RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Пожарники


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
1/07/08 08:40  penja > IFC Consultant    30/06/08 13:08Дерево
Спасибо!

30/06/08 13:08  IFC ConsultantОтправить письмо > penja    27/06/08 08:41Дерево
Если Ваш объект расположен в сельской местности, то согласно статьи 27 Закона Украины “Про пожежну безпеку”
“ Місцева пожежна охорона
У сільських населених пунктах, де немає підрозділів державної пожежної охорони, органами місцевої державної адміністрації відповідно до Положення, затверджуваного Кабінетом Міністрів України, створюються місцеві пожежні команди.
Фінансування та матеріально-технічне забезпечення місцевих пожежних команд здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, коштів, які відраховуються підприємствами, установами та організаціями, розташованими на території району, в розмірі 0,1 відсотка від основних та оборотних коштів і трьох відсотків коштів, що виділяються на нове будівництво, відрахувань від платежів з майнових видів страхування на фінансування запобіжних заходів, а також за рахунок пожертвувань юридичних і фізичних осіб. “

Стоимость же проведения органом госпожнадзора оценки (експертизы) противопожарного состояния предприятия, объекта, помещения определяется Постановою КМУ від 31.05.2006р. № 774 “Про затвердження тарифів на проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи”, а также НАПБ Б.07.027-2006 “Методика розрахунку витрат часу та вартості проведення органом державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта, приміщення та проектно-кошторисної документації, затвердження якої не потребує висновку комплексної державної експертизи.”
Суть сводится к определению затрат времени на проведение этой работы и умножения его на стоимость 1 человеко-часа, который согласно вышеупомянутых документов стоит от16,99 до 31,5 гривен.


27/06/08 08:41  penja > IFC Consultant    25/06/08 19:31Дерево
от стоимости строения. экспертиза перед выдачей разрешения на начало работ. наверное, противопожарного состояния.
Спасибо.

25/06/08 19:31  IFC ConsultantОтправить письмо > penja    25/06/08 13:38Дерево
Пожалуйста, уточните какого вида экспертиза (проекта, оценки противопожарного состояния и т.п.) и от чего 3 процента (стоимости разработки проектной документации, стоимости строительства...)

25/06/08 13:38  penja > Mark    1/08/06 15:58Дерево
а на каком основании пожарные требуют 3% за проведение пожарной экспертизы?

29/05/08 21:55  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > IFC Consultant    29/05/08 21:00Дерево
Согласно закона Украины «Про пожежну безпеку” :
ст. 2 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
ст. 5 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
ст. 6 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
ст. 7 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
ст. 35, 36 [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Дайте уточненную характеристику Вашено склада (отдельно стоящее строение или встроенное помещение, какой этаж или подвал, что хранится на складе – какие материалы, какие средства противопожарной защиты имеются, какие противопожарные мероприятия вами выполнены, какие ограждающие конструкции помещений склада: из каких материалов выполнены стены, перегородки, перекрытие, элементы кровли и т.п) и я Вам дам болем конкретные рекомендации касательно периодичности проверок госпожнадзора и противопожарной защиты.

З.Ы. так короче;)

29/05/08 21:00  IFC ConsultantОтправить письмо > Алекс_Г    28/05/08 11:11Дерево
Согласно закона Украины «Про пожежну безпеку” :

“Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки
Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств, установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ та організацій.
Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором....
Стаття 5. Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо забезпечення пожежної безпеки
Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені ними органи (далі - власники), а також орендарі зобов'язані:
розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід;
відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати постійний контроль за їх додержанням;
забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів, норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;
організовувати навчання працівників правилам пожежної безпеки та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;
у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів, погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;
утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;
створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу;
подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними виробляється;
здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики;
своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;
проводити службове розслідування випадків пожеж.
Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди.
Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, які виробляють продукцію протипожежного призначення та надають послуги, пов'язані з запобіганням або ліквідацією пожеж, звільняються від сплати податків на прибуток у межах обсягу виконаних робіт.
Підприємства, установи та організації, які мають або утримують пожежні команди з виїзною пожежною технікою, частково звільняються від сплати податків на прибуток (50 відсотків коштів, що витрачаються на утримання цих команд).
На підприємстві, в установі та організації з кількістю працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може створюватися пожежно-технічна комісія. У виняткових випадках її функції може виконувати комісія з охорони праці. Типове положення про пожежно-технічну комісію затверджується Міністерством внутрішніх справ України.
Повноваження в галузі пожежної безпеки асоціацій, корпорацій, концернів, інших виробничих об'єднань визначаються їх статутами або договорами між підприємствами, що утворили об'єднання. Для виконання делегованих об'єднанню функцій в його апараті створюється служба пожежної безпеки.

Стаття 6. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної безпеки
Громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані:
виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі, які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей обережність у поводженні з вогнем;
повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.


Стаття 7. Державний пожежний нагляд
Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності здійснюється відповідно до чинного законодавства державною пожежною охороною в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів України.
Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань, органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування.
Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час проектування, технічного переоснащення, будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів іноземних фірм та спільних підприємств регулюється чинним законодавством або умовами, передбаченими договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.
На об'єктах приватної власності органи державного пожежного нагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та інтересів інших юридичних осіб і громадян.
Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених на них завдань:
розробляють з участю заінтересованих міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади і затверджують загальнодержавні правила пожежної безпеки, які є обов'язковими для всіх підприємств, установ, організацій та громадян;
погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм, правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, а також проектні рішення, на які не встановлено норми і правила;
встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень, інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки, що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють типові документи з цих питань;
здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки керівниками центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ та організацій, а також громадянами;
проводять згідно з чинним законодавством перевірки і дізнання за повідомленнями та заявами про злочини, пов'язані з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки.
Посадові особи органів державного пожежного нагляду є державними інспекторами з пожежного нагляду.
Державні інспектори з пожежного нагляду мають право:
1) проводити в будь-який час у присутності власника чи його представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств, установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших підконтрольних об'єктів незалежно від форм власності, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію;
2) давати (надсилати) керівникам центральних органів державної виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів Республіки Крим, місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого та регіонального самоврядування, керівникам та іншим посадовим особам підприємств, установ та організацій, а також громадянам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки.
У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу виникнення пожежі, або перешкоджає її гасінню та евакуації людей, а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень, опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих дозволів на право проведення робіт;
3) здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог, передбачених стандартами, нормами і правилами, під час проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств, будівель, споруд та інших об'єктів. У разі виявлення порушень забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про припинення фінансування цих робіт;
4) притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій та громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів державного пожежного нагляду, використанні пожежної техніки та засобів пожежогасіння не за призначенням;
5) застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та організацій за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду.
Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків. За шкоду, завдану юридичним та фізичним особам, громадянам внаслідок застосування санкцій, передбачених пунктами 2 і 3 цієї статті, органи та посадові особи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

Стаття 35. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки
За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного пожежного нагляду, невиконання їх приписів винні в цьому посадові особи, інші працівники підприємств, установ, організацій та громадяни притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
За порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання приписів посадових осіб органів державного пожежного нагляду підприємства, установи та організації можуть притягатися у судовому порядку до сплати штрафу.
(частина друга статті 35 із змінами, внесеними
згідно із Законом України від 18.11.97 р. N 642/97-ВР)
Максимальний розмір штрафу у випадках, передбачених частиною другою цієї статті, не може перевищувати двох відсотків місячного фонду заробітної плати підприємства, установи та організації.
Розміри і порядок накладення штрафів визначаються чинним законодавством України.
Кошти, одержані від застосування цих штрафних санкцій, спрямовуються до державного бюджету і використовуються для розвитку пожежної охорони та пропаганди протипожежних заходів.
Рішення про накладення штрафу оскаржується у судовому порядку в місячний термін.
Несплата штрафу протягом місяця після остаточного вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в розмірі двох відсотків за кожний день прострочення.

Стаття 36. Відшкодування збитків, завданих порушенням законодавства про пожежну безпеку
Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані відшкодувати збитки, завдані у зв'язку з порушенням ними протипожежних вимог, відповідно до чинного законодавства.
Посадові особи та інші працівники, з вини яких підприємства, установи та організації понесли витрати, пов'язані з відшкодуванням завданих збитків, несуть відповідальність у порядку, встановленому чинним законодавством. “

Дайте уточненную характеристику Вашено склада (отдельно стоящее строение или встроенное помещение, какой этаж или подвал, что хранится на складе – какие материалы, какие средства противопожарной защиты имеются, какие противопожарные мероприятия вами выполнены, какие ограждающие конструкции помещений склада: из каких материалов выполнены стены, перегородки, перекрытие, элементы кровли и т.п) и я Вам дам болем конкретные рекомендации касательно периодичности проверок госпожнадзора и противопожарной защиты.


28/05/08 15:40  audima > Алекс_Г    28/05/08 11:11Дерево
От пожарных не защён никто. К счастью, сами пожарные очень вменяемые люди. Проконсультируйтесь у своего инспектора, когда придёт и напишет предписание, что делать сразу, а что постепенно. Для них важно, чтоб нарушения ППБ планомерно устранялись.

28/05/08 11:21  Алекс_Г > Kiev    6/10/05 16:57Дерево
Если иметься склад общей площадью 125 кв/м, что мне могут предъявить пожарники и вообще могут?
-если на складе смонтированы из гибсокартона перегородки для отдела реализации продукции, при этом есть ПК, ФАКС, Принтер?
-Малый начинающий предприниматель защищен от служб пожарников и других подразделений?
Буду весьма благодарен , если меня направите на нужный Курс!

28/05/08 11:11  Алекс_Г > audima    2/08/06 10:22Дерево
Если иметься склад общей площадью 125 кв/м, что мне могут предъявить пожарники и вообще могут?
-если на складе смонтированы из гибсокартона перегородки для отдела реализации продукции, при этом есть ПК, ФАКС, Принтер?
-Малый начинающий предприниматель защищен от служб пожарников и других подразделений?
Буду весьма благодарен , если меня направите на нужный Курс!

2/08/06 10:22  audima > Kiev    6/10/05 16:57Дерево
Судя по вопросу - Вы полный профан в этом деле. Уж не обижайтесь. Сходите в райотдел ГУ МЧС в Вашем отвратительном городе с не менее отвратиельным мэром (кстати, бывшим нашим земляком:))) и там за 19 гривен по прейскуранту, который ниже в этой теме назвали, Вам дадут полную консультацию на сей счёт.

2/08/06 09:38  Mark > ign    1/08/06 16:12Дерево
Да я понимаю что они (форумы) есть как вместе так и по отдельности, но действительно непойму зачем так?
Ведь когда ФЦБ выделили в отдельную ветку в принципе стало удобнее и бизнес форум немного просветлел от ФЦб темм, а зачем же обратно соединять?
Спасибо за форум - тем более что он не стоит на месте, а развивается, структура форума все совершенствуется и упорядочивается
За уборку :) футбола 2006 отдельное спасибо
Надеюсь что ветка разрешения и проверки также перетянет в себя многочисленные темы про проверки из бизнес форума, тем более в связи с присутствием на этом форуме Никвлада

1/08/06 16:12  ign > Mark    1/08/06 15:58Дерево
присмотритесь - есть БФ + ФиЦБ и есть Бизнес-форум отдельно и Финансы и ценные бумаги отдельно

1/08/06 15:58  Mark > ign    1/08/06 14:56Дерево
Конечно флуд, но все же немогу не спросить - как это несовсем объединили? и все таки зачем?

1/08/06 14:56  ign > Mark    1/08/06 14:38Дерево
Не совсем объеденили. Это сделано тоже по многочисленным просьбам. А футбол скоро уберем.

1/08/06 14:38  Mark > ign    1/08/06 11:39Дерево
1.Ссылки хорошие к деятельности подходят - спасибо конечно, просто тему не я создавал и в принципе пока тьху-тьху с пожарниками никаких вопросов.
2. Полностью поддерживаю Serge
3. За отдельный форум спасибо
4. ИМХО футбол 2006 нужно убрать
5. Зачем объединили ФиЦБ и БФ?

1/08/06 12:11  Serge > ign    1/08/06 11:39Дерево
К нему бы ещё флажок "Нью" пришпандёрить...

1/08/06 11:39  ign > Mark    1/08/06 11:36Дерево
плохие ссылки? или просто не пригодны в деятельности?
сегодня мы открыли новый форум, надеемся что Вам будет полезно
http://forum.liga.net/Discussions.asp?forumid=33

1/08/06 11:36  Mark > ign    1/08/06 10:48Дерево
а зачем Вы мне эти ссылки предоставили?

1/08/06 10:48  ign > Mark    10/10/05 12:03Дерево

10/10/05 12:03  Mark > Kiev    7/10/05 18:43Дерево
требуйте что разрешение на начало работ выдавали безсрочное (КМУ 105) и будет Вам счастье:)
А еще незабудьте застраховать Ваших членов пожарной дружины.

7/10/05 18:48  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Kosta    7/10/05 09:46Дерево
и да же хуже;)
...Иногда московских пожарных по ошибке или в насмешку называли "пожарниками", часто путая эти похожие, но совершенно разные по значению слова. "Пожарники" было весьма обидным прозвищем: так называли мошенников, которые под видом погорельцев выпрашивали подаяние. Часто они приезжали на санях с обеленными оглоблями, чтобы совсем разжалобить сердобольных москвичей - это, дескать, единственное, что успели вытащить из огня. В Москве таких обманщиков называли "горелыми оглоблями" или "пожарниками" в отличие от настоящих погорельцев...
http://www.moskva.ru/guide/streets/prechistenka6r.html

7/10/05 18:43  Kiev > Kiev    6/10/05 16:57Дерево
Кажется я разобрался в вопросе, всем огромное спасибо за участие!
Пожарных обидеть не хотел, учту.

Кому интересно чем регулируется:
1) ЗУ „Про пожежну безпеку”,
2) ЛИСТ від 15.05.2003 р. N 2939 Щодо видачі дозволу на початок роботи підприємства органами державного пожежного нагляду
3) ЛИСТ від 15.05.2003 р. N 2940 Щодо періодичності проведення перевірок підприємств, установ та організацій представниками органу державного пожежного нагляду
4) Перелік посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки, та порядок їх організації ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29 вересня 2003 р. N 368
5) ПЕРЕЛІК платних послуг, що можуть надаватися підрозділами Державної пожежної охорони Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 15 травня 2000 р. N 798
6) ПОРЯДОК видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2001 р. N 150
7) ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 р. N 126
8) (ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ)ТАРИФИ на платні послуги, які надаються підрозділами Державної пожежної охорони МВС України ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 7 вересня 2000 р. N 611/215/194.

7/10/05 09:46  Kosta > Kiev    6/10/05 16:57Дерево
И не называйте пожарных пожарниками, а то у Вас могут возникнуть проблемы c получением разрешений:))) На их сленге пожарники - это те, у кого был пожар.

7/10/05 09:40  Марина. > Kiev    6/10/05 16:57Дерево
Изначально необходимо подать заявление на проведение экспертизы на соответствие пожарным нормам. К заявлению приложить либо право собственности на помещение, которое хотите использовать под магазин, либо договора аренды. Платить Вы будуту в зависимости от площади, на которой будет производиться экспертиза.
Второй этап: пишите заявление на получение разрешения на начало работ. Для того, чтобы получить данное разрешение необходимо исправить все нарушения, на которые в выводе Вам укажет инспектор, а он обязательно укажет (мы заменяли гарантийными письмами с указанием срока исправления). Как правило, еще требуют страховку помещения от пожара.
Все документы прикладываете к заявлению и относите в приемную. У меня все эти телотвижения занимают месяца полтора, не меньше.

6/10/05 19:16  зайчик > Kiev    6/10/05 16:57Дерево
Вам нужно разрешение о том, что Ваш магазин соответствует требованиям ППБ в Украине. Без этого разрешения и разрешения СЭС не дадут разрешения на торговлю.
Не знаю, что нужно платить в вашем районе Киева, но кроме требований ППБ необходимо, щоб посадова особа до початку виконання своиїх обов"язків пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки (а это обучение, и есть одна из оплат услуг пожарников).

6/10/05 17:35  Kiev > Kiev    6/10/05 16:57Дерево
Все игнорируют?

6/10/05 16:57  Kiev   Дерево
Добрый день!
Какие разрешения нужны от пожарников и что им нужно платить открывая магазин?
Чем это регулируется кроме: ЗУ "Про пожежну безпеку", ПОРЯДОК видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень, ПРАВИЛА пожежної безпеки в Україні?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100