RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Пожарные ДБН


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
20/11/07 05:46  delace > IFC Consultant    28/11/06 21:43Дерево
ricdarcatrv

15/02/07 19:59  IFC ConsultantОтправить письмо > Ниро Вульф    28/11/06 17:45Дерево
Согласно ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ'ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА:
"3.2 Протипожежні розриви встановлюють залежно від призначення, категорії за вибухопожежною і пожежною небезпекою, ступеня вогнестійкості будинків відповідно до вимог ДБН 360, СНиП П-89, ДБН Б.2.4-1, ДБН Б.2.4-3, СНиП 2.11.06, ВБН В.2.2-58.1 та інших НД.
3.3 Визначення величини протипожежного розриву, як що вона не встановлена НД, може здійснюватися з використанням розрахункових методів, погоджених з централь
ним органом державного пожежного нагляду."15/02/07 17:09  буд_строй > IFC Consultant    4/12/06 20:13Дерево
какие ДБН регулируют расстояние между зданиями при реконструкции
Спасибо

4/12/06 20:13  IFC ConsultantОтправить письмо > Ниро Вульф    4/12/06 12:07Дерево

Основной формой работы органов госпожнадзора является проведение проверок противопожарного состояния объектов.
Согласно п. 3.3.16 ІНСТРУКЦІЇ з організації роботи органів державного пожежного нагляду: "За наслідками планових перевірок керівникам підприємств, установ, організацій і громадянам даються письмові приписи на усунення порушень вимог пожежної безпеки. Запропоновані приписами заходи повинні обґрунтовуватись вимогами нормативних актів та обговорюватись з керівниками об’єктів із установленням термінів їх виконання.
Припис має два розділи. До першого розділу включаються невиконані заходи попереднього припису із зазначенням минулих термінів їх виконання, а до другого - нові запропоновані заходи і терміни їх виконання.
Припис складається не менше ніж у 2 примірниках: 1-ий - не пізніше 5-ти робочих днів після закінчення обстеження вручається керівнику об’єкта для виконання, а 2-й з підписом керівника щодо погоджених термінів та одержання залишається в органі держпожнагляду для здійснення контролю. У разі неможливості вручення керівнику об’єкта припису останній направляється рекомендованим листом з повідомленням, про що у копії проставляється відповідний вихідний номер і дата направлення, або здається в канцелярію об’єкта з відповідною відміткою на копії вхідного номеру та дати.
Припис держпожнагляду підписують державні інспектори, які проводили обстеження. Він зберігається в наглядовій справі до повного його виконання, але не менше 5 років.
Протипожежні вимоги до орендованих будинків, споруд і приміщень пропонуються сторонам згідно зі статтею 5 Закону України «Про пожежну безпеку» і договором оренди.
Приписи можуть бути оскаржені до вищого органу чи посадової особи держпожнагляду в 10-денний термін з дня їх вручення.
При проведенні перевірок у попередньому приписі державний інспектор зобов’язаний зробити відмітки. При виконанні протипожежних заходів навпроти кожного з них робиться позначка «виконано», ставиться дата перевірки та підпис відповідного державного інспектора, а при невиконанні – в кінці припису відмічаються порядкові номери невиконаних пунктів, указуються заходи, які вжиті до винних осіб, а також запобіжні заходи, про що ознайомлюється керівник об’єкта.
У разі відсутності порушень при проведенні перевірки складається довідка за підписами обох сторін у двох примірниках, перший з яких вручається керівникові, а другий – підшивається до наглядової справи."
Таким образом, по результатам любой проверки Вам должны предоставить письменный документ. Т.е. любые требования могут быть представлены исключительно в письменном виде с соответствующей мотивацией (ссылками на конкретные государственные нормативные акты по вопросам пожарной безопасности). Устные и немотивированные требования никакой юридической силы не имеют.
Кроме того, согласно статьи 7 Закона Украины "Про пожежну безпеку" : "Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть відповідальність за неналежне виконання покладених на них обов'язків." Т.е. если имеются факты предъявления необоснованных требований и т.п., то Вы имеете право обжаловать такие действия в установленном порядке вплоть до обращения в суд.
Также согласно ст. 25 того же закона :"Контроль за діяльністю державної пожежної охорони здійснюють Кабінет Міністрів України, Міністерство з надзвичайних ситуацій.. України і в межах своєї компетенції Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи державної виконавчої влади, органи місцевого та регіонального самоврядування, а на підприємствах, що охороняються державною пожежною охороною, крім цього, - керівники цих підприємств."
А согласно ст.37 Закона Украины "Про пожежну безпеку" : " Спори з питань пожежної безпеки вирішуються органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування та органами державної пожежної охорони згідно з їх компетенцією, судом чи арбітражним судом.
Спори з питань застосування протипожежних вимог стандартів, норм і правил вирішуються органами, що затвердили ці стандарти, норми і правила, разом з органами державної пожежної охорони.
Питання, пов'язані із знесенням, перенесенням, переплануванням будівель, побудованих з порушенням вимог пожежної безпеки, вирішуються місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого та регіонального самоврядування, судом чи арбітражним судом."

4/12/06 12:07  Ниро ВульфОтправить письмо > IFC Consultant    2/12/06 20:08Дерево
Спасибо.
Пожарники голову конечно пудят. Обкладку кирпичем категорически запрещают. Ни ссылок никаких, ни объяснений. Зато колонны гипсом (по блату) разрешили зашить. Тот же гипс для балок (где 60 мин. - в 2 раза меньше чем в колоннах) запрещают - была у меня идея весь потолок гипсом зашить.
Говорят - только красить.
Где логика?

2/12/06 20:08  IFC ConsultantОтправить письмо > Ниро Вульф    30/11/06 13:49Дерево
Рекомендую обратиться в Украинский научно-исследовательский институт пожарной безопасности МЧС Украины. Тел. (044) 280-18-01 приемная, 288-99-29 Новак Сергей Викторович, 254-58-36 Довбыш Андрей Владимирович. Есть филиал института в г.Харькове - тел. 23-02-53.
Наверняка в Харькове имеется также пожарно-испытательная лаборатория. Испытания конструкций и материалов проводятся по стандартизированным методикам, их результаты оформляются официальными протоколами, что в общем-то исключает субъективный подход.
Желательно также знать на какой пункт какого государственного нормативного акта по вопросам пожарной безопасности ссылаются в предписании по указанному Вами вопросу.

30/11/06 13:49  Ниро ВульфОтправить письмо > IFC Consultant    29/11/06 19:39Дерево
Спасибо большое!
Самый дешевый и приемлемый способ - это обкладка кирпичем, оштукутуривание, обшитие гипсом.
Я хочу таким путем и пойти.
Одна проблема.
Пожарники требуют испытаний сертифицированной лаборатории г. Киева (прямо в предписании). Объект в Харькове. О наличии независимых лабораторий мне ничего не известно. Если при-пожарная лаборатория и есть, то наверняка ерунду, выгодную пожарникам заявит.
Можете ли посоветовать нормальную сертифицированнную лабораторию, с которой можно поработать (получить акт испытаний)? Желательно независимую?
Если можно - телефоны и контакты, если конечно сталкивались.
С уважением

29/11/06 19:39  IFC ConsultantОтправить письмо > Ниро Вульф    29/11/06 14:30Дерево
Даю дополнительную информацию:
"Щоб обмежити зниження міцності металевих конструкцій в умовах пожежі необхідно зменшити швидкість їх нагріву. Для цих цілей використовують спеціальний вогнезахист.
Використовують два методи захисту металевих конструкцій: тепловідвід та теплоізоляцію.
Тепловідвід здійснюється охолодженням порожнистих сталевих конструкцій рідиною, що циркулює, та заповненням порожнистих колон бетоном. У ряді зарубіжних країн побудовані будівлі з металевими каркасами, які заповнюються водою для збільшення межі їх вогнестійкості. Водою заповнюють колони каркаса будівлі, в окремих випадках – й балки перекриттів. Для цих цілей використовують воду з антикорозійними добавками, а для неопалювальних будівель – антифриз. Такі системи можуть бути з разовим наповненням під час пожежі, з постійним заповненням водою з природною або примусовою циркуляцією. Межа вогнестійкості захищених таким чином конструкцій, залежно від їх товщини та швидкості руху води, може досягати двох годин.
Для вогнезахисту методом теплоізоляції, в основному, використовують три способи:
збільшення товщини захисного шару шляхом обкладення цеглою, бетонуванням, штукатуренням;
встановлення теплоізолювальних облицювань (екранів);
нанесення вогнезахисних покриттів.
Традиційним способом вогнезахисту сталевих колон є облицювання (обкладення) їх цеглою.
Щоб запобігти руйнуванню цегляної кладки внаслідок неоднакового теплового розширення колони та кладки, між ними влаштовують невеликий зазор. Саму кладку армують за допомогою сталевих анкерів, які зварюють із захисної конструкцією.
Облицювання сталевих колон у півцеглини зберігається при всіх вогневих випробуваннях та забезпечує захист колон протягом 5 год. Колони, обкладені у чверть цеглини, за результатами випробувань, мали межу вогнестійкості 2 год 10 хв. У той же час, якщо в таких колонах простір між облицюванням та сталевим стрижнем заповнюють бетоном, шлаком, іншими негорючими матеріалами, то межа вогнестійкості такої конструкції може бути збільшена до 3 год.
Для захисних облицювань найчастіше використовують легкий бетон, керамічну цеглу, збірні плити з легких бетонів, порожнисте керамічне каміння, гіпсові, азбоцементні, скловолокнисті та мінеральні плити, штукатурку.
Вогнезахисні штукатурки виготовляють із суміші порожнистого заповнювача (перліт, вермикуліт) та в’яжучої речовини (цемент, вапно, гіпс, рідке скло).
Перед нанесенням штукатурки металеві конструкції ретельно очищують від бруду та іржі та армують сталевою сіткою 3 з розміром вічка до 100 мм, прикріпленою до захищуваної конструкції 2 анкерами 1 на відстані 10 мм від її поверхні. При використанні об’ємної сітки 5 (сітки рабиця) її можна накладати безпосередньо на поверхню конструкції.
При нанесенні штукатурки методом напівсухого торкретування в якості армуючих елементів можна використовувати Г-подібні шпильки, виконані з дроту діаметром 3–4 мм та завдовжки не менше 80 мм, які кріпляться до захищуваної поверхні з кроком 200 мм та після приварювання відгинаються таким чином, щоб відстань від її кінцевих крайок до поверхні конструкції не перевищувала 10 мм. Кінці шпильок, суміжні з кутами конструкції, повинні виступати за крайки грані на 10 мм.
Колони та балки, виконані зі швелера або двотавра поличками назовні, перед кріпленням армуючої сітки обертають склотканиною або фольгою , які закривають порожнини та знижують витрати теплоізоляційних матеріалів. З метою збільшення жорсткості облицювання використовують армований каркас.
Шар штукатурки завтовшки 25 мм, нанесений по металевій сітці, підвищує межу вогнестійкості сталевої колони до 50 хв, а шар товщиною 50 мм – до 2 год.
Вогнезахисні штукатурки наносять як на заводі, де виробляють будівельні конструкції, так і безпосередньо на новобудові вручну або механізованими способами.
Для захисту металевих конструкцій широко використовують різні теплоізоляційні плити, виконані з керамзиту, вермикуліту, мінеральної вати, керамічного волокна, азбоцементу. Межа вогнестійкості сталевої колони, захищеної гіпсовими плитами завтовшки 30 мм та шаром штукатурки 20 мм, досягає 2 год. До недоліків такого захисту слід віднести усадку гіпсових плит та наступне їх завалення при пожежі. Причиною усадки є фізико-хімічні процеси, які протікають у гіпсі під час нагрівання. Цю властивість плит усувають шляхом додання до гіпсу дрібного шлаку або деревної тирси об’ємом 2%.
Азбоцементні плити завтовшки 40 мм з шаром штукатурки 20 мм забезпечують захист сталевої колони також протягом 2 год. Керамзитові плити завтовшки 40 мм зі штукатуркою завтовшки 20 мм забезпечують двогодинний захист сталевої колони, а плити завтовшки 65 мм при тому ж шарі штукатурки збільшують межу вогнестійкості до 3,5 год.
Для підвищення вогнестійкості металевих конструкцій використовують й теплоізоляційні елементи, які оберігають захищувану поверхню від безпосереднього теплового впливу під час пожежі. З метою вогнезахисту горизонтальних конструкцій використовують вогнезахисні підвісні стелі, вертикальних конструкцій – вогнезахисні шкаралупи.
Одним з найперспективніших напрямків у галузі захисту сталевих елементів та конструкцій від вогню є використання спучуваних складів (фарб, обмазок), вогнезахисні властивості яких проявляються за рахунок збільшення товщини їх шарів та змінювання теплофізичних характеристик при інтенсивному тепловому впливові. Розглянемо дію таких складів на прикладі вогнезахисної інтумісцентної (такої, що спінюється під впливом високої температури) фарби Протект-1, розробленої на основі кислотного та вуглецевого донорів, стартових реактивів, органічного зв’язуючого.
Під впливом високої температури (більше 200 оС) кислотний донор розкладається й при цьому виділяється поліфосфатна кислота, під дією якої вуглецевий донор перетворюється в складний фосфатний ефір і воду. Ефір утворює суміш вуглецю, фосфатної кислоти та води. Через те, що такі реакції проходять за температурою 200–250 оС, вода перетворюється у пару, а вуглецево-фосфатно-кисла суміш утворює піну, яка розширюється газами, що виділяються стартовими реактивами. Саме така піна й виконує вогнетермозахисні функції.
Існують деякі особливості вогнезахисту будівель з легких металевих конструкцій. Для будівель з полегшених металевих конструкцій передбачається улаштування протипожежних поясів з негорючих матеріалів завширшки 0,6 м у місцях прилягання зовнішніх стінових панелей з горючим утеплювачем до міжповерхових перекриттів.
Для зменшення швидкості поширення полум’я по горючій покрівлі її покривають шаром гравію завтовшки 20 мм по шару бітумної мастики завтовшки не більше 2 мм. Найрадикальнішим заходом зі зменшення рівня пожежної небезпеки таких будівель є заміна горючої теплоізоляції на важкогорючу та негорючу (перлітові, перлітоцементні або мінераловатні плити). Порожнини в торцях ділянок покрівлі з профільованим настилом, що прилягає до вертикальної конструкції будівель, заповнюються негорючим матеріалом.
З метою зменшення ризику завалення при пожежі всієї будівлі з легких металевих конструкцій рекомендується на покритті будівель улаштовувати покрівельні протипожежні зони з негорючих матеріалів або покрівлі, що мають межу вогнестійкості, зрівняну з часом гасіння, а в самих будівлях – обмежувати пожежне навантаження та пожежонебезпечні процеси конструктивно-планувальними рішеннями. Також можна порекомендувати додатковий вогнезахист горючих теплоізоляційних шарів з боку профільного настилу негорючими листовими або плитними матеріалами, улаштування вогнезахисних підвісних стель у міжфермерному просторі."
Если Вы выберете какай-то конкретный способ, например оштукатуривание, то можете обратиться с письмом ( с указанием толщины штукатурки, способа нанесения и т.д.)в пожарно-испытательную лабораторию Вашего областного центра или в Киев, чтобы Вам дали ответ с указанием предела огнестойкости конструкций, защищенных таким способом.

29/11/06 14:30  Ниро ВульфОтправить письмо > IFC Consultant    28/11/06 21:43Дерево
Спасибо!
Я примерно так себе это и представлял.
Фильм про 11 сентября видел...
Колонны однозначно поштукатурю. С балками надо думать.
В предприсании МЧС написано "обеспечить огнестойкость с заключением сертифицированной лаборатории г. Киев" (а на словах: "красьте"). Объект не в Киеве.
Как тогда огнестойкость (той же штукатурки) вычислить и подтвердить?
Получается в этом случае штукатурка - это лицензированный вид деятельности - для обеспечения огнестойкости. У меня подрядчики с лицензиями, но не с пожарными...

28/11/06 21:43  IFC ConsultantОтправить письмо > Ниро Вульф    28/11/06 17:45Дерево
1. Необходимо выяснить требуемую степень огнестойкости здания. В Вашем случае (общественное здание более 5 этажей)согласно таблице 1 ДБН В.2.2-9-99* "Громадські будинки та споруди" это будет II степень огнестойкости.
2. Согласно таблице 4 ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" для ІІ степени огнестойкости колонны должны иметь предел огнестойкости 120минут, балки - 30 минут и т.п.
3. Предел огнестойкости незащищенных металлических конструкций максимум 15 минут. В следствие высокого коэффициента линейного теплового расширения металл при нагреве быстро деформируется и конструкции из него утрачивают несущую способность, поэтому их нужно защищать.
4. Способ защиты конструкций для достижения требуемого предела огнестойкости Вы можете выбрать сами. Это может быть оштукатуривание, обкладка кирпичем, вермикулитовыми и другими теплоизоляционными плитами, а также нанесение специальных огнезащитных составов и т.д. От Вас не должны требовать защиту исключительно вспучивающимися красками. От Вас могут требовать обеспечения необходимого предела огнестойкости, т.е. требуется результат, а не способ.
5. Важно также знать, что на огнезащитные составы должны быть сертификаты, а организации, выполняющие данные работы, должны иметь лицензии на право их проведения. В Украине сотни лицензиатов, предоставляющие такие услуги с различной ценовой политикой. Так что Вы можете выбрать любую такую организацию, стоимость услуг которой Вас устроит.
6. Единственным законным основанием для предъявления такого рода требований, является письменный документ, в данном случае Предписание Государственного пожарного надзора или експертное заключение, в котором эти требования должны быть обоснованы ссылками на конкретные Государственные нормативные акты по вопросам пожарной безопасности и таким образом Вы можете убедиться в правомочности требований и разобраться в их сути.

28/11/06 19:47  proekter > Ниро Вульф    28/11/06 17:45Дерево
Возможно речь идет об ГОСТ 25131-82 Покрытие по стали вспучивающееся огнезащитное ВПМ-2. Технические требования. Или ГОСТ 25665-83 Покрытие по стали фосфатное огнезащитное на основе минеральных волокон. Технические требования. Посмотрите на документе (http://document.org.ua), там, в принципе наибольшая строительная и пожарная нормативная база, причем неплохо структурирована. Просто набрал в поиске "огне"

28/11/06 17:45  Ниро ВульфОтправить письмо   Дерево
Добрый день!

Вопрос скорее технический, нежели юридический, но может кто-нибудь сталкивался:
Провожу реконструкцию здания. Фактически новое строительство - офисы на 5 и 6 этаже (надстройка). Технология - металлический каркас (колонны, балки, ригиля, прогоны).
Скоро сдача. Пожарники требуют покрасить каркас спец краской (для огнестойкости).
Цена краски с работой - бешеная. Толку мало.
"Договориться" получается за 50%. Все равно - сумма неимоверная.
Проектанты только мычат - ничего толком сказать не могут.
Есть варианты поштукатурить, или же вообще ничего не делать.

Кто знает (и где это написано) как металлические колонны обрабатывать?

С уважениеим

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100