RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Неустановленна пеня. Можно взыскать учетную ставку НБУ.


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Теги: пеня
Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/08/09 16:28  reksik > валентин_    4/09/07 18:01Дерево
Здесь ВСХУ считет, что раз нет в договоре,то идите в баню со своей пеней.
Лично я согласен с такой позицией.

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2008 р. № 11/557

<……………………….>
Суд апеляційної інстанції встановив, що не підлягають задоволенню позовні вимоги щодо стягнення 37392,57 грн. пені та 6013,67 грн. штрафу з огляду на наступне.
За ст. 230 Господарського кодексу України, штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання. Суб’єктами права застосування штрафних санкцій є учасники відносин у сфері господарювання, зазначені у статті 2 цього Кодексу.
Частинами 1 та 4-7 ст. 231 Господарського кодексу України встановлено, що законом щодо окремих видів зобов’язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов’язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов’язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). У разі недосягнення згоди між сторонами щодо встановлення та розміру штрафних санкцій за порушення зобов’язання спір може бути вирішений в судовому порядку за заявою заінтересованої сторони відповідно до вимог цього Кодексу. Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором. Розмір штрафних санкцій, що застосовуються у внутрішньогосподарських відносинах за порушення зобов’язань, визначається відповідним суб’єктом господарювання - господарською організацією.
Умовами договору на перевезення цукрових буряків №574/св від 23.08.2006 не передбачено відповідальності ВАТ "АТВТ "Гілея" за невиконання обов’язку щодо оплати наданих позивачем послуг у вигляді штрафу та пені, тому відсутні правові підстави для застосування до відповідача штрафних санкцій.
Зважаючи на викладене, колегія суддів вважає, що Одеським апеляційним господарським судом дана правильна юридична оцінка обставинам справи, тому постанова відповідає чинному законодавству України та обставинам справи і підстав для її скасування немає.
На підставі викладеного, керуючись ст. 1115, п.1 ст. 1119, ст.11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ :

В задоволенні касаційної скарги відмовити.
Постанову від 02.10.2007 Одеського апеляційного господарського суду зі справи № 11/557-07 залишити без змін.

26/08/09 15:55  SaloedОтправить письмо > ВД    12/01/07 12:25Дерево
В 231 ХК речь идет о штрафных санкциях, а в 625 о плате за пользования денежным средствами. Проценты по 625 это не пеня, а потому применяется общий срок исковой давности.
Относительно спора, то суть в том, что одни говорят что 231 содержыт механизм фиксирвоания пени (именно такое мнение в "Проблемніх питання застосування цивільного та господарського кодексів", а другие говорят что 231 устанавливает размер. Судебную практику в пользу второй позиции уж скинули

26/08/09 15:52  morstОтправить письмо > morst    26/08/09 15:39Дерево
Но я не согласен с этой точкой зрения. В ХК описывается только порядок установления размера пени, а не устанавливается сам размер пени.

26/08/09 15:39  morstОтправить письмо > chernigov    20/05/08 10:40Дерево

20/05/08 10:40  chernigovОтправить письмо > КРВ    10/01/07 19:50Дерево
Так Вы попробовали взыскать 1 учетную ставку НБУ, если в договоре такое не предусмотрено?

4/09/07 18:35  Rossi > валентин_    4/09/07 18:01Дерево
нет, срока исковой давности

4/09/07 18:01  валентин_ > Rossi    4/09/07 17:39Дерево
Уточнення:
Ваш пост "по судебной практике ответ утвердительный" стосується судової практики стосовно ч.6 ст.231 ГК?

4/09/07 17:39  Rossi > валентин_    4/09/07 17:25Дерево
взыскивают без требования

4/09/07 17:39  Rossi > валентин_    4/09/07 17:19Дерево
по судебной практике ответ утвердительный

4/09/07 17:38  Rossi > валентин_    4/09/07 17:07Дерево
не встречал

4/09/07 17:25  валентин_ > Ofelia    4/09/07 17:11Дерево
Строк позовної давності по санкціям передбачених ст. 625 ЦК
- 3 роки?
І ще питання: чув що деких випадках суди відмовляють в задоволенні щодо стягнення 3% та інфляційних витрат, на підставі того, що кредитором до дати подачі позову не було предявлено вимогу до боржника про таку сплату санкцій із додержанням ч.2 ст. 530 ЦК? Чи необхідно у звязку з цим перед тим як подавати позов надсилати вимогу до боржника про сплату суми боргу з 3% та інфляцією із додержанням 7-денного строку для відповіді?

4/09/07 17:19  валентин_ > Ofelia    4/09/07 17:11Дерево
Строк позовної давності по санкціям передбачених ст. 625 ЦК
- 3 роки?

4/09/07 17:11  OfeliaОтправить письмо > валентин_    4/09/07 17:07Дерево
3% річних мають іншу природу. Стягуються понад суму штрафних санкцій.

4/09/07 17:07  валентин_ > Rossi    13/01/07 15:37Дерево
Шановний, Rossi, чи можете не могли б Ви дати посилання на судову практику, за якою судами було задоволено стягнення пені у відповідності із ч.6 ст.231 ГК (в разі відсутності встановленої пені за порушення виконання грошового зобовязання в договорі).
Чи унеможливлює вимога про сплату пені за ч.6 ст.231 ГК стягнення ще додатково 3 % річних у відповідності з ст. 625 ЦК

24/01/07 15:24  iceОтправить письмо > ice    24/01/07 15:21Дерево
однако есть и такое
ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА 21 квітня 2005 р. № 33/15-04

...
Пунктом 8 договору передбачена відповідальність сторін, в якому зазначено, що вона застосовується при невиконанні умов договору у відповідності з діючим законодавством.

Укладений між сторонами договір є договором поставки, а тому до нього застосовується Положення про поставки продукції виробничо-технічного призначення, затверджене постановою Ради Міністрів СРСР № 88 від 25.07.1988 року щодо відповідальності за невиконання зобов'язання.

...
Ваши комментарии?

24/01/07 15:21  iceОтправить письмо > КРВ    12/01/07 13:27Дерево
Сорри не было времени:


ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ14 квітня 2005 р.
№ 12/292-04-7674

...
Зважаючи на застосування на території України актів законодавства СРСР з питань, які не врегульовані законодавством України за умови, що вони не суперечать Конституції України, до прийняття відповідних актів законодавства України згідно з Постановою Верховної Ради України “Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР” від 12.09.1991 року, та враховуючи введені в дію з 01.01.2004 року Господарський кодекс України та Цивільний кодекс України, нормами яких регламентована відповідальність за невиконання зобов’язань за договором, зокрема сплата неустойки (пені, штрафу), застосування Положення про поставку продукції виробничо-технічного призначення, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 25.07.1988 року при визначенні розміру відповідальності за порушення зобов’язань суперечить ст.4 Господарського процесуального кодексу України, 7 Господарського кодексу України та ст. 4 Цивільного кодексу України, що визначають законодавство при вирішенні господарських спорів, нормативно-правову базу регулювання господарської діяльності та акти цивільного законодавства.

Отже, якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються у розмірі, передбаченому договором ( п. 4 с. 231 Господарського кодексу України та п. 2. ст.551 Цивільного кодексу України), тому господарський суд апеляційної інстанції погоджується з висновком господарського суду першої інстанції про відсутність підстав для стягнення неустойки у розмірі 8 % вартості непоставленої в строк продукції, що складає 44 612 грн., беручи до уваги, що такий вид санкції не передбачений договором.
...

13/01/07 15:39  Rossi > ВД    12/01/07 11:50Дерево
какие это суды отдают предпочтение ГК?

ст.175 ХК: Майнові зобов'язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

13/01/07 15:37  Rossi > КРВ    12/01/07 11:13Дерево
нет

13/01/07 15:37  Rossi > Інна    12/01/07 12:08Дерево
Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Нужно объяснить выделения или сами поймете?

12/01/07 13:27  КРВОтправить письмо > ice    12/01/07 13:04Дерево
Интересно. Сбросте.

12/01/07 13:04  iceОтправить письмо > КРВ    12/01/07 12:14Дерево
Я могу бросить реквезиты постановлений ВХСУ, где говорится, что положение в части штрафов противоречит кодексам

12/01/07 12:30  ВДОтправить письмо > КРВ    12/01/07 12:14Дерево
При этом сам закон иногда отсылает к подзаконным актам при установлении неустойки - ч. 1 ст. 921 ГК, ст. 23 "Про залізничний транспорт" - опять таки на эту возможность указывает правовая позиция судей ВСУ

12/01/07 12:25  ВДОтправить письмо > Інна    12/01/07 12:08Дерево
есть некоторая неопределенность и в этом. Но судя по такому изданию, как "Проблемні питання у застосуванні Цивільного і Господарського кодексів України" (под редакцией Яремы А.Г., Ротаня В.Г. при участии еще 6 судей ВСУ), судьи все же не видят тут проблемы и понимают, что речь идет именно об одной учетной ставке. При этом сразу идет отсылание к ч. 2 ст. 343 ХК - пеня за просрочку платежа устанавливается по согласию сторон, но не более 2 учетных ставок НБУ (стр. 191 указанного издания).

12/01/07 12:14  КРВОтправить письмо > Руслік    11/01/07 16:31Дерево
Штрафні санкції можуть бути встановлені тільки договором або законом (ч.6 ст.231 ГК).
Положення про поставки... не відповідає ГК в частині встановлення пені і тому не повинно застосовуватися.

12/01/07 12:08  Інна > ВД    12/01/07 11:50Дерево
Может быть, но судам мелее ч. 2 ст. 625 ГК. И я склонна применять эту норму, а не ч.2ст.231 ХК, тем долее: ч. 2 ст. 231: "Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України" т.е. не указано: в размере одной учетной ставки. Сказано, что они (штрафные санкции) устанавливаются в процентах. Вы же как пишете в договорах: ...в размере двойной учетной ставки НБУ от суммы задолженности за весь период прострочки?

12/01/07 11:57  ВДОтправить письмо > Руслік    11/01/07 16:31Дерево
думаю, что не пройдет - если Вы не найдете закон (акт гражданского законадательства), который напрямую разрешает устанавливать пеню подзаконным актом.

12/01/07 11:50  ВДОтправить письмо > Інна    12/01/07 11:35Дерево
на лицо значит противоречие между ч. 6 ст. 231 ХК и ч. 2 ст. 625 ГК - учетная ставка НБУ и 3% годовых за все время использования чужих денежных средств. А так как суды отдают в таких случаях предпочтение ГК над ХК, то понятно почему проблемы с использованием этой самой ч. 6 ст. 231 ХК

12/01/07 11:41  Максим КозубОтправить письмо > КРВ    12/01/07 11:23Дерево
>Тобто ЦК застосовується з урахування особливосте передбачених ГК.

Дякую, це я знаю :). Просто з Вашого попереднього повідомлення склалося враження, що Ви розглядаєте "штрафные санкции" и "обеспечение обязательств" як дві абсолютно різні й не пов'язані між собою правові сутності. От я й дозволив собі звернути Вашу увагу на те, що _у цивільних зобов'язань загалом_ ЦК розглядає штрафні санкції саме як _спосіб забезпечення зобов'язань_. Перепрошую, якщо зайвий раз нагадав те, що Ви насправді й без мене чудово пам'ятаєте.

12/01/07 11:35  Інна > КРВ    12/01/07 11:23Дерево
Что касается ч.6 ст. 231 „Штрафні санкції за порушення грошових зобов'язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором”.
То скорее всего этот размер за пользование чужимы денежными средставами и установлен законодательством в размере 3% (Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.)

12/01/07 11:31  Інна > КРВ    12/01/07 09:53Дерево
Пытались применить ч.6 ст. 231. Уж очень хотели насчитать штраф по-больше(((: Хотя изначально знали, что наша позиция совсем не к месту, но надеялись(((: Позиция суда в этом вопросе нас не удивила. Ч.6 ст. 231 не предусматривает размер штрафных санкций. И это однозначно.

12/01/07 11:23  КРВОтправить письмо > Максим Козуб    12/01/07 11:15Дерево
Частиною 2 статті 9 ЦК закріплено, що законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання.
Тобто ЦК застосовується з урахування особливосте передбачених ГК.

Ч.6 ст.231 передбачає розмір штрафних санкцій у разі не виконання грошових зобов’язань.

12/01/07 11:15  Максим КозубОтправить письмо > КРВ    11/01/07 13:35Дерево
>Ст. 547 ГК регулирует правоотношения, возникающие при обеспечении обязательств.
Ч.6 ст.231 ХК говорит о штрафных санкция, а не об обеспечении обязательств.

Ст. 547 ГК делает штрафніе санкции одним из способов обеспечения. Кстати, конструкция практически списана (как им многое у нас...) из российского ГК (ст. 329: "Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором").

12/01/07 11:13  КРВОтправить письмо > Rossi    11/01/07 15:27Дерево
Вы в практике с такими случаями сталкивались.

12/01/07 09:53  КРВОтправить письмо > Інна    11/01/07 14:23Дерево
Вы применяли ч.6 ст.231 ХК или ссылались на ГК?

11/01/07 17:00  Rossi > ВД    11/01/07 16:22Дерево
Офигеть, это еще и аргументировать надо? Ну вот, например:

Стаття 551. Предмет неустойки

2. Якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.


Стаття 231. Розмір штрафних санкцій

1. Законом щодо окремих видів зобов'язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається.

4. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов'язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов'язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

11/01/07 16:31  РуслікОтправить письмо > ВД    11/01/07 16:22Дерево
А як на рахунок пені встановленою положення про постаки... в тому випадку коли договір усний?

11/01/07 16:22  ВДОтправить письмо > Rossi    11/01/07 15:30Дерево
Поосторожней на поворотах, молодой человек! Или аргументируйте свой ответ, или молча читайте.

11/01/07 15:30  Rossi > ВД    11/01/07 15:15Дерево
Что за бред? Неустойка может устанавливаться как договором, так и законом.

11/01/07 15:27  Rossi > КРВ    11/01/07 13:37Дерево
да

11/01/07 15:15  ВДОтправить письмо > КРВ    11/01/07 13:35Дерево
ст. 1 ЗУ "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань":
Платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.
Вот Вам и закон, который устанавливает иное - без согласия сторон (а по ст. 547 ГК - только в письменном виде) невозможно установить размер пени, а значит и взыскать саму пеню. В моей практике пока еще не было случая применения судом ч.6 ст.231 ХК. Но судей и судов у нас много, может где-то и было...

11/01/07 14:37  Інна > Інна    11/01/07 14:23Дерево
Имею ввиду - если у Вас не денежное обязательство то 3% не получите(((: ну это понятно и так(((:

11/01/07 14:23  Інна > КРВ    11/01/07 13:37Дерево
Добрый день! В этом вопросе ответ однозначен - если Вы не установили в договоре штрафных санкций - ничего, кроме 3% год.+инфл. процент (если это денежное обязательство) вы не взыщете. Если услуги - и это тоже не получите. У нас по этому поводу даже был спор в суде - мы проиграли, хотя очень хотели выиграть.

11/01/07 13:37  КРВОтправить письмо > Rossi    11/01/07 10:40Дерево
Правильно ли я понял Вашу позицию, если санкция не установлена договором, то можно взыскать учетную ставку НБУ по ч.6 ст.231 ХК.

11/01/07 13:37  КРВОтправить письмо > M@rtin    11/01/07 10:13Дерево
Один философ сказал: «Пока я был молодой я не в чем не сомневался, когда я стал постарше я стал кое в чем сомневаться.». Дайте будем молодыми, но будем сомневаться во всем, что касается судебной практики.
Суды первой инстанции практически не применяют ГК, но ВСУ и ВХСУ все чаще стал открывать ХК.

11/01/07 13:36  КРВОтправить письмо > 123456    11/01/07 10:10Дерево
Ст. 625 ГК понятно, но нужно и пеню.

11/01/07 13:35  КРВОтправить письмо > Бес Башенный    11/01/07 09:48Дерево
Ст. 547 ГК регулирует правоотношения, возникающие при обеспечении обязательств.
Ч.6 ст.231 ХК говорит о штрафных санкция, а не об обеспечении обязательств.

Более того, ч.6 ст.231 ХК говорит о том, что данная норма применяется если иное не предусмотрено законом или договором.
Можно прийти к выводу, что в случае не указания в договоре о штрафных санкциях надо применять ч.6 ст.231 ХК и взыскивать с контрагента штрафные санкции в размере одной учетной ставки НБУ.

11/01/07 10:40  Rossi > КРВ    10/01/07 19:50Дерево
ч.6 ст.231 ХК установлена законная неустойка зе нарушение денежных хозяйственных обязательств

11/01/07 10:13  M@rtinОтправить письмо > 123456    11/01/07 10:10Дерево
Так оно и есть.

11/01/07 10:10  123456Отправить письмо > Бес Башенный    11/01/07 09:48Дерево
Именно. Не предусмотрена пеня и штраф в договоре - нет возможности взыскать. Можно взыскать согласно 625 ГК инфляционные и 3% годовых.

11/01/07 09:48  Бес Башенный > КРВ    10/01/07 19:50Дерево
Некоторые судьи пользуются 547 Гражданского, и если нет договора - пеню не учитывают (напр., при покупке товара по счет-оплата).

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100