RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Уголовное право и процесс

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Вимога от ДФС в порядку ст. 93 КПК


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
6/09/19 11:14  Marywell > kyivlegal    31/08/19 21:26Дерево
Всем огромное спасибо за ответы!

31/08/19 21:26  kyivlegalОтправить письмо > Marywell    27/08/19 13:10Дерево
На Ваш лист, вих. №0000/00/00-00-00-00 від 00.00.2019р., про надання завірених копій документів, щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ "Зе" з рядом підприємств упродовж 2016-2019 років, повідомляємо наступне.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти тільки на підставі, в межах повноважень та способом, передбаченими Конституцією і законами України.
Згідно зі ст. 6, ч. 5 ст. 19 Господарського кодексу України заборонено незаконне втручання в господарську діяльність суб’єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду.
Відповідно до частини 1 статті 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на які надана Верховною Радою України, вимог інших законодавчих актів.

По-перше. Статтею 84 КПК України встановлено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Тобто доказами можуть бути документи, які: (і) отримані у встановленому КПК України порядку, (іі) на підставі вказаних документів встановлюються факти та обставини, що мають значення для справи, а тому мають бути безпосередньо пов’язані з об’єктом або суб’єктом злочину.

Вищевказаний лист, про надання завірених копій документів, містить лише інформацією про номер кримінального провадження №____________ і номери інкримінованих статей – ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
З даного листа не можливо визначити, чи відносяться запитувані документи взагалі до вказаного кримінального провадження, яке значення для досудового розслідування та встановлення істини саме в цьому кримінальному провадженні мають фінансово-господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Зе».

По-друге. Норма статті 93 Кримінально-процесуального кодексу, на яку є послання у вашому листі, містить лише загальні положення та не є підставою для надання вам документів, оскільки не встановлює обов’язку підприємства надавати документи та не передбачає процесуального порядку дій слідчого.
Порядок реалізації ваших повноважень (процесуальний порядок) щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 Кримінального процесуального кодексу України, і встановлений у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 164 Кримінального процесуального кодексу України, встановлені вимоги щодо ухвали про надання тимчасового доступу до документів: «В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
•прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
•дата постановлення ухвали;
•положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
•прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
•назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
•розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
•строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
•положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду».
Таким чином, відповідно до вказаної норми, отримати копії документів, які зазначені в запиті, можливо лише за наявності відкритого кримінального провадження та ухвали слідчого судді або суду про тимчасовий доступ до речей і документів.


Принагідно інформуємо вас, що ТОВ "Зе", як добросовісний платник податків, не відмовляється від надання інформації правоохоронним органам, але враховуючи положення ч. 2 ст. 19 Конституції України, яким передбачено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України та законами України, готове надати будь-яку інформацію, за умови направлення на нашу адресу ухвали слідчого судді або суду про надання тимчасового доступу до документів, зазначених у вашому листі.

Дякуємо за порозуміння та наголошуємо на готовності до плідної співпраці, за умови чіткого додержання вами вимог законодавства України.

30/08/19 10:43  Pz_ll > Marywell    28/08/19 12:28Дерево
Я в своих ответах указываю следователя с номером отдела, где он "не покладая рук", но адрес указываю ГУшный. Проблем никогда не возникало пока что.

28/08/19 12:28  Marywell > Pz_ll    28/08/19 09:49Дерево
Cпасибо за пояснение, т.е. следственное управление даже в копию не ставить?

28/08/19 09:49  Pz_ll > Marywell    27/08/19 13:10Дерево
"Причем письмо пришло от ГУ ДФС Киева, а документы предоставить в следственный отдел по другому адресу."
сейчас следственные отделы - не районные, а "номерные" в составе СУ ГУ ДФС. Все ответы подаются через Шолуденка, 33/19

27/08/19 13:33  Rossi > Marywell    27/08/19 13:31Дерево
да

27/08/19 13:31  Marywell > Rossi    27/08/19 13:20Дерево
А ответ им дать в свободной форме (просто Відповідь на вимогу)? Я просто первый раз сталкиваюсь с таким.

27/08/19 13:23  Marywell > Rossi    27/08/19 13:20Дерево
Спасибо огромное, так и подозревала)

27/08/19 13:20  Rossi > Marywell    27/08/19 13:10Дерево
В уголовном процессе предоставление копий документов осуществляется в рамках временного доступа, для чего требуется определение следственного судьи. Нет определения - отказ.

27/08/19 13:10  Marywell   Дерево
Добрый день! Получили вимогу от первого следственного управления уголовных производств след. управления (ДФС) предоставить документы по хоз. операциям по двум контрагентам. Причем письмо пришло от ГУ ДФС Киева, а документы предоставить в следственный отдел по другому адресу. Знаю по другому опыту, что только начни предоставлять, и пошло-поехало. Есть ли возможность правильно отписаться? Спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100