RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

можно ли оплатить вексель векселем?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/11/05 17:15  ramirОтправить письмо > ТО Финансист    25/11/05 19:32Дерево
19/11/05 11:43 ramir > Финансист 17/11/05 18:33

1. Статтею 2 Женевської Конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні та прості векселі встановлено, що здатність особи бути зобов'язаною за переказним та простим векселем визначається її національним законом.

На мій погляд, тут йдеться саме про правоздатність особи, тобто про тип особи (юридична, фізична), її вік, можливо, якісь особливості правового статусу (наприклад, якщо особа має спеціально зареєструватися в якомусь держоргані) і т. ін. Національний закон Украіни, включаючи сюди не лише Закон „Про обіг векселів в Україні”, а й ЦКУ, встановлює чіткі критерії, за якими особа вважається здатною відповідати за векселем. Скажімо, раніше наш національний закон забороняв фізособам видавати векселі, а тепер дозволяє. А от людина, визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними (ст. 39 ЦКУ), відповідати за векселем не в змозі. А яке відношення до „здатності особи бути зобов'язаною за переказним та простим векселем” має норма про товарність векселя?

2. Повертаючись до початку обговорення (17/11/05 18:25 ТО Финансист > Финансист 16/11/05 11:58), хочу зауважити, що пункт 13 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. N 135, -- не єдина норма, що дає визначення терміна „безготівкові розрахунки”. Ані в цій Інструкції, ані де-небудь ще НБУ не сказав, що розрахунок векселем не є безготівковим. Він взагалі оминув це питання. Натомість є ч. 3 ст. 341 ГКУ, згідно з якою

„безготівкові розрахунки можуть здійснюватися у формі платіжних доручень, платіжних вимог, вимог-доручень, векселів, чеків, банківських платіжних карток та інших дебетових і кредитових платіжних інструментів, що застосовуються у міжнародній банківській практиці”.

Тобто розрахунок векселем за вексель – це розрахунок безготівковий.

3. УВЗ сам подає приклади розрахунків у такий спосіб -- ст. 52: „Кожна особа, якій належить право регресу, може, при відсутності угоди щодо протилежного, одержати платіж за допомогою нового векселя (зворотного переказного векселя), виданого зі строком платежу за пред'явленням на одну із зобов'язаних перед нею осіб, який підлягає оплаті за місцем проживання цієї особи”. Зазначаючи перелік статей УВЗ, які не діють або діють з обмеженнями в Україні (ст. 2 Закону „Про обіг векселів в Україні”), наш законодавець не заперечив дійсність ст. 52 УВЗ. Тобто принципово ситуація „вексель за вексель” нє є протизаконною.

25/11/05 19:32  ТО Финансист > ramir    19/11/05 11:43Дерево
19/11/05 11:43 ramir > Финансист 17/11/05 18:33
По-моему, зря Вы соглашаетесь с ТО Финансистом: Женевская конвенция не предусматривает возможности для национального законодателя вводить дополнительные правила признания векселей недействительными. Только то, что написано в ст. 2 УВЗ (для простого векселя -- ст. 75 и 76), может лишить вексель силы, то есть исключительно дефект формы.

Возражения на мнение ramir
Статтею 2 Женевської Конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні та прості векселі встановлено, що здатність особи були зобов'язаною за переказним та простим векселем визначається її національним законом. Таким законом є Закон України „Про обіг векселів в Україні”.

25/11/05 17:45  ФинансистОтправить письмо > Антон Клименко    25/11/05 17:40Дерево
На основании нарушения Закона "об обращении...". А недействителен не вексель, а именно сделка.

25/11/05 17:40  Антон КлименкоОтправить письмо > Финансист    25/11/05 17:36Дерево
Стаття 215. Недійсність правочину

1. Підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою - третьою, п'ятою та шостою статті 203 цього Кодексу.

2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

У випадках, встановлених цим Кодексом, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

3. Якщо недійсність правочину прямо не встановлена законом, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність на підставах, встановлених законом, такий правочин може бути визнаний судом недійсним (оспорюваний правочин).

по суду?...
согласен можно признать.. но опять же..
на каком основании
пока остаюсь при своем мнении))

25/11/05 17:36  ФинансистОтправить письмо > Антон Клименко    25/11/05 17:32Дерево
Признают недействительной сделку. Злоупотребление служебным положением. Дальше полет фантазии :о)))

25/11/05 17:32  Антон КлименкоОтправить письмо > Финансист    25/11/05 17:14Дерево
насчет налоговые законы сюда подойдут - согласен.. но там не только налоговые..
директор с главбухом..и почему?..
ЕСЛИ НЕ про "постановку на счетчик" говорить
это ведь не совершение сделки, на которую не имели соответствующих полномочий..
просто скажите аргументроавнно.. а что же будет если?

25/11/05 17:14  ФинансистОтправить письмо > Антон Клименко    25/11/05 17:07Дерево
1. Т.е. если внаглую нарушить закон, то может быть по решению суда следующее: должно будет не предприятие, а директор с главбухом и не факт, что они заплатят. Например.
2. Тоже не факт, что налоговые законы сюда подойдут.
4. скажем так, что это пока никому не нужно оспаривать, но позиция не 100%.

25/11/05 17:09  Антон КлименкоОтправить письмо > Nikki    24/11/05 14:39Дерево
поясните пожалуйста что понимаете под
"Оплатить вексель векселем"
и
"выдать навстречу друг другу два векселя"

25/11/05 17:07  Антон КлименкоОтправить письмо > ИМХО    24/11/05 15:32Дерево
здравствуйте вам))
итак аргументация чтоможно
1)товарность векселяустановлнеа законом
притом факт нарушения условия товарности не говорит о дефекте формы или об отсутствии у векселя всех необходимых критериев для признания его дейсствительным - о том реального говорят приведенные выше решения ВСУ
то есть даже мы внаглую выпишем вексельпод вексельничего за эт не будет
а Ваше "нельзя" болеечемстрогой юридической формой вотношении правильности/неправильности не подкреплено
2)если мы говорим о товарноти векселя, то давайте глянем что такое тоавр.. в гку есть имкущество - и то как имущество вексель уже точно можно рассматривать - он подтверждает имущественные права связанные с отношением долга
а теперь - возьмите терминологический словарь в Лиге - почти во всех определениях, начиная с регулторных законов и заканчивая Законом о прибыли под товаром понимаются в том числе и ценные бумаги
3)мы не говорим сейчас о замене одного векселя другим (по акту) - когда фактически происходит новация длга..
4)вексель под купленный другой вексель выдать МОЖНО
С уважением...

24/11/05 15:32  ИМХО > Марина.    16/11/05 11:52Дерево
А как насчет товарности векселя? Мне кажется вексель не является товаром, за который может быть произведен расчет векселем.

24/11/05 14:59  KamaliaОтправить письмо > Ralph    24/11/05 14:55Дерево
і знову дякую

24/11/05 14:55  RalphОтправить письмо > Kamalia    24/11/05 14:34Дерево
В бюджет не надо,
а торговцу придется :)

24/11/05 14:42  KamaliaОтправить письмо > Nikki    24/11/05 14:39Дерево
а можно уточнить что значит "Нельзя выдать навстречу друг другу два векселя"

24/11/05 14:39  Nikki > Марина.    16/11/05 11:52Дерево
Оплатить вексель векселем можно. Нельзя выдать навстречу друг другу два векселя. Если не согласны - приведите норму.24/11/05 14:34  KamaliaОтправить письмо > Ralph    24/11/05 14:02Дерево
спасибо, а что-то в бюджет надо платить

24/11/05 14:02  RalphОтправить письмо > Ralph    24/11/05 14:01Дерево
одной ;)

24/11/05 14:01  RalphОтправить письмо > Kamalia    24/11/05 13:56Дерево
:)
Не зарегистрирует, а совершит эту сделку по поручению отной из сторон мены.

24/11/05 13:56  KamaliaОтправить письмо > Ralph    24/11/05 13:44Дерево
который зарегистрирует сделку

24/11/05 13:44  RalphОтправить письмо > Kamalia    24/11/05 12:42Дерево
Нужен торговец

24/11/05 13:11  KamaliaОтправить письмо > Kamalia    24/11/05 12:42Дерево
неужели нет никаких вариантов? а

24/11/05 12:42  KamaliaОтправить письмо > ramir    19/11/05 11:43Дерево
В случае обмена векселей, можна ли без привлечения ТЦБ?
Другими словами, могут ли два юридических лица произвести эту операцию?

21/11/05 09:37  ФинансистОтправить письмо > ramir    19/11/05 11:43Дерево
"Кожній людині властиво помилятися. Упиратися в помилках властиво тільки дурню." Цицерон :о)))

19/11/05 11:43  ramirОтправить письмо > Финансист    17/11/05 18:33Дерево
По-моему, зря Вы соглашаетесь с ТО Финансистом: Женевская конвенция не предусматривает возможности для национального законодателя вводить дополнительные правила признания векселей недействительными. Только то, что написано в ст. 2 УВЗ (для простого векселя -- ст. 75 и 76), может лишить вексель силы, то есть исключительно дефект формы. Никакой связи между действительностью/недействительностью векселя и обстоятельствами, в которых он был выдан (не считая явного обмана или грубой неосторожности), УВЗ не предусматривает. По судебной практике -- см. такой же вывод, например, в постановлении Верховного Суда от 17.09.2002 г. № 14/603, от 03.12.2002 г. № 17/81(последнее разослано в хозяйственные суды письмом ВХС от 22.12.2004 г. № 01-8/3292).

17/11/05 19:15  RalphОтправить письмо > ТО Финансист    17/11/05 18:25Дерево
Кстати, Постанова НБУ № 135 утратила силу. Вместо нее действует инструкция в редакции Постановы №22 от 21.01.04 г. Но суть и определение "безготівкових розрахунків" от этого не меняется.

17/11/05 18:54  RalphОтправить письмо > Финансист    17/11/05 18:49Дерево
Нужно использовать разные пути для достижения цели :-))

17/11/05 18:49  ФинансистОтправить письмо > Ralph    17/11/05 18:48Дерево
Ну вопрос то был конкретный :о))

17/11/05 18:48  RalphОтправить письмо > ТО Финансист    17/11/05 18:25Дерево
Аргументы применимы к операции погашения векселя эмитентом.
Но никто не запрещает эмитенту выкупить свой вексель у держателя по договору купли-продажи (если нужно, через ТЦБ)и рассчитаться новым векселем.
Результат будет такой, как поставлен в задаче. ИМХО.

17/11/05 18:42  ФинансистОтправить письмо > ТО Финансист    17/11/05 18:37Дерево
О чем?

17/11/05 18:37  ТО  Финансист > Финансист    17/11/05 18:33Дерево
А че так быстро, а поговорить...

17/11/05 18:33  ФинансистОтправить письмо > ТО Финансист    17/11/05 18:25Дерево
Согласен. Ошибся.

17/11/05 18:25  ТО  Финансист > Финансист    16/11/05 11:58Дерево
ИМХО , нельзя
Аргументы ниже.
Статтею 2 Женевської Конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні та прості векселі встановлено, що здатність особи були зобов'язаною за переказним та простим векселем визначається її національним законом. Таким законом є Закон України „Про обіг векселів в Україні”.
Законом України “Про обіг векселів в Україні” (ст. 4) встановлено, що видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги.
У відповідності до вимог ст. 6 Закону України “Про обіг векселів в Україні” N 2374-III від 05.04.2001 р. встановлено, що платіж за векселем на території України здійснюється тільки в безготівковій формі.
У відповідності до пункту 13 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29.03.2001 р. N 135 встановлено, що безготівкові розрахунки - перерахування певної суми коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, а також перерахування банками за дорученням підприємств і фізичних осіб коштів, унесених ними готівкою в касу банку, на рахунки одержувачів коштів. Ці розрахунки проводяться банком на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.
Таким чином, розрахунок по векселю має бути проведений коштами у безготівковому порядку.

16/11/05 14:31  Марина. > Zara    16/11/05 12:56Дерево
Спасибо.

16/11/05 12:56  Zara > Марина.    16/11/05 12:49Дерево
Конвенція,якою запроваджено Уніфікований Закон про переказні векселі та прості векселі. Підписана в Женеві 7 червня 1930 року

16/11/05 12:49  Марина. > Финансист    16/11/05 11:58Дерево
Спасибо.
Стыдно признаться, но не могу найти. Подскажите, пожалуйста, полное название.

16/11/05 11:58  ФинансистОтправить письмо > Марина.    16/11/05 11:52Дерево
Можно. Женевская конвенция.

16/11/05 11:52  Марина.   Дерево
Ну вот такой вот сумашедший вопрос.
Если можно, то чем это аргументировать?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100