RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Право на утримання (аліменти на навчання до 23 років)


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
21/08/19 18:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Попытка№5    21/08/19 17:39Дерево
Отнесение тем и реплик к заслуживающим продолжения или нет либо к таковым, которые требуют удаления, - прерогатива модератора, с которым, как принято в Интернете, не спорят или если и спорят, то не публично. (с) правила форумов [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

21/08/19 17:39  Попытка№5 > TatyanaShap    21/08/19 15:59Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

21/08/19 15:59  TatyanaShapОтправить письмо > Попытка№5    21/08/19 15:04Дерево
За "круглым столом" нашего форума принято свободно и доброжелательно обсуждать правовые проблемы... Правила форума [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

21/08/19 15:04  Попытка№5 > Konstantin_D    21/08/19 14:56Дерево
[censored] ? Вот именно. Я дал пример когда ДАЖЕ на малолетку прекратили алименты, хотя при таких обстоятельствах законом это не предусмотрено

21/08/19 14:56  Konstantin_DОтправить письмо > Попытка№5    21/08/19 14:13Дерево
У вказаному рішенні мова йде про неповнолітню дитини.
В моєму ж випадку дитина досягла 18 років.
В такому випадку батьки зобов"язані утримувати дитину, "за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу".

21/08/19 14:13  Попытка№5 > Konstantin_D    21/08/19 13:25Дерево

21/08/19 13:25  Konstantin_DОтправить письмо > Олимпия    17/03/09 16:47Дерево
У квітні 2017 року рішенням суду з батька стягнуто аліменти на утримання повнолітньої дитини в розмірі 1/3 частини від усіх видів його заробітку щомісячно, але не менше ніж 30 відсотків прожиткового мінімуму дитини відповідного віку, на весь період навчання, але не більше ніж до досягнення дитиною двадцяти трьох років, починаючи стягнення з 15.12.2016 року.
У 2019 році рішенням МСЕК батькові призначена ІІ група інвалідності (непридатний до регулярної професійної праці). З роботи звільнений.
Згідно ст.198, 199 СКУ батьки зобов’язані утримувати дітей, якщо вони можуть таку матеріальну допомогу надавати.
Яким чином звільнити батька від сплати аліментів?
Чи можливо тільки зменшити розмір аліментів до мінімального гарантованого?

17/03/09 16:47  Олимпия > lawyeranele    17/03/09 16:41Дерево
да, я согласна с Вами, что в ст.199 СК речь идет о совершеннолетнем сыне/дочери.

17/03/09 16:41  lawyeraneleОтправить письмо > Олимпия    17/03/09 16:11Дерево
С этой цитатой тоже никто не спорит. Какое это имеет отношение к ст. 199 СКУ?


17/03/09 16:11  Олимпия > lawyeranele    17/03/09 16:00Дерево
вот Вам мнение Ромовской...
Коментуючи цю норму, професор З. В. Ромовська зазначає: "новелою цієї статті є надання дитині, якій виповнилося чотирнадцять років, цивільної процесуальної дієздатності. Така дитина має право самостійно подати позовну заяву на захист свого права або інтересу, зокрема позовну заяву про розірвання шлюбу чи визнання шлюбу недійсним, визнання батьківства, стягнення аліментів, скасування усиновлення чи визнання усиновлення недійсним. Така дитина має усі процесуальні права позивача в процесі. Вона може бути позивачем і відповідачем. Дитина, якій виповнилося чотирнадцять років, може сама звернутися до суду з заявою про надання їй права на шлюб (ст. 23 СК)".15

17/03/09 16:00  lawyeraneleОтправить письмо > Олимпия    17/03/09 09:03Дерево
И о чем говорит ваша цитата из кодекса? О полном непонимании «предмета спора» и отсутствии собственных мыслей.
Вопрос был не об обязанности родителей содержать РЕБЕНКА до достижения им совершеннолетия (ст.180 СКУ), где ребенок по достижении 14 лет мог бы быть истцом.
Речь о защите прав и интересов совершеннолетних дочери/сына :

Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку,сина, які продовжують навчання
1. Якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу.
2. Право на утримання припиняється у разі припинення навчання.
3. Право на звернення до суду з позовом про стягнення аліментів має той з батьків, з ким проживає дочка, син, а також самі дочка, син, які продовжують навчання.

Т.е., право/обязанность на такое содержание возникает только при достижении дочерью/сыном совершеннолетия. Субъекты обращения – один из родителей, с кем он/она проживают, либо сами дочь/сын. Обратите внимание еще, что СКУ также устанавливает правовой статус РЕБЕНКА (лицо, не достигшее 18 лет), и ДОЧЕРИ/СЫНА (лица, достигшие совершеннолетия).

17/03/09 09:03  Олимпия > lawyeranele    16/03/09 19:04Дерево
Согласно ст.18 СК "Кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу".

16/03/09 19:04  lawyeraneleОтправить письмо > д30    16/03/09 12:42Дерево
Дочь еще несовершеннолетняя. А ст.199 СКУ предусматривает обязанность родителей содержать СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ дочь, сына, которые продолжают учебу.
ч.3 ст.199 СК говорит о том, что право на обращение в суд о взыскании алиментов имеет тот из родителей, с кем дочь/сын проживает, а также сами дочь/сын, которые продолжают учебу.
Имхо. Поскольку в вашем случае дочь ни с одним из родителей не проживает, а обязанность содержания лежит на обоих родителях (по смыслу статьи), то по достижении 18 лет она имеет право пред"явить иск к обоим родителям.

16/03/09 12:42  д30 > Июль    30/03/06 17:58Дерево
несовершеннолетняя дочь живет с бабушкой и дедушкой. скоро ей исполнится 18 лет. в настоящее время учится. до 18 лет алименты платил отец.
к кому дочь может предъявить иск о выплате алиментов - к отцу/матери или к обоим?

30/03/06 17:58  Июль > Grandfather Cold    30/03/06 16:36Дерево
Спасибо за содержательный ответ, но возник вопрос: ребенок зачислен в 10 класс в сентябре, иск подан в марте, следовательно ребенок ПРОДОЛЖАЕТ учиться. Понятное дело что буду доказывать, что ребенок хотел, но не учился когда была возможность, и также буду ссылаться на то что отец не имеет достаточного материального положения, чтоб платить алименты... В Постановлении Пленума к сожалению ничего на этот счет нет... Все-равно огромное спасибо...

30/03/06 16:36  Grandfather ColdОтправить письмо > Июль    30/03/06 09:54Дерево
можно попробовать построить защиту на том, что законодатель предусмотрел возможность взыскания алиментов на содержание совершеннолетнего человека в данном случае именно в связи с продолжением его учебы и увеличение уровня образования (сверх общеобязательного среднего).

Следуя же логике истца, можно предположить, что ребенок, вовремя не получивший среднее образование, имеет право на получение алиментов до окончания получения, например, высшего обрзования, однако в Законе на этот счет предусмотрен четкий возрастной ценз - 23 года.

Далее, если совершеннолетний ребенок не смог получить среднее образование по причине неуспеваемости (путем прохождения повторного курса обучения, да еще по нескольку раз), следовательно он тоже имеет право на получение алиментов? Полагаю, что нет, ибо согласно ч. 1 ст. 199 СК - если совершеннолетние дочь, сын продолжают учебу и в связи с этим нуждаются в материальной помощи. где ключевым является слово "продолжают" в описываемом случае продолжение учебы не имеет места быть.
Ну и в таком духе + ваши справки

Однако склонен думать, что если попадется сердобольная(ный) судья , то взыщут с вашего ответчика алименты как с миленького ;)

Существенным основанием для защиты также считаю отсутствие у ответчика возможности осуществлять еще и этот вид выплат. Попробуйте (если это устроит) поднять в суде вопрос об уменьшении других алиментов, за счет которых выплачивать ЭТИ алименты и т.д.
Почитайте Постанову Пленуму ВСУ № 16 от 12.06.98 "Про застосування судами деяких норм Кодексу про шлюб та сім'ю України". (постанова чинна).

30/03/06 09:54  Июль > .....    28/03/06 17:59Дерево
Спасибо... неплохо..., но как с этим бороться?!!!

28/03/06 17:59  ..... > Июль    28/03/06 16:17Дерево
истец неплохо обосновывает свои исквые требования.

28/03/06 16:17  Июль > Июль    28/03/06 10:44Дерево
Народ!!! Неужели никто ничего не подскажет?

28/03/06 10:44  Июль > 555    28/03/06 10:16Дерево
Спасибо за ответ.. делаю вывод, что обязан платить даже если в вечерней школе учится и не учился когда была возможость. Жена (Истица) утверждает, что ребенок поступил в техникум и не смог по состоянию здоровья учиться, но у отца (Ответчика) есть справка, что ребенок отчислен из техникума за непосещение занятий без уважительных причин, причем ни мать, ни братья ни милиция не знали где находится ребенок. Теперь мать хочет алименты на учебу ребенка, так как ребенок-инвалид (скалиоз) и не мог учиться, а вот теперь нужно хоть среднее образование получить...
P.S. Отец и так платит алименты (на лечение сына) по мировому соглашению, алименты на содержание жены (по уходу за ребенком-инвалидом) должен компенсировать за год с 17 до 18 лет, и вот теперь жена еще хочет и на обучение ребенка алименты. Вообщем отца раздеть полностью, а у него уже 14 лет как новая семья...
Что посоветуете?
Спасибо.

28/03/06 10:16  555Отправить письмо > Июль    28/03/06 09:52Дерево
Стаття 199. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дочку,сина, які ПРОДОВЖУЮТЬ навчання.

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про освіту", Закон, Верховна Рада України, 23.03.1996
Стаття 29. Структура освіти
Структура освіти включає:
дошкільну освіту;
загальну середню освіту;
позашкільну освіту;
професійно-технічну освіту;
вищу освіту;
післядипломну освіту;
аспірантуру;
докторантуру;
самоосвіту.


28/03/06 09:52  Июль > Июль    27/03/06 17:38Дерево
Ну неужели никто не сталкивался?!!!

27/03/06 17:38  Июль   Дерево
Подскажите, пожалуйста, алименты на учебы до 23 лет по ст.199 СК Украины подразумевают учебу в ВУЗах и техникумах (училищах) или и в школах тоже?
Конкретизация вопроса:
Ребенок-инвалид, не мог учиться по состоянию здоровья (как утверждает истица), не получил даже среднего образования, сейчас ребенку 18 лет, он зачислен в вечернюю школу в 10 класс (трехлетнее обучение), должен ли отец платить алименты по ст.199 СК Украины до 23 лет (до окончания учебы)?
Где-нибудь написано, что после 18 до 23 лет учеба имеется ввиду только на стационаре и в послешкольном образовании?
Заранее спасибо.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100