RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Санстанция "странно" наехала.... Можно ли не предоставлять документы?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
6/06/07 15:23  IFC ConsultantОтправить письмо > Экслер    19/02/07 16:31Дерево
Крім нижчезазначеного, варто звернути увагу на формулювання "припис".
Судячи з того, що ви описали, то цей документ не може бути приписом.
Припис видається у випадку виявлення порушень санітарного законодавства для того щоб ці порушення усунули (Наказ №64 від 15.04.1995р.;КУпАП). На вжиття заходів по усуненню причин порушення санітарного законодавства надається 30 днів (стаття 282 КУпАП).
В даному випадку це не більше ніж запит про надання інформації.

20/02/07 10:00  vmartyn > Экслер    19/02/07 19:32Дерево
Возможно ответы на некоторые вопросы Вы получите из фрагмента этого текста? - 15. Держсанепідслужбу МОЗ України в Автономній Республіці
Крим, областях, мм. Києві і Севастополі, на територіях, у містах,
районах, на водному, залізничному, повітряному транспорті, на
об'єктах з особливим режимом роботи очолюють головні державні
санітарні лікарі відповідних територій, об'єктів, видів
транспорту, лінійних підрозділів та об'єктів транспорту.

16. Головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, міст, районів, на
водному, залізничному, повітряному транспорті, лінійних
підрозділів та об'єктів транспорту, на об'єктах з особливим
режимом роботи є керівниками (головними лікарями) відповідних
закладів держсанепідслужби МОЗ України.
Головні державні санітарні лікарі Автономної Республіки Крим,
областей, мм. Києва і Севастополя, на водному, залізничному,
повітряному транспорті, об'єктів з особливим режимом роботи та їх
заступники призначаються на посаду і звільняються з посади
головним державним санітарним лікарем України.
Головні державні санітарні лікарі міст, районів, лінійних
підрозділів та об'єктів транспорту призначаються на посаду і
звільняються з посади головними державними санітарними лікарями
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, на
відповідному виді транспорту за погодженням з головним державним
санітарним лікарем України.
Керівники інших закладів держсанепідслужби МОЗ України
призначаються на посаду і звільняються з посади головним державним
санітарним лікарем України.

17. Головні державні санітарні лікарі та їх заступники
здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд на
відповідних територіях, об'єктах, підрозділах, на які поширюється
сфера їх діяльності.
Головні державні санітарні лікарі закладів МОЗ координують у
межах зазначених територій діяльність усіх розташованих на них
закладів державної санітарно-епідеміологічної служби незалежно від
їх підпорядкування.

18. Головний державний санітарний лікар України та його
заступники, головні державні санітарні лікарі мають бланки та
печатку із зображенням Державного Герба України і назвою посади.

19. На заступників головних державних санітарних лікарів
Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя,
міст, районів, на водному, залізничному, повітряному транспорті,
лінійних підрозділів, об'єктів транспорту, об'єктів з особливим
режимом роботи покладаються обов'язки заступників керівників
(головних лікарів) закладів держсанепідслужби МОЗ України.

20. На посаду головного державного санітарного лікаря та його
заступників призначаються особи, які закінчили вищі медичні
навчальні заклади і одержали фах лікаря, мають практичний досвід
роботи в закладах держсанепідслужби МОЗ України та відповідають
встановленим кваліфікаційним вимогам.
Посадові особи держсанепідслужби МОЗ України повинні
відповідати кваліфікаційним вимогам, визначеним головним державним
санітарним лікарем України.

21. Посадові особи держсанепідслужби МОЗ України здійснюють
свої повноваження згідно із законодавством на відповідних
територіях, об'єктах.

22. Приписи, постанови, висновки, що видаються головними
державними санітарними лікарями та іншими посадовими особами
держсанепідслужби МОЗ України, обов'язкові для виконання
центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.

23. Посадові особи держсанепідслужби МОЗ України самостійно
приймають в межах своїх повноважень рішення, несуть
відповідальність згідно із законодавством за протиправні дії або
бездіяльність.

24. Посадові особи та спеціалісти держсанепідслужби МОЗ
України:
провадять свою діяльність відповідно до законодавства та
посадових інструкцій, що затверджуються головними державними
санітарними лікарями;
підлягають атестації в порядку, встановленому МОЗ.

25. При МОЗ, Кримській республіканській
санітарно-епідеміологічній станції, санітарно-епідеміологічних
станціях обласних, в мм. Києві і Севастополі, центральних
санітарно-епідеміологічних станціях на водному, залізничному та
повітряному транспорті утворюються атестаційні комісії. Положення
про атестаційні комісії, їх склад затверджуються головним
державним санітарним лікарем України.

26. Посадовим особам та спеціалістам держсанепідслужби МОЗ
України видається службове посвідчення, зразок якого
затверджується головним державним санітарним лікарем України.

27. Посадовим особам держсанепідслужби МОЗ України, а також
їх близьким родичам гарантується правовий та соціальний захист,
захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна від злочинних
замахів та інших протиправних дій згідно із законодавством.

28. Мережа та організаційна структура закладів
держсанепідслужби МОЗ України визначаються головним державним
санітарним лікарем України.

29. Типові положення про структурні підрозділи закладів
держсанепідслужби МОЗ України та нормативи їх оснащення
затверджуються головним державним санітарним лікарем України.

30. Створення, реорганізація і ліквідація закладів
держсанепідслужби МОЗ України здійснюється Міністром охорони
здоров'я в порядку, встановленому законодавством, за поданням
головного державного санітарного лікаря України.

31. Посадові особи та спеціалісти держсанепідслужби МОЗ
України підлягають обов'язковому державному страхуванню на випадок
каліцтва або професійного захворювання під час виконання службових
обов'язків, мають право на пільги і компенсації у порядку,
встановленому законодавством."


20/02/07 10:00  Sven > Экслер    20/02/07 09:45Дерево
Эк, куда Вас понесло! В данном случае нет ничего незаконного, поскольку является одним из принципов деятельности прокуратуры. По-моему, ст.6 Закона "О прокуратуре"

20/02/07 09:45  Экслер > Sven    20/02/07 09:36Дерево
хм.. но, если по аналогии, ген прокуратура поручает что-то сделать рай прокуратуру - это незаконно?

20/02/07 09:36  Sven > Экслер    19/02/07 19:32Дерево
Закон 4004-ХІІ плюс постановление КМУ 1109.

20/02/07 09:35  Экслер > moyaliga    19/02/07 16:46Дерево
может Вы чем-нибудь поможете?

19/02/07 19:32  Экслер > Sven    19/02/07 18:04Дерево
Ок.
А где тогда написано, о разграничениях полномочий рай СЭС и обл CЭC?

19/02/07 18:04  Sven > Экслер    19/02/07 18:01Дерево
Никаких "згідно" Закон не предусматривает. Не Вам мне рассказывать о нормах прямого действия.

19/02/07 18:01  Экслер > Sven    19/02/07 17:52Дерево
А они ж написали - "згідно з дорученням обл. санстанції"

19/02/07 17:52  Sven > Экслер    19/02/07 17:46Дерево
Странно. Насколько мне известно, делать подобные запросы главврачи могут только в пределах своей территориальности

19/02/07 17:46  Экслер > Sven    19/02/07 17:45Дерево
Главврач не нашего района.
даже не нашего города.

19/02/07 17:45  Sven > Экслер    19/02/07 17:36Дерево
1. Разумеется. В Вашем случае, главное показать, что Вы не отказываетесь от сотрудничества, но просите о предоставлении срока для возможности дать ответ.
2. Это мне известно. Но никогда не мешает лишний раз "включить дурака".
Кстати, главврач, который подписал запрос, хоть Вашего района?

19/02/07 17:36  Экслер > Sven    19/02/07 17:30Дерево
1. что отписать по поводу сканирования? Вы имеете ввиду ксерокопирования? Типа "это очень трудоёмкий процесс. просим дать отсрочку 2 недели" или как?

2. Акт тех готовности законченного строит-ва объекта подписывается в том числе СЭСом...

19/02/07 17:30  Sven > Экслер    19/02/07 17:08Дерево
Вот и отпишите по поводу сканирования, а ещё уточните, что хотите услышать, какая связь (согласно ст. 41) между сведениями, характеризующими санитарное и епидемиологическое состояние объекта и актами готовности

19/02/07 17:08  Экслер > Sven    19/02/07 17:04Дерево
главным врачом рай сан станции

19/02/07 17:04  Экслер > moyaliga    19/02/07 16:46Дерево
есть хоть какие-то сроки ответа?

мы не можем за полдня скопировать кучу санпаспортов и актов готовности!

19/02/07 17:04  Sven > Экслер    19/02/07 16:56Дерево
А кем подписан сей документ?

19/02/07 16:56  Экслер > moyaliga    19/02/07 16:46Дерево
да какая разница...

19/02/07 16:46  moyaliga > Экслер    19/02/07 16:31Дерево
RBS?

19/02/07 16:31  Экслер   Дерево
Получили сегодня Припис рай СЭС.

"В соотв-ии с поручением облсэс, прошу предоставить до завтра, 12.00, копии сан. паспортов и актов готовности к эксплуатации на все объекты по городу N.
На основании ст.41 ЗУ "Про забезпечення сан. та епідем. благополуччя населення" этот припис имеет обяз. силу"
можно ли как-то "уйти от ответа"?
Или хотя бы потянуть?
Большое СПАСИБО!

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100