RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Недвижимость

Земля и Недвижимость

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Приватизация земли гражданами Украины


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] ... >>    Всего: 13


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
16/11/09 08:46  Victor > a.L.E.x.    16/11/09 08:14Дерево
Приватизировать землю бесплатно (то есть не уплачивая стоимости земельного участка) можно очень давно. По крайней мере с 1 января 2002 года это предусмотрено ст.116, 121 ЗКУ. В этом же году КМУ ввел бесплатное оформление, то есть не платите за оформление документов.
Если дом Ваш, то приватизация участка особых проблем не вызовет - пишите заявление на горсовет, предварительно почитав ст.118, 151 ЗКУ. Смущает Ваша фраза о желании приватизировать дом. То есть он не Ваш?

16/11/09 08:14  a.L.E.x. > Victor    15/11/09 19:37Дерево
Добрый день! Подскажите пожалуйста, правда ли, что сейчас можно приватизировать землю бесплатно? У меня есть дом в г.Донецке, который стоит на участке земли. Хотим приватизировать эту землю и дом. Что нас ждет?

15/11/09 19:37  Victor > DmitryPopov    14/11/09 22:23Дерево
По документам - ст.118, 151 ЗКУ.
Проблемы с приватизацией в прибрежной полосе действительно возникают, хотя юридических оснований для этого нет. Закон ограничивает не возможность приватизации этих земель, а только возможность их использования.

14/11/09 22:23  DmitryPopov > Victor    12/11/09 12:51Дерево
Подскажите пожалуйста, я хочу приватизировать садовый участок в садовом товариществе на берегу реки. Участок выделен при СССР. Какие документы необходимы мне подготовить кроме паспорта, кода, справки из товарищества о членстве и выборки из плана разбивки территории? Слыхал что при приватизации участков в прибрежной зоне ближе 50 м возникают проблемы правда ли это?

13/11/09 08:03  Vova-tre > valinna    4/11/09 12:28Дерево
Роз’яснення Постанови Кабінету Міністрів України № 1112 від 21 жовтьня 2009 року головним управлення земельних ресурсів України.
У зв'язку із змінами, які внесені до постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році» та з метою єдиного підходу до вирішення проблемних питань, які виникають під час реалізації згаданої постанови Держкомзем роз'яснює наступне.
21 жовтня 2009 року Урядом прийнято постанову № 1112 «Про додаткові заходи щодо безоплатних оформлення та видачі громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки» (опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 28.10.2009 № 199) , якою визначено, що:
1) Дію постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами Україниу 2009 році» продовжено на 2010 та по сліду юні роки.
Тобто, передбачається, що роботи з виготовлення технічної документації із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують право на земельну ділянку громадянам (далі - технічна документація), та заповнення і державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку у 2010 та послідуючих роках здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету.
Разом з тим, звертаємо увагу на обов'язковість виконання в поточному році об'ємів, визначених Паспортом бюджетної програми на 2009 рік Міністерства охорони навколишнього природного середовища України за
КПКВК 2408060, затверджених наказом Мінприроди та Мінфіну від 16.09.2009 №479/1091, та наказом Держкомзему від 16.09.2009 № 508 «Про забезпечення виконання робіт з безоплатних оформлення та видачі громадянам України у 2009 році державних актів на право власності на земельні ділянки».
2) Дію постанови Кабінету Міністрів України від 05.08.2009 № 844 «Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами Україниу 2009році» поширено на:
осіб, які отримали у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельним кодексом України (до 01.01.2002 року), але рішення про передачу у власність такої земельної ділянки цим громадянам органами місцевого самоврядування не рприймалося;
осіб, які отримали у користування земельну ділянку до дня набрання чинності Земельним кодексом України (до 01.01.2002 року), але рішення про передачу у власність такої земельної ділянки цим громадянам прийнято органами місцевого самоврядування без технічної документації.
Тобто, громадянин, який отримав у користування земельну ділянку (зокрема надану колгоспному двору) до дня набрання чинності Земельним кодексом України (до 01.01.2002 року), але рішення про її безоплатну передачу у власність такому громадянину прийнято не було, має право звернутися із двома заявами одночасно до відповідного органу місцевого самоврядування.
Одна заява - до сільської, селищної чи міської ради про передачу йому у приватну власність земельної ділянки орієнтовним розміром для певного цільового призначення, друга заява - до територіального органу Держкомзему про безоплатні оформлення та видачу державного акта на право власності на земельну ділянку.
Відповідна рада на позачерговій сесії розглядає подані документи та надає дозвіл на виготовлення технічної документації. За актом приймання-передачі місцевою радою документи передаються до територіального органу Держкомзему, який укладає договір на безоплатне виготовлення технічної документації. Після виготовлення така технічна документація повертається до місцевої ради, яка на позачерговій сесії приймає рішення про передачу у власність громадянину земельної ділянки в межах норм, визначених статтею 121 Земельного кодексу України.
Після прийняття рішення про передачу у власність органом місцевого самоврядування за актом приймання-передачі передається технічна документація разом із відповідним рішенням ради та заявою громадянина до територіального органу Держкомзему. Територіальний орган Держкомзему укладає договір з територіальним підрозділом Центру ДЗК на заповнення та державну реєстрацію державного акта на право власності на земельну ділянку, який після заповнення, підписання та реєстрації видається
громадянинові представниками Центру ДЗК в місцях організованої видачі за місцем знаходження земельної ділянки.
При цьому звертаємо увагу на те, що громадянин лише один раз звертається із заявами до місцевої ради. В процесі виготовлення технічної документації й оформленні та реєстрації державного акта громадянин участі не бере. Фактично процес відбувається для громадянина за принципом «єдиного вікна».
У випадку, якщо органами місцевого самоврядування прийнято рішення про безоплатну передачу громадянину України у власність земельної ділянки, яка перебувала у його користуванні, без технічної документації, безоплатні оформлення та видача державних актів відбувається за наявності рішення про надання дозволу на розробку технічної документації, та відповідно за умови усунення невідповідності площі, зазначеної у попередньому рішенні та площі, визначеної технічною документацією.
3) Згідно з абзацом другим пункту 1 розділу X «Перехідні положення» Земельного кодексу України громадяни України — спадкоємці громадян, яким за рішеннями органів місцевого самоврядування передано безоплатно у власність земельні ділянки відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 15-92 «Про приватизацію земельних ділянок», мають право на безоплатні оформлення та видачу їм державних актів на право власності на земельні ділянки.
Питання безоплатного оформлення та видачі спадкоємцям державних актів на право власності на земельні ділянки здійснюється за умови:
відсутності спору між спадкоємцями;
відсутності серед спадкоємців іноземних громадян;
у випадку, коли нерухоме майно, яке розміщено на успадкованій земельній ділянці, є власністю спадкоємця (спадкоємців) і не відчужувалося іншим особам.
Разом з тим, відповідно до Цивільного кодексу України спадкування відбувається за законом, за заповітом або за спадковим договором.
У випадку спадкування за законом спадкоємець (спадкоємці) подає заяву про виготовлення та видачу державного акта на право власності на земельну ділянку. До заяви додається копія свідоцтва про право на спадщину (на інше майно). У зазначеному свідоцтві зазначається, що майно успадковується спадкоємцем повністю або в певних частинах. Якщо повністю - державний акт видається на таку особу, у випадку успадкування частини майна, із заявою мають звернутися всі спадкоємці та отримати у спільну часткову власність земельну ділянку, передану у власність спадкодавцю за рішенням місцевої ради згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 15-92. При цьому технічна документація із землеустрою щодо складення документів, що посвідчують
право на земельну ділянку (далі — технічна документація), виготовляється безкоштовно.
У випадку успадкування за заповітом питання повинно вирішуватися з огляду на те, чи перейшло за заповітом до спадкоємця нерухоме майно, яке розміщене на цій земельній ділянці. У випадку відсутності на земельній ділянці майна - питання вирішується у судовому порядку.
Успадкування майна за спадковим договором є більш складним питанням і можливість виготовлення та видачі такому спадкоємцеві державного акта на право власності на земельну ділянку має бути підтверджено судовим рішенням.
4) 3 метою легалізації рішень виконкомів місцевих рад про
безоплатну передачу у приватну власність громадянам земельних
ділянок, у період з 12.06.1997року по 01.01.2002 року рекомендовано
органам місцевого самоврядування терміново на позачергових
сесіях приймати рішення про їх затвердження.
Статтею 3 Земельного кодексу України в редакції 1992 року було встановлено, що розпоряджаються землею Ради народних депутатів, які в межах своєї компетенції передають землі у власність або надають у користування та вилучають їх. Повноваження щодо передачі, надання та вилучення земельних ділянок місцеві Ради народних депутатів можуть передавати відповідно органам державної виконавчої влади або виконавчим органам місцевого самоврядування.
21 травня 1997 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктом 34 частини першої статті 26 якого встановлено, що виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання регулювання земельних відносин. Цей Закон набув чинності 12 червня 1997 року. Отже з 12 червня 1997 року питання про безоплатну передачу у приватну власність громадянам земельних ділянок мало вирішуватися виключно на пленарних засіданнях. Однак, є непоодинокі випадки прийняття виконкомами рад після 12 червня 1997 року рішень про безоплатну передачу у приватну власність громадянам земельних ділянок. Для того, щоб громадяни мали можливість безоплатно оформити та отримати державні акти на право власності на земельні ділянки за такими рішеннями, необхідно прийняття на позачергових сесіях рішень щодо затвердження рішень виконавчих комітетів відповідних рад.
5) 3 метою уникнення неоднозначного тлумачення застосування
норм Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року
№ 15-92 «Про земельну реформу» підпункт 1 пункту 1 Порядку
доповнено також посиланням на Земельний кодекс України (в
редакції 1992 року).
У зв'язку з тим, що в рішеннях про передачу у приватну власність громадянам земельних ділянок, прийнятих місцевими радами в період з 1992
по 2002 рік далеко не завжди є посилання на Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 15-92 та з метою уникнення різночитання стосовно можливості безкоштовного оформлення та видачі за такими рішеннями громадянам державних актів на право власності на земельні ділянки, підпункт 1 пункту 1 Порядку доповнено також посиланням на Земельний кодекс України (в редакції 1992 року). Враховуючи зазначене, всі рішення, прийняті з 1992 по 2002 роки органами місцевого самоврядування про передачу у власність громадянам України земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків та господарських споруд, особистого підсобного (селянського) господарства в межах населених пунктів та для ведення садівництва в межах норм, передбачених статтею 121 чинного Земельного кодексу України підпадають під дію вищезазначеного порядку.
Зобов'язуємо довести ці роз'яснення до підвідомчих територіальних органів Держколгзему, регіональних інститутів землеустрою, регіональних філій Центру ДЗК та органів місцевого самоврядування.

12/11/09 15:18  malinka-111 > vladimirS    8/09/05 15:51Дерево
vladimirS Как то Ваше дело в аппеляции?...
Хочу помочь или присоединиться

12/11/09 12:52  Victor > Дон    10/11/09 11:22Дерево
В догонку: если не переоформлять, то очень желательно присвоить кадастровый номер (если это не было сделано ранее).

12/11/09 12:51  Victor > Дон    10/11/09 11:22Дерево
1. нет
2. никаких
3. могут, если строительство самовольное.

12/11/09 12:48  Victor > Справедливость есть    9/11/09 12:31Дерево
Заявление написали не по адресу. Обращайтесь в Госземинспекцию (она сейчас в стадии реорганизации, но работает) и/или в прокуратуру (за самозахват предусмотрена уголовная ответственность).
А по вопрсоу приватизации приведите заявление в соответствие со ст.151 ЗКУ и подайте снова. Если не примут - отправьте почтой (ценным с описью). А по прошествии месяца - в суд.
Но вообще-то я не понимаю, почему тянули до 2009 года? Ждали соседку?

10/11/09 11:22  Дон > Victor    9/11/09 20:31Дерево
Добрый день,
Victor, подскажите, участок в садовом товариществе был приватизирован и был получен акт 01.03.1996г.
1. Необходимо ли преоформлять акт?
2. Какие последствия непереоформления?
3. Могут ли возникнуть проблемы при добровольном/обязательном переоформлении акта, учитывая, что на участке построен дом?

Спасибо

9/11/09 20:31  Victor > Костюк Алексей    4/11/09 09:46Дерево
ст.151 ЗКУ, Инструкция №43.

9/11/09 12:31  Справедливость есть > Victor    2/11/09 20:38Дерево
Добрый день! Помогите пожалуйста в вопросе чести! Моей маме и тете достался в наследство дом от их родной тети, т.е. моей бабушки. За домом находился участок земли 2 соток, которым бабушка пользовалась с 1954 года, в качестве огорода, документов на этот участок мы не нашли. 24.10.2009г. соседка самовольно поставила там забор и заявила, что она начала приватизацию земли и теперь это её земля. Мы написали заявление на председателя районного совета, о самовольном зазвате земли, подписали у всех соседей которые находятся на улице, все на улице знают, что землёй пользовалась моя бабушка. Так же написали заявление на привавтизацию этого участка, нам отказали даже принять заявление. Соседка которая захватила землю, утверждает, что ей мало земли,, хотя недавно продала половину своего дома и земли другим. Подскажите, что нам делать. Может сразу в суд обращаться. Спасибо за ответ.

8/11/09 13:19  Перо > Nataz    6/11/09 20:57Дерево
Нормативные акты в этой сфере (преимущественно популистско-демагогического толка) меняются в последнее время с калейдоскопической быстротой. Лично я обязывал выдать госакт через суд. За техдокументацию придется платить в любом случае. Более доступо написано здесь -почитайте как сами статьи, так и коментарии:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

6/11/09 20:57  Nataz > Перо    6/11/09 18:13Дерево
Спасибо за ссылку! Но, признаюсь, официальный язык документов сложен для понимания... поэтому я толком не поняла положено ли нам бесплатное оформление документов или нет... ;)

6/11/09 18:13  Перо > Nataz    6/11/09 14:57Дерево
Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (щодо спрощення порядку набуття прав на землю)
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Дождитесь вступления в силу.

6/11/09 14:57  Nataz > Victor    2/11/09 21:09Дерево
Подскажите пожалуйста, мы состоим в садово-огородническом кооперативе с 1991 года, платим членские взносы, кроме членской книжки у нас на руках нет никаких документов. В бесплатной приватизации земли сельский совет нам отказал, мотивируя тем, что в 1997 году мы не писали заявление на приватизацию и у нас нет решения сельсовета. Теперь мы можем приватизировать землю только заплатив 940 грн. Правомерно ли это?

6/11/09 14:54  Nataz > valinna    4/11/09 12:28Дерево
Подскажите пожалуйста, мы состоим в садово-огородническом кооперативе с 1991 года, платим членские взносы, кроме членской книжки у нас на руках нет никаких документов. В бесплатной приватизации земли сельский совет нам отказал, мотивируя тем, что в 1997 году мы не писали заявление на приватизацию и у нас нет решения сельсовета. Теперь мы можем приватизировать землю только заплатив 940 грн. Правомерно ли это?

4/11/09 12:28  valinna > Vova-tre    29/10/09 00:19Дерево
допоможіть розібратися,будь-ласка. Зідно з постановою № 844 я подала до селищної ради перелік зазначених документів, але у мене запросили додаткові документи у звязку з тим, що рішення селищної ради видано 07.2007. Зокрема, я маю надати висновок державного органу земельних ресурсів Держкомзему України про наявні обмеження на використання земельної ділянки. Чи законно це? Як впливає дата рішення селищної ради на перелік документів необхідних для приватизації? Яким законом чи пунктом кодексу передбачено надання такого документу у випадку приватизації?

4/11/09 09:46  Костюк Алексей > Victor    2/11/09 21:09Дерево
Подскажите какими документами регламентируются сроки подписания документов по приватизации в земельных ресурсах и других службах (санстанция, экология и т.д.) в данном случае гос.акт

2/11/09 21:09  Victor > viking_2006    2/11/09 12:30Дерево
Если участок достался по наследству, значит он уже был приватизирован. наверное была все же унаследована недвижимость на участке, а не сам участок.
Если документы подавались в соответствии со статьями 118 и 151 ЗКУ - обращайтесь в суд. Впрочем, бездеятельность относительно нерассмотрения обращения и ненапрвления ответа (см. ЗУ "Об обращениях граждан") обжаловать можно в любом случае.
ЗЫ Последний раз был в Мелекино в 84-м. "Наука" еще существует?

2/11/09 21:01  Victor > goldkost    30/10/09 20:39Дерево
Генплан не должен утверждаться парламентом, только горсоветом.
1) теоретически возможно;
2) ее и не должно существовать.
Если под результатом Вы имеете в виду получение участка в собственность под индивидуальную жилищную застройку, то начать нужно с выбора месторасположения участка (ст.151). А до этого - с налаживания контактов с местными землеустроительными организациями, которые могут подсказать реальную ситуацию с землей в городе.

2/11/09 20:38  Victor > мега    30/10/09 18:41Дерево
Действительны. Формы актов менялись. По сути поможет вот это:

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 17.08.2009 р. N 1381-0-33-09

Асоціації приватних нотаріусів Харківської області


Про розгляд листа

Міністерством юстиції України розглянуто ваше звернення і повідомляється наступне.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 774 "Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку" Кабмін погодився з пропозицією Міністерства юстиції щодо продовження строку видачі державних актів на право власності на земельну ділянку за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 753; 2008 р., N 90, ст. 3008), до повного використання виготовлених бланків таких актів з урахуванням внесених до форми змін.

Також установлено, що державні акти на право власності на земельну ділянку, видані після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1019 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 90, ст. 3008) за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449, є чинними.Заступник Міністра
Л. В. Єфіменко

2/11/09 12:30  viking_2006 > Victor    25/10/09 17:59Дерево
С 1997 года Мелекинский поселковый совет (Донецкая область) не принимат документы на приватизацию земельного участка на Белосарайской косе доставшегося по наследству от родителей.
На письменные запросы также ответов нет. Ситуация усугубляется тем , что участок с домом находистя в курортном поселке и предвзятым отношением к этому факту сельсовета.
Как возможно повлиять на сельсовет ? Насколько правомерно такое затягивание оформления?

30/10/09 21:56  Lida_D > lizakarunina    28/10/09 09:36Дерево
Вы право собственности по дарственной на себя оформили?
Дом в часном секторе? зем участок выделялся в 20 веке папе для строительства "ндивидуального жилого дома" и далее папа дом построил в эксплуатацию комистей приняли и зем участок после 1992 года папе в приватну власність рішенням виконкому ради не передавали? Если всё да, приватизация бесплатная Вами даного земельного участка, если свое право на бесплатную приватизацию Вы ещё не использовали конечно.

30/10/09 20:39  goldkost > Victor    8/09/05 11:48Дерево
Есть генеральный план города Херсона, предусматривающий застройку жилых районов и расширение, но его Верховная Рада не утверждала. В отделе земельных отношений городского совета утверждают следущее:
1) земля под индивидуальное строительство жилых домов отсутствует;
2) очереди на выделение земельных участков под индивидуальное строительство жилых домов не существует.
Подскажите пожалуйста возможно ли это и что надо предпринять для получения результата?

30/10/09 18:41  мега > Victor    22/10/09 09:33Дерево
Вопрос Viktoru Подскажите, синие акты на землю действительны? Где они взялись? Их не хотят регистрировать в районном центре, а делали в Киеве. Подскажите что делать.

29/10/09 00:19  Vova-tre > Vova-tre    27/10/09 11:12Дерево
Роз’яснення Постанови Кабінету Міністрів України № 844 від 05 серпня 2009 року головним управлення земельних ресурсів України.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 844 від 05 серпня 2009 року» громадяни України у 2009 році мають право на безоплатне оформлення та отримання державних актів на право власності на земельні ділянки :
1. для будівництва та обслуговування жилого будинку і господарських
будівель: у селах - не більше 0,25 гектара, в селищах - не більше 0,15
гектара, в містах не більше - 0,10 гектара ;
2. для особистого селянського господарства в межах населених
пунктів - не більше 2,0 гектара;
3. для садівництва - не більше 0,12 гектара.
Звертаємо Вашу увагу, що Постанова Кабінету Міністрів України № 844 від 05 серпня 2009 року не розповсюджується на земельні ділянки:
1. для ведення фермерського господарства - в розмірі земельної частки
(паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств,
розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться
фермерське господарство;
2. для ведення особистого селянського господарства за межами
населеного пункту;
3. для індивідуального дачного будівництва;
4. для будівництва індивідуальних гаражів.
Безоплатне оформлення та отримання державних актів громадянами
України у 2009 році можливо після прийняття рішення про передачу
громадянам безоплатно у приватну власність земельних ділянок:
1. органами місцевого самоврядування - відповідно до Декрету Кабінету
Міністрів України від 26 грудня 1992 р, «Про приватизацію земельних
ділянок» ( рішення надані в період з 26.12.1992 р. по 01.01.2002 р.);
2. органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади -
відповідно до от, 118 Земельного кодексу України ( рішення надані з
01.01.2002 р. по теперішній час ),
У разі надходження заяви від громадян, які отримали у користування
земельні ділянки до набрання чинності діючим Земельним кодексом України, але рішення про безоплатну передачу цієї ділянки у власність громадянина прийнято не було сільським, селищним та міським відповідно до п. 3. Постанови Кабінету Міністрів України № 901 від 26 серпня 2009 року рекомендовано невідкладно приймати відповідні рішення на позачергових сесіях.
Для одержання державного акту громадянин - заявник або
уповноважена особа подає до органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної ділянки такі документи:
- заяву в двох екземплярах про оформлення та видачу державного акта;
- копію документу, що посвідчує особу;
- нотаріально посвідчену копію довіреності уповноваженої особи, якщо документи подає уповноважена особа громадянина України;
- копію документа про присвоєння ідентифікаційного номера фізичній особі у Державному реєстрі, фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;
- рішення органу місцевого самоврядування щодо передачі земельної ділянки у власність.
Територіальні органи Держкомзему організовують видачу державного акта на право власності, на земельну ділянку разом з представником підрозділу Центру ДЗК у строк, що не перевищує 30 робочих днів після надходження заяви про його видачу, за місцем розташування земельної ділянки.
Якщо ваші документи відповідають, зазначеним вище вимогам, ви маєте право на безкоштовне отримання державного ( державних ) акту (актів) на право власності на земельну (земельні) ділянку (ділянки).
У разі якщо ваші документи не відповідають зазначеним вище вимогам, згідно до ст. 118 Земельного кодексу України :
громадянин, зацікавлений у приватизації земельної ділянки, яка перебуває у його користуванні, подає заяву до відповідної районної адміністрації або сільської, селищної, міської ради: за місцезнаходженням земельної ділянки. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок приймається у місячний строк на підставі технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки.
Громадяни,, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення садівництва, будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), індивідуального дачного будівництва, будівництва індивідуальних гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають заяву про вибір місця розташування земельної ділянки до відповідної районної державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки. До заяви додаються, матеріали, передбачені частиною п'ятою статті 151 цього Кодексу, а також висновки конкурсної комісії (у разі відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства).
Проект відведення земельної ділянки розробляється за замовленням громадян організаціями, які мають відповідні дозволи (ліцензії) на виконання цих видів робіт, у строки, що обумовлюються угодою сторін. Проект відведення земельної ділянки погоджується з органом по земельних ресурсах, природоохоронним і санітарно-епідеміологічним органами, органами архітектури і охорони культурної спадщини, та подається на розгляд відповідних місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування,
Районна державна адміністрації або сільська, селищна, міська рада у місячний строк розглядає проект відведення: та приймає рішення про передачу земельної ділянки у власність.
У разі відмови органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування у передачі земельної ділянки у власність або залишення заяви без розгляду питання вирішується в судовому порядку.
Право власності на земельну ділянку, відповідно до ст. ст, 125-126 Земельного кодексу України, виникає з моменту державної реєстрації в Центрі ДЗК, Документ, що посвідчує право власності на земельну ділянку є державний акт.29/10/09 00:08  Vova-tre > lizakarunina    28/10/09 09:36Дерево
Постановлением Кабинета Министров 844 то 05.08.2009г предусмотрено унаследование права оформления земельного участка только по наследству, У Вашему случаи – нет.

28/10/09 09:36  lizakarunina > Vova-tre    27/10/09 11:12Дерево
скажите могу ли я оформить бесплатную приватизацию земли,если хозяин дома мой отец,подарил мне дом ,который находится на этой земле?

27/10/09 21:13  Tonya1984 > Victor    25/10/09 21:10Дерево
Скажите, а можно заявление на приватизацию отправить по почте заказным письмом. Так как у нас бесплатную нужно очередь занимать с ночи. Мне нужно только решение о разрешении приватизировать, а там очередя просто ужасные.

27/10/09 14:32  DmitroVas > Victor    25/10/09 21:10Дерево
Вопрос, Viktoru.
В 2007 году купил дом в сельской местности, около дома было в пользовании 40 соток земла (не приватизированной). В этом году подал документы на приватизацию земли и сельсовет разрешает приватизировать только 15 соток, а даже не 25 соток. Что делать? Имеют ли они законное основание на это. Остальные 10 соток они предлагают мне купить (добровольно принудительное пожертвование).

27/10/09 11:12  Vova-tre > Vova-tre    27/10/09 09:50Дерево
Хочу добавить, что приватизация земли абсолютна бесплатна на протяжении действующего Земельного Кодекса, но получить землю в частную собственность возможно после изготовления технической документации, которую может изготовить организация имеющая лицензию на проведение данного виду робот. Договор с такой организацией заключается гражданами индивидуально и оплата за такие договора производят они сами.
Постановления Кабинета Министров 844 то 05.08.2009г относится до тех, кто пользовался земельными участками до 1992г. и обращался с заявлением о приватизации во время действия Декрета Кабинета Министров и теперь эти граждане могут изготовить техническую документацию за счет государственных денег.
Вопрос второго плана: Кому нужна поголовная приватизация придомовых земельных участков в соответствии ст.118 Земельного Кодекса Украины – это дело добровольное,
так как земля уже выделена в бессрочное пользование для обслуживания жилого дома та придомовых построек и нет такой статьи закона, на основании которой можно било забрать землю из домовладения без согласия его хозяина.

27/10/09 09:50  Vova-tre > A10636    26/10/09 15:54Дерево
Приватизация земли после 01.01.2002г. возможна в соответствии ст. 89;116;118;121 Земельного Кодекса Украины, так как закон Украины выше постановления Кабинета Министров.

27/10/09 08:10  веселка > Victor    25/10/09 17:59Дерево
Спасибо,Виктор , за ответ.Попробую еще раз обратиться.

26/10/09 15:54  A10636 > Victor    25/10/09 21:10Дерево
Вопрос, Viktoru.Несколько дней назад ЮТ заявила,что в ПКМУ №844 внесено дополнение,которым разрешено бесплатную приватизацию земельных участков ,которые перешли в собственность владельцев и после 2002 года.Подтверждено ли это заявление документально. Спасибо Вам за ответ.

25/10/09 21:10  Victor > A10636    25/10/09 12:34Дерево
Отказ в приеме документов неправомерен в любом случае. Должны принять и дать письменный ответ. См. ЗУ об обращениях граждан.

25/10/09 19:54  Victor > blandin@email.ua    22/10/09 22:15Дерево
Профессия не важна. Если Вы - гражданин Украины, то имеете.

25/10/09 19:50  Victor > ekspert    22/10/09 21:51Дерево
Наверное Вашей дочери отказывают не в бесплатной приватизации, а в бесплатной выдаче госакта. Если так, то абсолютно верно - ПКМУ №844 распространяется не на всех. Если же действительно отказывают в приватизации, то отказ неправомерен.

25/10/09 17:59  Victor > веселка    22/10/09 13:22Дерево
Действительно, Вы участок не унаследовали, так как он не был приватизирован наследодателем. Но это не лишает Вас права на его бесплатную приватизацию. Отказ неправомерен. Получайте его в письменном виде и обжалуйте.

25/10/09 12:34  A10636 > Victor    17/10/09 13:39Дерево
Добрый день, Viktor.Обращаюсь к Вам и надеюсь на ответ. Сельсовет отказал в приеме документов на приватизацию земельного участка,мотивируя тем,что под Постановление КМ 844 подпадают только участки,которые были в пользовании до 2002 года.(Дом с участком купили в 2003 году) Правомерный мы получили отказ? Спасибо за ответ.

25/10/09 12:21  A10636 > ekspert    22/10/09 21:51Дерево
Вы получили ответ на свой вопрос

22/10/09 22:15  blandin@email.ua > Victor    22/10/09 09:33Дерево
Помогите разобраться в следующем вопросе. Пять лет назад былa выделена земля поселковым советом для огородничества,0,10га. Я - педагог. Имею ли я право на приватизацию этой земли?

22/10/09 22:13  blandin@email.ua > 125!    21/11/07 18:43Дерево
Помогите разобраться в следующем вопросе. Пять лет назад былa выделена земля поселковым советом для огородничества,0,10га. Я - педагог. Имею ли я право на приватизацию этой земли?

22/10/09 21:51  ekspert > Victor    22/10/09 09:33Дерево
Я хотела приватизировать садовый участок на дочь. На момент вступления в садовое товарищество ей было три года(1991 год). В 2006 году я по заявлению в правление садового товарищества передала участок (книжку садовода) своей дочери. Сейчас, в 2009 году моей дочери отказали в праве на бесплатную приватизацию по причине того, что в 1991 году ей было 3 года и она не могла обрабатывать землю. Приплели какие-то разъяснения к Постановлению КАУ № 844, в котором, якобы, сказано, что бесплатная приватизация только для тех, кто обрабатвал землю до 2002 года. Может быть я что-то недочитала или недопоняла в нашем законодательстве. А может быть меня просто водят за нос, а сами не знают законодательсва. Такое произошло в Ново-Богдановке Броварского района Киевской области

22/10/09 13:22  веселка > Victor    22/10/09 09:33Дерево
Я получила дом по наследству от родителей- в 1995году.Земельный участок не был приватизирован.Сейчас хотела сдать документы на бесплатную приватизацию, но у меня не приняли, мотивыируя тем, что в "Свидетельстве о праве собственности (по наследству)" не указано земельный участок.Но нотариус не указал земельный участок в связи с тем, что земля была державной.Как мне быть теперь? Дом есть , а землю нельзя приватизировать?

22/10/09 09:33  Victor > perspectiva    19/10/09 19:40Дерево
Думаю, что не имеет - право можно использовать только один раз, то есть на один участок, независимо от площади.

22/10/09 09:13  Victor > Helen38    17/10/09 17:12Дерево
В своем вопросе я предполагал более точный ответ - название города. К сожалению у нас практика очень зависит от региона.

19/10/09 21:55  Свидетель > perspectiva    19/10/09 19:40Дерево
- думаю что имеете , однако вы не по адресу : я тут больше спрашиваю )

19/10/09 19:40  perspectiva > Свидетель    16/10/09 13:05Дерево
Подскажите пожалуйста. У меня два земельных участка на территории города :1. 5 соток есть решение о выделении - незаконченное строительство( с ним вопросов по приватизации нет) а 2 - 4.6 сотки ( на нем стоит жилой дом где я и проживаю - покупка по договору купли продажи- решения нет.) Имею ли я право на бесплатную приватизацию обоих участков? Суммарно оба меньше 10 соток.

17/10/09 17:12  Helen38 > Victor    17/10/09 13:39Дерево
Viktor, участок наш в городе. Мы и решили заняться приватизацией участка, но как нам объяснили землеустроители Горсовета обмеры участка на приватизацию проводятся по фактическому использованию земли.Вот мы и обратились к Вам за советом, как-то не хочется терять кусочек земли.

Страницы: << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] ... >>    Всего: 13

Реклама

bigmir)net TOP 100