RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Європейський суд з прав людини став на бік профспілок у майновому спорі


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
6/11/18 14:38  ФПУ   Дерево
9 жовтня Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі «Благодійний фонд «Батьківська турбота» проти України», яким повністю під­тримав правову позицію укра­їнських профспілок та висвіт­лив поведінку держави та її органів управління у справах щодо профспілкового майна не лише як антипрофспілкову, а як таку, що повністю супере­чить європейським цінностям, до яких так прагне Україна.

У січні 2015 року до Європей­ського суду з прав людини звернувся Всеукраїнський громадський благодійний фонд «Батьківська турбота», який надає допомогу знедоленим дітям. Підставою для звернення стало визнання за державою права власності на будівлю реабілітаційного центру фонду.

Спірний об’єкт ще у 2002 році фонд «Бать­ківська турбота» придбав у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та добросовісно володів ним протягом багатьох років, здійснюючи свою благодійну діяльність у нашій держа­ві. Однак, з 2011 року він опинився в епіцен­трі судових процесів, ініційованих органа­ми прокуратури в інтересах держави в особі Фонду державного майна України, та став однією із жертв кампанії із захоплення май­на профспілок та суб’єктів господарювання, створених за їх участю.

На відміну від десятків інших справ, де судові рішення зачіпали лише права профспілкових організацій та суб’єктів господарювання, створених за їх участю, в даній справі держава спробувала віді­брати майно у благодійної організації, яка є частиною міжнародного благодій­ного проекту, спрямованого на допомогу українським дітям, що фінансується між­народними урядовими та неурядовими організаціями США, Швейцарії та Японії.

Зважаючи на значний резонанс спра­ви, її розгляд в ЄСПЛ проходив значно швидше, ніж інших, аналогічних, справ, зокрема за заявами ПрАТ «Укрпрофтур».

Наприкінці 2015 року департаментом корпоративних прав та майна ФПУ було за­пропоновано залучити Федерацію профспі­лок України, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур» до справи «Фонд «Батьківська турбота» проти України», яка розглядалась Європейським судом з прав людини, в якості третьої сторони.

Залучення профспілок до вказаної справи у ЄСПЛ надало можливість роз­глядати спір не як окремий випадок, а як багаторічну системну проблему в Украї­ні, наслідком якої є порушення основопо­ложних прав та свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод.

У січні 2016 року було підготовлено відповідну заяву, яку подано до ЄСПЧ. У березні 2016 року заяву було прийнято: ФПУ, ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ПрАТ «Укрпрофтур» було залучено до справи в статусі третьої сторони.

Після тривалого очікування наші зусил­ля та сподівання були виправдані. 9 жовтня 2018 року Європейський суд з прав людини виніс рішення у справі та визнав наявність у діях держави Україна порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

При цьому, суд у своєму рішенні звер­нув увагу на те, що в Україні досі відсут­ній закон, який би визначав правовий ста­тус майна загальносоюзних громадських організацій. Відсутність такого закону, в свою чергу, призвела до різного тлумачен­ня національними судами того, яке саме майно належить таким організаціям та чи включає воно майно профспілок. Отже, ЄСПЛ констатував, що позбавлення права власності відбувається не «на умовах, пе­редбачених законом», як це визначено у статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

Крім того, ЄСПЛ визнав, що позбавлен­ня права власності відбувалось не «в інтересах суспільства», оскільки жоден позов прокуратури в інтересах Фонду державно­го майна України, жодне судове рішення не містять обґрунтування суспільного інтересу та навіть згадки про таку дефініцію.

ЄСПЛ у своєму рішенні підтримав пози­цію профспілок, що спір стосовно майна вже розглядався українськими судами в 1997 році та був вирішений на користь проф­спілок. Тож суд поставив логічне запитан­ня: чому держава чекала з 1997-го до 2011 року, аби заявити про своє право власності?

Також у рішенні суд звернув увагу на непослідовність дій держави, яка через свої уповноважені органи спочатку здій­снювала реєстрацію права власності за профспілками та суб’єктами господарю­ваннями, створеними за їх участю, а після цього через органи прокуратури заявляла про своє право власності на спірне майно.

ДЕПАРТАМЕНТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА МАЙНА ФПУ

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100