RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Трудовые правоотношения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Ч.1 ст.84 ЗУ Про держслужбу: припинення державної служби у зв’язку із втратою права на д/с


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
23/09/19 13:54  lyk > ydcrbh1957    23/09/19 13:22Дерево
Хочете по другому кругу) коли б не було у законі такої спеціальної норми для звільнення у звязку із втратою права на державну службу тоді відбувалось звільнення, як стягнення за дисциплінарний проступок... Вам уже наводився приклад звільнення за п.7/2 ст.36 КЗпП є усі критерії обмеження (заборони) передбачені ЗУ "Про очищення влади", які ніяким чином не характеризуються, як дисциплінарний проступок, звільняємо
По Вашому виходить, якщо встановили факт
1) припинення громадянства України або виїзд на постійне проживання за межі України; або
2) набуття громадянства іншої держави;
таке оформлюється шляхом звільнення зі служби в порядку дисциплінарного провадження п.4 ч.1 ст.87 і не звертаємо увагу на припис ч.2 ст.84 - суб’єкт призначення зобов’язаний звільнити державного службовця у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею

23/09/19 13:22  ydcrbh1957Отправить письмо > lyk    23/09/19 12:33Дерево
так, абсолютно вірно - і ця втрата оформлюється шляхом звільнення порушника зі служби в порядку дисциплінарного провадження

23/09/19 12:33  lyk > ydcrbh1957    23/09/19 08:39Дерево
але ж у Вашому випадку мова йде про втрату права на державну службу у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

23/09/19 08:39  ydcrbh1957Отправить письмо > lyk    20/09/19 14:56Дерево
ч.2 ст.19 ЗУ "Про ДС":
"2. На державну службу не може вступити особа, яка:"
Ця норма стосується іншого, не нашого випадку - вступ до ДС.
А у нашому випадку - звільнення з ДС.

20/09/19 14:56  lyk > ydcrbh1957    20/09/19 13:26Дерево
ч.4.ст.65 ЗУ "Про запобігання..." Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.
інше встановлено законом п.5 ч.2 ст.19 ЗУ "Про ДС"...

20/09/19 14:54  lyk > ydcrbh1957    20/09/19 13:26Дерево
Так, слід погодитися, що у нашому випадку має місце варіант 3.2. - суд застосував до службовця покарання (штраф), але стягнення про позбавлення права на посаду не накладені.
І тому у повній відповідності до ч.2 ст.65 ЗУ "Про запобігання..." підстав для дисциплінарного провадження не має.
Прийменник "або" свідчить, що вказані рішення є "самостійними", інша справа була б, коли в тексті передбачалось -"та" ...
ст. 84 Закону чітко визначено порядок звільнення з посади у зв'язку із набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення його до адмінвідповідальності за корупційне або пов'язане з корупцією правопорушення. В даному випадку не передбачено проведення службового розслідування щодо зясування наявності в його діях проступку, адже є таке, що набрало законної сили, рішення суду, яким доведено вчинення особою адмінправопорушення, що згідно із вимогами ч.2 ст.19 ЗУ "Про ДС" унеможливлює подальше проходження державної служби. ст.84 ЗУ взагалі не передбачає можливості суб'єкту призначення права діяти на інший розсуд, ніж це передбачено цією нормою, тільки виключно, звільнення у триденний строк з дня настання або встановлення факту, передбаченого цією статтею, якщо інше не встановлено законом. При цьому, пропуск триденного строку не виключає можливість звільнення особи, після спливу зазначеного терміну, цим законом обмеження не передбачено, на відміну випадків звільнення, як стягнення за дисц проступок. Пропуск такого строку не може бути підставою для поновлення на посаді, адже факт притягнення до адмінвідповідальності за корупційне діяння не спростовується, і відповідно до п.5 ч.2 ст.19 ЗУ "Про ДС" особа є такою, що піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

20/09/19 13:26  ydcrbh1957Отправить письмо > lyk    20/09/19 11:15Дерево
1). У нашому випадку державний службовець (один із керівників держ. органу) притягнений до адміністратиної відповідальності згідно із ч.ч. 1 і 2 ст. 172-7 КУпАП за неповідномлення про наявність реального конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах цього конфлікту інтересів (пов’язане з корупцією правопорушення) - на нього накладений штраф.

Санкції за ці правопорушення передбачають тільки накладення штрафу. Припинення державної служби як санкція вказаними нормами не передбачено.

Апеляція скарги не задовольнила та рішення 1 інст. залишила у силі.

2). Прокурор надав всі судові рішення до субєкту призначення і той на підставі п.3 ч.1 ст. 84 ЗУ "Про ДС", відповідно до постанов судів обох інстанцій та враховуючи розяснення НАЗК від 04.04.2018 р. № 68/20/22-18 приймає наказ про звільнення цього держ службовця.

3). Не зрозуміло, в чому оригінальність: вказана норма передбачає 2 наступних можливих варіанти рішень, які можуть бути прийнятими судом:

3.1. суд не застосував до особи покарання взагалі (цей варіант вказаний у листі НАЗК) ;
3.2. суд застосував до особи покарання, але при цьому одночасно не наклав стягнення у виді позбавлення права займати посаду.

Прийменник "або" свідчить, що вказані рішення є "самостійними".

Більше того, санкції ч.ч. 1 та 2 ст.172-7 КУпАП, за якою службовець притягнутий до адмін відповідальності, взагалі не передбачає такого покарання, як позбавлення права займати посаду.

Таким чином, слід погодитися, що у нашому випадку має місце варіант 3.2. - суд застосував до службовця покарання (штраф), але стягнення про позбавлення права на посаду не накладені. І тому у повній відповідності до ч.2 ст.65 ЗУ "Про запобігання..." винна особа притягується до дисциплінарної відповідальности у порядку, передбаченому ЗУ "Про державну службу", в тому числі щодо дотримання всіх процедур притягнення винної особи до цієї відповідальності та всіх умов притчягнення.

20/09/19 11:15  lyk > ydcrbh1957    20/09/19 10:15Дерево
якщо у Вашому випадку не застосовано судом покарання і не застосовано стягнення тоді розпочинаємо дисциплінарне провадження не по факту розгляду справи про адміністративну відповідальність, адже особа не понесла адмінвідповідальність, а по факту вчинення саме проступку передбаченого ч.2 ст. 65 ЗУ "Про ДС" і звільняємо, якщо застосування такого заходу передбачено законом або застосовуєм інший хахід впливу, з врахуванням строку застосування ...

20/09/19 11:01  lyk > ydcrbh1957    20/09/19 10:15Дерево
оригінально читаєте норму ч.2 ст.65 ЗУ, там є слова "не застосовано до неї покарання або..." ) покарання - ст.24 КУпАП Види адміністративних стягнень...

ця норма прямо встановлює можливість притягнення саме до дисц. відповідальності у разі, коли судом не застосовано до неї покарання або не накладено на особу стягнення у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю

20/09/19 10:15  ydcrbh1957Отправить письмо > lyk    19/09/19 18:01Дерево
1). ч.2 ст.65 ЗУ "Про запобігання корупції":

"2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку."

Тобто, ця норма прямо встановлює можливість притягнення саме до дисц. відповідальності у разі, коли судом не накладено на особу стягнення у виді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю.

2).Таким чином, звільнення держ службовця за п.1 ч.1 ст.84 ЗУ "Про Д.С." слід вважати реалізацією вищезазначеної норми ЗУ "Про запобігання кор.".

3). У такому випадку є всі підстави для застосування під час притягнення держ службовця до дисц. відповідальності норми, встановленої у ч.5 ст.74 КАСУ.

4). Зрозуміло, що у Голови К. Ващенко може бути інша точка зору з цього приводу, хоча ст.19 Конституції є чинною.

20/09/19 09:17  lyk > ydcrbh1957    20/09/19 08:25Дерево
Питанння на питання)
Згідно п.7/2 ст.36 КЗпП Підставами припинення трудового договору є: з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади";
до якого виду відповідальності відноситься ?
це наслідок встановлення законом обмеження заборона окремим фізичним особам обіймати певні посади (перебувати на службі)

20/09/19 09:14  lyk > ydcrbh1957    20/09/19 08:25Дерево
Звільнення держ службовця за п.1 ч.1 ст.84 ЗУ "Про Д.С." не є звільненням внаслідок дисциплінарної відповідальності, яка відноситься до звільнення з інніціативи суб’єкта призначення (роботодавця) ст.87 ЗУ, це окрема підстава, яка настає внаслідок втрати права на державну службу або його обмеження і є наслідком притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення

20/09/19 08:25  ydcrbh1957Отправить письмо > lyk    19/09/19 18:01Дерево
особа може бути притягнута до наступних видів юридичної відповідальності:
- кримінальної
- адміністративної
- цивільно-правової
- фінансової
- дисциплінарної.
Звільнення держ службовця за п.1 ч.1 ст.84 ЗУ "Про Д.С." до якого виду відповідальності відноситься ?

19/09/19 18:01  lyk > ydcrbh1957    19/09/19 17:04Дерево
набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; є іншою підставою припинення державної служби, яка повязана з втратою державним службовцем права на державну службу або його обмеження... у ст.83 передбачено розмежування підстав для припинення державної служби

19/09/19 17:58  lyk > ydcrbh1957    19/09/19 17:04Дерево
в межах дісциплінарного провадження звільнення відбувається з інших підстав
Стаття 87. Припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення 1. Підставами для припинення державної служби за ініціативою суб’єкта призначення є:
4) вчинення державним службовцем дисциплінарного проступку, який передбачає звільнення.
згідно ч.5 ст.66 Звільнення з посади державної служби є винятковим видом дисциплінарного стягнення і може бути застосоване лише у разі вчинення дисциплінарних проступків, передбачених пунктами 1, 3, 7, 9-11, 13, 14 частини другої статті 65 цього Закону, а також вчинення систематично (повторно протягом року) дисциплінарного проступку, передбаченого пунктом 12 частини другої статті 65 цього Закону. Саме за вчинення таких проступків відбувається звільнення з посиланням на п.4 ч.1 ст.87 Закону

19/09/19 17:04  ydcrbh1957Отправить письмо > lyk    13/09/19 15:20Дерево
до дисціплинарної відповідальності винна особа притягується одночасно з притягненням її до адміністративної відповідальності.

таким чином, звільнення за ч.3 ст.84 ЗУ "Про ДС" здійснюється в межах дісциплінарного провадження ?

13/09/19 15:21  lyk > ydcrbh1957    13/09/19 10:42Дерево
"повинна застосовуватися норма з ч.5 ст.74 КАСУ" ?

13/09/19 15:20  lyk > ydcrbh1957    13/09/19 10:42Дерево
Відповідно до частини другої статті 65 Закону № 1700 особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання (!) або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю(!), ...., підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
Якщо застосовано покарання - штраф, то яка ще може бути дисциплінарка

13/09/19 10:42  ydcrbh1957Отправить письмо > lyk    12/09/19 17:48Дерево
тобто, таке звільнення можливе в межах дисциплінарного провадження і тому в цьому випадку повинна застосовуватися норма з ч.5 ст.74 КАСУ

12/09/19 17:48  lyk > ydcrbh1957    12/09/19 14:32Дерево
Лист Національного агентства України з питань державної служби від 04.04.2018 р. № 68/20/22-18

12/09/19 17:44  lyk > ydcrbh1957    12/09/19 14:32Дерево
що цим хочете сказати?

12/09/19 14:32  ydcrbh1957Отправить письмо > lyk    10/09/19 20:07Дерево
Методичні рекомендації щодо діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції
Затверджене Рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 13.07.2017 № 317
…3.4. Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства
Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.

10/09/19 20:07  lyk > ydcrbh1957    10/09/19 11:11Дерево
Стаття 19. Право на державну службу. На державну службу не може вступити особа, яка:5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення - протягом трьох років з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили; Відповідно право на державну службу така особа не має
вчинення державним службовцем адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією, що підтверджується рішенням суду, яке набрало законної сили, є підставою для припинення державної служби у зв'язку із втратою державним службовцем права на державну службу.

10/09/19 11:11  ydcrbh1957Отправить письмо   Дерево
Державний службовець (один із керівників держ. органу) притягнений до адміністратиної відповідалності згідно із ч.ч. 1 і 2 ст. 172-7 КУпАП за неповідномлення про наявність реального конфлікту інтересів та прийняття рішення в умовах цього конфлікту інтересів (пов’язане з корупцією правопорушення).

Санкції за ці правопорушення передбачають тільки накладення штрафу. Припинення державної служби як санкція вказаними нормами не передбачено.

Пункт 3 ч.1 ст. 84 КУпАП встановлює таку підставу для припинення державної служби у зв’язку із втратою права на державну службу - набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення державного службовця до адміністративної відповідальності за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення.

Питання: Припинення державної служби на зазначеній підставі можливо лише в тому випадку, якщо у санкції відповідної статті КУпАП передбачене таке припинення чи припинення наступає в любому випадку (коли така санкція у статті КУпАП відсутня) ?
Дякую

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100