RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Адвокатура

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Проект Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність №9055 від 06.09.2018


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
13/04/19 19:05  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > darack    13/04/19 15:20Дерево
аккуратнее, еще немного и тема перейдет в формат Политфорума ;)

13/04/19 15:20  darack > Marlboro!    22/02/19 12:31Дерево
похоже, новый законопроект будет при Зеленском писать Андрей Портнов

22/02/19 12:31  Marlboro! > devotion09    22/02/19 11:32Дерево
Але ж прийняти все ще теоретично можуть до президентських)

22/02/19 11:32  devotion09 > Marlboro!    10/02/19 12:15Дерево
Ну логика darack-а понятна, это ведь пропрезидентский закон. Хотя даже учитывая этот факт, большинства голосов в Раде, к сожалению, всё равно нету. РАУ/НААУ делают всё возможное, чтоб не допустить децентрализацию, которую абсолютно справедливо предусматривает этот закон. Много влияния и денег потеряют.

10/02/19 14:23  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > darack    10/02/19 08:14Дерево
а Президент тут при чем? опять полы в Вашем подъезде не вымыл?

10/02/19 12:15  Marlboro! > darack    10/02/19 08:14Дерево
Це ж чому?

10/02/19 08:14  darack > LawYear    30/11/18 12:41Дерево
теперь проект примут только если нынешнего президента переизберут, ито не факт

30/11/18 12:41  LawYearОтправить письмо > черниговский    15/11/18 15:54Дерево
Тобто експертне управління не вважає визначення "стажу роботи в галузі права", згідно ст.6 законопроекту нелогічною та такою, що порушує права громадян на доступ до професії, а по простому просто дурнею?!..

15/11/18 15:54  черниговскийОтправить письмо > Marlboro!    7/09/18 11:31Дерево
ВИСНОВОК Головне науково-експертне управління Верховної Ради на проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»

"Головне управління звертає увагу на те, що положення ст. 28 проекту містять цілий ряд суперечностей, зокрема:
1) Відповідно до приписів ч. 3 ст. 28 проекту адвокат, що здійснює адвокатську діяльність, не може суміщати її з роботою за трудовим договором (контрактом), за виключенням наукової, викладацької чи творчої діяльності. На наш погляд, вказані обмеження є невиправданими і такими, що порушують права адвокатів, що працюють за трудовим договором. Такий підхід є виправданим та доцільним, наприклад, для державних службовців, які працюють в державних органах та органах місцевого самоврядування, оскільки суміщення ними основної роботи з іншими оплачуваними видами діяльності (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) створює значні корупційні ризики. У свою чергу, адвокатська діяльність, як це зазначається у п. 2 ч. 1 ст. 1 проекту, є незалежною професійною діяльністю адвоката, а тому встановлення таких обмежень вважаємо юридично необґрунтованим законодавчим кроком.
До того ж, звертаємо увагу, що антикорупційне законодавство встановлює заборону щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності лише для певних категорій осіб, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (див. ч. 1 ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції»).
Загалом, запровадження подібних положень може призвести до того, що кількість фахівців, послугами яких в малих містах можуть скористатися люди, значно зменшиться. І, імовірно, через зниження конкуренції зросте вартість послуг для людей. Справа в тому, що багатьом адвокатам, які, практикуючи в малих містах саме як адвокати, одночасно поєднують свою діяльність з роботою юрисконсультами на підприємствах, доведеться обирати між можливостями отримувати стабільну, хоч і не велику, оплату праці по трудових договорах чи на власний ризик займатися виключно адвокатською діяльністю. Оскільки не кожен керівник погодиться ліквідувати посаду юрисконсульта та укласти договір з адвокатом про абонентське обслуговування підприємства, то багато професіоналів можуть обрати більш-менш стабільну заробітну плату за трудовим договором замість невизначеності й поодиноких гонорарів від фізичних осіб ;
2) У ч. 4 цієї статті встановлюється, що адвокат, який уклав трудовий договір (контракт) з особою, яка не є адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, не має права здійснювати адвокатську діяльність та зобов’язаний зупинити її, крім випадків, коли його діяльність за таким трудовим договором (контрактом) є науковою, викладацькою чи творчою. Натомість, відповідно до п. 1 ст. 1 проекту адвокатом є фізична особа, яка набула право на здійснення адвокатської діяльності у порядку, передбаченому цим Законом. Окрім того, хоча у ч. 4 ст. 28 проекту й вказано про те, що адвокат, який уклав трудовий договір (контракт) з особою, яка не є адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, не має права здійснювати адвокатську діяльність та зобов’язаний зупинити її у порядку, встановленому ст. 7 проекту, однак порядок поновлення таким адвокатом здійснення адвокатської діяльності у повному обсязі після розірвання відповідного трудового договору (контракту) проектом не передбачений;
3) Не можна погодитись із положеннями ч. 6 ст. 28 проекту, де вказано, що адвокат, який працює за трудовим договором (контрактом) з особою, яка не є адвокатським бюро або адвокатським об'єднанням, сплачує 50% від щорічного внеску адвокатів на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування, має право брати участь у конференціях адвокатів та бути обраним як делегат з'їзду адвокатів, але не може бути головою, заступником голови або членом іншого органу адвокатського самоврядування.
Зазначимо, що обмеження у прийнятті участі в органах адвокатського самоврядування є безпідставним та упередженим щодо осіб, які працюють за трудовим договором (контрактом), штучно звужує їх права як адвокатів та нівелює їх право впливати своїми голосами на адвокатське самоврядування.
Поряд з цим, адвокати, яких намагаються позбавити права посідати виборні посади, зобов‘язані нести повну відповідальність за рішення органів адвокатського самоврядування відповідно до ч. 7, 9 ст. 28 даного законопроекту.
На наш погляд, це суперечить вимогам ч. 1 ст. 67 та п. 2 ч. 1 ст. 68 проекту, де вказується, що рішення з'їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов'язковими до виконання всіма адвокатами. Функціонування органів адвокатського самоврядування здійснюється за рахунок щорічних внесків адвокатів на фінансування діяльності органів адвокатського самоврядування
4) У ч. 7 ст. 28 проекту закріплене положення про те, що адвокат, який працює за трудовим договором (контрактом), незалежно від виду діяльності, зобов’язаний уникати ризиків виникнення конфлікту між професійними обов’язками адвоката і трудовими обов’язками, які він має як найманий працівник. Зважаючи на те, що відповідно до ч. 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) трудовий договір є угодою між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку, говорити про незалежність адвоката, який працює на підставі такого договору (контракту), буде вкрай складно;
5) Вказівка у ч. 9 ст. 28 проекту на те, що адвокат, який працює за трудовим договором (контрактом), може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому цим Законом, на наш погляд, не може визнана прийнятною. Адже такий адвокат позбавлений права займатися адвокатською діяльністю в силу ч. 4 ст. 28 законопроекту. Отже, єдиними його порушеннями будуть порушення трудових обов’язків, а проект дає можливість у такому разі притягнути адвоката двічі до дисциплінарної відповідальності: по закону через скаргу роботодавця і по КЗпП безпосередньо самим роботодавцем. Разом з тим, статтею 61 Конституції України передбачена заборона притягнення до юридичної відповідальності одного виду двічі."

13/11/18 10:52  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > черниговский    13/11/18 10:45Дерево
ну, еще в штук 5 тем ту же ссылку...
В форуме, в котором никто не понимает в налогах

13/11/18 10:45  черниговскийОтправить письмо > черниговский    7/09/18 11:58Дерево
первая ласточка ))
"...необхідними умовами для сплати особою єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування є провадження такою особою, зокрема, незалежної професійної адвокатської діяльності та отримання доходу від такої діяльності. При цьому, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю лише посвідчує право адвоката на здійснення професійної діяльності, однак не є підставою та доказом здійснення адвокатської діяльності.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру адвокатів України, право на заняття адвокатською діяльністю зупинено за п. 1 ч. 1 ст. 31 Закону № 5076-VI з 26.12.2016 на підставі заяви позивача.

Судами попередніх інстанцій вірно встановлено, що з 26.12.2016 позивач не здійснював адвокатської діяльності та не отримував доходу від такої діяльності, оскільки не мав усіх визначених законом підстав для здійснення адвокатської діяльності, що свідчить про відсутність обов'язку сплати єдиного внеску у нього як самозайнятої особи в розумінні законодавства про зайнятість населення. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

9/11/18 11:46  Marlboro! > darack    9/11/18 11:33Дерево
Я запитував про прокурорів. Ви написали, що щоб стати прокурором треба спочатку побути адвокатом.
Внизу наведена цитата із закону про прокуратуру.

9/11/18 11:33  darack > Marlboro!    9/11/18 10:29Дерево
так а где без адвокатского свидоцтва работать, госисполнителем что-ли?А зачем это нужно прокурору если логически подумать.

9/11/18 10:29  Marlboro! > darack    9/11/18 09:47Дерево
По закону про прокуратуту треба правовий стаж, але немає привязки до конкретного спрямування - зокрема до стажу адвокатом.
Ось: "2) стажем роботи в галузі права є стаж роботи особи за спеціальністю після здобуття нею вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра."
Де Ви там про адвокатів прочитали?

9/11/18 10:00  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > darack    9/11/18 09:47Дерево
Вы о собственном бреде, или при чем здесь я?

9/11/18 09:47  darack > ОК АКА Олюня    30/09/18 14:36Дерево
бред законопроект-по закону о прокуратуре чтоб стать прокурором надо 2 года опыта работы адвокатом, так как никто другой не может быть представителем в судах, для того чтоб быть адвокатом, по этому проекту надо 2 года работы в прокуратуре-так кем быть первым, и как им стать по такой чудесной логике, помощников адвоката кроме Киева нигде больше нет

30/09/18 14:36  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Marlboro!    30/09/18 08:21Дерево
респект!

30/09/18 08:21  Marlboro! > Marlboro!    30/09/18 08:19Дерево
Я, до речі, вже встиг отримати від комітету лист про те, що мої правки доведені до відома членів комітету
Не знаю чи це правда, але вважаю що це краще, ніж обмежувати своє негодованіє постами в інтернеті

30/09/18 08:19  Marlboro! > Olga1118    30/09/18 01:39Дерево
Есть ли шанс, что это положение законопроекта (об обязательном приостановлении) не пройдет?
- Чому ви запитуєте питання про події які ще не відбулись? Напишіть в комітет і запитайте у них

30/09/18 01:39  Olga1118 > MLEX    7/09/18 10:38Дерево
У меня вопросы по работе по трудовому договору. Полагаю, что если не увольняться, то восстанавливать адвокатскую деятельность потом может быть проблематично. Ограниченные права иметь тоже неохота, тем более с оплатой 50% взноса. Как быть юристу предприятия. Увольняться и заключать с работодателем договор об оказании правовой помощи?
Есть ли шанс, что это положение законопроекта (об обязательном приостановлении) не пройдет?

12/09/18 14:50  AMОтправить письмо > AM    12/09/18 13:32Дерево
Для справки:
Директива от 22 марта 1977 года № 77/249/ЕЭС. О содействии эффективному осуществлению свободного предоставления услуг адвокатами [рус, англ] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Рекомендация R(2000)21 Комитета Министров Совета Европы государствам-членам о свободе осуществления профессии адвоката (.doc) [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

12/09/18 13:32  AMОтправить письмо > Marlboro!    12/09/18 13:05Дерево
У Комітета з питань правової політики та правосуддя есть даже собственный Веб-сайт [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

12/09/18 13:05  Marlboro! > AM    12/09/18 12:52Дерево
Профільний комітет - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
А ось голова профільного підкомітету - [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Я свої правки і пропозиції направив та вже отримав письмове підтвердження того, що вони були передані в комітет.
Всі бажаючі можуть долучитись.

12/09/18 12:52  AMОтправить письмо > Marlboro!    11/09/18 13:49Дерево
Конечно можно выкрутиться из ситуации.
Но сам факт, что приходиться искать способ, говорит о том, что законопроект прямо не отвечает на вопрос, может ли адвокат заключать договоры Pro Bono.
А поскольку мы находимся на стадии создания законопроекта, то ничто не мешает дополнить законопроект, если конечно вопрос договоров Pro Bono заслуживает урегулирования в Законе.
На мой взгляд, при обсуждении законопроекта прежде надо смотреть на круг отношений, регулируемых законом, с точки зрения того, удалось ли авторам полностью их охватить.
Вопрос технической реализации замысла - вторичен, хотя и тоже важен

11/09/18 13:59  AMОтправить письмо > Marlboro!    11/09/18 13:49Дерево
Это как безоплатные трудовые отношения.
Разве нельзя предоставить услуги или сделать работу безоплатно?
Конечно же можно, но только тогда это уже не будут трудовые отношения.
Точно также и тут.
Надо просто внести в определение "договір про надання правничої допомоги" оговорку про Pro Bono и ниже дать определение, что законодатель понимает под Pro Bono

11/09/18 13:51  AMОтправить письмо > Bizz    11/09/18 10:56Дерево
Если изложить это Решение в 2 словах, то - да, существенным условием договора о предоставлении правовой помощи есть оплатность услуг, но "Фундаментальним принципом договірного права є принцип свободи договору" и поэтому можно безоплатно.

Написали бы, что адвокат может предоставлять правовые услуги безоплатно, но на такие услуги не будет распространяться режим правовой помощи адвоката

11/09/18 13:49  Marlboro! > AM    11/09/18 13:36Дерево
Імхо, безоплатний договір правничої допомоги і безоплатна правова допомога як напрям державної політики та діяльності - це не одне й те саме

В будь-якому разі я не бачу причин чому сторони не могли б обумовити відсутність плати і які це могло б потягти для них негативні наслідки.
Не говорячи вже про встановлення символічної плати

11/09/18 13:36  AMОтправить письмо > Marlboro!    11/09/18 11:01Дерево
Из законопроекта:
6) договір про надання правничої допомоги – договір, за яким одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об'єднання) зобов'язується надавати правничу допомогу іншій стороні договору (клієнту) на умовах і в порядку, що визначені договором, а клієнт зобов'язується оплатити надання правничої допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору; (ст.1)

Стаття 26. Надання адвокатом безоплатної правничої допомоги
1. Порядок та умови залучення адвокатів до надання безоплатної правничої допомоги встановлюються законом.
1) безоплатна правова допомога - правова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел; (ст.1)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

То есть, по законопроекту для адвоката договор всегда будет оплатным, даже когда он предоставляет "бесплатную правовую помощь", для клиента же он может быть безоплатным, но тогда за клиента заплатит бюджет (3-е лицо).
В жизни же бывают ситуации, когда лицо не имеет право на бесплатную вторичную правовую помощь (представительство интересов в суде), но Pro bono publico адвокат предоставляет такому клиенту правовую помощь безоплатно

11/09/18 11:53  darack > Marlboro!    11/09/18 11:01Дерево
больше того-в ряде случаев Про боно-единственный вариант, например, когда дело касается защиты украинского или какого-то другого языка-кто будет платить

11/09/18 11:01  Marlboro! > AM    10/09/18 13:18Дерево
В запропонованій статті 35:
5. Якщо договором про надання правничої допомоги не передбачена оплата гонорару, правнича допомога клієнту надається адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням) безоплатно.

11/09/18 10:56  BizzОтправить письмо > AM    10/09/18 13:18Дерево
Разве исключительно оплатный?
РІШЕННЯ № 118
Про затвердження роз’яснення щодо можливості надання адвокатом (адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням) правової допомоги безоплатно (Probono)
«23» квітня 2016 року м. Київ

10/09/18 13:18  AMОтправить письмо > Marlboro!    8/09/18 22:38Дерево
Можно добавить возможность предоставления правничої допомоги Pro Bono.
Сейчас, по определению "договір про надання правничої допомоги" исключительно оплатный

8/09/18 22:38  Marlboro! > Marlboro!    8/09/18 22:33Дерево
До речі, забавний баг з цим стажем (відписав і з цього приводу в комітет).
Якщо адвокат, який отримав свідоцтво до вступ в силу цього закону, з якихось причин його втратить (приміром, дисциплінарка чи за власним бажанням), то повторно він його не отримає без роботи стажером. Тому-що стаж адвоката не включається в стаж в галузі права.

Так що старожилам в професії після вступу закону в силу треба бути обережнішими на поворотах ;)

8/09/18 22:33  Marlboro! > darack    8/09/18 14:09Дерево
Плюс при поступі в адвокатуру треба буде рекомендацію стажиста. Т.е. 2 роки це просто рабство, а потім на виході ще й стажисту занести за рекомендацію.

Адвокатом буде стати складніше, ніж суддею.

8/09/18 17:28  spaceukrОтправить письмо > Rossi    7/09/18 11:43Дерево
А если физ лицо одновременно и адвокат и фоп (юридические услуги), - все останенется по прежнему.
И как быть, если адвокат, предоставляет услуги индивидуально, одновременно работает на предприятии как физ лицо на должности юрисконсульна - возможно ли совмещать?

8/09/18 14:09  darack > AM    7/09/18 16:12Дерево
адвокатские запросы по нему фактически необязательны для ответа, сохраняются ордера, более того-ещё и добавляется ответственность за неуказание полномочий в ордере, процедура доступа в адвокатуру ещё больше усложнена, в провинциальных городах ряды адвокатов будут пополнять исключительно бывшие прокуроры и судьи, так как платить минималку помощнику 2 года могут лишь единицы, да и что за норма о рекомендациях-прям 2 года должен быть во всём послушен работодателю, нет даже нормы о переходе от одного адвоката к другому-и догадайтесь, какая адвокатура станет при таких условиях, совершенно нелогичные нормы о работе адвоката в штате

7/09/18 16:12  AMОтправить письмо > Marlboro!    7/09/18 15:30Дерево
Гражданская ответственность адвоката перед клиентом не раскрыта.
Страхование ответственности адвоката - право (а не обязанность)

7/09/18 15:30  Marlboro! > Вадим Кім    7/09/18 14:19Дерево
Залежить від того, як повернути закон.
На директора ТОВ поширюються одночасно і стаття 28 (яка забороняє проводити адвокатську діяльність), і стаття 29 (яка дозволяє її проводити).

Я в зверненні до комітету відзначив про цей недолік, сподіваюсь там прочитають і зрозуміють.

7/09/18 14:28  Вадим Кім > Вадим Кім    7/09/18 14:19Дерево
я є адвокатом і також є керівником двох ТОВ, профіль не юридичні послуги

7/09/18 14:19  Вадим Кім > Marlboro!    7/09/18 12:46Дерево
посадова особа юридичної особи може здійснювати адвокатську діяльність за новим законом?

7/09/18 12:53  MLEXОтправить письмо > Marlboro!    7/09/18 11:00Дерево
Из проекта закона об адвокатуре. Трудоустороенный "организатор мероприятий" может осуществлять адвокатскую деятельность, а трудоустроенный адвокат нет.

7/09/18 12:50  Imperior > Marlboro!    7/09/18 12:46Дерево
Какая разница, что есть период в 4 года?
После этого ведь всё-равно лесом.

7/09/18 12:46  Marlboro! > Imperior    7/09/18 12:42Дерево
Див. пункти 3-4 перехідних положень
А взагалі вже підготував з цього приводу пропозиції і зауваження до проекту, направлю сьогодні в комітет

7/09/18 12:42  Imperior > AM    7/09/18 12:17Дерево
2) стаж роботи в галузі права – стаж роботи особи як стажера адвоката та (або) на посаді судді, прокурора.

Все юрисконсульты предприятий - лесом?
Просто смешно.....

7/09/18 12:17  AMОтправить письмо > черниговский    7/09/18 11:58Дерево
Все эти баги надо записывать и направлять в Комітет ВРУ з питань правової політики та правосуддя до окончания 14-и дневного срока после принятия законопроекта в 1 чтении.
А лучше сразу наладить связь с куратором законопроекта в Комитете

7/09/18 12:14  AMОтправить письмо > Rossi    7/09/18 11:53Дерево
Появилась "фідуціарна діяльність"

7/09/18 11:58  черниговскийОтправить письмо > Rossi    7/09/18 11:44Дерево
ключевой вопрос в том, обязан ли будет адвокат с "обрезанным" статусом платить ЕСВ?
боюсь, для фискалов "зупинення діяльності" не прокатит

7/09/18 11:53  Rossi > Marlboro!    7/09/18 11:31Дерево
В ст.35 пока ничего нет о "гонораре успеха". Интересно, внесут ли...

7/09/18 11:44  Rossi > Rossi    7/09/18 11:43Дерево
не имеет всего набора гарантий

7/09/18 11:43  Rossi > Marlboro!    7/09/18 11:31Дерево
Лицо остается адвокатом, т.е. после прекращения трудового договора не нужно снова получать статус по общей процедуре. Но пока деятельность приостановлена, адвокат не имеет всего набора предусмотренных законом прав - только отдельно предусмотренные.

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100