RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Банки: Кредиты / Депозиты

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Договір про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
29/08/18 16:03  vdibc   Дерево
Добрый день. При оформлении кредитной линии в любом банке составляется ДКБО. Вот столкнулся с ситуацией в частности по ТАСкомбанку, изменили условия ДКБО без всяких проблем. В самом ДКБО указано:
"10.4. Банк має право в будь-який час у односторонньому порядку вносити зміни до
Договору, сповіщаючи про це Клієнта офіційним опублікуванням тексту таких змін на
Офіційному інтернет-сайті Банку та розміщенням у приміщеннях відділень Банку в
доступному для Клієнтів місці або зазначення відповідної інформації в Виписках:
43
- у випадку внесення змін до умов надання послуг, якими Клієнт вже користується - не
пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до вступу в силу цих змін;
- у випадку запровадження нової послуги Банку, користування якою потребує подання
Клієнтом до Банку додаткового документа (заяви-договору тощо) – без попереднього
повідомлення.
10.5. Момент здійснення опублікування на Офіційному інтернет-сайті Банку або
розміщення тексту змін Договору в відділеннях Банку вважається моментом
ознайомлення Клієнта з текстом таких змін (залежно від того, що сталось раніше).
10.6. Клієнт зобов’язується регулярно відвідувати Офіційний інтернет-сайт Банку з
метою ознайомлення з наведеною там інформацією."
А так же:
"11.3. Клієнт підписанням та поданням Заяви-договору підтверджує, що ознайомлений з
Договором і Тарифами Банку, що діють на дату укладання Договору, а також дає згоду
на їх зміну, у порядку, встановленому Договором. Підписанням та поданням Заявидоговору
Клієнт підтверджує, що ознайомлений із змістом нормативно-правових актів
Національного банку України щодо відкриття, використання і закриття рахунків та щодо
операцій з ПК та зобов’язується дотримуватися їх положень. Цим Клієнт підтверджує,
що йому відомо, що ПР заборонено використовувати для проведення операцій,
пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності.
11.4. Клієнт приєднанням до Договору підтверджує та погоджується, що у разі змін та
(або) доповнень до встановлених Банком Тарифів в порядку, передбаченому
Договором, в подальшому чинними Тарифами вважаються ті Тарифи, які розміщені в
доступних для клієнтів місцях в приміщеннях відділень Банку та які оприлюднені на
Офіційному інтернет-сайті Банку. Якщо Клієнт не згодний з цими змінами, він має право
достроково розірвати цей Договір на умовах, визначених в цьому Договорі. В іншому
випадку такі зміни вважаються прийнятими та підтвердженими Клієнтом."
И вот мне интересно, а вообще законно ли это? Выходит, что банк может в одностороннем порядке менять условия договора при этом не поставив в известность клиента, но даже если клиент узнает об изменениях, все что он может это разорвать договор, если не согласен изменениями. Выходит банк может делать, что хочет, что ли?
Я так, размышляю, сам не юрист, просто столкнулся с одной неприятной ситуацией по изменениям условий ДКБО в ТАСкомбанке, и мне стало интересно, неужели так можно? Может кто может разъяснить? Спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100