RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Можно ли оспорить решение по штрафам и пене по ЕСВ?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
2/04/20 17:00  ФОП-2015 > Ликвидатор    1/04/20 16:19Дерево
Перечитал решения нац.судов. Бомбезно.
P.S.Я пересмотрел >450 решений ВСУ по определенным алгоритмам, но ничего не нашел. Какое словосочетание Вы использовали для поиска? Ещё раз спасибо.

2/04/20 16:49  ФОП-2015 > Ликвидатор    1/04/20 16:19Дерево
Спасибо за развёрнутый ответ и идеи. Благополучия и будьте здоровы.

1/04/20 16:19  ЛиквидаторОтправить письмо > ФОП-2015    25/03/20 22:57Дерево
Предметом регулювання статті 1 Першого протоколу до Конвенції є втручання держави у право на мирне володіння майном. У практиці ЄСПЛ (серед багатьох інших, наприклад, рішення ЄСПЛ у справах «Спорронґ і Льоннрот проти Швеції» від 23.09.1982 року, «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства» від 21 лютого 1986 року, «Щокін проти України» від 14.10.2010 року, «Сєрков проти України» від 7 липня 2011 року, «Колишній король Греції та інші проти Греції» від 23.11.2000 року, «Булвес» АД проти Болгарії» від 22.01.2009 року, «Трегубенко проти України» від 02.11.2004 року, «East/West Alliance Limited» проти України» від 23.11.2014 року) напрацьовано три критерії, які слід оцінювати на предмет сумісності заходу втручання у право особи на мирне володіння майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу до Конвенції, а саме: чи є втручання законним; чи має воно на меті «суспільний», «публічний» інтерес; чи є такий захід (втручання у право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.
Перша та найбільш важлива вимога статті 1 Першого протоколу до Конвенції полягає у тому, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції», заява № 31107/96, п. 58, ECHR 1999-11). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22.09.1994 року, Series А № 296-А, п. 42, та «Куиюглу проти Болгарії», заява № 48191/99, пп. 49 - 62, від 10.05.2007 року).
Втручання держави у право на мирне володіння майном є законним, якщо здійснюється на підставі закону нормативно-правового акта, що має бути доступним для заінтересованих осіб, чітким і передбачуваним з питань застосування та наслідків дії його норм.
Втручання є виправданим, якщо воно здійснюється з метою задоволення «суспільного», «публічного» інтересу – втручання держави у право на мирне володіння майном може бути виправдано за наявності об'єктивної необхідності у формі суспільного, публічного, загального інтересу, який може включати інтерес держави, окремих регіонів, громад чи сфер людської діяльності. Саме національні органи влади мають здійснювати первісну оцінку наявності проблеми, що становить суспільний інтерес, вирішення якої б вимагало таких заходів. Поняття «суспільний інтерес» мас широке значення (рішення від 23.11.2000 року в справі «Колишній король Греції та інші проти Греції»).
Крім того. ЄСПЛ також визнає, що й саме по собі правильне застосування законодавства, безперечно, становить «суспільний інтерес» (рішення ЄСПЛ від 02.11.2004 року в справі «Трегубенко проти України»).
Критерій «пропорційності» передбачає, що втручання у право власності розглядатиметься як порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції, якщо не було дотримано справедливої рівноваги (балансу) між інтересами держави (суспільства), пов'язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання. «Справедлива рівновага» передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, визначеною для досягнення, та засобами, які використовуються. Необхідного балансу не буде дотримано, якщо особа несе «індивідуальний і надмірний тягар». При цьому з питань оцінки «пропорційності» ЄСПЛ, як і з питань наявності «суспільного», «публічного» інтересу, визнає за державою досить широку «сферу розсуду», за винятком випадків, коли такий «розсуд» не ґрунтується на розумних підставах.
Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу.
Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірним тягар
(рішення від 23.09.1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series А № 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення від 21.02.1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», п. 50, Series А № 98).
В даному випадку наслідком бездіяльності з боку контролюючого органу щодо невинесення протягом тривалого часу після внесення змін в законодавство вимоги про сплату боргу (недоїмки) значно стало покладення на особу надмірного тягаря зі сплати єдиного внеску.
Відтак, право позивача на мирне володіння своїми грошовими коштами в розумінні положень статті 1 Першого протоколу до Конвенції є порушеним та підлягає відновленню.


Такий підхід застосований у рішенні Чернігівського окружного адміністративного суду від 21.03.2019 року у справі № 620/507/19, яке залишене без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 22.05.2019 року у справі № 620/507/19.
Ухвалою Касаційного адміністративного суду від 27.06.2019 року відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Головного управління ДФС у Чернігівській області.

Інших подібних рішень я не знайшов.

25/03/20 22:57  ФОП-2015   Дерево
Есть ФОП на общей системе. Электронная отчетность. Ставил в отчётах за 2015-2018 г.г. "0" доходов и платил раз в году (за прошедший год) ЕСВ из минимальной зарплаты. Т.е. долгов нет. Но оказывается платить нужно было ( с 2018 г. если не ошибаюсь) ежеквартально, а не раз в году. В итоге пришло в 2020 г. решение налоговой на штраф и пеню. Блин, ну что за ерунда? Нафига эта отчетность в электронном виде? Ведь после первого же квартала должно было "высветиться", что я должник. Т.е. если бы меня сразу оштрафовали, то не накапливались бы эти долги. Можно как-то с этим бороться? Если кто знает позитивные решения судов, буду признателен за ссылки.
P.S.Интересно, что по моему запросу в электронном кабинете никаких санкций нет.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100