RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

расчеты векселями третьих лиц


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/10/06 13:39  ФинансистОтправить письмо > DrKOT    20/10/06 13:26Дерево
Десь так, але :о)))
4. можуть, це ссолідарні зобов"язання.
7. ключове "розрахунків"

І я б ще додав

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 03.10.2005 р. N 25-113/1566-9816

Про вексельні розрахунки єдиноподатника

Розглянувши <...> лист щодо надання роз'яснень, які стосуються законодавства про вексельний обіг, повідомляємо таке.

Термін "безготівкові розрахунки", який наведено в пункті 1.4 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті (далі - Інструкція), затвердженій постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. N 22, вживається в такому значенні тільки в цій Інструкції.

Інструкцією встановлено правила використання під час здійснення розрахункових операцій платіжних інструментів, перелік яких наведено в пункті 1.13 Інструкції. Вексель до цього переліку не входить.

Таким чином, використання векселів регулюється не зазначеною Інструкцією, а законодавством України, у тому числі іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.

Згідно зі статтею 21 Закону України від 18.06.91 р. N 1201-XII "Про цінні папери і фондову біржу" вексель - це цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

Відповідно до статті 4 Закону України від 05.04.2001 р. N 2374-III "Про обіг векселів в Україні" (далі - Закон) видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі.

Разом з тим маємо зазначити, що вищезазначеним Законом (стаття 6) та пунктом 3.3 Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 р. N 508, встановлено, що платіж за векселем на території України здійснюється тільки в безготівковій формі.

Одночасно повідомляємо, що тлумачення норм Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого бізнесу" не відносяться до компетенції Національного банку України, а порядок застосування чинного законодавства про цінні папери, відповідно до статей 5 та 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", роз'яснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.Виконавчий директор
В. КравецьНадруковано:
"Податки та бухгалтерський облік",
N 94, листопад, 2005 р.

20/10/06 13:26  DrKOT > Финансист    19/10/06 17:59Дерево
Итак, что же в итоге?
А) Хоз. кодекс:
1. ст. 163 определяет вексель как ценную бумагу
2. ст. 341 говорит о том, что БАНКИ могут проводить безналичные рассчеты с использованием векселей
3. ст. 344 говорит что векселя - финансовые документы, которые используются для международных рассчетов.
Б) Гражданский кодекс прямо о векселях ничего не говорит.
В) "Унифицированный закон ..." - выписывает правила обращения векселей, и существенных ограничений - не налагает.
Г) Закон "О вексельном обращении.... "
4. аб. 3 ст. 4 "Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем." - т.е. выдача (ПЕРЕДАЧА) векселя для расчетов разрешена. НО при этом у лица которое это проделало - возникают обязательства по векселю!!! а как могут возникать обязательства по векселю третьего лица (за искл. неплатежа....)?????
Д) ЗУ "о ЦБ и ФР"
5. ст. 14 Вексель - ценная бумага
6. ст. 16 говорит в итоге,о том, что обращение ЦБ без участия ТЦБ - недопускается.
7. ст. 17 п.8 и п.9 говорят о том что под действие ст. 16 неподпадают случаи ... (8 случаев), в т.ч. "проведення ...... розрахунків ..... з використанням векселів"
Е) ЗУ "О налогообложении прибыли...."
8. п. 1.6 ст. 1 говорит, что кроме выпуска и погашения ЦБ - это товар.
9. п. 1.19 ст. 1 говорит, что проведение расчетов за товары без зачисления средств на счета - это бартер.

Таким образом выпуск и погашение векселя - это однозначно "РОЗРАХУНОК", но не факт, что передачу векселя третих лиц (не купля-продажа) можно считать таковым!!!!

Хотя при этом, согласно ЗУ "про НБУ" - п.6 ст. 7 "6) визначає систему, порядок і форми платежів, у тому числі між банками;" и в постанове про операции банков с векселями написано:
"9.2. До операцій за розрахунками векселями щодо погашення кредиторської заборгованості банку належать вексельні платежі на користь кредитора. Їх суть полягає в тому, що кредитор банку погоджується прийняти від банку-боржника виконання іншого (вексельного) зобов'язання від платника за векселем. Прийняття вексельного зобов'язання відбувається шляхом передавання векселя, придбаного банком-боржником, кредитору банку." (и тоже с дебеторкой).


19/10/06 17:59  ФинансистОтправить письмо > ell    19/10/06 17:56Дерево
Дякую, маю більше :о)))

19/10/06 17:56  ell > Финансист    19/10/06 17:48Дерево
Компания, работающая на рынке недвижимости, строительства и девелопмента объявляет конкурс на должность «ЮРИСТ».
Требования к кандидатам: Пол – м/ж, Возраст: от 25 лет; Образование – высшее юридическое; О/Р в строительных или девелоперских компаниях от 5 лет, опыт ведения сделок с недвижимостью и составления соответствующих договоров, наличие сертификата или других документов для работы с ценными бумагами, опыт работы с Компанией по управлению активами (КУА), наличие рекомендательных писем с предыдущих мест работы; Продвинутый пользователь ПК; Иностранные языки – английский выше среднего, желательно наличие водительского удостоверения.
Личные качества: Ответственность, умение работать в команде, готовность самостоятельно принимать решения, здравая степень амбициозности.
Функциональные обязанности – юридическое сопровождение всех сделок компании.
Оплата труда: з/п от 1800 у.е до 2000 у.е. + бонус по результатам собеседования.
В теме письма просьба указывать название вакансии «юрист»
E-mail: el@icgroup.com.ua


19/10/06 17:48  ФинансистОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/06 17:44Дерево
Я кажу про переказний неакцептований за яким час оплати не настав.

19/10/06 17:44  torgoveu ubОтправить письмо > Финансист    19/10/06 17:33Дерево
невчасно опротестований
або скажімо той же ряд перерваний якщо перказний

19/10/06 17:33  ФинансистОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/06 17:31Дерево
на підставі чого?

19/10/06 17:31  torgoveu ubОтправить письмо > Финансист    19/10/06 17:28Дерево
недійсність

19/10/06 17:28  ФинансистОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/06 17:23Дерево
а що заважає його обігу? :о)))

19/10/06 17:23  torgoveu ubОтправить письмо > Финансист    19/10/06 17:22Дерево
даже так

19/10/06 17:22  ФинансистОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/06 17:21Дерево
Або не акцептований.

19/10/06 17:21  torgoveu ubОтправить письмо > Финансист    19/10/06 17:17Дерево
а если еще переводной и с нераспутаннным (прерванным) рядом индосаментов то :(

19/10/06 17:17  ФинансистОтправить письмо > torgoveu ub    19/10/06 17:11Дерево
Як він попав до мене взагалі темна історія, тепер я його віддаю за товар :о)))

19/10/06 17:11  torgoveu ubОтправить письмо > Финансист    19/10/06 17:07Дерево
ви хочете сказати що не має значення
чи цей вексель потрапив до вас як до отримувача коштів
чи як до особи яка просто купила його на фондовому ринку

19/10/06 17:07  ФинансистОтправить письмо > Нерешительный    19/10/06 17:04Дерево
Я не плутаю. Тут нема розрахунку, бо чужий вексель нічим не відрізняється від акції, чи там теж розрахунок, а не обмін? :о)))

19/10/06 17:05  ФинансистОтправить письмо > Dr2    19/10/06 17:00Дерево
Сенсу в обмеженні обігу фіктивного капіталу ніякого. Це вада знань :о)))

19/10/06 17:04  НерешительныйОтправить письмо > Финансист    19/10/06 17:01Дерево
Это с точки зрения налогообложения бартер, не путайте с цивильным законодательством!
Это как Вы кому-нибудь подарите, у этого одаренного возникнет доход и попадалово на налоги!
Поэтому все-таки расчеты чужими векселями проводить можно!

19/10/06 17:03  ФинансистОтправить письмо > Нерешительный    19/10/06 16:58Дерево
Вексельная конвенция це не регулює.

19/10/06 17:01  ФинансистОтправить письмо > Нерешительный    19/10/06 16:56Дерево
Протилежне чому? Там є слово розрахунок, а розрахунку нема при бартері. Є обмін.
Тому виникає питання чи може бути вексель ТРЕТІХ осіб розрахунковим документом? Ми визначили, що ні :о)))

А наші державні органи дуже полюбляють штрафувати невірну практику ділового обігу задньою датою :о)))

19/10/06 17:00  Dr2 > Финансист    19/10/06 16:53Дерево
А в чем смысл ограничения оборота векселей?

19/10/06 16:59  torgoveu ubОтправить письмо > DrKOT    19/10/06 16:48Дерево
расчитаться векселем ет как, ведь можно его перевести, а можна взять и обменять.
сума должна совпадать

19/10/06 16:58  НерешительныйОтправить письмо > Финансист    19/10/06 16:53Дерево
Кроме того Вексельная конвенция этого не запрещает.

19/10/06 16:56  НерешительныйОтправить письмо > Финансист    19/10/06 16:53Дерево
Так в п.8 ст.17 не оговаривается противоположное. Есть практика делового оборота.

19/10/06 16:54  НерешительныйОтправить письмо > DrKOT    19/10/06 16:48Дерево
Обязательства по векселю у Вас, как у индосанта, могут появится только в случае его протеста, т.б. неплатежа по векселю трасатом (эмитентом для простого векселя).
По поводу перекоса номинала и задолженности ответить пока не готов.

19/10/06 16:53  ФинансистОтправить письмо > Нерешительный    19/10/06 16:44Дерево
Я маю на увазі, що ЦП не є розрахунковим документом, отже векселі ТРЕТІХ осіб не можуть бути розрахунковими документами.
А де написано, що п. 8 ст. 17 мав на увазі векселі ТРЕТІХ осіб? Він мав на увазі розрахунки, тобто лише випуск векселів :о))))

19/10/06 16:48  DrKOT > Нерешительный    19/10/06 16:28Дерево
таким образом возможна ситуация, когда я провожу "..РОЗРАХУНОК.." векселем третьего лица то у меня появляются обязательства по этому векселю. а если при этом номинал векселя выше суммы расчета?

19/10/06 16:44  НерешительныйОтправить письмо > Финансист    19/10/06 16:43Дерево
А в чем глыбина? Конешно, с т.з. налогов - бартер, ежели Вы это имеете в виду.

19/10/06 16:43  ФинансистОтправить письмо > Нерешительный    19/10/06 16:38Дерево
Я ж сказав, що можна за формальними ознаками, але проблема глибша, ІМХО :о)))

19/10/06 16:40  НерешительныйОтправить письмо > Финансист    19/10/06 16:36Дерево
Дык речь все-таки о возможности расчетов с помощью чужого векселя. В общем, мона!

19/10/06 16:38  НерешительныйОтправить письмо > Финансист    19/10/06 15:55Дерево
п. 8 ст. 17 ЗУ "О ценных бумагах ...": "не считается профессиональной деятельностью по торговле ЦП ... проведение ЮЛ и ФЛП расчетов с использованием векселей..."

19/10/06 16:36  ФинансистОтправить письмо > Нерешительный    19/10/06 16:28Дерево
Там нема дуалізму, якщо розуміти тільки випуск векселя. Чому вирішили, що можна і чужими уже історія, але там цього нема :о)))

19/10/06 16:28  НерешительныйОтправить письмо > Финансист    19/10/06 15:55Дерево
ЗУ "Про обіг векселів в Україні" абз. 3 ст. 4: "Умова щодо проведення РОЗРАХУНКІВ із застосуванням векселів...". Т.е. расчеты с помощью векселя таки можно проводить и это не изничтожает его ценнобумажную природу (дуализьм :-), однако)
Естественно, я не имел в виду, что вексель - это расчетный документ в понимании ЗУ "О платежных системах...".
Просто расчет с помощью векселя и купля-продажа векселя - это разные вещи.

19/10/06 16:05  ФинансистОтправить письмо > DrKOT    19/10/06 15:16Дерево
Я вибачаюсь за теоретизування питання :о)))

Конкретно для Вас можна проводити без ТЦП незалежно від того за номіналом чи ні.

19/10/06 15:55  ФинансистОтправить письмо > Нерешительный    19/10/06 15:40Дерево
З такою логікою і танк може бути розрахунковим документом :о)))

Нема закону, що визнає ЦП розрахунковими документами, а вексель - ЦП.

19/10/06 15:40  НерешительныйОтправить письмо > Финансист    19/10/06 15:24Дерево
Предлагаю предварительно смотреть договор, по которому передается вексель.
Если предмет договора - купля-продажа товаров (не векселя!), работы или услуги, за которые покупатель (заказчик) расплатиться (в т.ч. и векселем), то вексель - расчетный документ, вне зависимости от эмитента.
Если предмет - купля-продажа векселя, т.е. продавец передает вексель, а покупатель платит деньги, то вексель - ЦП.
Исходя из исходных (каламбур) условий задачи про уступку права требования, вексель - расчетный документ.

19/10/06 15:39  ФинансистОтправить письмо > Dr2    19/10/06 15:36Дерево
Ще рік не закінчився не знаю.

19/10/06 15:36  Dr2 > Финансист    19/10/06 15:24Дерево
Я уважаю Ваши убеждения, но есть ли жертвы подобных убеждений или пока можно не волноваться? :))))

19/10/06 15:24  ФинансистОтправить письмо > Dr2    19/10/06 15:02Дерево
Моє глибоке переконання, що вексель є розрахунковим документом лише при його емісії, а далі - ЦП. В свою чергу ЦП не є розрахунковими документами :о)))

19/10/06 15:24  Dr2 > DrKOT    19/10/06 15:19Дерево
При эмиссии и погашении можно быть спокойным.

19/10/06 15:19  DrKOT > Dr2    19/10/06 15:02Дерево
я так и не понял - когда вексель является рассчетным документом?

19/10/06 15:17  ConstantineОтправить письмо > Dr2    19/10/06 15:02Дерево
Согласен с Dr2. Чисто налоговая, а не ценнобумажная проблема.

19/10/06 15:16  DrKOT > Финансист    19/10/06 15:01Дерево
майже, аде договір "уступки права вимоги" і між двома підприємствами - не фінустановами.

19/10/06 15:02  Dr2 > Финансист    19/10/06 14:43Дерево
А что- уже есть какая-то нездоровая практика?

ВСУ нам что сказал:
«Тобто, на думку суду, вексель виконував функції розрахункового документа. З однозначністю зазначеного висновку суду касаційної інстанції погодитись не можна, оскільки вексель у податкових відносинах має інший ніж розрахунковий документ юридичний характер. Зокрема, для цілей оподаткування відповідно до п. 1.6 ст. 1 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» вексель як цінний папір, що використовується у будь-яких операціях (крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення), є товаром.»
Т.е. – в целях налогообложения.А в других целях – это расчет.Т.е., отрази налоговые последствия бартерности и спи спокойно. Да и геологи вроде бы только к налоговым последствиям цеплялись.

19/10/06 15:01  ФинансистОтправить письмо > DrKOT    19/10/06 14:54Дерево
це договір "уступки права вимоги"?, - тобто факторингова послуга?

19/10/06 14:54  DrKOT > Финансист    19/10/06 14:43Дерево
а як що це договір "уступки права вимоги"?
і будьласка підкажіть де можна прочитати коли вексель є розрахунковим документом, а коли ні?

19/10/06 14:43  ФинансистОтправить письмо > DrKOT    19/10/06 14:37Дерево
У разі бартеру вексель не є розрахунковим документом, а є виключно ЦП відчуження якого можливо лише через ТЦП за рідким виключенням.

19/10/06 14:37  DrKOT > Финансист    19/10/06 14:32Дерево
незрозумів

19/10/06 14:32  ФинансистОтправить письмо > DrKOT    19/10/06 14:29Дерево
Якщо це бартер, то ні.

19/10/06 14:29  DrKOT > torgoveu ub    19/10/06 13:55Дерево
купля-продажа векселя как ЦБ у меня вопросов не вызывает. вопрос вызывает можно ли рассчитатся по договору векселем третьего лица без участия торговца и на сумму отличную от номинала векселя?

19/10/06 14:15  DrKOT > Dr2    19/10/06 13:51Дерево
с НДС все нормально - та договор уступки права требования.

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100