RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Где взять внутрение положения торговца ЦБ


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
27/09/07 12:35  torgoveu ubОтправить письмо > Mushlya    27/09/07 12:25Дерево
на здоровье!

27/09/07 12:25  MushlyaОтправить письмо > torgoveu ub    27/09/07 12:02Дерево
Спасибо!

27/09/07 12:02  torgoveu ubОтправить письмо > Mushlya    27/09/07 11:51Дерево
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
повернутись

ВИТЯГ З НАКАЗУ
Державного комітету фінансового моніторингу України
від “31” липня 2006 р. № 145


Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу


Орієнтовний перелік критеріїв віднесення фінансових операцій до таких, що можуть підлягати внутрішньому фінансовому моніторингу не є вичерпним.
Суб’єкти первинного фінансового моніторингу можуть розробляти також інші критерії оцінки ймовірності віднесення операцій до таких, що пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, відповідно до специфіки та напрямків діяльності суб'єкта первинного фінансового моніторингу.

1. надання кредиту під забезпечення у вигляді гарантії нерезидента за умови відсутності очевидного зв'язку між місцем діяльності клієнта і його контрагентів і місцезнаходженням гаранта особливо, якщо гарантія видається філією нерезидента
2. погашення простроченої заборгованості за кредитним договором, якщо умови діяльності особи та інформація, якою володіє суб’єкт первинного фінансового моніторингу щодо цієї особи, не дають можливості встановити джерела походження коштів для погашення заборгованості
3. дострокове погашення кредитів коштами із незазначених особою або невідомих для суб’єкта первинного фінансового моніторингу джерел погашення
4. систематичне повне зняття клієнтом значних сум готівкових коштів в день їх надходження на його рахунок
5. проведення фінансових операцій по внесенню до статутних фондів господарських товариств цінних паперів у розмірах, що перевищують 50% статутного фонду підприємства, що реєструється
6. купівля особами резидентами за договорами доручення пакетів акцій (часто неліквідних) українських суб’єктів підприємницької діяльності у фірм-нерезидентів за цінами, значно вищими їх ринкової вартості
7. регулярне здійснення особою фінансових операцій з векселями, якщо дана особа не виступає емітентом або отримувачем коштів за цими векселями та не має ліцензії професійного учасника ринку цінних паперів
8. набуття прав власності на пакет цінних паперів, сумарна номінальна вартість, яких дорівнює або перевищує 80 000 грн. чи є еквівалентною цій сумі в іноземній валюті, за договорами дарування або міни
9. купівля – продаж, без участі торговця цінними паперами, пакета цінних паперів, вартість якого дорівнює чи перевищує 80000 грн.
10. регулярні операції з купівлі з подальшим продажем цінних паперів, що не мають котирування і не обертаються вільно на організованому ринку цінних паперів, за умови, що прибуток від реалізації цінних паперів спрямований на придбання високоліквідних цінних паперів, що вільно обертаються на організованому ринку
11. одночасне виставляння клієнтом доручень на купівлю і продаж цінних паперів й інших фінансових інструментів за цінами, що мають помітне відхилення від поточних ринкових цін за аналогічними угодами
12. отримання грошових коштів з рахунку, відкритого у фінансовій установі в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
13. одним із учасників фінансової операції є юридична особа, що має місце реєстрації в країні, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
14. регулярний переказ коштів за кордон фізичною особою, що не здійснює будь-якої підприємницької діяльності
15. сплата резидентом нерезиденту неустойки (пені, штрафу) за невиконання договору поставки товарів (виконання робіт, надання послуг) або за порушення умов договору, якщо розмір неустойки перевищує 10 % від суми непоставлених товарів (невиконаних робіт, ненаданих послуг)
16. неможливість визначення предмету зовнішньоекономічних операцій. Відсутність чіткого опису товарів, робіт, послуг, що є предметом зовнішньоекономічного договору/контракту
17. придбання особою іноземної валюти для погашення кредиту, отриманого того ж або попереднього банківського дня під зовнішньоекономічний контракт іншою особою або на підставі договору поручительства
18. регулярне повернення платникам коштів, відправлених за кордон
19. регулярне розірвання договорів страхування (повернення страхових платежів)
20. регулярне повернення страхових платежів на рахунок клієнта за договорами страхування при помилковому або надлишковому перерахуванні
21. укладання договорів страхування/перестрахування на очевидно невигідних умовах
22. наявність нестандартних або значно складних схем проведення розрахунків, що відрізняються від звичайної практики, яка використовується клієнтом, або від звичайної ринкової практики
23. регулярна купівля/продаж товарів на суму, що дорівнює або перевищує 80000 грн. чи є еквівалентною цій сумі в іноземній валюті, за умови, що платежі здійснюється готівкою
24. купівля в ігровому закладі ігрових фішок на суму, що дорівнює або перевищує 10000 грн. чи є еквівалентною цій сумі в іноземній валюті
25. регулярне та циклічне здійснення фінансових операцій з купівлі-продажу активів без фактичної поставки активів між учасниками операції
26. проведення фінансових операцій з купівлі-продажу товарів (оплати послуг), визначити вартість яких складно або неможливо (наприклад, об’єкти інтелектуальної власності; деякі види послуг, що не мають постійної ринкової вартості)
27. очевидна невідповідність зазначеної в контракті вартості товарів або послуг їхній ринковій вартості
28. очевидна невідповідність призначень вхідних/вихідних платежів (наприклад, кошти, що надходять в якості оплати за будівельні матеріали, у повному обсязі витрачаються на оплату консалтингових послуг)
29. клієнтом виступає юридична особа, що не є фінансовою установою, але надає фінансові послуги із здійснення грошових переказів, операцій з оплати чеків готівкою, позики, поручительства тощо
30. проведення фінансової операції, якщо її учасником є особа, що має місце реєстрації (проживання, тимчасового перебування, постійного знаходження) в країні, в якій відбуваються воєнні дії
31. клієнтом виступає особа, яка обіймає (обіймала) посаду, відповідно до якої має (мала) широкі владні повноваження (керівний склад центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, осередків політичних партій), або є членом сім'ї такої особи
32. проведення фінансової операції, якщо її учасником є особа, що має місце реєстрації (проживання, тимчасового перебування, постійного знаходження) в країні законодавство, якої не передбачає розкриття або надання інформації щодо фінансових операцій компетентним органам

27/09/07 11:51  MushlyaОтправить письмо > Mushlya    7/09/07 15:21Дерево
Всем привет! Вернулась из отпуска, а на работе припис из прокуратуры: разработать «Критерії оцінки ризику проведення клієнтом фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом»... Может у кого-нибудь есть такое, поделитесь!

7/09/07 19:50  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Рома2233    6/09/07 17:36Дерево

7/09/07 18:28  Ирина Чемерова > Mushlya    7/09/07 15:21Дерево
могли бы вы и на мое мыло сбросить документы irina.chemerova@rambler.ru

7/09/07 17:44  Дюг > Mushlya    7/09/07 15:21Дерево
Нет! Я просто в восторге! И премного Вам благодарен. Правда руки еще не дошли их все вычитать. Просто хотел уточнить этот маленький нюанс )

7/09/07 15:21  MushlyaОтправить письмо > Дюг    6/09/07 17:19Дерево
В начале лета, кажись. Вас что-то не устроило?

6/09/07 17:36  Рома2233 > Катя Осипчук    21/08/07 22:00Дерево

6/09/07 17:19  Дюг > Mushlya    29/08/07 15:43Дерево
Подскажите, а как давно была у Вас эта самая проверка?! ))

6/09/07 17:12  Наталя _ л > Mushlya    29/08/07 15:43Дерево
І мені скиньте, будь-ласка. Буду дуже вдячна :)

29/08/07 23:43  Катя Осипчук > Mushlya    29/08/07 14:17Дерево
Спасибо Mushlya!!!
Вы самая добрая красавица на этом форуме!!!

29/08/07 15:43  MushlyaОтправить письмо > torgoveu ub    29/08/07 14:55Дерево
Цвет чего, лица? :о)

29/08/07 14:55  torgoveu ubОтправить письмо > Mushlya    29/08/07 14:41Дерево
29/08/07 14:39 VP_Son > torgoveu ub 29/08/07 14:20

А цвет изменить было слабо? ;)

29/08/07 14:41  MushlyaОтправить письмо > torgoveu ub    29/08/07 14:33Дерево
Ой, ну ладно, фольклор. А в 14.20 Вы что, матерились в мой адрес?

29/08/07 14:39  VP_Son > torgoveu ub    29/08/07 14:20Дерево
А цвет изменить было слабо? ;)

29/08/07 14:36  Артем БожкоОтправить письмо > torgoveu ub    29/08/07 14:33Дерево
Та не стоит так огорчаться - ещё заработаете на клавиатуру ;)

29/08/07 14:33  torgoveu ubОтправить письмо > Mushlya    29/08/07 14:17Дерево
мне одно не понятно какой же ві пацан если ві красавчецца.

29/08/07 14:24  ????????. > Mushlya    29/08/07 14:19Дерево
так держать :)

29/08/07 14:20  torgoveu ubОтправить письмо > Mushlya    29/08/07 14:17Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

29/08/07 14:19  MushlyaОтправить письмо > torgoveu ub    23/08/07 10:41Дерево
Тorgoveu ub, не обижайтесь, что я Вам хлеб перебиваю своими бесплатными предложениями. Просто вспомнила, как однажды самой было очень нужно и люди бескорыстно поделились :-)

29/08/07 14:17  MushlyaОтправить письмо > Катя Осипчук    28/08/07 20:25Дерево
Ловите Положения! Пацан сказал, пацан сделал :-) Только я не красавчег, а красавчецца.
Положения прошли проверку территориальной ДКЦП.

29/08/07 09:55  MushlyaОтправить письмо > Катя Осипчук    28/08/07 20:25Дерево
Сорри, у меня реально не было доступа к папке с Положениями. Сегодня после 11.00 уберу "персональные данные" и сброшу.

28/08/07 20:25  Катя Осипчук > Mushlya    23/08/07 10:39Дерево
Пошутил красавчег? :-)

25/08/07 19:53  Катя Осипчук > Mushlya    23/08/07 10:39Дерево
терпит )
Жду!!!!!

23/08/07 10:41  torgoveu ubОтправить письмо > сколько    23/08/07 09:51Дерево
напишите мне на мейл
я отвечу

23/08/07 10:39  MushlyaОтправить письмо > Катя Осипчук    21/08/07 22:00Дерево
Если терпит до понедельника - вышлю.

23/08/07 09:51  сколько > torgoveu ub    22/08/07 11:39Дерево
сколько денег ?

23/08/07 08:54  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu u b    22/08/07 23:27Дерево
просьба форумчан не путать torgoveu u_b с моим логином
С уважением ко всем форумчанам torgoveu ub

22/08/07 23:27  torgoveu u b > Катя Осипчук    21/08/07 22:00Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

22/08/07 23:07  ТИМАТИ > Катя Осипчук    21/08/07 22:00Дерево
*** УДАЛЕНО МОДЕРАТОРОМ ***

22/08/07 13:38  torgoveu ubОтправить письмо > Артем Божко    22/08/07 13:26Дерево
:)

22/08/07 13:26  Артем БожкоОтправить письмо > torgoveu ub    22/08/07 11:39Дерево
Копите на приобретение клавиатуры с русским шрифтом? ;)

22/08/07 11:39  torgoveu ubОтправить письмо > Катя Осипчук    21/08/07 22:00Дерево
можно у меня, но только платно
документі прошли проверку местной комиссии
если что пишите на мейл

21/08/07 22:00  Катя Осипчук   Дерево
Помогите плиз!!!Пожалуйста очень нужны образцы!!
1.положення про провадження діяльності з торгівлі
цінними паперами,
2.положення про внутрішній контроль;
3.правила проведення внутрішнього фінансового
моніторингу та програми його здійснення;
4.посадова інструкція відповідального за здійснення
внутрішнього фінансового моніторингу;


Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100