RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

ООО с одним учредителем-нерезидентом.Особенности регистрации


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/03/09 11:47  Barrister_NatalieОтправить письмо > Партнер    12/04/07 22:19Дерево
Крім Інструкції із вчинення нотар. дій є ще якийсь НПА, котрий ДЕТАЛІЗОВАНО регулює дані питання ?

Дуже прошу, поділіться досвідом.

26/03/09 11:47  Barrister_NatalieОтправить письмо > Партнер    12/04/07 22:19Дерево
Крім Інструкції із вчинення нотар. дій є ще якийсь НПА, котрий ДЕТАЛІЗОВАНО регулює дані питання ?

Дуже прошу, поділіться досвідом.

26/03/09 11:44  Barrister_NatalieОтправить письмо > Barrister_Natalie    25/03/09 18:13Дерево
up.

25/03/09 18:13  Barrister_NatalieОтправить письмо > Партнер    12/04/07 22:19Дерево
Мені, наприклад, нотаріус сьогодні сказав, щоб американський юр.документі, він мені не засвдчить до тих пір, поки не отримає апостильований цей документ власне в ШТАТАХ (а не в нас).

А щодо прошиття в нас - взагалі в ніяку, що прошити має польский витяг реєстру тільки нотаріус в Польщі, ми апостилюємо (інші варіанти взагалі легалізації відкидає), і в результаті ось таке (((.
Справа дуже термінова, порадьте, колеги, будь-ласка, хто частіше стикався на практиці з такими питаннями.

12/06/08 13:01  Коляныч > Тоже интересно!    11/06/08 14:50Дерево
По моему нормально.
Слямзил.

11/06/08 17:02  Тоже интересно! > Тоже интересно!    11/06/08 14:50Дерево
Никто не поможет?

11/06/08 14:50  Тоже интересно! > Коляныч    9/06/08 03:07Дерево
Поскольку у меня та же проблема - готовлю доверенность - если есть обкатанная правильная просьба выслать на мыло.

Или поделиться мнением о том что готовлю я.

Довіреність

м. ___________ , _____________________

________червня дві тисячі восьмого року

Компанія Нерезидент AG (юридична особа за законодавством _____________, місцезнаходження: __________; реєстраційний номер: __________________) в особі члена правління ___________________, що діє на підставі статуту компанії, цією довіреністю уповноважує Пупкіна (громадянин України, паспорт: ________; мешкає за адресою: ___________; ідентифікаційний номер: _________) представляти в Україні інтереси Нерезидент AG та здійснювати всі необхідні дії щодо:
a) відкриття в __________________ інвестиційних рахунків Нерезидент AG в національній та іноземній валюті, а також розпорядження цими рахунками, для чого Пупкіну надається право:
- підписувати заяви та інші документи щодо відкриття інвестиційного рахунку Нерезидент AG та подавати їх до банку,
- оформлювати необхідні картки зі зразками свого підпису,
- укладати з банком від імені Нерезидент AG відповідний договір банківського рахунку,
- розпоряджатися інвестиційним рахунком Нерезидент AG з правом першого підпису платіжних документів, здійснювати перерахування коштів;
b) заснування (створення) в Україні Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЧКА АГ», єдиним учасником якого є Нерезидент AG, для чого Пупкіну надається право:
- підготувати проект установчого документу (статуту) ТОВ «ДОЧКА АГ», визначивши його умови на власний розсуд;
- провести перші загальні збори учасників, на яких від імені Нерезидент AG проголосувати за прийняття рішення (визначивши формулювання рішень на власний розсуд) щодо створення (заснування) компанією Нерезидент AG Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОЧКА АГ», розміру та порядку формування статутного капіталу зазначеного товариства, затвердження його установчого документу (статуту), обрання (призначення) генерального директора, визначення місцезнаходження та здійснення державної реєстрації зазначеного товариства;
- підписати від імені Нерезидент AG, як учасника ТОВ «ДОЧКА АГ», протокол перших загальних зборів учасників та установчий документ (статут) ТОВ «ДОЧКА АГ»;
c) формування статутного капіталу ТОВ «ДОЧКА АГ», для чого Пупкіну надається право:
- підписувати та подавати заяву про відкриття поточного рахунку для формування статутного капіталу ТОВ «ДОЧКА АГ», а також інші необхідні документи;
- оформлювати необхідні картки зі зразками свого підпису,
- укладати з банком відповідний договір банківського рахунку
- розпоряджатися поточним рахунком для формування статутного капіталу ТОВ «ДОЧКА АГ»;
d) державної реєстрації ТОВ «ДОЧКА АГ» та постановки його на облік у відповідних державних органах, установах та організаціях або повідомлення цих органів про заснування товариства, внесення зазначеного товариства до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій, установ України, одержання необхідних дозволів на початок роботи та виготовлення печатки тощо, для чого Пупкіну надається право:

9/06/08 03:07  Коляныч > Партнер    6/04/07 22:18Дерево
И мне дайте почитать, если можно

14/04/08 12:25  ДятелОтправить письмо > Партнер    14/04/07 15:27Дерево
Т.е. для подписания и нотариального удостоверения подписей на уставе ООО-резилдента представителем нерезидента-юрика достаточно будет доверенности и протокола? Печать?

+ виписку из торгового, банковского, судебного реестра для регистратора.
И все?
Происходит смена участников действующего ООО (украинского) - резидента

22/01/08 19:55  Іра ков > Brus    15/04/07 00:38Дерево
А для чого потрібний ідентифікаційний код нерезиденту? Як цей код присвоюється?

15/04/07 00:38  BrusОтправить письмо > Партнер    14/04/07 15:27Дерево
Индекс "32-200" пишу всегда, регистраторы его требуют.
Довереностью все учредители дадут мне право на регистрацию ТОВ. Обязателен пункт 5 в протоколе №1?
Протокол отправил вам на почту.

14/04/07 15:27  ПартнерОтправить письмо > Brus    13/04/07 18:54Дерево
вполне о юрлице - достаточно. можно добавить индекс, т.к. он указывается в регистрационной карточке. банковские реквизиты в устав писать не надо и не обязательно.

по физлицу. ИМХО указывать не надо, но всегда указываем, т.к. регистраторы просят и налоговая. Указывайте индекс и адрес.

прописки нет и не надо, официальных подтверждений места проживания не надо предоставлять. можете их указать в доверенности от имени этого физлица и потом отталкиваться, что адрес указан в доверенности.
"кем выдан" должно быть указано, практика международная такая (может указан номер органа, а не его название, но по идее должен указываться). Если таки не указан, то не надо писать этого, это не нарушение документов.

для физлица достаточно указать ФИО, т.к. все данные указывались ранее в уставе.
для юрлица лучше писать ТОВ "Польща" в особі представника за довіреністью №____ від____ Іванова Івана Івановича.
никаких других идентифицирующих признаков писать не надо, т.к. Вы их указывали ранее.

13/04/07 18:54  BrusОтправить письмо > Партнер    12/04/07 22:19Дерево
Подготавливал статут возникли вопросы.
1)Пункт "2. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА
2.1. Учасниками Товариства є:
Товариство з обмеженою відповідальністю „ПОЛЬЩА”, місце знаходження: Польща, воеводство Східно-Понорське, 32-200, м....., вул....... №.....
Ідентифікаційний статистичний номер РЕГОН 0000000000, ідентифікаційний податковий номер 000-00-00-000"
-Достаточно ли данных о нерезиденте (юр.лицо)?

"Громадянин Польщі Иванов Иван Иванович, паспорт серія AА №0000000,виданий 00 березня 0000 р.
Ідентифікаційний номер - 0000000000."
-Указывать место проживание нерезидента (физ.лицо)? Регистратору буду подавать только нат. завер. переведённый загран. паспорт нерезидента, а там нету прописки и таких моментов, как "кем выдан"!

"Підписи Засновників: _____ Иванов Иван Иванович, який діє від імені ТОВ „ПОЛЬЩА”, згідно доручення № 0000/2000 від 00.00.2000р.
_____ Иванов Иван Иванович"
-Правильно ли оформлен пунк, если физ. лицо подписует устав от имени юр.лица по доверенности? Требуются какие-то ещё данные (с перевода доверенности)?

12/04/07 23:01  BrusОтправить письмо > Партнер    12/04/07 22:19Дерево
"к которой приклеена другая нотариальная бумажка" - это я вас цитировал (понимая, что реально не клеется):)
Они по другому скрепляют, очень даже оригинально!
Мне этот документ в цифровом виде прислали.Скорей всего это всё на одном листе с двух сторон. Завтра уточню!


12/04/07 22:19  ПартнерОтправить письмо > Brus    12/04/07 20:58Дерево
извините за сумбур, просто вечер уже...

12/04/07 22:19  ПартнерОтправить письмо > Brus    12/04/07 20:58Дерево
забудьте слово "приклеиваться".
документы прошиваются. повторюсь, не видя бумаг тяжело представить как они выглядят. если документы не скреплены, то это не один документ.
Обычно документы выглядят так:
Доверенность на первой странице. На ее обороте - нотариальная надпись типа "нотариус такой-то заверил, и все данные нотариуса". Доверенность из США, например, скрепляется простой круглой скобой, которую можно расшить и сшить опять с любыми другими документами. Но это заграничные правила оформления, их игнорить нельзя и нельзя все страны "строить" под нашу "Інструкцію із вчинення нотаріальних дій". Поэтому если есть доверенность, скрепленная простым степлером (хотя так быть и не должно по идее), то нужно обосновать законность такого вот заграничного оформления документов нашим чиновникам, нотариусам, юристам, судьями и т.п.
Как варианты:
1.если документы на разных страницах, можно их скрепить круглой скобой или степлером (если есть смысл). Если же это два разых документа, не относящихся друг к другу, то и не надо их скреплять.
2.можно две страницы скрепить, официально перевести, перевод пришить к документам и заверить подпись переводчика. После этого можно с такого документа делать сколько угодно нотариальных копий.

12/04/07 20:58  BrusОтправить письмо > Партнер    12/04/07 20:24Дерево
"1.На простом лист бумаги текст доверености (как внизу "генеральный директор Шилов І. П., який діє на підставі ст.17 Статуту Товариства,уповноважує Aleks" только называется "ПОВНОВАЖЕННЯ"),
подпись генерального,печать.
2.На простом лист бумаги текст(нотр. ФИО заверил подпись на первом документе и т.д.№125365), печать нотариуса и подпись."
Эти два документа обязательно должны друг к другу приклеиватся?

12/04/07 20:24  ПартнерОтправить письмо > Brus    12/04/07 19:51Дерево
Надо видеть документы, на словах я понимаю плохо. Учтите, что согласно правилам нотариально процесса сделать копии с документов можно только в том случае, если они прошиты и пронумерованы. Если они на разных страницах, то такого я не встречал. Хотя если сошьете вместе с переводом, то потом с этого сшитого документа можно и копии поснимать. Дело мастера боиться!

12/04/07 19:51  BrusОтправить письмо > Партнер    12/04/07 19:50Дерево
Так они друг к другу не приклеены!

12/04/07 19:51  ПартнерОтправить письмо > Brus    12/04/07 19:40Дерево
По теме линка могу сказать, что авансом платить имхо надо, но только для некоторых категорий граждан. В детали не вдавался, но пару писем налоговой службы видел и на практике платят. За юридическую правильность не ручаюсь.

12/04/07 19:50  ПартнерОтправить письмо > Brus    12/04/07 19:40Дерево
Нету требования, чтобы доверенность от нерезидента обязательно должна быть на бланке. Главное, чтобы она соответствала требованиям ст.15 Конвенции:
"СТАТТЯ 15 Визнання документів
1. Документи, які підготував або засвідчив відповідний орган однієї з Договірних Сторін, скріплені гербовою печаткою і підписом уповноваженої особи, мають силу документа на території іншої Договірної Сторони без потреби будь-якого іншого засвідчення. Це стосується також копій і перекладів документів, які засвідчені відповідним органом."

Т.е. документ (доверенность) должна быть удостоверена. Как? Так, как предусмотрено польским правом, т.е. если это обычная бумажка (доверенность), к которой приклеена другая нотариальная бумажка, то так тому и быть. Также документ должен быть заверен подпистью и гербовой печатью. Со вторым требованием - смотрите сами, хотя на практике на это обычно закрывают глаза.

12/04/07 19:40  BrusОтправить письмо > Партнер    6/04/07 22:18Дерево
Посмотрел я на польскую доверенность.
1.На простом лист бумаги текст доверености (как внизу "генеральный директор Шилов І. П., який діє на підставі ст.17 Статуту Товариства,уповноважує Aleks" только называется "ПОВНОВАЖЕННЯ"),
подпись генерального,печать.
2.На простом лист бумаги текст(нотр. ФИО заверил подпись на первом документе и т.д.№125365), печать нотариуса и подпись.
Нерезидент говорит, что у них нет специальных бланков с защитой, для доверенностей.
Пройдёт такая довереность у нас?

По этой теме [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] , что скажите7

6/04/07 22:18  ПартнерОтправить письмо > Brus    6/04/07 18:09Дерево
доверенность см. на почте :))
протокол покатет, больше и не надо. требования к протоколу озвучивают регистраторы (и не говорят где в законе эти требования они видели).
По поводу подтверждающего документа, то в наших протоколах мы пишем эту фразу, что "Внески засновників товариства в банківські установи підтвердується довідкою". Уверен, что эта фраза "грузит" протокол и там не нужна, можно и без нее, но "знающие" люди говорят, что "с ней спокойней".

6/04/07 18:09  BrusОтправить письмо > Партнер    6/04/07 07:06Дерево
"мы делаем другую доверенность" это какую?
В протоколе №1, если вносим деньгами (всегда вносил только майном потому и спрашиваю)пишем так
"2. Створити Статутний капітал Товариства в розмірі 00 000,00 грн. (нуль тисяча нуль) гривень, а саме:
Иванов Иван Иванович вносит 00 000,00 грн. (нуль тисяча нуль) гривень, що складає 80 % Статутного капіталу
Сидоров Сидор Сидорович вносит 00 000,00 грн. (нуль тисяча нуль) гривень, що складає 20 % Статутного капіталу." Надо указывать документ подтверждающий внесение учредителями денежных средств в уставной фонд?

6/04/07 07:06  ПартнерОтправить письмо > Brus    5/04/07 23:37Дерево
А где слово "протокол" в доверенности? :)) ну типа там подписывать его, осуществлять все права, предусмотренные законодательством и уставом для общества?
Нотариус может тоже не найти :)

ИМХО доверенность что называеть немного "общая", можно было бы больше прав конкретных написать. Но и по такой можно подписать новые документы, хотя мы делаем другую доверенность.

5/04/07 23:37  BrusОтправить письмо > Партнер    4/04/07 19:43Дерево
Доверенность польского юр.лица на физ. лицо которое будет подписывать статут, протокол украинского ООО.

ДОВІРЕНІСТЬ
Місто Сармат Київської області, двадцять третього вересня дві тисячі четвертого року.

Цією довіреністю Товариство з обмеженою відповідальністю "ХХХХ" в особі генерального директора Шилова І. П., який діє на підставі ст. 17 Статуту Товариства,
уповноважує Aleks ………, що проживає в м. Сармат по вул. Гординського, 8, вчиняти від мого імені дії, що виникають з адміністративно-правових відносин, а саме: представляти інтереси „Товариства” - в державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форми власності та галузевої належності, у тому числі Державних податкових адміністраціях м.Києва, Пенсійних фондах м.Києва, Державних адміністраціях м.Києва, в інших фондах та їх відділеннях, органах санітарно-епідеміологічної служби, органах пожежної служби, в суді та господарському суді, та в інших установах та організаціях розташованних на території України.
Для чого надаю право створювати нові підприємства, подавати, підписувати та отримувати всі необхідні довідки та документи, у тому числі документи фінансової та податкової звітності (декларації), дозволи, договора, статути, свідоцтва та інші документи, що стосуватимуться прав „Товариства” та законних інтересів як суб'єкта підприємницької діяльності — юридичної особи , сплачувати мито, збори та інші платежі, передоручати надані права іньшим фізичним та юридичним особам, а також вчиняти всі інші юридично значущі дії, пов'язані з виконанням цієї довіреності.
Цю довіреність вчинено мною на підставі усного договору доручення, укладеного між мною та повіреною особою.
Довіреність видана строком на три роки і дійсна по двадцять третє вересня дві тисячі п'ятого року.
Підпис

5/04/07 23:21  BrusОтправить письмо > Партнер    4/04/07 19:43Дерево
Разговаривал сегодня с регистратором, принёс ему все ниже перечисленные документы.
После 5-минутного совещания с начальником, получил утвердительный ответ апостиль ставить ненадо.
Копию "Государственный судебный регистр (актуальная выписка из регистра предпринимателей)" на польском завереная польским нотариусом-требует только перевести на укр.язык и заверить нотар.

4/04/07 19:43  ПартнерОтправить письмо > Brus    4/04/07 11:53Дерево
Вот и Ваше письмо МИДа

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
ЛИСТ
від 16.06.2006 р. N 51/16-2216
Члену Громадської колегії Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва
С. Л. Новікову 

Щодо легалізації офіційних іноземних документів

Шановний Сергію Львовичу!
В Міністерстві закордонних справ розглянуто Ваше звернення N 13/71-81 від 30.05.2006 року та у відповідь повідомляємо таке.

Під легалізацією документа розуміється процедура, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ.

Згідно зі статтею 54 Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 1994 року за N 127/94, консул легалізує документи і акти, складені за участю властей консульського округу, або, такі, що виходять від цих властей.

Органи України приймають такі документи і акти на розгляд лише при наявності консульської легалізації, якщо інше не передбачено законодавством України або міжнародним договором, учасниками якого є Україна і держава перебування.

Легалізація документів здійснюється відповідно до Інструкції про порядок консульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, затвердженої наказом Міністерства закордонних справ України від 04.06.2002 р. N 113.

До іноземних документів застосовується також стаття 13 Закону України "Про міжнародне приватне право", відповідно до якої документи, видані уповноваженими органами іноземних держав у встановленій формі, визнаються дійсними в Україні в разі їх легалізації, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України.

Вимоги щодо оформлення іноземних офіційних документів містять міжнародні договори України:

1. Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 р. (набула чинності для України 22 грудня 2003 року).

Дія Конвенції поширюється на офіційні документи, які були складені на території однієї з Договірних держав і мають бути представлені на території іншої Договірної держави. Такі документи засвідчуються спеціальним штампом "APOSTILLE" уповноваженим органом їх держави-походження і додаткового засвідчення (легалізації) не потребують.

2. Дво- або багатосторонні договори України про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах.

Такі договори, як правило, передбачають, що документи, які підготував або засвідчив відповідний орган однієї з Договірних Сторін, скріплені гербовою печаткою і підписом уповноваженої особи, мають силу документа на території іншої Договірної сторони без потреби будь-якого іншого засвідчення.

Документи, які на території однієї з Договірних Сторін визнаються офіційними, вважаються такими ж на території іншої Договірної Сторони.

Враховуючи вищевикладене, іноземні офіційні документи користуються доказовою силою офіційних документів на території України:

- без будь-якого додаткового засвідчення, якщо вони складені на території держави, з якими Україна має відповідні дво- або багатосторонні договори;

- за умови засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 р.;

- за умови наявності консульської легалізації, якщо вони складені на території держав, з якими Україна не має вищезазначених договорів, і на території Німеччини, яка висловила заперечення проти приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів.

Разом з тим, відповідно до частини другої статті 3 Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів (Гаазька конвенція), дотримання процедури проставлення апостиля не може вимагатися державами-учасницями Конвенції, якщо існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують дану процедуру або звільняють сам документ від легалізації.

Таким чином, в розумінні консульської легалізації "належним чином легалізованим" вважається іноземний офіційний документ, який, відповідно до вимог чинного законодавства України, користується доказовою силою офіційного документа на території України.

З повагою,
Заступник Міністра Ю. В. Костенко 

4/04/07 19:42  ПартнерОтправить письмо > Brus    4/04/07 11:53Дерево
Нет, это Гаагскую конвенцию Вы процитировали 1961 года. По ней проставляют апостиль (удобно и быстро).
А есть еще более лояльный механизм - это двусторонние конвенции. Именно ее я и имел в виду:
ДОГОВІР між Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах ДАТА ПІДПИСАННЯ: 24.05.93 р. ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 04.02.94 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 14.08.94 р.
СТАТТЯ 15  Визнання документів
1. Документи, які підготував або засвідчив відповідний орган однієї з Договірних Сторін, скріплені гербовою печаткою і підписом уповноваженої особи, мають силу документа на території іншої Договірної Сторони без потреби будь-якого іншого засвідчення. Це стосується також копій і перекладів документів, які засвідчені відповідним органом.
2. Документи, які на території однієї з Договірних Сторін визнаються офіційними, вважаються такими ж на території іншої Договірної Сторони.

состояние Польши по этой конвенции мне неизвестно :)))
Текст конвенции ищите у себя на почте.


4/04/07 12:02  BrusОтправить письмо > Партнер    3/04/07 22:36Дерево
А какого числа Польша Подписала конвенцию, Ратифицировала или Присоединилась и вступила в силу?

4/04/07 11:53  BrusОтправить письмо > Партнер    3/04/07 22:36Дерево
Будет несколько засновников, один из них юр.лицо - оно и качает права, хотя как я понял у всех будут равные доли.
Все документы которые я перечислил в двух экземплярах.
Первый экз. копия документа на польском завереная польским нотариусом.
Вторый экз. перевод на русский язык польским переводчиком и завереная тем же польским нотариусом.

Юр.лицо выпишет доверенность в польше на одного из учредителей (физ.лицо), а он в свою очередь передоверит право регистрации ТОВ и т.д. мне.
Это про эту конвенцию 05.10.1961 вы говорили?
"Конвенція,
що скасовує вимогу легалізації
іноземних офіційних документів
(укр/рос)

( Про приєднання до Конвенції див. Закон
N 2933-III ( 2933-14 ) від 10.01.2002, ВВР, 2002, N 23, ст.153 )Офіційний переклад

Держави, які підписали цю Конвенцію,
бажаючи скасувати вимогу дипломатичної або консульської
легалізації іноземних офіційних документів,
вирішили укласти з цією метою Конвенцію та домовилися про
нижченаведені положення:

Стаття 1

Ця Конвенція поширюється на офіційні документи, які були
складені на території однієї з Договірних держав і мають бути
представлені на території іншої Договірної держави.
Для цілей цієї Конвенції офіційними документами вважаються:
a) документи, які виходять від органу або посадової особи, що
діють у сфері судової юрисдикції держави, включаючи документи, які
виходять від органів прокуратури, секретаря суду або судового
виконавця;........"
К регистратору предварительно обязательно пойду!

У вас нет полного содержания этого документа?
"МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ УКРАИНЫ
ПИСЬМО
от 16.06.2006 г. N 51/16-2216
Относительно легализации официальных иностранных документов"

3/04/07 22:36  ПартнерОтправить письмо > Brus    3/04/07 12:32Дерево
Вариант 1. Говорите, что "Вам советали сделать так-то (письмо там писали или е-майл), а Вы сделали по другому. Поэтому регистрации не будет. Делайте как мы написали" Жесть, но станут послушнее.
Вариант 2. Выписка покатет, нужно будет сдать регистратору украинскому. А где подтверждения полномочий лица, подписывающего документы в Украине. Учтите, что 8 из 10 нотариусов будут просить доверенность (и только 2 хороших :))) согласяться на протокол об уполномачивании на подписание документов).
Вариант 3. Если еще на этапе создания фирмы у товарищей доверия нету (это к слову, что документы Вам давать не хотят), то как они будут бизнес строить - не ясно.

Между Польшей и Украиной есть Конвенция о правовой помощи. Если их документы (не перевод) заверены нотариусом, то этого уже достаточно. Берете их польские тексты с нотариальным удостоверением и переводите на укр. язык, заверяете у нотаря. Т.е. отвечая на Ваш вопрос - да, но с регистратором навозитесь, конвенцию распечатайте.

ПС. Так что с доверенности на полномочное лицо? ;))

3/04/07 12:32  BrusОтправить письмо > Партнер    19/03/07 14:10Дерево
Говорили с нерезидентом как надо делать, а всё равно сделали по своему.
Привозят следующие документы:
1)Протокол внеочередного собрания участников
2)Государственный судебный регистр (актуальная выписка из регистра предпринимателей)
3)Справка об инд.статистичиском номере REGON
4)Спрака о регистрации платильщика НДС Европейского Союза
И ВСЁ ПЕРЕВЕДЕНО ПОЛЬСКИМ ПЕРЕВОДЧИКОМ НА РУСКИЙ ЯЗЫК И ЗАВЕРЕНО ПОЛЬСКИМ НОТАРИУСОМ!!!

Ихний самый главный шеф оригиналы документов давать нехочет.
Можно ли использовать данные документы для регистрации ООО, переведя их на укр.язык и заверив нотариально?

19/03/07 19:29  ТИДИСИ > s/v    16/03/07 14:46Дерево
И не будет!!!! Стыдно нач.юр. отдела клянчить документы :))) Научитесь состовлять их сами :)))

19/03/07 14:10  ПартнерОтправить письмо > Brus    19/03/07 13:05Дерево
к тому, с которым работает конкретное бюро переводов, куда Вы уже обратились. Или можете к своему нотариусу, только переводчик должен диплом взять с собой и паспрт. Как вариант, можете к ближайшему нотариусу, который возле бюро переводов.
Т.е. конкретную фамилию нотариуса не вижу смысла называть, делайте как Вам удобнее и быстрее.

19/03/07 13:05  BrusОтправить письмо > Партнер    16/03/07 08:25Дерево
К какому нотариусу посоветуете обратится для перевода и заверки паспорта нерезидента.

16/03/07 14:46  s/v > s/v    16/03/07 14:25Дерево
помогите с уставом, пожалуйста

16/03/07 14:25  s/v > s/v    16/03/07 14:05Дерево
неужели ни у кого нет?

16/03/07 14:05  s/v > Партнер    16/03/07 08:25Дерево
у кого есть устав ООО с одним учредителем, скиньте, буду благодарна

16/03/07 08:25  ПартнерОтправить письмо > Brus    15/03/07 23:43Дерево
именно. делаем это каждую неделю, просто поперли "купцы иноземные" :)))

15/03/07 23:43  BrusОтправить письмо > Партнер    15/03/07 23:38Дерево
Переводим нот. заверяем и всё?

15/03/07 23:38  ПартнерОтправить письмо > Brus    15/03/07 23:34Дерево
практика многих стран - апостиль (в т.ч. Украины). Это в том случае, если требуется легализация вообще (около 30 стран с Украиной вообще по договорам никакой легализации не требуют): СНГ, Польша, Венгрия, Монголия, Вьетнам и т.д.

15/03/07 23:34  BrusОтправить письмо > Партнер    15/03/07 23:13Дерево
Какой вариант получения "правильных" документов нерезидента юр.лица более практичный(займёт меньше времени)?
1.Легализация производится в консульстве Украины в соответствующей стране.
2.Проставления "апостиля" в уполномоченном государственном органе соответствующей страны.

15/03/07 23:13  ПартнерОтправить письмо > Brus    15/03/07 23:10Дерево
раз работают и вспоминают 90-е, значит жизнь не научила... лучше уж Панама...

15/03/07 23:10  BrusОтправить письмо > Партнер    15/03/07 23:04Дерево
Как для них так ХУЖЕ чем Панама!
В разговорах всё время вспоминают 90 года!!!!

15/03/07 23:04  ПартнерОтправить письмо > Brus    15/03/07 23:02Дерево
про устав я между глаз смотрел. достаточно, думаю, в труд. договоре ограничить права + протокол учредителя. Да и номинал, думаю, не дурак, чтобы работать "на полную". Ну не Панама ж у нас!

15/03/07 23:02  BrusОтправить письмо > Партнер    15/03/07 22:57Дерево
Я в курсе Форма №4.
Но Nana zuna хочет, я так понимаю ограничить права директора в статуте!

15/03/07 22:57  ПартнерОтправить письмо > Brus    15/03/07 22:51Дерево
Статут при смене директора не переделыается. только рег.форма новая подается.

15/03/07 22:51  BrusОтправить письмо > Nana zuna    15/03/07 16:23Дерево
Потом заново статут переделывать!

15/03/07 22:43  ПартнерОтправить письмо > Nana zuna    15/03/07 16:23Дерево
только если иностранец умный, то промолчит и юрист найдет ему номинала бесплатно. А будет требовать письменного договора - будет покупать номинала (думаю, мы бы запросили не меньше 200 ненаших денег за такое "поведение").

Страницы: << [1] 2 >>    Всего: 2

Реклама

bigmir)net TOP 100