RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Все о Пенсии

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Перерасчет пенсии военнослужащего


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
5/05/08 09:41  FREE > Mushlya    26/03/07 12:55Дерево
А что мешает обратится к адвокату по месту жительства, почта работает нормально, какие проблемы в отправке иска? Другой вопрос а естьли основания для обращения в суд? Что бы на него ответить надо изучить документы из пенсионного дела. Я работаю по таким делам. Нопрактический ни один пенсинер не в состоянии сформулировать а что же он хочет, в чем по его мнению нарушены его права. Все идет по принципу слышал звон да не знаю где он. Вот моему соседу что то там пересчитали и я хочу.

3/05/08 17:36  BO$$_007Отправить письмо > vtle    29/04/08 14:33Дерево
Постанові КМУ № 45 від 13.02.2008р. передувала ще така поставнова:


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 7 листопада 2007 р. N 1294
Київ

Про упорядкування структури та умов грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового
і начальницького складу

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що грошове забезпечення військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу складається з посадового
окладу, окладу за військовим (спеціальним) званням, щомісячних
(підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які
мають постійний характер, премії) та одноразових додаткових видів
грошового забезпечення.

2. Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу здійснюється в порядку, що
затверджується Міністерством оборони, Міністерством внутрішніх
справ, Міністерством транспорту та зв'язку, Міністерством з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, Службою безпеки, Адміністрацією
Державної прикордонної служби, Управлінням державної охорони,
Службою зовнішньої розвідки, Державним департаментом з питань
виконання покарань (далі - державні органи).

3. Затвердити:

схеми посадових окладів військовослужбовців та курсантів
навчальних закладів у розмірах згідно з додатками 1-8;

схеми посадових окладів осіб рядового і начальницького складу
у розмірах згідно з додатками 9-23;

схеми окладів за військовим (спеціальним) званням
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу у
розмірах згідно з додатком 24;

додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців,
осіб рядового і начальницького складу у розмірах згідно з
додатками 25-28.

4. Умови оплати праці державних службовців та інших
працівників бюджетної сфери визначаються відповідно до умов оплати
праці працівників апарату органів виконавчої влади, установ,
закладів та організацій відповідних галузей бюджетної сфери.

5. Надати право керівникам державних органів у межах асигнувань, що виділяються на їх утримання:

1) Установлювати:

посадові оклади військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби), особам рядового і начальницького
складу, посади яких не передбачені цією постановою, - у розмірах,
визначених затвердженими цією постановою схемами згідно з
додатками 1-23 за аналогічними посадами;

надбавку за виконання особливо важливих завдань під час
проходження служби військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби), особам рядового і начальницького
складу - у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням
окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки за вислугу
років, а тим, що безпосередньо розробляють, проводять експертизу
проектів нормативно-правових актів, які передбачено положеннями
про відповідні структурні підрозділи, військовослужбовцям органів
(підрозділів) Державної прикордонної служби, Морської охорони, що
безпосередньо забезпечують охорону ділянок кордону, здійснюють
прикордонний контроль і пропуск через кордон, військовослужбовцям
Служби безпеки, які безпосередньо здійснюють заходи, пов'язані з
виконанням завдань державної безпеки, військовослужбовцям
розвідувальних органів, які безпосередньо виконують функції з
добування інформації, забезпечують та беруть участь у спеціальних
заходах, спрямованих на підтримку національних інтересів,
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу за
виконання спеціальних завдань, пов'язаних з антитерористичною
діяльністю, особам начальницького складу слідчих підрозділів
органів внутрішніх справ, військовослужбовцям Служби безпеки за
службу на посадах слідчих, особам рядового і начальницького складу
підрозділів міліції громадської безпеки за службу на посадах
старших дільничних, дільничних і помічників дільничних інспекторів
міліції та підрозділів з керівництва дільничними інспекторами
міліції - у розмірі до 100 відсотків посадового окладу з
урахуванням окладу за військовим (спеціальним) званням та надбавки
за вислугу років.

Порядок та умови виплати такої надбавки визначаються залежно
від якості, складності, обсягу та важливості виконуваних завдань.
У разі несвоєчасного або низькоякісного виконання завдань надбавка
скасовується або розмір її зменшується;

посадові оклади заступникам керівників структурних
підрозділів, посади яких не передбачені цією постановою, на
3-7 відсотків нижче від визначеного схемою розміру посадового
окладу відповідного керівника;

надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки,
Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних органів, які
безпосередньо займаються виконанням спеціальних завдань із
забезпечення державної безпеки, військовослужбовцям Управління
державної охорони, які забезпечують державну охорону органів
державної влади та посадових осіб України - в розмірі до
70 відсотків посадового окладу;

надбавку військовослужбовцям підрозділів Служби безпеки,
Департаменту оперативної діяльності Державної прикордонної служби,
Управління державної охорони, Служби зовнішньої розвідки та інших
розвідувальних органів, особам середнього, старшого та вищого
начальницького складу органів внутрішніх справ, які провадять
оперативно-розшукову, розвідувальну чи контррозвідувальну
діяльність та інформаційно-аналітичне забезпечення органів
державної влади і оперативно-службову діяльність - в розмірі до
50 відсотків посадового окладу;

2) здійснювати преміювання військовослужбовців (крім
військовослужбовців строкової військової служби), осіб рядового і
начальницького складу відповідно до їх особистого вкладу в
загальний результат служби у межах фонду преміювання, утвореного у
розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії
фонду грошового забезпечення;

3) надавати військовослужбовцям (крім військовослужбовців
строкової військової служби), особам рядового і начальницького
складу матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових
питань та допомогу для оздоровлення при щорічній основній
відпустці у розмірі, що не перевищує їх місячного грошового забезпечення.

6. Виплачувати:

1) надбавку за вислугу років військовослужбовцям (крім
військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового
і начальницького складу в розмірах згідно з додатком 29;

2) надбавку за знання та використання іноземної мови
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової служби,
Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та інших розвідувальних
органів), особам рядового і начальницького складу, які займають
посади, що потребують знання та використання іноземної мови:
однієї європейської - у розмірі 10 відсотків, однієї східної,
угро-фінської або африканської - 15, двох і більше мов -
25 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за знання та використання іноземної мови
військовослужбовцям Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та
інших розвідувальних органів, які займають посади, пов'язані з
необхідністю знання та використання іноземної мови: однієї
західноєвропейської - у розмірі 10 відсотків, двох і більше - 25;
однієї східної - 15, двох і більше мов, одна з яких східна, -
35 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за військовим
званням;

4) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з
відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає
науковому ступеню:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особам рядового і начальницького складу
центральних апаратів державних органів, їх регіональних управлінь
та інших органів управління військових формувань, військових
комісаріатів - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового
окладу;

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особам рядового і начальницького складу - в
розмірі відповідно 15 і 25 відсотків посадового окладу.

За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за
одним (вищим) науковим ступенем;

5) доплату за вчене звання особам офіцерського та
начальницького складу, які займають посади, пов'язані з
педагогічною або науковою діяльністю і мають вчене звання доцента
(старшого наукового співробітника), у розмірі - 25, професора -
33 відсотки посадового окладу.

За наявності двох або більше вчених звань доплата
встановлюється за одним (вищим) званням;

6) надбавку за спортивні звання військовослужбовцям (крім
військовослужбовців строкової служби), особам рядового і
начальницького складу, які мають спортивні звання "заслужений
тренер", "заслужений майстер спорту", - у розмірі 20 відсотків,
"майстер спорту міжнародного класу" - 15, "майстер спорту" -
10 відсотків посадового окладу.

Надбавка за спортивні звання виплачується, якщо зазначені
особи є чи були членами національної збірної команди України або
членами національних збірних команд СРСР, країн СНД та Балтії не
менше як один рік, а їх діяльність відповідає за профілем
спортивним званням. За наявності двох і більше звань надбавка до
посадового окладу виплачується за одним (вищим) званням;

7) надбавку за почесні звання:

військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особам рядового і начальницького складу
центральних апаратів державних органів, їх регіональних
(територіальних) управлінь та інших органів управління військових
формувань, військових комісаріатів за почесне звання
"заслужений" - у розмірі 5 відсотків посадового окладу;

іншим військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової
військової служби), особам рядового і начальницького складу за
почесне звання "заслужений" - у розмірі 20 відсотків, за почесне
звання "народний" - 40 відсотків посадового окладу.

Надбавка за почесні звання "заслужений" і "народний"
виплачується військовослужбовцям, особам рядового і начальницького
складу в разі, коли виконання ними службових обов'язків згідно з
посадами збігається за профілем з почесним званням;

8) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань
таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень
військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової
служби), особам рядового і начальницького складу - у розмірах та
порядку, визначених законодавством;

9) грошову допомогу військовослужбовцям строкової військової
служби, звільненим з військової служби, - в розмірі восьми, а
зазначеним особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування, - в розмірі 12 посадових окладів.

7. До упорядкування додаткових видів грошового забезпечення,
визначених згідно з додатками 25-28, їх виплата провадиться в
межах затвердженого фонду грошового забезпечення в обсязі до
50 відсотків установленого згідно із зазначеними додатками
розміру, крім щомісячних виплат військовослужбовцям, особам
рядового і начальницького складу льотного та наземного складу
авіації, плаваючого складу, військовослужбовцям, особам рядового і
начальницького складу, які виконують водолазні роботи, проходять
службу в аеромобільних військах та частинах спеціального
призначення, та виплати одноразової винагороди
військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, які
знешкоджують вибухові предмети.

8. У разі зменшення у зв'язку з прийняттям цієї постанови
розміру грошового забезпечення (без премії) в окремих
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу на
період їх служби на займаній посаді та у військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу, яким передбачено збереження умов
грошового забезпечення за попередньою посадою, установлюється
щомісячна доплата, розмір якої визначається як різниця між
розміром грошового забезпечення (без премії), встановленим до
набрання чинності цією постановою, і грошовим забезпеченням,
установленим за новими умовами.

9. Видатки, пов'язані з набранням чинності цією постановою,
здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення,
передбачених у державному бюджеті для утримання державних органів.

10. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

11. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, іншим державним органам упорядкувати у тримісячний строк
перелік і розміри виплати додаткових видів грошового забезпечення
військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу.

12. Державним органам:

привести власні нормативно-правові акти у відповідність з
цією постановою;

проаналізувати за підсумками I кварталу 2008 р. результати
запровадження умов грошового забезпечення, визначених цією
постановою, та внести у разі потреби відповідні пропозиції.

13. Ця постанова набирає чинності з дня втрати чинності
указами Президента України, що визначають умови грошового
забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу державних органів, але не раніше ніж 1 січня 2008 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26


3/05/08 16:26  BO$$_007Отправить письмо > vtle    29/04/08 14:33Дерево

Может быть поможет это:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 13 лютого 2008 р. N 45
Київ

Про затвердження Порядку проведення
перерахунку пенсій, призначених відповідно
до Закону України "Про пенсійне забезпечення
осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб", та внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 липня 1992 р. N 393


Відповідно до частини третьої статей 43 і 63 Закону України
"Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби,
та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок проведення перерахунку пенсій,
призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших
осіб" ( 2262-12 ), що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від
17 липня 1992 р. N 393 ( 393-92-п ) "Про порядок обчислення
вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги
особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам,
військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за
контрактом, особам начальницького і рядового складу органів
внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7,
ст. 182; Офіційний вісник України, 2007 р., N 10, ст. 359) такі
зміни:

1) у пункті 7:

доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого
змісту:

"Для осіб, які звільнені із служби в 2008-2009 роках (крім
осіб, виплата грошового забезпечення яким провадилася на умовах і
в порядку, визначених постановами Кабінету Міністрів України від
17 серпня 2005 р. N 748 ( 748-2005-п ), від 3 вересня 2005 р.
N 865 ( 865-2005-п ), від 9 березня 2006 р. N 268 ( 268-2006-п ) і
від 15 листопада 2006 р. N 1588) ( 1588-2006-п ) або які померли
(загинули) в зазначений період, середньомісячна сума щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається
шляхом ділення загальної суми таких видів грошового забезпечення
за останні фактичні місяці служби підряд перед звільненням
(смертю) починаючи з січня 2008 р. на кількість таких місяців. При
цьому для осіб, звільнених у січні 2008 р., сума щомісячних
додаткових видів грошового забезпечення та премії визначається на
день звільнення із служби з розрахунку таких виплат за повний
місяць.".

У зв'язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно
абзацами п'ятим - дев'ятим;

в абзаці восьмому слова "абзаці п'ятому" замінити словами
"абзаці шостому";

2) пункт 8 виключити.


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 26


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2008 р. N 45

ПОРЯДОК
проведення перерахунку пенсій, призначених
відповідно до Закону України "Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 )


1. Перерахунок раніше призначених відповідно до Закону
України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової
служби, та деяких інших осіб" ( 2262-12 ) (далі - Закон) пенсій
проводиться у разі прийняття рішення Кабінетом Міністрів України
про зміну розміру хоча б одного з видів грошового забезпечення для
відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право
на пенсію за Законом ( 2262-12 ) (далі - особи), або у зв'язку із
введенням для них нових щомісячних додаткових видів грошового
забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах,
установлених законодавством.

2. На підставі зазначеного в пункті 1 цього Порядку рішення
Кабінету Міністрів України Міноборони, МВС, МНС, Мінтрансзв'язку,
СБУ, Служба зовнішньої розвідки, ДПА, Управління державної
охорони, Адміністрація Держспецзв'язку, Адміністрація
Держприкордонслужби, Державний департамент з питань виконання
покарань (далі - державні органи) повідомляють у п'ятиденний строк
Пенсійному фонду України про підстави перерахунку пенсій
військовослужбовцям.

Пенсійний фонд України повідомляє у п'ятиденний строк з
моменту надходження інформації від державних органів своїм
головним управлінням в Автономній Республіці Крим, областях,
мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Пенсійного
фонду України) про підстави для проведення перерахунку пенсій та
про необхідність підготовки списків осіб, пенсії яких підлягають
перерахунку (далі - списки).

Головні управління Пенсійного фонду України складають у
десятиденний строк з моменту надходження зазначеної інформації
списки за формою згідно із додатком 1 та подають їх органам, які
уповноважені рішеннями керівників державних органів видавати
довідки про розмір грошового забезпечення для перерахунку пенсії.

3. На підставі списків уповноважені органи готують для
перерахунку пенсії довідки про розмір грошового забезпечення
кожної особи, зазначеної в списку, за формою згідно із додатком 2
(далі - довідка) та у місячний строк подають їх головним
управлінням Пенсійного фонду України.

4. Перерахунок пенсії здійснюється на момент виникнення
такого права і проводиться у строки, передбачені частиною другою
статті 51 Закону ( 2262-12 ). Якщо внаслідок перерахунку розмір
зменшується, пенсія виплачується в раніше встановленому розмірі.

5. Для перерахунку пенсій враховуються:

посадовий оклад, оклад за військовим (спеціальним) званням та
відсоткова надбавка за вислугу років - у розмірах, установлених
Кабінетом Міністрів України або керівником державного органу у
межах його повноважень на момент виникнення права на перерахунок
за відповідною посадою та військовим (спеціальним) званням;

надбавки за знання та використання в роботі іноземної мови,
почесне звання "заслужений" чи "народний", службу в умовах
режимних обмежень, спортивні звання, доплата за науковий ступінь
кандидата або доктора наук та вчене звання - у розмірах,
установлених Кабінетом Міністрів України на момент виникнення
права на перерахунок, якщо вони були фактично встановлені особі;

щомісячні надбавки, доплати та підвищення, конкретні розміри
яких за відповідними посадами (категоріями) установлені Кабінетом
Міністрів України - у зазначених розмірах на момент виникнення
права на перерахунок;

інші щомісячні надбавки, доплати (крім доплати, розмір якої
визначається як різниця між розміром грошового забезпечення до і
після запровадження нових умов його виплати), підвищення та
щомісячна премія - у середніх розмірах, що фактично виплачені за
місяць, у якому виникло право на перерахунок пенсії за відповідною
посадою (посадами) у тому державному органі, звідки особа
звільнилася на пенсію.

Додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати,
підвищення) та премії, скасовані чи такі, що не виплачуються на
момент виникнення права на перерахунок пенсії за відповідною
посадою (посадами), для перерахунку пенсії не враховуються.

6. Відповідною вважається посада, яка за класифікаційними
характеристиками, зокрема назвою, розміром посадового окладу,
функціональністю та організаційним рівнем підрозділу у структурі
органу (організації, установи, військової частини тощо)
прирівнюється до посади, з якої особа була звільнена.

7. Особам із числа військовослужбовців Збройних Сил, інших
військових формувань, органів державної безпеки і внутрішніх
справ, осіб рядового і начальницького складу державних органів
колишнього Союзу РСР, громадянам інших держав із числа
військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань,
осіб рядового і начальницького складу державних органів, утворених
відповідно до законодавства таких держав, які постійно проживають
в Україні, і відповідно до міжнародних договорів (угод), згода на
обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та членам їх
сімей довідки видаються державними органами за відповідними
посадами на момент виникнення права на перерахунок пенсії.

8. Особам, які мають право на пенсію відповідно до Закону
( 2262-12 ) і проходили службу в державних органах, ліквідованих
до виникнення права на перерахунок пенсії, та членам їх сімей
довідки видаються державними органами, у яких вони перебували на
пенсійному обліку до 1 січня 2007 року.

Особам, які проходили службу в розвідувальних підрозділах
органів державної безпеки колишнього Союзу РСР та Служби безпеки
України, що ліквідовані, довідки видаються Службою зовнішньої
розвідки за відповідними посадами у такому державному органі на
момент виникнення права на перерахунок пенсії.

9. Пенсійний фонд України та його головні управління мають
право перевіряти правильність складення довідок.


Додаток 1
до Порядку

СПИСОК
осіб, пенсії яких підлягають перерахунку


------------------------------------------------------------------
|Поряд-|Пріз-| Дата |Війсь- | Посада на | Розмір |
|ковий |вище,|звільнення| кове | день | грошового |
|номер |ім'я |із служби |(спеці-|звільнення | забезпечення, |
| |та по| (смерті) |альне) | із служби | з якого |
| |бать-| |звання |(смерті) із| обчислена |
| |кові | | |зазначенням| пенсія до |
| | | | | назви | перерахунку |
| | | | |підрозділу | |
|------+-----+----------+-------+-----------+--------------------|
|1. | | | | |посадовий оклад ___|
| | | | | | |
| | | | | |оклад за |
| | | | | |військовим |
| | | | | |(спеціальним) |
| | | | | |званням ___|
| | | | | | |
| | | | | |надбавка за |
| | | | | |вислугу років ___|
| | | | | | |
| | | | | |підвищення |
| | | | | |грошового |
| | | | | |забезпечення ___|
| | | | | | |
| | | | | |надбавка за |
| | | | | |службу в умовах |
| | | | | |режимних |
| | | | | |обмежень ___|
| | | | | | |
| | | | | |надбавка за |
| | | | | |особливі умови |
| | | | | |служби ___|
| | | | | | |
| | | | | |надбавка за |
| | | | | |безперервну |
| | | | | |службу ___|
| | | | | | |
| | | | | |інші додаткові |
| | | | | |види ___|
| | | | | | |
| | | | | |премія ___|
| | | | | | |
| | | | | |разом ___|
|------+-----+----------+-------+-----------+--------------------|
|2. | | | | |посадовий оклад ___|
| | | | | | |
| | | | | |оклад за |
| | | | | |військовим |
| | | | | |(спеціальним) |
| | | | | |званням ___|
| | | | | | |
| | | | | |надбавка за |
| | | | | |вислугу років ___|
| | | | | | |
| | | | | |усього |
| | | | | |середньомісячна |
| | | | | |сума додаткових |
| | | | | |видів ___|
| | | | | | |
| | | | | |у тому числі: |
| | | | | | |
| | | | | |підвищення |
| | | | | |грошового |
| | | | | |забезпечення ___|
| | | | | | |
| | | | | |надбавка за |
| | | | | |службу в умовах |
| | | | | |режимних |
| | | | | |обмежень ___|
| | | | | | |
| | | | | |надбавка за |
| | | | | |особливі умови |
| | | | | |служби ___|
| | | | | | |
| | | | | |надбавка за |
| | | | | |безперервну |
| | | | | |службу ___|
| | | | | | |
| | | | | |інші додаткові |
| | | | | |види ___|
| | | | | | |
| | | | | |премія ___|
| | | | | | |
| | | | | |разом ___|
------------------------------------------------------------------

Начальник Головного управління
Пенсійного фонду України

в _________________ _______________ ________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)
МП


Кутовий штамп Додаток 2
державного органу до Порядку

ДОВІДКА
про розмір грошового забезпечення
для перерахунку пенсії


Видана ______________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)

про те, що відповідно до _________________________________________
(назва, дата і номер акта,

__________________________________________________________________
що є підставою для перерахунку пенсії)

розмір грошового забезпечення за нормами, чинними
на __ _________ 200__ р. (день, з якого змінено розмір грошового
забезпечення особам, що проходять службу), за посадою
________________________________________________________становить:
(на день звільнення із служби)

------------------------------------------------------------------
| | Сума |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Посадовий оклад | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Підвищення посадового окладу | |
|(___відс.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Оклад за військовим (спеціальним) | |
|званням __________________________ | |
| (зазначається звання) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Надбавка за вислугу років (____відс.)| |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Надбавка за виконання особливо | |
|важливих завдань (____ відс.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Надбавка за службу в умовах режимних | |
|обмежень (____ відс.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Надбавка за знання та використання | |
|в роботі іноземної мови (____ відс.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Надбавка за почесне звання | |
|"заслужений" чи "народний" | |
|(____ відс.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Доплата за науковий ступінь кандидата| |
|або доктора наук чи вчене звання | |
|(____ відс.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Надбавка за спортивні звання | |
|(____відс.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Премія (____ відс.) | |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Усього | |
------------------------------------------------------------------

Керівник
уповноваженого органу ________________ ________________________
МП (підпис) (ініціали та прізвище)

Примітка. У довідці зазначаються найменування, сума і розмір у
відсотках усіх щомісячних (які мають постійний характер)
додаткових видів грошового забезпечення (надбавки,
доплати, підвищення) та премія, що встановлені Кабінетом
Міністрів України за відповідною посадою (посадами) на
момент перерахунку пенсії та враховуються згідно із
Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб,
звільнених з військової служби, та деяких інших осіб"
( 2262-12 ) для обчислення розміру пенсії, а також
складові грошового забезпечення, з яких вони
обчислюються. Наприклад: надбавка за спортивні звання -
10 відсотків посадового окладу.

1/05/08 00:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > vtle    29/04/08 14:33Дерево

29/04/08 14:33  vtleОтправить письмо > Атакам    20/02/08 10:40Дерево
Подскажите, кто знает, правда ли, что наконец-то военным пенсионерам в Украине собрались реально увеличить смешные пенсии?

20/02/08 10:40  Атакам > vup_29    18/02/08 15:07Дерево
Простите великодушно, я не совсем правильно Вам ответил.
Правльный ответ следующий
При условии одинаковой выслуги лет, воинского звания, Ваша пенсия с 01.01.2006 г. не должна отличаться от пенсии Вашего знакомого.
Просто некоторые военные пенсионеры успели через суд получить перерасчёт по пенсии с момента вступления в силу Указов Президента и Постановления КМУ. Сейчас такой перерасчёт получить нереально

18/02/08 17:33  Атакам > VUP_29___    18/02/08 17:17Дерево
Есть решения Высщего административного суда Украины по аналогичным делам и, увы, не в пользу пенсионеров

18/02/08 17:17  VUP_29___ > Атакам    18/02/08 16:14Дерево
Неужели нет никаких шансов? Абидно както.

18/02/08 16:14  Атакам > vup_29    18/02/08 15:07Дерево
Некоторые военные пенсионеры успели успешно отсудиться и увеличить себе пенсии с учётом надбавок, установленных Указами Президента в 99, 2002, 2003 г.г. Сейчас это нереально

18/02/08 15:07  vup_29Отправить письмо > Виктор (с)    26/03/07 13:26Дерево
Ни разу не судился. Встретил знакомого содинаковой выслугой,увольрялись в одном году, а пенсия в два раза больше . чем у ьеня.Он два года назад судился.Не знаю есть ли смысл сейчас пробовать судиться? Пдскажите, буду очень благодарен.

26/03/07 17:43  docentt > Mushlya    26/03/07 14:07Дерево
80505461596 Светлана Викторовна, она похоже занималась когда то судами по МО

26/03/07 17:38  MushlyaОтправить письмо > АйТо мл.    26/03/07 15:07Дерево
Спасибо!

26/03/07 15:07  АйТо мл. > Mushlya    26/03/07 14:07Дерево
Читайте свою почту.

26/03/07 14:07  MushlyaОтправить письмо > Виктор (с)    26/03/07 13:26Дерево
Спасибо за совет, но я не могу крутиться у киевских военкоматов - я живу в Виннице, а иск надо подавать в Киеве. Женщина - жена умершего военнослужащего, очень больна и не выходит из дома. Поэтому я и пытаюсь помочь ей как могу - найти адвоката через этот форум.

26/03/07 13:26  Виктор (с) > Mushlya    26/03/07 12:55Дерево
Рекомендую Вам покрутиться возле военкомата... там достаточно желающих предоставить подобные услуги. Предупреждаю сразу. Отсудить причитающееся сейчас реально только с момента принятия соответствующих законов. Высший административный суд уже достаточно четко сформировал свою позицию на этот счёт.

Відповідно до постанови N 4 Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 року "Про окремі питання застосування судами законодавства про пенсійне забезпечення військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової служби), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", законодавством з питань пенсійного забезпечення, яке діяло з 1 січня 2005 року, не було передбачено можливості перерахунку раніше призначених пенсій у зв'язку із запровадженням після звільнення військовослужбовців та осіб, котрі мають право на пенсію згідно із Законом України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", нових щомісячних додаткових видів грошового забезпечення, яких вони не отримували під час служби, а також премій. Закон України "Про внесення змін до статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб", який набув чинності з 1 січня 2005 року, не має зворотної сили, тому вимоги щодо перерахунку пенсії з урахуванням запроваджених після звільнення зі служби нових щомісячних видів грошового забезпечення та премій за минулий час, тобто з 1 січня 2005 року, задоволенню не підлягає.

26/03/07 12:55  MushlyaОтправить письмо > Mushlya    23/03/07 17:26Дерево
Не понимаю - неужели этот вопрос так бесперспективен? У нас, в Виннице, есть адвокаты, специализирующиеся только на таких делах. Почему же киевляне не реагируют?

23/03/07 17:26  MushlyaОтправить письмо > docentt    22/03/07 19:51Дерево
Господа, это же не бесплатно! Назовите свою цену ;о)

23/03/07 12:21  MushlyaОтправить письмо > docentt    22/03/07 19:51Дерево
Нет, мало того - он умер в прошлом году. Судиться хочет вдова.

22/03/07 19:51  docentt > Mushlya    22/03/07 16:03Дерево
Пенсионер уже судился с МО?

22/03/07 16:03  MushlyaОтправить письмо   Дерево
Необходимы услуги адвоката в Киеве по подаче иска о перерасчете пенсии военнослужащего. В рубрике "Объявления" никто не отозвался.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100