RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Налоговый кодекс Украины

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Розділи II, XIX


- Ознайомитися з ПРОЕКТОМ-
РОЗДІЛ ІІ. ЗАГАЛЬНІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОЛОЖЕННЯ

РОЗДІЛ ХІХ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
1/05/07 16:15  несмыфленышшОтправить письмо > несмыфленышш    1/05/07 16:02Дерево
24.1. Не підлягає оскарженню:
24.1.2) податкове зобов’язання, що нараховане та/або утримане податковим агентом.

возможно стоит предусмотреть право плательщика налога обжаловать решение налогового агента в рамках администрирования налогов (например в налоговый орган)?

1/05/07 16:02  несмыфленышшОтправить письмо > несмыфленышш    1/05/07 15:53Дерево
правило о конфликте интересов болше действовать не будет?????????????!!!!!!!!!!!!!!!
(Стаття 21. Тлумачення податкового та іншого законодавства, контроль за яким покладено на органи державної податкової служби
21.1. У разі якщо норми законів або цього Кодексу, допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків платників податків або контролюючих органів, центральний орган державної податкової служби та платники податків мають право звернутися до органу, уповноваженого здійснювати офіційне тлумачення законів.)

1/05/07 15:53  несмыфленышшОтправить письмо > несмыфленышш    1/05/07 15:45Дерево
15.4. Поданий платником податку уточнюючий розрахунок не може бути змінений чи відкликаний таким платником податку, а сума визначеного в ньому податкового зобов’язання не може бути оскаржена в адміністративному або судовому порядку крім випадків, коли кримінальна справа, у зв’язку із провадженням якої подавався розрахунок, була закрита за реабілітуючими підставами.

можна ли подавать уточняющий расчет на ранее поданный уточняющий расчет?

1/05/07 15:45  несмыфленышшОтправить письмо > несмыфленышш    1/05/07 15:40Дерево
12.3. Податкова звітність повинна бути підписана:
12.3.3) особою відповідальною за ведення бухгалтерського, податкового обліків та подання податкової звітності - при здійсненні діяльності за договором про спільну діяльність та угодами про розподіл продукції.

если ответственным по договору о СД является юрлицо - кто подписывает декларации - руководитель, или руководитель и главбух такого юрлица?

1/05/07 15:40  несмыфленышшОтправить письмо > несмыфленышш    1/05/07 15:17Дерево
10.4. Форма податкової декларації встановлюється центральним органом державної податкової служби. Це правило не розповсюджується на вантажні митні декларації.
Форма декларації обов’язково включає умову, за якою платник податків погоджується на погашення його податкового боргу за рішенням органу стягнення за рахунок власних активів.

согласно этому положению плательщик налога соглашается на взыскание всех его активов, в том числе денежных средств, по решению органа НС. имеет ли плательщик право в декларации не согласится с этим условием? не противоречит ли данное положение нормам ГК? означает ли это положение, что налоговый орган имеет право взыскивать денежные средства со счета плательщика без решения суда?

1/05/07 15:17  несмыфленышшОтправить письмо > MinFin    28/04/07 11:45Дерево
проект
Стаття 3. Контролюючі органи та органи стягнення
3.1. Контролюючими органами є:
3.1.1) органи державної податкової служби – щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 3.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби;
3.1.2) митні органи - щодо мита, акцизного податку, податку на додану вартість, інших податків, які відповідно до податкового законодавства справляються у разі ввезення (пересилання) товарів і предметів на митну територію України або територію спеціальної митної зони або вивезення (пересилання) товарів і предметів з митної території України або території спеціальної митної зони;
3.1.3) органи Пенсійного фонду України - стосовно збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
почему в п.3.1.1из полномочий НС не ислючен контроль за платежами по п.3.1.3?? чем обусловлена передача полномочий по контролю за взиманием обязательных платежей в фонды общеобязательного социального страхования налоговой службе???

1/05/07 15:08  несмыфленышшОтправить письмо > MinFin    28/04/07 11:45Дерево
2.1.4) податкова застава - спосіб забезпечення сплати платником податків грошового зобов'язання та пені, не сплачених таким платником у строк, визначений цим Кодексом. Податкова застава виникає на підставах, встановлених цим Кодексом.
На підставі податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі невиконання забезпеченого податковою заставою грошового зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами у порядку, встановленому цим Кодексом. (пр(оект)

(закон 2181)
8.4. Податковий пріоритет

Пріоритет податкової застави по відношенню до пріоритетів інших обтяжень (включаючи інші застави) встановлюється відповідно до закону.

(Закон "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень")
Стаття 39. Реєстрація та пріоритет публічного обтяження

Публічне обтяження підлягає реєстрації в порядку, встановленому цим Законом, протягом п'яти днів із дня винесення відповідного рішення, на підставі якого воно виникає. Обов'язок щодо здійснення реєстрації покладається на уповноважений орган або на особу, зазначену в рішенні уповноваженого органу.

Пріоритет публічного обтяження встановлюється з моменту його реєстрації. Зареєстровані публічні обтяження не мають пріоритету над обтяженнями того ж рухомого майна, які були зареєстровані раніше моменту реєстрації публічного обтяження, а також обтяженнями, які мають вищий пріоритет згідно з правилами, встановленими розділом III цього Закону.

чем обусловлено возвращение к прежней формулировке устанавливающей приоритет налогового залога перед иніми обременениями, зарегитрированными ранее, нежели налоговый залог?

28/04/07 11:45  MinFin   Дерево

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100