RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Теоретикам права - п.18.3. Правил ГКЦБФР


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
18/04/06 10:51  helvex > нужна помощь -очень    17/04/06 22:15Дерево
По первому вопросу, означает, что те самые электронные таблицы, обозначенные во втором вопросе, необходимо заполнять в программном продукте с использованием указанного формата.
Программный продукт можно купить у компаний-разработчиков или написать самому, используя установленные Комиссией поля, если владеете программированием.
По мнению Комиссии, эмитенты, чьи ЦБ включены в листинг, публикуются в печатном издании той биржи, в которой эти бумаги включены...все остальные (чьи ЦБ не включены в листинг) публикуются в печатном издании любой из бирж.
Срок публикации - 2 дня, а именно, отсчёт идёт со следующего дня, в которм возникла информация.

17/04/06 22:15  нужна помощь -очень > ydcrbh57    2/02/06 13:06Дерево
В догонку темы о предоставлении особливой информации
Кто может пояснить , что означает следующее

1. Установити формат обміну інформацією в електронному
вигляді (далі - інформація) між учасниками ринку цінних паперів і
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі -
Комісія) DBASE-IV з використанням кодової сторінки RUS ср866 з
попереднім перекодуванням української літери "і" на англійську
"і".
2. Інформація складається за допомогою програмних засобів,
які забезпечують формування файлів інформації у встановленому
форматі, шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм,
передбачених відповідними положеннями та рішеннями Комісії, які
встановлюють обсяги та склад інформації, що подається.

Помогите понять , что это все означает . Или может кто-то поможет с электронною формою таблицы?
и еще
3.6. Емітенти зобов'язані не пізніше строку, визначеного
чинним законодавством України, опублікувати Інформацію (у форматі
повідомлення або в текстовому форматі) в одному з офіційних
друкованих видань фондової біржі, на якій цінні папери емітента
уключені до лістингу.

Какой срок установлен для такой публикации?

3/02/06 16:54  SoftwareОтправить письмо > ydcrbh57    2/02/06 13:06Дерево
e

2/02/06 13:06  ydcrbh57 > D.M.T.Run    30/01/06 16:53Дерево
У меня в материалах только постанова.Вот ее цитаты:

"В ході розгляду справи виникли питання щодо застосування п.3.6. вищезазначеного Положення у відношенні зат, що потребувало отримання відповідного роз'яснення від ДКЦПФР. Таким чином, уповноваженою особою Комісії - начальником ТУ ДКЦПФР біло внесено постанову про зупинення провадження у справі від -.-.2005 р. у зв'язку з необхідністю проведення додаткової перевірки.

В ході додаткової перевірки по справі, ТУ ДКЦПФР був направлений відповідний лист до ДКЦПФР (вих № від ...).На зазначений запит ТУ ДКЦПФР було отримано відповідь (вх. ТУ ДКЦПФР № --- від ----- р.), в якій зазначено, що п.3.6. Положення..., затвердженого рішенням ДКЦПФР № 5 від ----- із змінами------, не розповсюджується на зат.

Таким чином, справа ...... про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ ..... підлягає закриттю, у зв'язку з відсутністю в діянні складу правопорушення.

30/01/06 17:23  Марина > ydcrbh57    30/01/06 13:59Дерево
присоединяюсь к просьбе по поводу текста

30/01/06 16:53  D.M.T.RunОтправить письмо > ydcrbh57    30/01/06 13:59Дерево
Круто...
Можно текст увидеть?

30/01/06 13:59  ydcrbh57 > ydcrbh57    25/11/05 09:19Дерево
А вот и результат:

На запрос областного ТУ из ГКЦБФР пришел ответ, что п.3.6.Положення "не розповсюджується на закриті акціонерні товариства."

ТУ вынесло постанову "про закриття справи в зв'язку з відсутністю події правопорушення".

Благодарю за внимание.

1/12/05 17:11  VP_Son > ydcrbh57    1/12/05 16:56Дерево
Інфа від прибиральниці? ;-)

Я регулярно отримую цю газету по пошті.

1/12/05 16:56  ydcrbh57 > VP_Son    25/11/05 09:33Дерево
Извините, не работала связь.

Эта инфа из самой газеты.

25/11/05 09:33  VP_Son > ydcrbh57    25/11/05 09:19Дерево
"И тут выясняется, что открыто эта газета не распространяется - редакция ее направляет почтой в терр. управления ГК и почтой же -тем эмитентам, которые размещают в ней эту инфу."
Звідки Ви таке взяли???
"Вісник.Цінні папери". Передплатний індекс 23057.
КОЖЕН бажаючий може на неї підписатися, як і на любу іншу газету, і отримувати по пошті.

Крім того, це:
"Щоденне офіційне видання КМФБ, ДФБ, КФБ"

25/11/05 09:29  ТёмаОтправить письмо > ydcrbh57    25/11/05 09:19Дерево
Подождите, а в библиотеки разве эта газета не направляется? Если она поступила хоть в одну публичную библиотеку, то вряд ли можно оспаривать обнародование соответствующей информации

25/11/05 09:19  ydcrbh57 > ydcrbh57    27/10/05 13:23Дерево
Опять взываю к коллективному разуму))

Докладываю: в комиссии листинг вызвал ступор, рассмотрение приостановили до получения ответа из ГКЦБФР.

Господа, возникла еще одна мысля:

Вот п.3.6. все того же Положення...:

"3.6. Емітенти зобовязані не пізніше строку, визначеного чинн. зако-ом Укр., опубліковати інформацію (у форматі повідомлення або в текстовому форматі) в одному з офіційних друкованих видань фондової біржі, на якій ЦП емітента уключені до лістингу.
Чітку копію сторінки номера друкованого видання, в якому було опубліковано інформацію, емітент подає до Комісії протягом десяти днів після публікації"

Мы разместили свою инфу в "Вісник.Цінні папери". Это орган ГКЦБФР.

И тут выясняется, что открыто эта газета не распространяется - редакция ее направляет почтой в терр. управления ГК и почтой же -тем эмитентам, которые размещают в ней эту инфу.

И таким образом получается, что газета публикуется не с той даты, что указана на ней, а с той, когда почтовый конверт с 2-мя экземплярами этой газеты по почте пришел к нам.

Ведь распечатка в газете - это еще не есть опубликование.Последнее - это есть доведение до публики, до загала, до общества, до читателя. И поэтому они (даты распечатки и даты опубликования) могут не совпадать.

Более того, газета может быть напечатана в типографии, но до публики не доведена (изъят тираж), то есть - не опубликована.

Поэтому мы считаем, что в случае с газетой "Висник.Цинни парери" моментом ее публикации является та дата, когда емитент по почте получает ее у себя.

Вопросы:

- просим оценить эту позицию.

- подскажите, есть ли такой НА, в котором дается определение понятию "опубликование"?

*************************
Sulla

А вот так нормальные люди формулируют правовые нормы - пример из кодекса об админ. правонарушениях:

Стаття 166-4. Порушення порядку подання інформації та
виконання рішень Антимонопольного комітету
України та його територіальних відділень

Неподання, несвоєчасне подання посадовими особами органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також керівниками (розпорядниками кредитів) підприємств (об'єднань,господарських товариств тощо) та особами, які займаються підприємницькою діяльністю, інформації або подання завідомо
недостовірної інформації Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням - тягне за собою..."

27/10/05 14:32  Марина > ydcrbh57    27/10/05 13:23Дерево
По поводу листинга

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ФОНДОВОМУ РЫНКУ

ПИСЬМО

от 11.05.2000 г. N 4107/17

О порядке выполнения п. 3.6 Положения о предоставлении особой информации открытыми акционерными обществами и предприятиями - эмитентами облигаций

Положением о предоставлении особой информации открытыми акционерными обществами и предприятиями - эмитентами облигаций, утвержденным решением Комиссии от 10.02.2000 N 5, предусматривается опубликование особой информации эмитента "в одном из официальных печатных изданий фондовой биржи, на которой ценные бумаги эмитента включены в листинг".

В соответствии со ст. 25 Закона Украины "О ценных бумагах и фондовой бирже" "эмитент обязан... опубликовать в официальной газете фондовой биржи информацию об изменениях, которые произошли в его хозяйственной деятельности...". Таким образом, все эмитенты (открытые акционерные общества и предприятия - эмитенты облигаций) должны опубликовать эту информацию.

Положение дополнительно определяет: если ценные бумаги эмитента включены в листинг какой-либо биржи, необходимо опубликовать информацию в официальном издании именно этой биржи (один раз в одном издании). В ином случае (если ценные бумаги не включены в листинг биржи) опубликование может осуществляться в официальном издании любой биржи.

Формат сообщения для опубликования определяется по желанию эмитента, или табличный (сформированное программой сообщение), или текстовой в произвольной форме, но следует учесть, что эта произвольная форма должна исключать неправильное толкование предоставляемой информации.

Для опубликования информации в виде сформированного программой сообщения необходимо использовать те таблицы, которые приведены в приложениях 1 - 13 Положения и которые используются эмитентом для формирования сообщения с пояснениями к этим таблицам. К этому обязательно прилагается следующая информация:

- наименование эмитента,

- код по ЕГРПОУ,

- местонахождение эмитента и контактный телефон.

Другие формы, документы и информация не публикуются.

 

Член Комиссии, заместитель
Председателя Комиссии 
 
А. Головко 

 

Напечатано:
"Ориентир",
N 20, 26 мая 2000 г.

27/10/05 14:24  AmadeusОтправить письмо > Финансист    27/10/05 14:21Дерево
Не-е
Это ж уже вторая его тема

27/10/05 14:21  ФинансистОтправить письмо > Amadeus    27/10/05 14:18Дерево
Пусть автор ответит, но я думаю, что штраф за регулярную :о)))

27/10/05 14:18  AmadeusОтправить письмо > Финансист    27/10/05 14:13Дерево
Так причем здесь регулярная инфо?!
ее-то как раз и не нужно опубликованную в комиссию подавать.
У автора темы, по-моему, проблемы с особливой

27/10/05 14:13  ФинансистОтправить письмо > Amadeus    27/10/05 14:08Дерево
Стаття 24. Регулярна інформація про емітента

Емітент зобов'язаний не менше одного разу на рік інформувати громадськість про своє господарсько-фінансове становище і результати діяльності (надалі - річний звіт).

Річний звіт публікується не пізніше дев'яти місяців року, наступного за звітним, і надсилається держателям іменних акцій та реєструвальному органу.

27/10/05 14:08  AmadeusОтправить письмо > Финансист    27/10/05 13:51Дерево
Да, ст.25 (не 24) как-то выскочила из моего внимания... :о)
Но ведь опубликовали же!
Это во-первых.
А во-вторых, как-то обтекаемо там о сроках.

27/10/05 14:01  VP_Son > Финансист    27/10/05 13:51Дерево
1. Це питання до ДКЦПФР.
2. Емітент виконав вимоги ст.24 і опублікував інформацію, але ЦЮ публікацію він НЕ зобов"язаний подавати до ДКЦПФР.
;-)

27/10/05 13:57  DraftОтправить письмо > Amadeus    27/10/05 13:41Дерево
Публиковать нужно, а вот подавать копию именно опубликования это в комиссию ИМХО нет такой обязанности

27/10/05 13:56  DraftОтправить письмо > Финансист    27/10/05 13:51Дерево
атож

27/10/05 13:51  ФинансистОтправить письмо > Amadeus    27/10/05 13:41Дерево
А как же ст.24 ЗУ о ЦБ?

27/10/05 13:41  AmadeusОтправить письмо > ydcrbh57    27/10/05 13:36Дерево
Смотрите, у вас ЗАО, акции которого по-определению не могут котироваться на биржах и ТИСах (соответственно и не могут быть включены в листинг). Поэтому получается, что вашу информацию негде публиковать, т.к. не существует такой биржи, на которой ЦБ вашего эмитента могли бы быть даже теоретически включены в листинг.
Т.е., выходит, публиковать Вам ничего не нужно, а значить и подавать в Комиссию копию опубликованной информации тоже.

27/10/05 13:39  VP_Son > ydcrbh57    27/10/05 13:36Дерево
Ну Ваші ж акції не продавалися через біржу? ;-)

27/10/05 13:36  ydcrbh57 > VP_Son    27/10/05 13:28Дерево
Не понимаю смысла этих слов, поясните.

27/10/05 13:33  ydcrbh57 > ...    27/10/05 13:22Дерево
Именно она - мы на 2 дня просрочили десятидневный срок уведомления обл. терр. управления об опубликованной нами в "Виснику.ЦП" инфе про изменения в составе органов управления нашего АОЗТ (правления, НС, рев.коми).

Общество - сель.хоз. предприятие.

27/10/05 13:28  VP_Son > ydcrbh57    27/10/05 13:23Дерево
А от це, вважаю, можете використати. Оскільки ваші ЦП не включені до лістингу жодної біржі, то публікувати нема де. ;-)

27/10/05 13:23  ydcrbh57 > ydcrbh57    27/10/05 12:57Дерево
Еще один момент:

п.3.6. Положення...

"3.6. Емітенти зобовязані не пізніше строку, визначеного чинн. зако-ом Укр., опубліковати інформацію (у форматі повідомлення або в текстовому форматі) в одному з офіційних друкованих видань фондової біржі, на якій ЦП емітента уключені до лістингу."

Разъясните, что это за включение до листинга и с чем его едят.

Нельзя эту беду использовать с целью обороны?

27/10/05 13:22  ...Отправить письмо > ydcrbh57    27/10/05 08:38Дерево
О, допрыгаетесь Вы, что оштрафуют Вас за "несвоєчасне подання.... завідомо недостовірної інформації")).

Вы-то правы, действительно, в ГКЦБФР с увязванием слов в предложения (о бОльшем говорить вообще страшно) существуют некоторые проблемы. мало того, они еще и не могут дословно переписать из закона некоторые формулировки (в приведенном Вами документе "юридичними особами" - это уже отсебятина ГКЦБФР))). Только в данном случае Вы бы лучше изложили суть вопроса, авось тогда б и посоветовали что-то. Если это все еще та история с неуведомлением о публикации, попробуйте обыграть слудеющее.

Пункт 4 Положения о предоставлении особой информации... у нас устанавливает, что "За ненадання, несвоєчасне надання або надання свідомо недостовірної інформації емітент несе відповідальність відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні". Другими словами - штрафуют за неподачу информации.
В п. 1.2. определяется, что "особлива інформація (далі - Інформація) - це інформація емітента про зміни, що відбулися в його господарській діяльності та впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу за ними". То есть именно эта вот информация (інформація емітента про зміни, що відбулися в його господарській діяльності та впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу за ними) и понимается под словом "информация" в тексте Положения, то есть и в п. 4.2. Т. о., неподача информации (= інформація емітента про зміни, що відбулися в його господарській діяльності та впливають на вартість цінних паперів або розмір доходу за ними) действительно влечет за собой наложение штрафа. Поскольку уведомление в адрес ГКЦБФР о публикации не является, в понимании Положения (см. п. 1.2.), санкции за ее несвоевременное предоставление вроде бы и быть не должно.
Хотя это так, припарка сами знаете кому, но все же вдруг пройдет.

27/10/05 13:00  DraftОтправить письмо > ydcrbh57    27/10/05 12:57Дерево
ИМХО Готовтесь "милостиво" сойтись на мин штрафе, иначе, скажите, однозначно в суд ибо правонарушения не было ;)) Сколько там по админке на юрика мин?

27/10/05 12:57  ydcrbh57 > Draft    27/10/05 11:31Дерево
Та ото ж, в одном месте читаем так, а в другом - вопреки самими же названными правилами))

Ну, что, панове, завтра на комиссии буду ляпить все подряд и плакать, плакать и плакать по п.7.7. Правил((( И пугать куриным гриппом))

Если все же какие-то мисли ("pro")появятся, не сочтите за труд писнуть в эту тему.
27/10/05 12:25  VP_Son > Финансист    27/10/05 11:43Дерево
Вас переконати - ще півбіди.
А от переконати суддю в правильності такого "читання" боюсь вийде дорожче, чим заплатити штраф комісії. ;-)))

27/10/05 11:43  ФинансистОтправить письмо > Draft    27/10/05 11:38Дерево
Докажи :о)))

Если бы эти "верховни зрадники" не добавили ПОТОМ " професійні учасники ринку цінних паперів - особи, які здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів", то я бы еще согласился, а так - нет :о)))

27/10/05 11:38  DraftОтправить письмо > Финансист    27/10/05 11:36Дерево
Неа, финансит, ты - не юрист. Это у вас можно предположить, а у нас точная наука ;)) Это однозначно относится к особам. Хоть сапром накройся

27/10/05 11:36  ФинансистОтправить письмо > VP_Son    27/10/05 11:29Дерево
У человека задача сьехать и я согласен, что этот пункт не совсем корректен, т.к. потом дается определение профучастников, т.е. можно предположить, что "що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів" относится к "емітенти, інвестори та особи".

27/10/05 11:31  DraftОтправить письмо > VP_Son    27/10/05 11:29Дерево
Як треба, так і читаємо ;))

27/10/05 11:31  DraftОтправить письмо > ydcrbh57    27/10/05 11:17Дерево
Кроме того текст звучит не так как вы указали

- согласно последней части ст.1 этого же ЗУ участникми рынка ЦБ явл. эмитенты, котор. осуществляют профессиональную деятельность на рынке ЦБ

а

учасники ринку цінних паперів - емітенти, інвестори та особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та саморегулівні організації;


Т.е. "емітенти", а не "емітенти що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів"емітенти АБО інвестори А ТАКОЖ особи, що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та саморегулівні організації

27/10/05 11:29  VP_Son > ydcrbh57    27/10/05 11:17Дерево
учасники ринку цінних паперів - емітенти, інвестори та особи,
що здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів, та
саморегулівні організації;

Професійна діяльність відноситься до ОСІБ, а не до ЕМІТЕНТІВ.

Якось Ви дивно читаєте закони. ;-)

27/10/05 11:26  DraftОтправить письмо > Tereshko    27/10/05 11:24Дерево
Это только определение участника, а не субъекта регулирования НА.

27/10/05 11:24  TereshkoОтправить письмо > ydcrbh57    27/10/05 11:17Дерево
Вряд ли суд с Вами согласится, но за это определение, действительно, можно попробовать зацепиться.

27/10/05 11:17  ydcrbh57 > D.M.T.Run    27/10/05 10:13Дерево
SULLA действительно все изложил, только вот в диспозиции этого слова "информация" нет, а вот слова "недостоверная информация" есть.

Хорошо, с этой точки зрения на мою проблему ваши позиции (в том числе и Финансиста) мне понятны. Большое мерси.

Теперь прошу высказать свое мнение на эту же проблему с другой:

- Согласно п.4.2. Положення про надання ОІ АТ...,утвержд. Решением ГКЦБФР № 5 от 10.02.00 г. - ємитент несет отв-ть согласно ЗУ "О гос. регулир. рінка ЦБ";

- действительно согласно ст.11 этого ЗУ установлена уже известная всем ответственность;

- причем, как следует из названия ст.11 ответственность предусмотрена за нарушения ЮЛ на рынке ЦБ;

- согласно последней части ст.1 этого же ЗУ участникми рынка ЦБ явл. эмитенты, котор. осуществляют профессиональную деятельность на рынке ЦБ; и в этой же статье - разъяснение проф. деятельности.

Наше ЗАО - сельхоз. производитель и никогда не осуществляло проф. деятельность на рынке ЦБ и следовательно, не является участником этого рынка и поэтому к нему не может быть применена ответственность, предусмотренная ст.11 указанного ЗУ.

Что вы скажете по этому поводу?

27/10/05 10:34  DraftОтправить письмо > Rudik    27/10/05 10:31Дерево
Обычно этим их и пугал (что и есть реально) - получал символический штраф на фирму, но никакого на должностных

27/10/05 10:33  DraftОтправить письмо > Sulla    27/10/05 10:07Дерево
Добавил бы, что следует исходить из толкования всего текста, а не отдельной фразы.

27/10/05 10:31  Rudik > ydcrbh57    27/10/05 08:38Дерево
Честно говоря вопрос немного не правильно поставлен. Если Вы хотите открестится от штрафа ГБРФ за несвоевременное подание информации, подавайте в админсуд и признайте недействительным решение/постановлени ГКБРФ, если вы хотите написать поправку в Наказ тогда симбиоз приведеного ниже.
с Ув.

27/10/05 10:28  Loro > ydcrbh57    27/10/05 10:02Дерево
Читайте 27/10/05 09:42 Sulla > ydcrbh57 27/10/05 08:38

Любые иные варианты - пустые размышления

27/10/05 10:13  D.M.T.RunОтправить письмо > ydcrbh57    27/10/05 10:02Дерево
Я все же думал, что в предыдущей теме http://liga.net/conf/Messages.asp?did=41661&forumid=1 Вы шутили....

Попробуйте не обьединять в словосочетание слова "недостоверная" и "информация". В предложении главное слово - "информация". Она может быть подана несвоевременно, неподана вообще, или же быть поданой, но быть недостоверной.
Считаю, что SULLA отлично все Вам разложил по полочкам.

27/10/05 10:07  SullaОтправить письмо > ydcrbh57    27/10/05 10:02Дерево
я не сторонник ГКЦБФР, но кажется мне, что из двух возможных толкований надо выбирать менее противоречивое. Состав правонарушения, который включает одновременно "подання", "несвоечасне подання" и "неподання" - внутренне противоречив, т.к. не предусматривает правомерного поведения (исчерпывает все возможные варианты поведения)

27/10/05 10:07  ФинансистОтправить письмо > ydcrbh57    27/10/05 10:02Дерево
Так Вас правильно штрафуют: за неподання завідомо недостовірної інформації или Вы ее все же подавали? :о))))

27/10/05 10:02  ydcrbh57 > Sulla    27/10/05 09:42Дерево
Да, 1 и 2 подразумевает указанные действия в отношении ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, но самих этих слов в диспозиции нет.

И несмотря на абсурдность указанного вами (с чем я согласен), правила построения предложения таковы, что и 1 и 2 часть 3 относится именно к недостоверной информации.

К сторонникам ГКЦБФР просьба - не беспокоиться.

27/10/05 09:47  DraftОтправить письмо > Sulla    27/10/05 09:42Дерево
Так понимаю, коллега готовит аргументы для комиссии ;))

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100