RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

адвокат и налоги


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
19/02/07 21:32  lionM > @dvokat    19/02/07 15:12Дерево
А как поступить лицам, которые получили "адвокатское" свидетельство и находятся в трудовых отношениях с предприятием? Им нужно ставать на учет в налоговой, или нет? А в пенсионном?

19/02/07 17:09  k-dim > @dvokat    19/02/07 17:07Дерево
Должен , если не был бы зарегистрирован как частный предприниматель.Ведь не зря этот момент в приказе оговорен "Взятие на учет самозанятых лиц, которые не являются предпринимателями". А я являюсь предпринимателем, соответственно на меня это приказ не распостраняется

19/02/07 17:09  k-dim > @dvokat    19/02/07 17:07Дерево
Должен , если не был бы зарегистрирован как частный предприниматель.Ведь не зря этот момент в приказе оговорен "Взятие на учет самозанятых лиц, которые не являются предпринимателями". А я являюсь предпринимателем, соответственно на меня это приказ не распостраняется

19/02/07 17:07  @dvokat > @dvokat    19/02/07 15:12Дерево
Должен , если не был бы зарегистрирован как частный предприниматель.Ведь не зря этот момент в приказе оговорен "Взятие на учет самозанятых лиц, которые не являются предпринимателями". А я являюсь предпринимателем, соответственно на меня это приказ не распостраняется

19/02/07 15:12  @dvokat > k-dim    11/02/07 16:54Дерево
Получив адвокатское св-во Вы должны были стать на учет как адвокат и получить довідку з позначенням "Адвокат". ИМХО.
Наказ ДПА № 80
5.9. Узяття на облік самозайнятих осіб, які не є підприємцями, здійснюють незалежну професійну діяльність та не є найманими особами у межах такої незалежної професійної діяльності, здійснюється у порядку, установленому цим Порядком для фізичних
осіб - підприємців.
Узяття на облік таких платників податків здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від них заяви за формою N 5-ОПП (додаток 5). Такою самозайнятою особою одночасно з поданням заяви пред'являється оригінал та до заяви додається копія
документа про реєстрацію незалежної професійної діяльності чи отримання згідно із законодавством права (дозволу, ліцензії, сертифіката тощо) на ведення незалежної професійної діяльності.
У довідці про взяття на облік такої самозайнятої особи перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково вказується вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.

11/02/07 19:13  Фост > k-dim    11/02/07 16:54Дерево
Спасибо!

11/02/07 16:54  k-dim > Фост    11/02/07 16:15Дерево
Дак я адвокат, но до получения свид-ва на право занятия адвокатской деятельнсотью, работал частным юристом,был зарегистрирован как частный предприниматель. Вот меня и заинтересовало мнение или практический опыт о ситуации, которую я указал в первом вопросе.Получив адв.св-во я его нигде не регистрировал, остался частным предпринимателем, в свид-ве о едином налоге указан вид деят-ти "юридическая практика". Вот и хотелось узнать, нужно ли менять запись о виде деятельности-вместо юридическая практика-адвокатская деятельность, ведь практически это одно и то же.

Вот разъяснение ВККА .

Разъяснение ВККА от 18.02.2005 года №IV/9-2-5 "О о сохранении статуса адвоката при переходе на упрощенную систему
налологообложения"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ
МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗ'ЯСНЕННЯ
від 18.02.2005 р. N IV/9-2-5Про збереження статусу адвоката при переході на спрощену
систему оподаткування
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 18 лютого 2005 р. N IV/9-2

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надходять звернення адвокатів щодо правових наслідків переходу на оподаткування отриманих ними доходів шляхом сплати єдиного податку (спрощена система оподаткування).
Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п. 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, вважає за необхідне роз'яснити наступне:

Адвокат, здійснюючи адвокатську діяльність, не позбавлений права стати на облік та отримати свідоцтво про сплату єдиного податку. При цьому жоден нормативний чи законодавчий акт не зобов'язує адвоката використовувати печатку із зазначенням "Приватний підприємець" замість "Адвокат" чи
змінювати будь-які інші атрибути адвокатської діяльності на підприємницьку діяльність. Фактично, адвокат і надалі продовжує займатися адвокатською діяльністю в тому ж порядку, як і до взяття на облік як платника єдиного податку; лише оприбуткування доходів та сплату податку адвокат здійснює з врахуванням положень Указу Президента України від 03.07.98 року N 727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва". Крім цього, норми зазначеного Указу поширюються на адвоката і в тому випадку, коли він має найманих працівників, наприклад, секретаря, помічника та здійснює пов'язані з цим виплати заробітної плати і утримання з неї податкових та інших обов'язкових платежів.

Міністерством фінансів України 20.12.2001 р. видано лист N 31-052-3-8/4747 "Щодо реалізації пункту 6 Указу Президента України від 30.09.99 р. N 1240". Вказаним листом Мінфін погоджується з можливістю адвокатів та адвокатських об'єднань обирати спрощену систему оподаткування для своїх доходів.

Аналогічним чином можуть бути платниками єдиного податку і адвокатські об'єднання. Судова практика Верховного Суду України та вищезазначений лист Міністерства фінансів підтверджують цю обставину.
У випадку обрання адвокатом (адвокатським об'єднанням) спрощеної системи обліку та звітності, їх правовий статус як адвокатів не змінюється і на них у повному обсязі поширюються права, обов'язки та гарантії їхньої адвокатської діяльності, що випливають як з чинного законодавства, так і Правил адвокатської етики, а також вони несуть дисциплінарну відповідальність за можливі порушення їх на підставі актів законодавства, яке регулює адвокатську діяльність.Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури

С. Ф. Сафулько


11/02/07 16:15  Фост > k-dim    11/02/07 12:44Дерево
Обсуждение этого вопроса ,очевидно, полезно не только нам двоим. Пож., выложите на форуме упомяннутое Вами разъяснение ВККА.Вы-адвокат?

11/02/07 12:44  k-dim > Фост    11/02/07 11:59Дерево
Да, я понимаю, что налоговая принципиально не хочет, чтобы адвокаты были на едином налоге.Однако я знаю немало адвокатов, которые зарегестрировались именно ниже описанным способом и платят единый налог. Кроме того, Высшая квалификационная коммисия адвокатуры даже дает разъяснения, что лица зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности и как вид своей деятельности выбрали адвокатскую, в полной мере являются адвокатами со всеми правами и обязанностями( т.е. полностью согласно с указанным способом).Интересно, для какого тогда тогда было написано письмо ГНАУ?А защитниками в уголовном процессе теоретически могут быть и другие специалисты в области права, помимо адвокатов(согласно УПК).Кроме того, решение ВСУ абсолютно ни в чем не противоречит ЗУ "Об НДФЛ" 01.01.2004 г. Где в этом законе написано, что лица осуществляющие независимую профессиональную деятельность, не могут быть зарегистрированы как субъкты предпринимательской деятельности.А то, что говорят в налоговой, это просто их ни на чем не основанная версия. Можно с таки успехом сказать, юридические услуги в себя включают и осуществление защиты по уголовном делу. Где написано,обратное?

11/02/07 11:59  Фост > k-dim    11/02/07 11:44Дерево
Адвокат выступает в суде защитником (при рассмотрении уголовных дел).Поэтому понятием юр. услуг не перекрывается понятие "адвокатские услуги"-так говорят в налоговой инспекции..

11/02/07 11:44  k-dim > Фост    10/02/07 21:49Дерево
А что есть другой вид независимой профессиональной деятельности, кроме адвокатской по оказанию юридических услуг?Насколько мне известно,если у человека нет адвокатского свидетельства, то он не может заниматься независимой профессиональной деятельностью по оказанию юр.услуг. Для этого ему нужно зарегестрироваться как частный предприниматель, а затем в налоговой(В отличии от адвоката, который регистрируется непосредственно в налоговой на основании адв. св-ва).В письме ГНАУ речь как раз идет именно о физ. лицах которые осуществляют именно независимую профессиональную деятельность по оказанию юр.услуг, т.е адвокатах.

10/02/07 21:49  Фост > k-dim    10/02/07 21:40Дерево
В письме ГНАУ сказано про юруслуги, которые явл-ся лишь одним из видов адвокатской деятельности согласно ст.5 ЗУ Об адвокатуре,где сказано "Адвокати дають консультації та роз'яснення з юридичних питань, усні і письмові довідки щодо законодавства; складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії документів у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах, перед громадянами та юридичними особами; подають юридичну допомогу підприємствам, установам, організаціям; здійснюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і
юридичних осіб, виконують свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства. Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством."

10/02/07 21:40  k-dim > Фост    10/02/07 20:43Дерево
Никто не спорит, что на независимую деятельность не распостраняется.Есть одно "но" ,если эти лица не являются субъектами предпринимательской деятельности. Т.е., регистрируещся как част. предпр. и как вид своей деятельности, выбираешь адвокатскую (где написано, что это запрещено).Можно конечно и не регистрироваться как част. предпр. в этом случае будет независимая деятельность, на которую указ президента не распостраняется. Кроме , того я думаю, что если бы это было невозможно, об этом бы в письме ГНАУ не написали

10/02/07 20:43  Фост > k-dim    10/02/07 17:09Дерево
В ЗУ О НДФЛ придумали независимую проф. деятельность , на которую не распространяется знаменитый указ Пр-та Украины о ЕН.

10/02/07 17:09  k-dim > Фост    10/02/07 08:28Дерево
Посвежее ничего нет, только письмо ГНУ, указаное ниже.Но решение основано на Указе президента, а не на ЗУ "Об НДФЛ" 01.01.2004 г, а в уазе по этому поводу ничего не изменилось. А что в этом Законе есть какие-то противоречия с Указом президента?

10/02/07 08:28  Фост > k-dim    9/02/07 19:04Дерево
Это решение ВСУ было принято до вступление в силу ЗУ "Об НДФЛ" 01.01.2004 г., где появились статьи , касающиеся лиц, занимающихся независчимой профдеятельностью...Есть ли решения ВСУ посвежее?

9/02/07 19:04  k-dim > eva    9/02/07 11:12Дерево
Вісник Верховного Суду України № 2 (42) 2004


Офіційні видання

СУДОВА ПРАКТИКА

РIШЕННЯ У ЦИВIЛЬНИХ СПРАВАХ
Право вибору системи оподаткування належить суб’єкту
малого підприємництва. При цьому положення Указу
Президента України «Про спрощену систему оподаткування,
обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» (в
редакції від 28 червня 1999 р.) не містять обмежень щодо
застосування спрощеної системи оподаткування для осіб,
які є суб’єктами підприємницької діяльності без
створення юридичної особи і видом своєї діяльності
визначили надання адвокатських, юридичних послуг
Ухвала Судової палати у цивільних справах Верховного
Суду України від 27 листопада 2003 р.
(в и т я г)
В. звернувся до суду зі скаргою, в якій просив визнати
неправомірними дії начальника Дзержинського відділення
Баранівської міжрайонної державної податкової інспекції
(далі — МДПІ) щодо відмови у праві застосування
спрощеної системи оподаткування.
Рішенням Чуднівського районного суду Житомирської
області від 14 жовтня 2002 р. скаргу В. задоволено.
Апеляційний суд Житомирської області рішенням від 23
січня 2003 р. рішення суду першої інстанції скасував і
ухвалив нове: у задоволенні скарги В. відмовити.
У касаційній скарзі В. просив скасувати рішення суду
апеляційної інстанції як таке, що постановлене з
порушенням норм матеріального та процесуального права, і
залишити в силі рішення суду першої інстанції.
Судова палата у цивільних справах Верховного Суду
України визнала, що касаційна скарга підлягає
задоволенню з таких підстав.
Суд встановив, що В. є суб’єктом підприємницької
діяльності без створення юридичної особи, котрий
перейшов на спрощену систему оподаткування й отримав 1
квітня 2002 р. свідоцтво про право на сплату єдиного
податку.
Відповідно до Указу Президента України від 3 липня 1998
р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, обліку
та звітності суб’єктів малого підприємництва» (в
редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 р.
№ 746/99) право вибору системи оподаткування належить
суб’єкту малого підприємництва. При цьому положення цих
указів не містять обмежень щодо застосування спрощеної
системи оподаткування для осіб, які є суб’єктами
підприємницької діяльності без створення юридичної особи
і видом своєї діяльності визначили надання адвокатських,
юридичних послуг.
Задовольняючи скаргу В., районний суд обгрунтовано
виходив з того, що МДПІ, відмовивши йому у сплаті
податків за спрощеною системою, діяла всупереч чинному
законодавству і тим самим порушила права позивача.
Зазначені факти встановлені судом першої інстанції з
дотриманням процесуальних норм права і грунтуються на
нормах матеріального права.
Враховуючи, що суд першої інстанції повно і правильно
встановив фактичні обставини справи, застосував закон,
який поширюється на зазначені правовідносини, а
апеляційний суд помилково скасував законне й
обгрунтоване рішення, Судова палата у цивільних справах
Верховного Суду України, керуючись ст. 334 ЦПК,
касаційну скаргу В. задовольнила, рішення Апеляційного
суду Житомирської області від 23 січня 2003 р.
скасувала, а рішення Чуднівського районного суду від 14
жовтня 2002 р. залишила в силі.
9/02/07 11:12  evaОтправить письмо > k-dim    8/02/07 16:27Дерево
Очень нужно... Жду...

8/02/07 20:41  Фост > k-dim    8/02/07 16:27Дерево
Прошу прошения,что влажу в беседу.Пришлите ,пож., мне на "мыло" ( igb@ukr.net )или выставьте, пож., тут ссылку или отрывок с реквизитами решения ВСУ по поводу налогооблажения адвокатов , про которые Вы сказали в начале обсуждения.

8/02/07 16:27  k-dim > eva    8/02/07 12:25Дерево
Письмо ГНАУ от 14.03.2006 года №1530/Г/17-0415 "О
порядке налогообложения доходов от осуществления индивидуальной адвокатской деятельности"
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 14.03.2006 р. N 1530/Г/17-0415

Щодо порядку оподаткування доходів від здійснення індивідуальної адвокатської діяльності

(Витяг)Пунктом 1.9 статті 1 Закону України від 22.05.2003 р. N 889-IV "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон) визначено, що незалежна професійна діяльність - це діяльність, яка полягає в участі фізичних осіб у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, так само як діяльність лікарів (у тому числі стоматологів, зубних техніків), адвокатів, приватних нотаріусів, аудиторів, бухгалтерів,
оцінювачів, інженерів чи архітекторів і помічників зазначених осіб або осіб, зайнятих релігійною (місіонерською) діяльністю, іншій подібній діяльності, за умови якщо такі особи не є найманими працівниками чи суб'єктами підприємницької діяльності.

У Законі не міститься спеціального розділу (групи статей), де б тематично було висвітлено особливості оподаткування доходів осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема індивідуальну адвокатську діяльність.

Виходячи з цього порядок оподаткування доходів осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, охоплюється загальними нормами Закону, за винятком випадків, якщо ці особи на законних підставах зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності.

Підпунктом 1.3 "з" статті 1 Закону доходом з джерелом його походження з України визначено будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, зокрема у вигляді доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України.

Що стосується обрання спрощеної системи особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність, то відповідно до Указу Президента України від 03.07.98 р. N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (у редакції Указу Президента України від 28.06.99 р. N 746/99) (далі - Указ) однією з обов'язкових умов переходу на спрощену систему є реєстрація у встановленому законом порядку
такої особи як суб'єкта підприємницької діяльності.

Правові норми щодо здійснення фізичними особами підприємницької діяльності встановлено, зокрема, Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, які набрали чинності з 1 січня 2004 р. Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу право на здійснення підприємницької діяльності, яку не
заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюється Конституцією України та законом. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Отже, обрання спрощеної системи опадаткування фізичними особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема надають юридичні послуги, є можливим за умови їх державної реєстрації як суб'єктів підприємницької діяльності.Заступник Голови С. І. Лекарь
В данный момент есть только это письмо. Если очень нужно,завтра сброшу решение.8/02/07 12:25  evaОтправить письмо > eva    8/02/07 10:32Дерево
По прежнему актуально ...

8/02/07 10:32  evaОтправить письмо > k-dim    7/02/07 16:50Дерево
А что за "решение Верховного сууда" ? Если не сложно - сбросьте мне ...

7/02/07 16:50  k-dim   Дерево
Здравствуйте уважаемые коллеги. Хотелось бы узнать ваше мнение о следующей ситуации.Я являюсь частным предпринимателем с марта 2006 г, видом моей деятельности является предоставление юридических услуг. В свидетельсве о едином налоге указан вид деятельности-юридическая практика. В данный момент, я получил свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью. Я знаю, что сейчас можно адвокату, который осуществляет независимую профессиональную деятельность( согласно решения Верховного суда и писем ГНУ), находится на едином налоге, если он зарегистрировался как частный предприниматель и избрал соответствующий вид деятельности. Нужно ли мне в данном случае что-либо менять в регистрационных документах (свид-ве о праве занятия предпринимательской деят-ю и свид-ве о едином налоге) если фактически вид моей деятельности не изменился и нужно ли где-нибудь регистрировать адвокатское свид-во?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100