RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Судовий процес


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
8/10/21 16:00  смт > смт    8/10/21 11:04Дерево
Ага, оказывается все не просто, ВС считает что по этому вопросу существует исключительная правовая проблема [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

8/10/21 11:04  смт > смт    8/10/21 10:54Дерево
Интересует мнение коллег, какой формы решение должен вынести суд 1й инстанции, рассмотрев заявление о разделе судебных расходов и найдя доказательства расходов не достаточными?
Апелляция почему-то считает, что это должно быть определение

8/10/21 10:54  смт > смт    5/10/21 12:14Дерево
Выложили мотивировку

Проте апеляційний суд не може погодитися із таким висновком районного суду, оскільки він не відповідає вимогам закону та фактичним обставинам справи, виходячи з наступного.
Так, відповідно до ст. 270 ЦПК України, суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

1) стосовно певної позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;

2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що треба виконати;

3) судом не вирішено питання про судові витрати;

4) суд не допустив негайного виконання рішення у випадках, встановлених статтею 430 цього Кодексу.

Отже, ст. 270 ЦПК України, встановлює вичерпний перелік випадків у яких може бути ухвалене додаткове рішення. При порушенні питання про ухвалення додаткового рішення з інших підстав суд має право відмовити в його ухваленні, постановивши відповідну ухвалу (ч.5 ст. 270 ЦПК України).
Однак, як вбачається з оскаржуваного додаткового рішення, суд першої інстанції дійшовши висновку про відмову у задоволенні заяви про стягнення судових витрат, всупереч вимогам ч. 5 ст. 270 ЦПК України ухвалив додаткове рішення про відмову в ухвалені додаткового рішення, а не постановив ухвалу про відмову в прийнятті додаткового рішення за результатами заявлених вимог щодо стягнення судових витрат.


якась фігня...

5/10/21 12:14  смт > Rossi    11/04/19 14:54Дерево
Добрый день! Такой вопрос, суд первой инстанции рассмотрев по существу ходатайство с доказательствами доп.решением отказал в распределении судебных расходов на правовую помощь.
Решение обжаловано.
Апелляция своим постановлением отправляет дело в первую инстанцию(!) для продолжения рассмотрения и принятие решения в форме определения(!).
Не пойму, кто из нас гпк не так читает?

11/04/19 15:40  KsenijaОтправить письмо > rommkopf    11/04/19 14:42Дерево
это просто усложняет расчет: сначала надо рассчитать пеню от суммы договора, потом рассчитать от просроченной суммы. и за те дни, когда от суммы договора превышает от просроченной суммы, обрезать ее суммой из первого расчета.

11/04/19 14:54  Rossi > rommkopf    11/04/19 14:42Дерево
Да, и практическое взыскание неустойки, рассчитанной не от просроченной суммы, я тоже выдел. На основании вот этой нормы ХК:
Стаття 231. Розмір штрафних санкцій
4. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Относительно максимального размера пени по денежным обязательства я уже говорил, перечитайте тему.

11/04/19 14:42  rommkopf > Rossi    11/04/19 13:45Дерево
"Я видел озеро в огне, собаку в брюках на коне...". Это насчёт того, что можно увидеть в договорах, и что лучше оставить на совести их составителей.)
А вот видели ли Вы практическое взыскание пени в размере, превышающем "потолочный" в две ставки НБУ, и / или же рассчитанной не от суммы просроченного платежа?

Закон, вроде, в этом плане однозначен:
Ст. 1 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» № 543/96-ВР від 22.11.1996 року платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.
Ст. 3 Закону України «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань» № 543/96-ВР від 22.11.1996 року розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

11/04/19 13:45  Rossi > Ksenija    11/04/19 13:40Дерево
Я видел; как от общей суммы договора, так и абстрактные суммы.

11/04/19 13:40  KsenijaОтправить письмо > Rossi    11/04/19 13:36Дерево
как руководители договорятся.
но вопрос не в этом.
я не видела договоров с иными формулировками, чем от простроченной суммы. Вы используете формулировку "от суммы договора" для неисполнения денежных обязательств и исчисления в ХХ ставок НБУ?

11/04/19 13:36  Rossi > Ksenija    11/04/19 12:46Дерево
Юрист получателя денег хочет написать максимальную неустойку, юрист плательщика хочет написать минимальную (или нулевую) неустойку - как же заключить договор?

11/04/19 12:46  KsenijaОтправить письмо > Rossi    11/04/19 11:53Дерево
не писал бы вообще или одинарную ставку, но договоров с пеней, считающейся ставкой НБУ от суммы договора не видела.

11/04/19 11:53  Rossi > Ksenija    11/04/19 11:49Дерево
А если вы юрист плательщика?

11/04/19 11:49  KsenijaОтправить письмо > Rossi    10/04/19 16:26Дерево
как загадочно Вы говорите. а почему? если я юрист получателя денег я напишу максимальную.

10/04/19 16:26  Rossi > Ksenija    10/04/19 16:12Дерево
так неустойка и не должна быть максимальной

10/04/19 16:12  KsenijaОтправить письмо > Rossi    10/04/19 16:04Дерево
вот это Вы закрутили! думаю, нет смысла устанавливать в договоре такую неустойку. она в любом случае не может быть больше установленной этим законом, исчисляемой от просроченного платежа.

10/04/19 16:04  Rossi > Ksenija    10/04/19 15:57Дерево
Когда установленная договором ставка неустойки от всей суммы меньше двойной УС НБУ от суммы просрочки.

10/04/19 15:57  KsenijaОтправить письмо > Rossi    10/04/19 15:46Дерево
"что касается неустойки, то это зависит от формулировки условия договора (на какую сумму начисляется неустойка: на сумму просрочки ии на всю суму по договору)"

а как же неустойка может быть взыскана на всю сумму, а не на сумму просрочки (просроченную к оплате сумму), если законом установлено ограничение?

10/04/19 15:46  Rossi > Ksenija    10/04/19 15:37Дерево
Об этом лимите вопрос не стоял. Но если вы интересуете - да, он будет применяться.

10/04/19 15:37  KsenijaОтправить письмо > Rossi    10/04/19 15:15Дерево
я почему спрашиваю - суды ссылаются на ЗУ Об отв-сти за несвоевр исп денежных обязательств и обрезают базу неоплаченной суммой

Стаття 3. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього
Закону, обчислюється від суми простроченого платежу

10/04/19 15:23  KsenijaОтправить письмо > Rossi    10/04/19 15:15Дерево
1. за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період прострочення, за кожний день прострочення від суми заборгованості.
2. за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань замовник сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період прострочення, за кожний день прострочення від суми Договору.

верно ли я поняла Вас: во 2-м случае применимо к ситуации ТС суд взыщет пеню, начисленную не на просроченную к оплате сумму, а на всю стоимость услуг (частично оплаченную, частично нет)?

10/04/19 15:15  Rossi > Ksenija    10/04/19 15:11Дерево
размер ставки не важен; важна база (сумма, к которой применяется ставка)

10/04/19 15:11  KsenijaОтправить письмо > Rossi    10/04/19 14:56Дерево
Вы это о пене, измеряемой ставкой НБУ?

10/04/19 14:56  Rossi > Ksenija    10/04/19 14:45Дерево
если в договоре размер неустойки не зависит от суммы просрочки

10/04/19 14:45  KsenijaОтправить письмо > Rossi    8/04/19 15:45Дерево
ух ты! взыщут пеню (ставку НБУ) и по оплаченной части? или Вы иной вид неустойки имеете ввиду?

8/04/19 15:45  Rossi > Yanik412    8/04/19 10:23Дерево
В части погашенных сумм суд исковые требования отклонит, но судебные расходы все равно будут возложены на ответчика (если действительно была просрочка на момент подачи иска).
Проценты годовых по ст.625 после частичного погашения продолжают насчитываться только на оставшуюся сумму, а что касается неустойки, то это зависит от формулировки условия договора (на какую сумму начисляется неустойка: на сумму просрочки или на всю суму по договору).

8/04/19 15:13  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Yanik412    8/04/19 11:22Дерево
Щодо 3% річних за фактично несплачений борг - це правомірно, штраф та пеня - теж, якщо таке передбачено договором.

8/04/19 11:22  Yanik412Отправить письмо > Евгений Осычнюк    8/04/19 11:08Дерево
Дякую, дуже допомогли! Щодо санкцій, позивач продовжує нараховувати штрафні санкцій за неоплату послуг за ст. 625 ЦК 3% річних та ст. 231 ГК штраф та пеня.

8/04/19 11:08  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Yanik412    8/04/19 10:23Дерево
Буде, тому що порушення права виникло до зверення з позовом. Можливе часткове задоволення, з урахуванням фактично сплаченого. Щодо нарахування санкцій - треба бачити документи, заочно тут правильна відмовідь неможлива.

8/04/19 10:23  Yanik412Отправить письмо   Дерево
Допоможіть будь ласка в наступній ситуації. Подали позов на стягнення грошової суми. У процесі судового розгляду, відповідач почав виконувати позовні вимоги, та сплатив частину грошової суми. Чи буде суд розглядати данний позов без зміни розміру позовних змін? Чи є судова практика по данному питанню? В данному випадку позивач продовжує нараховувати штрафні санкції. Чи законно це? Дюкую! Допоможіть будь ласка!

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100