RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Публикация единственным акционером объявления в СМИ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
5/04/06 15:29  заблудившийся > ДимаБ    20/09/05 12:37Дерево
скажите, как вы вышли из положение с 1 акционером в ЗАО по вопросу рев. комиссии???

1/11/05 11:34  LuckySem > VP_Son    21/09/05 11:32Дерево
С Вами полностью согласен, но как быть при регистрации выпуска акций - ТУ ДК потребует копию уведомления, напечатанную в газетке? и если этого не показать - то откажут в выпуске и таким образом завернут увеличение УФ.

21/09/05 11:32  VP_Son > Amadeus    21/09/05 10:48Дерево
Я вполне допускаю в нашем суде выиграш иска комаром, у которого уменьшилась кормовая база в связи с непубликацией сообщения о собрании, а не то, что Финансистом. ;-)))

21/09/05 10:48  AmadeusОтправить письмо > Финансист    21/09/05 10:32Дерево
На фоне того, что "наш суд - самый гуманный суд в мире", Ваша позиция абсолютно верна :о)

21/09/05 10:32  ФинансистОтправить письмо > Amadeus    21/09/05 10:31Дерево
То что я согласен, не значит, что я не буду судиться по этому поводу :о)))

21/09/05 10:31  AmadeusОтправить письмо > Финансист    21/09/05 09:09Дерево
Ну вот... значит, в суде не встретимся... :о(

21/09/05 09:09  ФинансистОтправить письмо > VP_Son    21/09/05 09:05Дерево
Убедили. Не буду :о))

21/09/05 09:05  VP_Son > Финансист    20/09/05 16:55Дерево
Не морочте людям голову. ;-)

21/09/05 09:01  VP_Son > Артем Божко    20/09/05 13:25Дерево
Моє повернення затрималось, але краще пізно, чим ніколи. ;-)
Обіцяне:

СУДОВА ПАЛАТА У ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВАХ
ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ
01.01.2004
УЗАГАЛЬНЕННЯ
судової практики вирішення спорів,
пов'язаних із застосуванням Закону України
"Про господарські товариства" у частині
регулювання діяльності акціонерних товариств
(Витяг)
Додатково див. постанову
Президії Верховного Суду України
від 3 березня 2004 року N 15

У результаті вивчення судових справ виявлено непоодинокі
випадки накладення на акціонерні товариства стягнень органами
ДКЦПФР за порушення акціонерними товариствами порядку скликання
загальних зборів, передбаченого с. 43 Закону ( 1576-12 ), зокрема
в частині надіслання акціонерам персонального повідомлення про
час, місце проведення зборів та порядок денний. У таких випадках
ДКЦПФР нерідко накладає на емітентів штрафи на підставі абз. 4
ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні" ( 448/96-ВР ) (далі - Закон про державне
регулювання ринку цінних паперів) за ненадання, несвоєчасне
надання або надання завідомо недостовірної інформації.

Правові засади здійснення державного регулювання ринку цінних
паперів та державного контролю за випуском і обігом цінних паперів
та їх похідних в Україні регулюються Законом про державне
регулювання ринку цінних паперів. Згідно із ст. 1 цього Закону
( 448/96-ВР ) державне регулювання ринку цінних паперів - це
здійснення державою комплексних заходів щодо упорядкування,
контролю, нагляду за ринком цінних паперів та їх похідних та
запобігання зловживанням і порушенням у цій сфері.

Державне регулювання ринку цінних паперів здійснює ДКЦПФР.
Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників
ринку цінних паперів у межах своїх повноважень, визначених чинним
законодавством.

Одним із основних завдань ДКЦПФР є захист прав інвесторів
шляхом застосування заходів щодо запобігання і припинення порушень
законодавства на ринку цінних паперів, застосування санкцій за
порушення законодавства у межах своїх повноважень (абз. 4 ч. 1
ст. 7 Закону про державне регулювання ринку цінних паперів
( 448/96-ВР ).

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має
право накладати адміністративні стягнення, штрафні на інші санкції
за порушення чинного законодавства на юридичних осіб та їх
співробітників, аж до анулювання дозволів на здійснення
професійної діяльності на ринку цінних паперів (абз. 14 п. 1 ст. 8
Закону про державне регулювання ринку цінних паперів
( 448/96-ВР ).

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає
на юридичних осіб штрафи за ненадання, несвоєчасне надання або
надання завідомо недостовірної інформації у розмірі до 1 тис.
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (абз. 4 ч. 1 ст. 11
Закону про державне регулювання ринку цінних паперів
( 448/96-ВР ).

З урахуванням того, що державне регулювання ринку цінних
паперів здійснюється з метою одержання учасниками ринку цінних
паперів інформації про умови випуску та обігу цінних паперів,
результати фінансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і
характер угод із цінними паперами та іншої інформації, що впливає
на формування цін на ринку цінних паперів (абз. 3 ч. 1 ст. 2
Закону про державне регулювання ринку цінних паперів
( 448/96-ВР ), можна дійти висновку про те, що ДКЦПФР має право
накладати на юридичних осіб штрафи за ненадання саме цієї
інформації, а також за її несвоєчасне надання або надання завідомо
недостовірної інформації.

Повідомлення про скликання загальних зборів відповідно до
ст. 43 Закону ( 1576-12 ) має містити інформацію про час, місце
проведення зборів та порядок денний. Ця інформація не стосується
умов випуску та обігу цінних паперів, результатів
фінансово-господарської діяльності емітента, обсягів і характеру
угод із цінними паперами, а також не є такою, що впливає на
формування цін на ринку цінних паперів.

Таким чином, порушення акціонерним товариством порядку
надання інформації, визначеної ст. 43 Закону ( 1576-12 ), не є
підставою для застосування ДКЦПФР санкцій, передбачених абз. 4
ч. 1 ст. 11 Закону про державне регулювання ринку цінних паперів
( 448/96-ВР ).


P.S. Отже ще раз повторюсь:
Деякі ТЕРи дійсно "розводять" Емітентів на ці штрафи. Але їх треба посилати... До вищевказаної постанови ВСУ. ;-)

20/09/05 18:24  ДимаБ > Amadeus    20/09/05 16:49Дерево
Сделка - открытие кредитной линии в банке. Думаю, что не очень "жизненна".
И даже если принимать решение о реорганизации в ОАО, как мне кажется, все равно ничто не обязывает уведомлять всех потенциальных акционеров.

20/09/05 18:19  ДимаБ > Финансист    20/09/05 16:55Дерево
А где там написано про необходимость публикации о собрании?

20/09/05 16:55  ФинансистОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 16:48Дерево
Ст.7 и ст.4 ЗУ "Об инвест деятельности"

20/09/05 16:49  AmadeusОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 16:41Дерево
Ну... смотря какой сделки... :о) наверное, не очень "жизненно" :о)

а 1-м процентом может быть Финансист, особенно, если Вы, например, приняли на этом собрании решение о реорганизации в ОАО...

20/09/05 16:48  ДимаБ > Финансист    20/09/05 16:44Дерево
Закон о ХО, по моему мнению, прямо определяет, для кого делается публикация о собрании акционеров. А какой инвестиционный закон требует публикации для "всех" объявления о собрании акционеров?

20/09/05 16:46  AmadeusОтправить письмо > Финансист    20/09/05 16:44Дерево
ОК! До встречи! :о)))

20/09/05 16:44  ФинансистОтправить письмо > Amadeus    20/09/05 16:38Дерево
Драсьте!
Для любого АО, смотрите инвестиционные законы.
Встретимся в суде :о)))

20/09/05 16:41  ДимаБ > Amadeus    20/09/05 16:29Дерево
Согласен с Вами и не согласен с Финансистом по кругу лиц, т.к. статья 43 называется именно "Порядок скликання загальних зборів акціонерів", а не кого угодно, кто хочет подать какие-либо заявления.
То есть Вы считаете, что если единственный акционер провел собрание, не уведомив сам себя, то такое собрание практически не может быть признано недействительным?
Если принимается решение о назначении директора и об осуществлении им сделки - это на Ваш взгляд жизненно важные решения или нет? А 1% - это кто все-таки может быть?


20/09/05 16:38  AmadeusОтправить письмо > Финансист    20/09/05 16:36Дерево
Драсьте!
Вы потенциальный инвестор только для ОАО, а у нас "потенциальных" быть не может - только заранее обозначенный круг лиц, все по закону... В кратце так :о)

20/09/05 16:36  ФинансистОтправить письмо > Amadeus    20/09/05 16:29Дерево
Почему? Я потенциальный инвестор и могу получить информацию для инвестирования только из законных источников. Противоправные действия органов ЗАО лишили меня этой информации. Прошу признать решения, принятые собранием, недействительными, обязать общество ..... В кратце так:о))))

20/09/05 16:29  AmadeusОтправить письмо > Финансист    20/09/05 16:22Дерево
Вы не совсем правы, т.к. не входите в "заранее обозначенный круг лиц"...

20/09/05 16:28  AmadeusОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 16:12Дерево
Считаю:
1) Если вопрос стоит в том как сделать правильно - публиковать нужно, хоть и бессмысленно
2) Если "вопрос сейчас уже не стоит, публиковать или не публиковать, так как публиковать уже времени нет", то позже чем за 45 дней публиковать нет смысла. Оспорить собрание сможет только тот, чьи права были нарушены несвоевременным (неправильным, неполным и т.д.) уведомлением. В 99% случаев это именно акционеры. В Вашем случае, считаю, вероятность признания недействительным решения очень низка (тем более если Вы не принимали никаких жизненно важных решений).
Это все ИМХО, конечно.

20/09/05 16:22  ФинансистОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 16:19Дерево
Я, например, подал бы в суд на Ваше ЗАО, т.к. хотел стать его акционером и подать соответствующее заявление на собрание, а Вы лишили меня ЗАКОННОЙ информации. А я ведь любой :о)))

20/09/05 16:19  ДимаБ > Финансист    20/09/05 16:14Дерево
Ну, вряд ли любой, кому это будет нужно, сможет это сделать:)
А кто тогда, в принципе, сможет это сделать? Сам акционер?

20/09/05 16:14  ФинансистОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 16:12Дерево
Если кому то это нужно будет, то сможет. Но кому оно нужно? :о)))

20/09/05 16:12  ДимаБ > Финансист    20/09/05 16:04Дерево
Все-таки акционер хочет вернуться в правовое поле :)
Для регистрации выпуска ведь дается 60 дней.
Но вопрос сейчас уже не стоит, публиковать или не публиковать, так как публиковать уже времени нет.
Может ли кто-то признать решения, принятые акционером, недействительными?

20/09/05 16:04  ФинансистОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 16:01Дерево
Если у Вас не зарегистрирован выпуск акций ЗАО в ГКЦБФР, то Вы и так уже нарушили все, что можно :о))))
Поэтому все от акционера зависит, законы уже не для него :о)))

20/09/05 16:01  ДимаБ > ДимаБ    20/09/05 14:40Дерево
А есть еще у кого-нибудь мнения по поставленному вопросу.
Все-таки непонятно, что же делать единственному акционеру.
Просто вопрос с публикацией стоит очень остро, просто горит.

20/09/05 14:40  ДимаБ > Amadeus    20/09/05 13:28Дерево
Спасибо за ссылки, но возникло пара вопросов.
Я их закину в тему
http://www.liga.kiev.ua/conf/Messages.asp?did=39169

А какое у Вас мнение по изначально поставленному вопросу?

20/09/05 13:49  ДимаБ > hedgehog    20/09/05 13:38Дерево
И получается, что акционер, в качестве не органа, подает иск на себя в качестве органа, о признании собрания, которое он сам организовал, как не орган, недействительным, потому что сам не сделал для себя публикацию, хоть и принял решение, голосуя за него именно как акционер, и сам поставив под ним подпись, выступив в качестве органа.
Что-то я уже совсем запутался.

20/09/05 13:38  hedgehogОтправить письмо > Финансист    20/09/05 13:28Дерево
Перечитал еще раз ст. 11, возможно Вы и правы

2 ДимаБ - правильно - акционер и является, но в даном случае он действует как орган АО

20/09/05 13:34  ДимаБ > hedgehog    20/09/05 13:30Дерево
Так акционер в данном случае и является высшим органом АО, которое принимало решение (собравшись сам с собой на собрание и сформировав, таким образом, высший орган).

20/09/05 13:32  hedgehogОтправить письмо > Финансист    20/09/05 13:28Дерево
Я как раз за от, что публикацию нужно давать в любом случае, но я говорю о том, что санкции за такое нарушение не предусмотрены, единственное последствие - возможность признеать решения ОСА незаконными

20/09/05 13:30  ДимаБ > VP_Son    20/09/05 13:26Дерево
Вы считаете, что один акционер публикацию делать не должен?
Может, были какие-либо решения или разъяснения по этому вопросу?

20/09/05 13:30  hedgehogОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 13:28Дерево
Общество то, может и ни в чем не виновато, но если речь идет об обжаловании решений ОСА, то ответчик - АО, поскольку решения приняты не акционером, а высшим органом АО

20/09/05 13:28  hedgehogОтправить письмо > hedgehog    20/09/05 13:24Дерево
Ой тут уже столько написали - сказанное в моем предыдущем посте касалось отвественности за отсутствие публикации

20/09/05 13:28  ФинансистОтправить письмо > hedgehog    20/09/05 13:24Дерево
Я привел статью из Закона, если Вы не видите состава правонарушения, то не публикуйте. Они придут к Вам :о)))

20/09/05 13:28  AmadeusОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 13:24Дерево
Это насчет необходимости регистрации выпуска:

http://www.liga.kiev.ua/conf/Messages.asp?did=36285
http://www.liga.kiev.ua/conf/Messages.asp?did=39169

20/09/05 13:28  ДимаБ > hedgehog    20/09/05 13:24Дерево
А в чем виновато акционерное общество?
В том, что выполнило принятое акционером решение?

20/09/05 13:27  VP_Son > Артем Божко    20/09/05 13:25Дерево
Саме з цьго приводу й є рішення суду.
Коли повернусь. ;)))

20/09/05 13:26  VP_Son > Финансист    20/09/05 13:20Дерево
Повернуся, найду посилання на судове рішення, помєму ВСУ.

По З.Ы.
Дайте посилання. Але, очевидно, тут різний предмет. в цьому випадку до комісіїї НІЧОГО не надається і НІЧОГО не публікується. ;-)

20/09/05 13:25  Артем БожкоОтправить письмо > VP_Son    20/09/05 13:18Дерево
в законе не указано "за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації до ДКЦПФР". Т. о., действие статьи 11 распространяется на "ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації" любым потребителям информации, в данном случае - акционерам

20/09/05 13:24  hedgehogОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 12:53Дерево
"20/09/05 12:53 ДимаБ > hedgehog 20/09/05 12:50 Получается, что придется самому на себя в суд подавать. Чистосердечное признание ..."
Так и получается, только ответчиком по такому делу будет акционерное общество, а не акционер, даже если он сам созывал собрание

2Финансист. Простите мою настойчивость :)), но думаю в данной ситуации Комиссии и оштрафовать не удастся. Составы правонарушений, за которые штрафует Комиссия, предусмотрены законом о госрегулированиии рынка ЦБ и такого правонарушения там нет. Максимум, что можно "притянуть", это неисполнение распоряжений о прекраащении нарушений на рынке ценных бумаг (500 НМДГ) и то спорный вопрос - не при созыве собраний, а на рынке ЦБ + такое нарушение "усунути" уже невозможно, значит и такое распоряжение было бы по сути абсурдным

20/09/05 13:24  ДимаБ > Финансист    20/09/05 13:21Дерево
Тогда подскажите, где прямо указано про необходимость регистрации ЗАО эмиссии акций.

Но мы немного отошли от первоначального вопроса о необходимости публикации.
Вы считаете, должен ее делать один акционер или нет?

20/09/05 13:21  ФинансистОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 13:20Дерево
Вы ошибаетесь.

20/09/05 13:20  ФинансистОтправить письмо > VP_Son    20/09/05 13:18Дерево
А где там написано, что Комиссии?
Закон подразумевает не комиссии, а на рынке.

З.Ы. Уже была тема, что в комиссию подали верные данные, а в газету ошибочные, в итоге штраф.

20/09/05 13:20  ДимаБ > VP_Son    20/09/05 13:14Дерево
Акции, конечно, есть.
Имелось в виду, что их выпуск не зарегистрирован в комиссии.
Насколько я понимаю, ЗАО вообще не обязано регистрировать эмиссию акций, так как оно не выпускает их в "обращение".

20/09/05 13:18  VP_Son > Финансист    20/09/05 13:15Дерево
А комісії нічого і не повинно надаватися.
Дея кі ТЕРи "розводять" Емітентів на ці штрафи.
Є судова практика з цього приводу.

20/09/05 13:15  ФинансистОтправить письмо > VP_Son    20/09/05 13:14Дерево
за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації

20/09/05 13:14  ФинансистОтправить письмо > ДимаБ    20/09/05 13:13Дерево
Стаття 11. Відповідальність юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку накладає на юридичних осіб штрафи:

за випуск в обіг та розміщення незареєстрованих цінних паперів відповідно до чинного законодавства - у розмірі до 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до 150 відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

за діяльність на ринку цінних паперів без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якого передбачено чинним законодавством, - у розмірі до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за ненадання, несвоєчасне надання або надання завідомо недостовірної інформації - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень про усунення порушень щодо цінних паперів - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення штрафу може бути оскаржено в суді.

Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку.

(частина третя статті 11 в редакції
Закону України від 18.11.97 р. N 642/97-ВР)

Про накладення штрафів на комерційні банки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін.

20/09/05 13:14  VP_Son > Финансист    20/09/05 13:10Дерево
А за який ВИД порушення?

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100