litis” does not include an agreement that fees be charged in proportion to the value of a matter handled by the lawyer if this is in accordance with an officially approved fee scale or under the control of the Competent Authority having jurisdiction over the lawyer.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

На мой взгляд более корректный перевод п. 3.3.2 таков:
3.3. Pactum de quota litis
3.3.1. Адвокат не повинен укладати pactum de quota litis.
3.3.2. Під «pactum de quota litis» мається на увазі угода, що укладається між адвокатом і клієнтом до остаточного завершення справи, в якій клієнт виступає стороною, в силу якої клієнт зобов'язується виплатити адвокату частину результату завершення справи незалежно від того, чи це є грошовою сумою або будь-якою іншою вигодою, отримуваною клієнтом за результатами завершення справи.
3.3.3. «Pactum de quota litis» не включає угоду, згідно з якою гонорар буде визначено пропорційно до вартості справи, яку веде адвокат, якщо розмір винагороди визначено згідно з офіційною шкалою гонорарів або за наявності контролю з боку компетентного органу, юрисдикція якого поширюється на адвоката.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

То есть, договор Pactum de Quota Litis подразумевает получение адвокатом доли от полученного клиентом по решению суда.

Кстати, на этот нюанс также обращают внимание российские адвокаты. См. комментарий к п.3.3 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Действующая редакция Правил адвокатської етики в ст. 4 устанавливает правило "поширення Кодексу поведінки європейських адвокатів на адвокатів України при здійсненні ними адвокатської діяльності в інших країнах" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

И, хотя в Украине Кодекс поведінки європейських адвокатів не действует, но Закон об адвокатуре действительно указывает только два варианта исчисления гонорара: фиксированный размер или почасовка. Это, конечно, не лишает стороны права, руководствуясь принципом свободы договора, придумать какой-то другой способ, но учитывая неоднозначность ситуации, все же лучше формулировать размер гонорара не как часть (процент) от полученного по решению суда, а, как фиксированную сумму.

6/08/18 21:16  Успехов вам > Marlboro!    3/08/18 12:24Дерево
Конечно правильное. Главное в духе Эвропы (ничё если я с канадийским акцентом).
КОДЕКС ЭТИЧЕСКИХ НОРМ АДВОКАТОВ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
3.3. Pactum de quota litis
3.3.1. Адвокат не имеет права заключать рactum de quota litis
3.3.2. Под понятием "рactum de quota litis" подразумевается соглашение, заключаемое между адвокатом и клиентом до вынесения заключительного решения дела, в котором клиент является одной из заинтересованных сторон, в соответствии с которым клиент обязуется в случае вынесения решения в его пользу выплатить адвокату вознаграждение в виде денежной суммы или в виде какой-либо иной
формы оплаты.

...а вот Правила адвокатской этики ( 1999 г.) - Стаття 17. Загальні вимоги до змісту угоди про надання правової допомоги
(1) В угоді про надання правової допомоги мають бути чітко і недвозначно визначені всі головні умови, на яких адвокат приймає доручення клієнта.
д) розмір гонорару, порядок його обчислення (фіксована сума, погодинна оплата) і внесення (авансування, оплата за результатом, тощо).

6/08/18 11:42  AMОтправить письмо > Ksenija    6/08/18 11:32Дерево
Условие о новации можно включить в договор изначально

6/08/18 11:32  KsenijaОтправить письмо > AM    5/08/18 15:21Дерево
в какой момент надо заключать такое соглашение о замене первичного обязательства? в тот же день, что и договор? позже клиент может и не согласиться его подписать.

5/08/18 15:21  AMОтправить письмо > AM    5/08/18 15:11Дерево
Дополнительное вознаграждение в обсуждаемом случае является обязательством передать деньги в будущем. Обязательство это безвозмездное, так как правовые услуги корреспондируют обязательству почасовой оплаты.
Такие отношения вписываются в конструкцию договора дарения с обязанностью передать подарок в будущем (ст. 723 ЦК). Кстати, ч.1 этой статьи предусматривает возможность передать подарок "через певний строк (у певний термін) або у разі настання відкладальної обставини".
В обсуждаемом случае такой "відкладальною обставиною" является решение суда в пользу клиента.
То есть, адвокат и клиент заключили смешанный договор, состоящий из договора на оказание правовой помощи и договора дарения с обязанностью передать некую денежную сумму в будущем под отлагательным условием.

Можно представить ситуацию, когда спор в суде ведется о нескольких объектах недвижимости, и клиент обещает в случае вынесения судом решения о праве собственности клиента на эти объекты, один из объектов недвижимости передать адвокату в собственность. Понятно, что почасовая оплата так же присутствует.
Имеем обязательство клиента передать в собственность, безвозмездно, в будущем объект недвижимости, поставленное под отлагательное условие. При этом клиент не является собственником недвижимости на момент заключения договора с подобным обязательством.
Такой договор должен быть нотариально удостоверен (ч.2 ст.719 ЦК). Правда у нотариуса возникнут вопросы относительно права собственности дарителя и отлагательного условия.
Пример с недвижимостью приведен для того, чтобы подчеркнуть наличие разных договоров: договора безвозмездной передачи в собственность недвижимости в будущем и договора предоставления правовых услуг. При подобном смешении договор должен быть нотариально удостоверен.

Возвращаясь к обсуждаемому казусу, в нем также имеется смешанный договор, состоящий из договора безвозмездной передачи в собственность денежных средств в будущем под отлагательным условием и договора предоставления правовых услуг.
При этом, "Договір дарування валютних цінностей на суму, яка перевищує п'ятдесятикратний розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (850 грн.), укладається у письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню" (ч.5 ст.719 ЦК).
То есть, обсуждаемый в решении ВСУ договор должен был быть удостоверен нотариально.
Отсутствие же нотариального удостоверения договора ведет к его ничтожности.

Но остается вопрос, можно ли в принципе адвокату договориться о премии за положительное судебное решение.
Иными словами, позволяет ли украинское законодательство быть такому соглашению "легально исполнимым" в терминологии ЕСПЧ.
Будет ли легальным договор о том, что за правовую помощь платится почасовка, но если будет положительное решение, то адвокат получит 10% от присужденной суммы.
На мой взгляд, это возможно.
На момент вынесения положительного решения суда в пользу клиента, возникшее обязательство по оплате "гонорара успеха" должно заменить обязательство по почасовой оплате, которое прекратится. Этого можно достигнуть новацией.
Например, стороны договорятся, что в случае принятия судом решения в пользу клиента, гонорар исчисляется в фиксированном размере, который составляет 10% от присужденной судом суммы за вычетом сумм, уже уплаченных клиентом, как вознаграждение. Гонорар выплачивается после поступления денег на счет клиента. Обязательство почасовой оплаты считается прекратившимся.

Что говорит Закон о гонораре адвоката.
"2. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги."
То есть, Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" позволяет определить в договоре о предоставлении правовой помощи (ч.2 ст.30):
(1) - порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата),
_________________________________
Стороны вольны изменять порядок исчисления гонорара с почасовки на фиксированный и наоборот.

(2) - підстави для зміни розміру гонорару,
_________________________________
Размер гонорара адвоката может меняться, причем, как в меньшую, так и в большую сторону. Стороны должны предусмотреть основания для такого изменения.

(3) - порядок його сплати, умови повернення тощо.
_________________________________
Стороны вольны устанавливать и изменять порядок оплаты гонорара.

Соглашение о замене первичного обязательства о почасовой оплате гонорара на новое обязательство, по которому клиент обязуется выплатить адвокату в качестве вознаграждения определенный процент от суммы, присужденной ему судом, будет: (1) изменением порядка исчисления гонорара; (2) указанием основания для изменения размера гонорара; (3) изменением порядка уплаты гонорара и условий возврата гонорара, полученного по соглашению о почасовке.

5/08/18 15:11  AMОтправить письмо > AM    3/08/18 17:52Дерево
Премия адвокату за положительное решение суда похожа на чаевые, как дополнительное вознаграждение, но разница в том, что в случае чаевых отсутствует обязательство о выплате чаевых, а в обсуждаемом случае оно имеется. Поэтому чаевые относят к распорядительным сделкам (в отличие от обязательственных). Кому интересно, можно прочитать статью «На чаишко бывшему регенту!» (юридическая природа чаевых) В.А. Белова [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Кстати, 2 и 3 выпуски Занимательной цивилистики Белова также можно найти на этом сайте.

3/08/18 21:00  Marlboro! > Marlboro!    3/08/18 20:59Дерево
*чітко розмежував

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100