RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Припис - пожарники


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
17/12/09 16:31  DsTОтправить письмо > IFC Consultant    30/10/06 07:27Дерево
Мене цікавить оскарження бездіяльності держ.інспектора держпожежнагляду.
Поясніть, будь-ласка, чи передбачено в законодавстві України обов"язок інспектора видавати приписи? (виходить,що це право..) А якщо немає виявлених порушень - обов"язок погоджувати проектну документацію.

30/10/06 07:27  IFC ConsultantОтправить письмо > Чиа    9/10/06 16:00Дерево
Согласно п. 3.3.16 ІНСТРУКЦІЇ з організації роботи органів державного пожежного нагляду: "За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ, організацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог пожежної безпеки (додаток 2). Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативних актів та обговорюватись з керівниками об’єктів із установленням термінів їх виконання.
Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи попереднього припису із зазначенням минулих термінів їх виконання, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.
Припис складається не менше ніж у 2 примірниках: 1-ий - не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення обстеження вручається керівнику об’єкта для виконання, а 2-й з підписом керівника щодо погоджених термінів та одержання залишається в органі держпожнагляду для здійснення контролю. У разі неможливості вручення керівнику об’єкта припису останній направляється рекомендованим листом з повідомленням, про що у копії проставляється відповідний вихідний номер і дата направлення, або здається в канцелярію об’єкта з відповідною відміткою на копії вхідного номеру та дати.
Припис держпожнагляду підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Він зберігається в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 років.
Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень пропонуються сторонам згідно зі статтею 5 Закону України «Про пожежну безпеку» і договором оренди.
За висновками перевірок державних, відомчих, кооперативних житлових будинків приписи вручаються керівникам відповідних житлових організацій.
Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи держпожнагляду в 10-денний термін з дня їх вручення.
При проведенні перевірок у попередньому приписі державний інспектор зобов’язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та підпис відповідного державного інспектора, а при невиконанні – в кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється керівник об’єкта.
У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається довідка за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається керівникові, а другий – підшивається до наглядової справи."
Из данного текста следует, что обжалование не приостанавливает действие предписания. В предписании указываются сроки выполнения предложенных мероприятий (обратите на них внимание) и они, как правило значительно превышают десять дней.
Кроме того, согласно статьи 7 Закона Украины "Про пожежну безпеку" : "Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків." Т.е. если имеются факты предъявления необоснованных требований и т.п., то Вы имеете право обжаловать такие действия в установленном порядке вплоть до обращения в суд.
Также согласно ст. 25 того же закона :"Контроль за діяльністю державної пожежної охорони здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство з надзвичайних ситуацій.. України і в межах своєї компетенції Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, а на підприємствах, що охороняються державною пожежною охороною, крім цього, - керівники цих підприємств."
А согласно ст.37 Закона Украины "Про пожежну безпеку" : " Спори з питань пожежної безпеки вирішуються органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування та органами державної пожежної охорони згідно з їх компетенцією, судом чи арбітражним судом.
Спори з питань застосування протипожежних вимог стандартів, норм і правил вирішуються органами, що затвердили ці стандарти, норми і правила, разом з органами державної пожежної охорони.
Питання, пов'язані із знесенням, перенесенням, переплануванням будівель, побудованих з порушенням вимог пожежної безпеки, вирішуються місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, судом чи арбітражним судом."

9/10/06 16:00  Чиа   Дерево
Получили предписание пожарников. обжалование предписание приостанавливает его действие? где описан порядок?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100