RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Посвідчення довіреностей нотаріусами


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
10/09/20 17:20  ротор1 > Проверка    10/09/20 17:15Дерево
Це що? Чи навіщо?

10/09/20 17:15  Проверка > ротор1    10/09/20 09:00Дерево
Із пояснень нотаріуса по перевірці у 2007 році: Щодо посвідчення деяких довіреностей від імені кількох осіб:
Відповідно до ст.58 Закону “Про нотаріат” нотаріуси посвідчують довіреності від імені однієї або кількох осіб, на ім'я однієї особи або кількох осіб. Норми нового Цивільного кодексу і норми Цивільного кодексу УРСР (1963) в період дії якого був прийнятий Закон України “Про нотаріат” в цій частині не відрізняються і не містять прямої заборони посвідчувати довіреність від імені кількох осіб. Більше того, окремі нормативні акти не тільки передбачають, але і зобов’язують витребовувати такі довіреності.
Відповідно до п.26 Порядку посвідчення заповітів і довіреностей, що прирівнюються до нотаріально посвідчених ( затверджених постановою КМУ від 15 червня 1994 р. N 419 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2006 р. N 940) посадові, службові особи посвідчують довіреність, складену однією особою на ім’я одного або кількох представників або осіб, яких представляють, з чітко визначеними юридичними діями, що належить вчинити. Тобто, передбачається, що довіреність може бути від кількох осіб.
Мною посвідчена довіреність від кількох осіб на їх представництво в суді. Статтею 32 ч.3 ЦПК передбачено, що співучасники можуть доручити вести справу одному із співучасників. Чи є ці особи співучасниками нотаріус не перевіряє, а відповідно до ч.2 цієї статті визначає суд.
В абз.2 ч.1 ст.122 ЦК України також передбачено видача однієї довіреності від імені декількох осіб: “Якщо ведення справ доручено окремим учасникам повного товариства, інші учасники можуть вчиняти правочини від імені товариства за наявності у них довіреності, виданої учасниками, яким доручено ведення справ товариства.”
Відповідно до п 4.2. Інструкції НБУ від 12.11.2003 N 492 під час відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду (статутного або складеного капіталу, пайового або неподільного фонду) суб’єкта господарювання — юридичної особи (крім банків) подається:
...в тому числі рішення засновників (учасників) про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників (учасників) є фізична особа), - тобто прямо передбачено подання довіреності від декількох осіб.
Законом “Про приватизацію державного житлового фонду” передбачено передача жилого приміщення громадянам в спільну часткову або спільну сумісну власність (тобто без визначення часток). Видача співвласниками жилого приміщення, що перебуває у спільній сумісній власності єдиної довіреності на розпорядження квартирою прямо передбачена ст.369 ч.2,3 ЦК. Відповідно до ст.361 ЦК учасник спільної часткової власності може розпорядитися своєю часткою самостійно, а тому вважається, що спільної довіреності при частковій власності не може бути.

У зв'язку з викладеним прошу повідомити чи дійсно заборонено посвідчувати всі без винятку довіреності від імені кількох осіб незалежно від того, що дії, передбачені довіреністю, стосуються однорідних інтересів усіх осіб, які видають довіреність, а не кожного з них окремо.

10/09/20 09:00  ротор1 > Евгений Осычнюк    9/09/20 16:01Дерево
правильно поставленный вопрос — это уже половина ответа ))

9/09/20 16:01  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ротор1    9/09/20 10:04Дерево
Удивительно! Ответ по существу поставленных вопросов. Я недавно в тот же Минюст писал запрос, какой государственный орган должен быть ответчиком в суде по спорам. связанным с возмещением вреда бездействием государства (если ни нормативно, ни фактически невозможно определить виновную сторону), так меня послали к адвокату - типа того, что Минюст не занимается дачей консультаций.

9/09/20 10:04  ротор1 > Евгений Осычнюк    12/08/20 15:55Дерево
Получил ответ из Минюста. исх. № 39702/Ц-22673/8.1.2 от 07.09.2020
привожу в полном объеме:
Міністерство юстиції України розглянуло Ваше звернення від 12 серпня 2020 року (вх. № Ц-22673 від 12 серпня 2020 року) щодо деяких питань, пов’язаних з посвідченням довіреності нотаріусом, і повідомляє.

Відповідно до частини третьої статті 244 Цивільного кодексу України довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Згідно з положеннями пункту 1 частини першої статті 34 Закону України «Про нотаріат» нотаріуси посвідчують правочини, зокрема довіреності.
Посвідчення довіреностей регламентовано статтею 58 Закону України «Про нотаріат» в редакції Закону України від 14 липня 2020 року № 775-IX «Про внесення змін до Закону України «Про нотаріат» щодо усунення законодавчих колізій та прогалин», метою прийняття якого було приведення у відповідність Закону України «Про нотаріат» до реалій практики вчинення нотаріальних дій і Цивільного кодексу України, зокрема в частині уніфікації термінології.
Так, згідно із положеннями вищенаведеної статті Закону України «Про нотаріат» нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Звертаємо увагу, що зазначені положення відповідають положенням частини третьої статті 244 Цивільного кодексу України.
Щодо питання про можливість посвідчення довіреностей нотаріусами, складеними від імені кількох осіб та/або на ім’я кількох осіб, слід зазначити, що на законодавчому рівні відсутні норми, які б містили заборону на вчинення вказаних дій.
У свою чергу слід враховувати, що довіреність є тим документом, який видається для здійснення представництва.
Згідно з частиною першою статті 237 Цивільного кодексу України представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє.
Звертаємо увагу, що при визначенні представництва законодавцем використовується саме термін «сторона», а не «особа». У свою чергу відповідно до теорії цивільного права сторона у правовідносинах може бути представлена декількома особами (множинність осіб).
Крім того, довіреність є одностороннім правочином.
Відповідно до положень частини третьої статті 202 Цивільного кодексу України одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.
У контексті порушених у зверненні питань інформуємо, що підстави для відмови у вчиненні нотаріальної дії передбачені статтею 49 Закону.
Так, нотаріус або посадова особа, яка вчиняє нотаріальні дії, відмовляє у вчиненні нотаріальної дії, якщо, зокрема вчинення такої дії суперечить законодавству України.
Нотаріусу забороняється безпідставно відмовляти у вчиненні нотаріальної дії.
На вимогу особи, якій відмовлено у вчиненні нотаріальної дії, нотаріус зобов’язаний викласти причини відмови в письмовій формі і роз’яснити порядок її оскарження. Про відмову у вчиненні нотаріальної дії нотаріус протягом трьох робочих днів виносить відповідну постанову.
Статтею 50 Закону передбачено, що нотаріальна дія або відмова у її вчиненні оскаржуються до суду.
Право на оскарження нотаріальної дії або відмови у її вчиненні має особа, прав та інтересів якої стосуються такі дії.
Важливі юридичні застереження!
1. Листи Міністерства юстиції України не є нормативно-правовими актами, не встановлюють правових норм та мають лише інформаційний характер. Їх реальне значення не перевищує авторитет аргументів та суджень, покладених в основу відповідної правової позиції.
2. Роз’яснення законодавства, яке міститься у цьому листі, не є юридичною консультацією щодо конкретної ситуації, не враховує особливостей відповідних фактичних обставин та ґрунтується на презумпції достовірності наданої заявником інформації.
3. З метою отримання повного та вичерпного юридичного аналізу конкретної справи рекомендується розглянути доцільність звернення до адвоката. Для соціально вразливих категорій громадян держава забезпечує безоплатну вторинну правову допомогу (охоплює захист, представництво інтересів в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, а також складення документів процесуального характеру) – детальніше на сайті www.legalaid.gov.ua.
4. Правова допомога часто потрібна не лише для отримання правильних відповідей на питання юридичного характеру. Нерідко без неї неможливо коректно сформулювати саме питання. Слід пам’ятати, що правильні відповіді на абстрактні питання, які сформульовані неправильно (зокрема, якщо вони насправді не стосуються конкретної справи) можуть призводити до хибних висновків, невдалої стратегії ведення справи та негативних наслідків.
Перший заступник Міністра Євгеній ГОРОВЕЦЬ

2/09/20 16:36  ротор1 > Alena Sh    13/08/20 16:39Дерево
в Днепре, слава Аллаху, удалось найти вменяемого.
Получил инфу из Минюста:
Ваше звернення отримано та зареєстровано 12.08.2020 за № Ц-22673.
Лепартамент приватного права, виконавець - /////, тел. /////
Відповідно до статті 20 ЗУ "Про звернення громадян" зверненн громадян
розглядаються у строки від 15 до 45 днів

13/08/20 16:39  Alena Sh > Helenka    12/08/20 10:11Дерево
в Запорожье два нотариуса, к которым обратились, в доверенности прописывают исключительно одно доверенное лицо.

13/08/20 08:54  ротор1 > Евгений Осычнюк    12/08/20 15:55Дерево
до изменений в ст. 58 ЗУ Про нотариат упоминались.
Из-за этого и весь сыр-бор. Мол, положения ЗУ Про нотариат (про доручення) не отвечают положениям ГК (про довіреності). Внесли изменения - скопировали из ГК и вставили в ЗУ Про нотариат. много ума не нужно.

12/08/20 15:55  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ротор1    12/08/20 12:56Дерево
А где "доручення" упоминаются?

12/08/20 14:59  Mark-DonОтправить письмо > Евгений Осычнюк    12/08/20 12:35Дерево
Очень в этом сомневаюсь!

12/08/20 14:07  ротор1 > AM    12/08/20 13:39Дерево
написал запросик в минюст.

12/08/20 13:39  AMОтправить письмо > ротор1    12/08/20 12:56Дерево
Я не вижу проблем, кроме увеличения платы, но это, как говорится, не проблема, а расходы

12/08/20 12:56  ротор1 > AM    12/08/20 12:47Дерево
а если таких изменений не будет? Как будут действовать нотариусы? Посыпят голову пеплом?
И, скорее всего, не будет. потому что в Инструкции речь идет о "довіреностях", а не о "дорученнях".

12/08/20 12:47  AMОтправить письмо > Евгений Осычнюк    12/08/20 12:33Дерево
Остается только дождаться изменений в инструкцию

12/08/20 12:35  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Mark-Don    12/08/20 10:51Дерево
"Групповая доверенность" предполагает согласованные действия доверителей, поэтому отзыв доверенности одним из них автоматически прекращает полномочия доверенного лица и от другого доверителя.

12/08/20 12:33  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > AM    12/08/20 10:17Дерево
Где там написано "один документ"?Если бы там было "посвідчують довіреність, що видається ЛИШЕ/ВИКЛЮЧНО однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами", то без вопросов. А Ваше "Это никакого отношения к гражданскому праву не имеет. Это нотариальный процесс" - это вообще феерично. Нет понятия "нотариальное право", есть ст.2 Закона: "Правовою основою діяльності нотаріату є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України". [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

12/08/20 11:50  ротор1 > Mark-Don    12/08/20 10:51Дерево
Нет, я ждал, что у них есть мозг, и что они его включают.
Отличный пример привел Rossi.
+ если два сособственника вещи хотят кого-то уполномочить на осуществление действий с их имуществом. как это им сделать?
В каком порядке они будут давать доверенность представителю?

12/08/20 10:51  Mark-DonОтправить письмо > ротор1    12/08/20 09:00Дерево
А вы ждали, что нотариусы будут нарушать закон?
Они же сами себе не враги.
В случае "групповой" доверенности от нескольких лиц возникает ряд вопросов.
Например, только один из них - как одному из доверителей отозвать доверенность?
Что-то я не очень представляю эту процедуру и её реализацию.

12/08/20 10:17  AMОтправить письмо > Евгений Осычнюк    12/08/20 09:50Дерево
Вы ищите в Законе о нотариате то, чего там нет.
Закон о нотариате "встановлює порядок правового регулювання діяльності нотаріату в Україні".
Написали, один правочин доверенности, из которого возникает одно правоотношение между доверителем и представителем, - один документ. Так тому и быть.
Это никакого отношения к гражданскому праву не имеет. Это нотариальный процесс

12/08/20 10:11  HelenkaОтправить письмо > Евгений Осычнюк    12/08/20 09:50Дерево
Боюсь, что одно доверенное лицо в одной доверенности - это следующий этап.

12/08/20 10:09  Red Tag > ротор1    12/08/20 10:02Дерево
"у нотариусов своя банда и им всё похер." "как это верно сказано, Ватсон!" (с)

12/08/20 10:02  ротор1 > Евгений Осычнюк    12/08/20 09:50Дерево
это понимают здоровые люди. Но у нотариусов своя банда и им всё похер.

12/08/20 09:50  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > ротор1    12/08/20 09:00Дерево
Что интересно, если буквально прочитать фразу "Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами", то она не о количестве доверителей в одном документе, а о сути правочину. Если подходить с таким буквоедством, то тогда и доверенное лицо может быть тоже только одно в одной доверке, что противоречит элементарному здравому смыслу.

12/08/20 09:00  ротор1 > ротор1    11/08/20 16:17Дерево
Ну, вот и всё! В Киеве не смогли оформить доверенность на нескольких лиц. Все из 5 нотариусов, к которым обратились, считают, что внесены изменения именно те, которые не позволяют оформлять доверенности от нескольких или нескольким. Де*илы, *ля!

11/08/20 16:17  ротор1 > Red Tag    11/08/20 15:38Дерево
сегодня я вопрос этот решил с одним из нотариусов. но до этого сегодня же получил три отказа от нотариусов в Днепре.
В Киеве, кстати, некоторые нотариусы тоже отказывают.

11/08/20 15:38  Red Tag > ротор1    11/08/20 15:36Дерево
я столкнулся с такой формой отказа, как 400 000 грн за доверенность и я удостоверю...

11/08/20 15:36  ротор1 > Rossi    11/08/20 14:36Дерево
я с вами полностью согласен, и таких примеров можно привести массу. Но, вот, некоторые нотариусы уже начали трактовать изменения по-своему((

11/08/20 14:59  Red Tag > AM    11/08/20 14:52Дерево
Там с законом Про ТОВ и так нотариусов "накормили" на годы вперед...

11/08/20 14:58  Red Tag > ротор1    11/08/20 13:54Дерево
Я полагаю, что любую сложную сделку можно разложить на несколько простых. Однако же пока такого разложения не было, одна сделка может быть с множественностью на любой стороне: два лица могут выступить покупателями в одном договоре у одного лица, одной вещи. В таком случае будет деление права, подлежащего передаче. И для исключения спора и придания устойчивости такой ситуации должна быть исключена возможность совершения одного и того же действия разными лицами в одно и то же время: одновременно например, отказаться от права первоочередного выкупа и реализовать это право. Поэтому юридически значимое действие должно быть определенным, а не "подписывать от моего имени всё, что попадет под руку"

11/08/20 14:52  AMОтправить письмо > Rossi    11/08/20 14:37Дерево
Каждая доверенность, это отдельное правоотношение.
В принципе, можно, чтобы в одном документе были объединены доверенности Васи на Петю, на покупку квартиры и Маши на Петю, на продажу машины.
Стороны вольны договариваться обо всем.
Только вот государству при оформлении нотариальных доверенностей такое не нравится.
Хочется госураству, чтобы было больше нотариальных действий

11/08/20 14:37  Rossi > AM    11/08/20 14:28Дерево
Что изменится, если документа (доверенности) будет два?

11/08/20 14:36  Rossi > ротор1    11/08/20 12:10Дерево
Нет, не значит. В данном случае слово "одно" указывает не на ограничение в количестве, а употребляется в контексте противопоставления одного другому.

Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав
1. Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи.

Очевидно это не значит, что, например, два сособственника не могут продать свое общее имущество другому лицу или нескольким лицам.

11/08/20 14:28  AMОтправить письмо > ротор1    11/08/20 14:24Дерево
Совершать юридические действия от имени нескольких лиц?
Это, как Труффальдино?

11/08/20 14:24  ротор1 > AM    11/08/20 14:15Дерево
для этого достаточно было бы заменить слово "доручення" на "довіреність".

11/08/20 14:15  AMОтправить письмо > ротор1    11/08/20 12:10Дерево
Поручение (доручення)не тождествнно доверенности (довіреність).
Поручение может совершаться, как от своего имени, так и то имени доверителя. В последнем случае поверенному нужна довереность.
Как по мне, так привели в соответствие терминологию

11/08/20 13:54  ротор1 > Red Tag    11/08/20 13:42Дерево
для представництва перед третіми особами....
т.е., исключительно перед несколькими лицами получается))) Если бы перед одной, то написали бы "третьою особою". А если бы и перед одной, и перед несколькими, то и фраза звучала бы соответственно.))

11/08/20 13:49  ротор1 > Red Tag    11/08/20 13:42Дерево
получается, что на каждого своя доверенность)) Хотя это дибилизм.
Вообще, ноги этой "проблемы" растут давно. Еще лет 15 назад с каким-то молодым нотариусом спорили на этот счет - несоответствие Закона О нотариате Гражданскому Кодексу в вопросе кто кому и как может доверять.
Но тогда продвинутая общественность пошла по нормальному пути, который был осуществим до последних изменений.
А вот что будет теперь я не знаю. Нотарям нужны будут разъяснения, без них они ни шагу не ступят.

11/08/20 13:42  Red Tag > ротор1    11/08/20 12:10Дерево
вопрос на засыпку. Доверенность выдается во исполнение договора поручения. Если стороной договора поручения будут несколько человек (возможно?), несколько поверенных, то что?

11/08/20 13:34  ротор1 > Mark-Don    11/08/20 13:10Дерево
+ положения ЦК c 2004 года. но как-то же все работало???
Стаття 244. Представництво за довіреністю
...
3. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі
.

11/08/20 13:31  ротор1 > Mark-Don    11/08/20 13:10Дерево
+ вопрос: нахрена это было сделано?

11/08/20 13:27  ротор1 > Mark-Don    11/08/20 13:10Дерево
так получается, что и раньше инструкция закону не соответствовала. К чему тогда это положение из нее? - 1.1. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.

11/08/20 13:10  Mark-DonОтправить письмо > ротор1    11/08/20 12:22Дерево
Думаю,что однозначно значит, "что теперь в одной доверенности только одно лицо может доверить только одному лицу представлять свои интересы", как того требует Закон..
Несмотря на то,что "Инструкция..." пока не приведена в соответствие с Законом, приоритет имеет Закон, и именно им должны руководствоваться все стороны при совершении нотариальных действий.

11/08/20 12:22  ротор1 > ротор1    11/08/20 12:10Дерево
В ПОРЯДКЕ вчинення нотаріальних дій нотаріусами України ситуация пока не изменилась и выглядит так:
Глава 4. Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей
1. Звернення до нотаріуса за посвідченням довіреності
1.1. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
1.2. Нотаріуси посвідчують довіреності, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім'я однієї особи або кількох осіб за усним зверненням довірителя

11/08/20 12:10  ротор1   Дерево
вопросик возник..
До совсем недавна в ЗУ "Про нотариат" ст. 58 было указано:
Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують доручення, складені від імені однієї або кількох осіб, на ім’я однієї особи або кількох осіб.
С 08.08.20 начал действовать Закон 14 липня 2020 року № 775-IX, которым ст. 58 излагается в новой редакции и в ней указывается:
Нотаріуси або посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, посвідчують довіреність, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами.
Значит ли это, что теперь в одной доверенности только одно лицо может доверить только одному лицу представлять свои интересы?
Спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100