RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Как обжаловать в судебном порядке решение Рады судей?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
3/08/10 09:44  lemurОтправить письмо > Перо    22/01/09 20:22Дерево
Решение очень большое, поэтому привожу только частично, желающие посмотрят его полностю, но суть его в том, что административный суд принял иск к судье и удовлетворил его. Обильная аргументация со ссылками на ЕСПЧ, очень рекомендую

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2010 р. м. Вінниця Справа № 2-а-1125/10/0270

Вінницький окружний адміністративний суд у складі головуючого судді Чудак Олесі Миколаївни, розглянувши в порядку письмового провадження матеріали справи за позовом ОСОБА_1 до заступника голови апеляційного суду Дніпропетровської області Румянцева Павла Олексійовича про визнання дій незаконними, зобов’язання вчинити певні дії та відшкодування матеріальної й моральної шкоди

ВСТАНОВИВ :

18 березня 2010 року ОСОБА_1 звернувся в суд з позовом до заступника голови апеляційного суду Дніпропетровської області Румянцева П.О. про визнання дій (бездіяльності) щодо ненадання копій документів із матеріалів кримінальної справи незаконними, зобов’язання відповідача надати копії цих документів та відшкодування матеріальної шкодив розмірі 60 грн й моральної шкоди в розмірі 1000 грн.

Зазначив, що він звернувся з заявою до Європейського суду з прав людини для захисту порушених прав. Дана заява розглянута судом і відповідним листом йому повідомлено про необхідність надання копій певних документів.
****************
ПОСТАНОВИВ :

адміністративний позов задовольнити частково.

Визнати протиправними дії заступника голови апеляційного суду Дніпропетровської області Румянцева Павла Олексійовича щодо відмови у видачі засудженому ОСОБА_1 копій документів із матеріалів кримінальної справи №53059049 по вироку апеляційного суду Дніпропетровської області від 20 лютого 2006 року по обвинуваченню ОСОБА_1 по пункту 13 частини другої статті 115, частині третій статті 185 Кримінального кодексу України, а саме, копії касаційної скарги та доповнень до неї, копій його звернень до компетентних органів з проханням провести розслідування по факту застосування до нього недозволених методів ведення слідства, а також інших документів, зокрема, копії протоколу судового слідства, роздруківку технічного супроводу судового слідства, копії клопотання про виклик свідків обвинувачення та захисту, копії клопотання про проведення пошукових робіт по виявленню бракуючих частин тіла трупа, виявленого в річці Інгулець, зокрема, голови, руки, ноги, копій протоколів ознайомлення з призначенням судово-медичної експертизи, копій протоколів ознайомлення з висновком судово-медичної експертизи, копій постанов прокурора про відмову від обвинувачення по пункту 2 частини першої статті 263, частині четвертій статті 187, пунктах 4, 6, 9 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України, копії обвинувального висновку.

Зобов’язати заступника голови апеляційного суду Дніпропетровської області Румянцева Павла Олексійовича надіслати ОСОБА_1 по місцю його утримання (Ладижинська виправна колонія управління Державного Департаменту України з питань виконання покарань у Вінницькій області №39) копій документів із матеріалів кримінальної справи №53059049 по вироку апеляційного суду Дніпропетровської області від 20 лютого 2006 року по обвинуваченню ОСОБА_1 по пункту 13 частини другої статті 115, частині третій статті 185 Кримінального кодексу України, а саме, копії касаційної скарги та доповнень до неї, копій його звернень до компетентних органів з проханням провести розслідування по факту застосування до нього недозволених методів ведення слідства, а також інших документів, зокрема, копії протоколу судового слідства, роздруківку технічного супроводу судового слідства, копії клопотання про виклик свідків обвинувачення та захисту, копії клопотання про проведення пошукових робіт по виявленню бракуючих частин тіла трупа, виявленого в річці Інгулець, зокрема, голови, руки, ноги, копій протоколів ознайомлення з призначенням судово-медичної експертизи, копій протоколів ознайомлення з висновком судово-медичної експертизи, копій постанов прокурора про відмову від обвинувачення по пункту 2 частини першої статті 263, частині четвертій статті 187, пунктах 4, 6, 9 частини другої статті 115 Кримінального кодексу України, копії обвинувального висновку.
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

22/01/09 20:22  Перо > lemur    22/01/09 17:23Дерево
Спасибо! Очень полезная инфа.

22/01/09 18:32  СергійПОтправить письмо > Перо    22/01/09 01:11Дерево
Ага, а в связи с этим также очень интересно то, что в ВСУ и Апеляции г.Киева даже приказы поиздавали и повесили виписки, что Голова и зам суда вообще прием граждан не ведут, т.к. они Суд.

22/01/09 17:23  lemurОтправить письмо > Перо    22/01/09 01:11Дерево
По поводу указанного постановления ВСУ есть "особое мнение" из правозащитной рассылки (автора которого я,к сожалению, назвать не могу):
ЦИТАТА:
Дійсно, норми статей 2 і 3 КАС вказують на те, що орган влади, його посадова чи службова особа, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржуються, може бути відповідачем в адміністративному суді, якщо ними здійснюються владні управлінські функції. Відносно цього зазначу, що питання, підняті у моїх зверненнях, про які йдеться у позові, стосуються саме владної управлінської діяльності органів суддівського самоврядування: оскарження порушення моїх прав внаслідок неналежної роботи голів та апаратів судів, а також окремих суддів
при здійсненні ними процесуальної та трудової діяльності (нерозгляд справи та неявка у засідання) – для вирішення таких питань органи місцевого самоврядування мають наступні владні функції та повноваження (Закон "Про судоустрій"):
«Право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді належить … голові відповідної ради суддів» (ч.2 ст.97)
«… здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади» (п.5 ч.1 ст.103)
«Рада суддів: здійснює контроль за організацією діяльності відповідних судів та діяльністю відповідних структур державної судової адміністрації, заслуховує інформацію голів цих судів про їх діяльність» (ч.4 ст.111)
«Рішення ради суддів є обов'язковими для суддів, які займають адміністративні посади...» (ч.5 ст.111)
Можливо суддя мав на увазі, що відповідно до ст.17 КАС "компетенція адміністративних судів не поширюється на публічно-правові справи щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об’єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції". Відносно цього зазначу, що органи суддівського самоврядування у розумінні ст.36 Конституції і ст.1 Закону "Про об’єднання громадян" не є об’єднаннями громадян, так як створені відповідно до закону в адміністративному порядку та мають вплив на
органи судової влади, їх посадових і службових осіб.
Якби суд при розгляді справи встановив би порушення правил предметної підсудності (ст.18 КАС), він повинен був винести ухвалу про передачу справи до іншого адміністративного суду (ст.22 КАС).

Статтями 105-116 Закону "Про судоустрій" взагалі не визначено функції/компетенцію органів суддівського самоврядування стосовно розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів суддівського самоврядування, їх посадових чи службових осіб. При цьому звертаю увагу на Закон "Про звернення громадян", яким встановлено, що "громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової
інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення". Цим Законом встановлено порядок розгляду звернень громадян. Звертаю увагу на те, що у своєму позові я оскаржував діяльність Відповідача-1 щодо неправомірного розгляду моїх звернень до Відповідача-2 по суті чи відмов у їх
розгляді та непередачу звернень Відповідачу-2 на розгляд, а також бездіяльність Відповідача-2 щодо нерозгляду моїх звернень та інші порушення вказаного Закону, які можуть бути оскаржені у судовому порядку. Також звертаю увагу на те, що Відповідачі, у разі відсутності компетенції, ст.7 Закону "Про звернення громадян" зобов’язані в таких випадках перенаправляти звернення на розгляд компетентним адресатам (прокурорам, як здійснюються загальний нагляд за додержанням законів, органам, до компетенції яких відносяться питання
звільнення суддів з адміністративних посад та ін.).

Відповідно до ч.2 ст.103 Закону "Про судоустрій" "діяльність органів суддівського самоврядування має сприяти створенню належних організаційних та інших умов для забезпечення нормальної діяльності судів і суддів, утверджувати незалежність суду, забезпечувати захист суддів від втручання в судову діяльність, а також підвищувати рівень роботи з кадрами у системі судів", тобто її пряме направлення на державні інтереси у сфері судочинства має на меті непряме направлення на забезпечення прав і законних інтересів громадян на
доступ до судочинства, на справедливий судовий захист тощо.

Відповідно до ст.2 КАС "завданням адміністративного судочинства є захист прав свобод та інтересів фізичних осіб… у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади…", однак даним кодексом та іншими актами діючого законодавства не визначено поняття "публічно-правові відносини" (у п.15 ч.1 ст.3 КАС визначено термін "публічна служба", який стосується, окрім іншого, як професійної діяльності суддів, так й іншої державної служби).

Згідно ст.4 КАС "юрисдикція адміністративних судів поширюється на всі публічно-правові спори, крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення". Зазначу, що ні ЦПК, ні ГПК, ні КПК, ні КпАП, ані іншими законами не встановлено порядок вирішення подібних публічно-правових спорів.

22/01/09 01:11  Перо > Перо    22/01/09 00:40Дерево
Интересно, каким образом п. 2 ППВСУ сочетается с запретом, установленным ст. 7 Закона "Про звернення громадян"?
Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим
органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються.

А также со ст. 130 Конституции и разделом 15 Закона "Про судоустрій"?
Это что -теперь на сборы и конференции судей можно лично Онопенко, Сенину и Пилипчуку излагать жалобу по ст. 18 Закона "Про звернення громадян"?

22/01/09 00:40  Перо > tafano    28/08/08 10:12Дерево
Ваша проблема "разрешена" лаконично:


ПОСТАНОВА № 17
Пленуму Верховного Суду України
від 19 грудня 2008 р.

Про деякі питання, що виникають у судовій практиці
щодо позовів до органів суддівського самоврядування


З метою забезпечення однакового і правильного застосування законодавства при надходженні до провадження судів адміністративних позовів до органів суддівського самоврядування Пленум Верховного Суду України п о с т а н о в л я є дати судам такі роз’яснення:

1. У контексті положень частини першої статті 2, пунктів 1, 7 і 9 частини першої статті 3, статті 17, частини третьої статті 50 Кодексу адміністративного судочинства України органи суддівського самоврядування (збори суддів, конференції суддів, з’їзд суддів України, ради суддів), їх уповноважені особи (головуючі на зборах, конференціях суддів, з’їзді суддів України, їх члени (делегати), голови, їх заступники, члени рад суддів) при здійсненні ними дій (бездіяльності) чи прийнятті рішень, пов’язаних із реалізацією функцій суддівського самоврядування, не є суб’єктами владних повноважень і не можуть бути відповідачами у відповідних адміністративних справах. Компетенція адміністаривних судів відповідно до статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України на розгляд таких спорів не поширюється.

2. Скарги на рішення органів суддівського самоврядування (зборів суддів, конференцій суддів, з’їзду суддів України, рад суддів), а також скарги на дії, бездіяльність і рішення головуючих на зборах суддів, конференціях суддів, з’їзді суддів України та їх членів (делегатів), голів, їх заступників і членів рад суддів, пов’язані з діяльністю органів суддівського самоврядування, розглядаються самими органами суддівського самоврядування згідно зі статтями 105—116 Закону України від 7 лютого 2002 року № 3018-ІІІ “Про судоустрій України” та внутрішніми актами, які регламентують їх діяльність.

Голова
Верховного Суду України
В.В. Онопенко
Секретар Пленуму
Верховного Суду України жжжж
Ю.Л. Сенін

28/08/08 10:12  tafanoОтправить письмо > Перо    11/07/08 08:12Дерево
вести с полей.
в июле подали кассацию в ВАСУ.
Звоню в ВАСУ - говорят: "мы сейчас "назначаем" только кассации, которые пришли в мае 2007 года, а у вас июль 2008".
Делайте выводы....

11/07/08 14:43  reteraОтправить письмо > lawyeranele    11/07/08 00:47Дерево
Особо «понравилась» фраза ВАСУ «скарга позивача на дії заступника голови Ради суддів не підлягає розгляду в судах».
То есть ВАСУ решил за все суды Украины (т.е. и общей юрисдикции). И потом, по его мнению действия головы рады судей в судебном порядке вообще не обжалуются.
Нелепо, исходя из положения ст.124 Конституции - «Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі».

11/07/08 10:52  reteraОтправить письмо > Перо    10/07/08 20:36Дерево
Все это понятно. Мы отправляли Всем, в том числе ВСУ, омбудсмену и юстиции. Все они спустили наши письма как раз на голову местной рады судей.
И он, голова, дал самый возмутительный ответ: типа - да, судья неправ, но это не преступление, а потому санкции не будет.
Хотя вообще-то санкция не его полномочие, а квалифкомисии, его же мы только просили согласно закона инициировать вопрос о санкции).

11/07/08 08:12  Перо > lawyeranele    11/07/08 00:47Дерево
Спасибо! Теперь стало как минимум ясно, что практика противоречива. У retera и tafano суды вообще считают, что это не КАС (в отличие от ВАСУ). Иными словами, различная мотивация -открытый путь к жалобе по исключительным обстоятельствам в ВСУ. А затем -и к конституционному обращению в КСУ. Что любопытно -я такую практику ищу, но не могу найти (на их месте я бы ее тоже скрывал), хотя по ссылке в ЮП (9/07/08 19:40) из слов Маринченко видно, что в ВСУ такая практика сформирована.

ЗЫ. Относительно моего случая такая формулировка, как
"Рішення ради суддів може бути скасовано лише конференцією суддів та зупинено
рішенням Ради суддів України"
не прокатит. Ответчиком будет именно последняя и по причине отсутствия решения как такового. Кроме того, решение Ради суддів України может быть отменено только Съездом судей, который (статья 113) созывает та же Рада суддів України. А по статье 7 Закона "Про звернення громадян"... "Забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються". Поскольку адрес Съезда судей неизвестен, сам Съезд собирается раз в 3 года, а на жалобу обязаны ответить в течение месяца, при этом Рада суддів України не может рассматривать жалобу на саму себя, то интересно в этом плане как будет мотивировать решение суд :-)

11/07/08 00:47  lawyeraneleОтправить письмо > Перо    10/07/08 20:45Дерево
Практика ВАСУ по делу по обжалованию "неправомерной бездеятельности председателя Совета судей области"


ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 жовтня 2006 року
м. Київ

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України в складі:
Головуючого: Шипуліної Т.М.,
суддів: Карася О.В., Маринчак Н.Є., Степашко О.І., Усенко Є.А.,

розглянула в порядку попереднього розгляду касаційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу
Козятинського міськрайонного суду від 11 липня 2005 року та ухвалу Апеляційного
суду Вінницької області від 04 жовтня 2005 року по справі за скаргою ОСОБА_1 на
неправомірні дії заступника голови ради суддів в Житомирській області Шеніна
П.О..

Заслухавши доповідь судді Шипуліної Т.М., перевіривши доводи касаційної скарги
щодо правильності застосування судами першої та апеляційної інстанції норм
матеріального та процесуального права, а також правової оцінки обставин у
справі, колегія -

В С Т А Н О В И Л А :

В травні 2005 року ОСОБА_1 звернувся в суд із скаргою на неправомірну
бездіяльність заступника голови ради суддів в Житомирській області Шеніна П.О.,
яка, на його думку полягала в наданні формальної відповіді на його скаргу на дії
суддів Апеляційного суду Житомирської області, які порушили його конституційні
права шляхом зволікання з своєчасним розглядом скарги на другу частину рішення
місцевого Попільнянського суду від 16.09.1998 року про поновлення ОСОБА_1 на
роботі та зволікання з розглядом відмови від позову.

Вважаючи, що суб'єктом оскарження не були здійсненні певні заходи щодо розгляду
по суті його скарги, просив визнати незаконною бездіяльність заступника голови
ради суддів в Житомирській області Шеніна П.О.

Ухвалою Козятинського міськрайонного суду від 11 липня 2005 року, залишеним без
змін ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 04 жовтня 2005 року в
прийнятті скарги ОСОБА_1 на неправомірні дії заступника голови ради суддів в
Житомирській області Шеніна П.О. - відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, позивач 28 листопада 2005
року звернувся до Вищого адміністративного суду України з касаційною скаргою.

Ухвалою Вищого адміністративного суду України від 15 червня 2006 року, позивачу
поновлено строк на касаційне оскарження, касаційна скарга була прийнята до
провадження суду, по ній відкрито касаційне провадження.

В касаційній скарзі ОСОБА_1 просить скасувати судові рішення та розглянути
справу по суті позовних вимог, оскільки суд першої та апеляційної інстанції
неправильно застосували норми матеріального права.

Касаційну скаргу позивача необхідно залишити без задоволення, а ухвали суду
першої та апеляційної інстанцій без змін з огляду на наступне.

Суд першої та апеляційної інстанцій, відмовляючи в прийнятті скарги ОСОБА_1 до
провадження правильно виходили з наступного.

За змістом ч.1, ч.3 ст. 14 Закону України «Про судоустрій України», суди
здійснюють правосуддя самостійно, судді при здійсненні правосуддя незалежні від
будь-якого впливу, нікому не підзвітні і підкоряються лише закону.
Органи та посадові особи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи, громадяни та їх об'єднання, а також юридичні особи зобов'язані
поважати незалежність суддів і не посягати на неї.

Відповідно до ст. 102 зазначеного Закону, для вирішення питань внутрішньої
діяльності судів в Україні діє суддівське самоврядування, тобто самостійне
колективне вирішення зазначених питань професійними суддями.
До питань внутрішньої діяльності судів належать питання організаційного
забезпечення судів та діяльності суддів, соціальний захист суддів та їх сімей, а
також інші питання, що безпосередньо не пов'язані із здійсненням правосуддя.
Рішення з зазначених питань органами суддівського самоврядування приймаються
відповідно до закону.
Порядок здійснення суддівського самоврядування визначається відповідно до
Конституції України цим Законом, законом про статус суддів, іншими законами, а
також регламентами і положеннями, що приймаються органами суддівського
самоврядування згідно з цим Законом.

Згідно з ч.ч. 1, 5 ст. 111 Закону «Про судоустрій України», у період між
конференціями суддів функції суддівського самоврядування виконує відповідна рада
суддів.
Рішення ради суддів може бути скасовано лише конференцією суддів та зупинено
рішенням Ради суддів України.

З огляду на зазначене, суди прийшли до обґрунтованого висновку, що скарга
позивача на дії заступника голови Ради суддів Житомирської області не підлягає
розгляду в судах.

Відповідно до ч. 1 с. 224 КАС України, суд касаційної інстанції залишає
касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що
суди першої та апеляційної інстанцій не допустили порушень норм матеріального і
процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

Керуючись ст.ст. 210, 220, 220-1, 224, 231, ч.5 ст.254 КАС України, колегія -

У Х В А Л И Л А :

Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення, а ухвалу Козятинського
міськрайонного суду від 11 липня 2005 року та ухвалу Апеляційного суду
Вінницької області від 04 жовтня 2005 року - без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

За винятковими обставинами вона може бути оскаржена до Верховного Суду України
протягом одного місяця з дня відкриття таких обставин.


Головуючий: /підпис/ _______________________ Шипуліна Т.М.
Судді: /підписи/ _______________________ Карась О.В.
_______________________ Маринчак Н.Є.
_______________________ Степашко О.І.
_______________________ Усенко Є.А.
З оригіналом згідно. Суддя:
Т.М.Шипуліна10/07/08 20:45  Перо > retera    10/07/08 20:13Дерево
Я буду подавать иск по КАС, используя Ваши наработки + по ЦК (тоже сейчас думаю над формулировками). В конечном итоге меня интересуют судебные решения любого содержания (иллюзий на сей счет я не испытываю), чтобы попытаться на их основании обратиться в КСУ с конституционным обращением.

10/07/08 20:36  Перо > retera    10/07/08 20:09Дерево
Инициировать может не только Голова, но и член рады судей. То есть, подавать можно жалобу одинакового содержания на имя каждого члена рады судей (включая и его Голову). И каждый обязан дать ответ :-)
Кроме того, если речь о Раде судей Украины (как в моем случае), то согласно ч. 4 ст. 116 Закона "Про судоустрій", ее полномочия определяются не только этим законом, но и Положением о Раде судей Украины. А согласно этого Положения (утвержд. Съездом судей от 24.10.2002 г.) "Здійснюючи свої повноваження, Рада: ...перевіряє звернення громадян та ініціює порушення дисциплінарних проваджень відносно суддів" (ч. 6. п. 14).
То есть можно писать жалобу прямо на Раду судей Украины, а получив отписку от какого-либо ее члена или Головы, предъявлять админ. иск не к члену Рады или Голове, а непосредственно к самой Раде, которая (как я писал выше) исполняет властные управленческие полномочия, которые ей делегированы.

10/07/08 20:16  reteraОтправить письмо > СергійП    9/07/08 19:51Дерево
без труда не вытащишь рыбку из пруда!

10/07/08 20:13  reteraОтправить письмо > Перо    10/07/08 16:31Дерево
Собираемся подать. Думаем...

10/07/08 20:09  reteraОтправить письмо > Перо    10/07/08 16:25Дерево
Иск подали к голове рады судей, т.к. согласно ч.2 ст.97 ЗУ «О судоустройстве» именно голове рады судей принадлежит функция инициирования вопроса о дисциплин. ответственности судьи, к нему мы обращались, и именно он, голова, дал отрицательный ответ.

Перечисленные Вами нормы, по моему мнению, распространяются и на голову. В том числе и на них мы ссылались в апелляции, - «В розумінні п.7 ст.3 КАСУ суб’єктом владних повноважень окрім органу державної влади, органу місцевого самоуправління, їх посадової або службової особи, є також інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Згідно ч.2 ст.97 Закону України «Про судоустрій України» голові відповідної ради суддів належить функція ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді. Таке повноваження є владним. Рада суддів як форма суддівського самоврядування (ст.104 Закону України «Про судоустрій України») та владні повноваження не є взаємовиключаючими поняттями.»

10/07/08 16:31  Перо > retera    10/07/08 13:37Дерево
А какие мысли насчет параллельной подачи иска по ЦПК?

10/07/08 16:25  Перо > retera    10/07/08 13:37Дерево
Иск Вы подавали к Раде суддів, а не к его Голове. Почему тогда в апелляции отказали в иске к Голове (как видно из Вашей жалобы)? Субъектом властных полномочий по отношению к судье он не является, но Голова Ради суддів здесь и не при чем. Рада суддів - це суддівське самоврядування (ст. 111 Закону "Про судоустрій"). Завданням органів суддівського самоврядування є вирішення питань внутрішньої діяльності судів, у тому числі щодо: здійснення контролю за організацією діяльності судів та інших структур у системі судової влади (ст. 103 Закону "Про судоустрій").
По КАС (статья 3):
суб'єкт владних повноважень - орган державної влади, орган
місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший
суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на
основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих
повноважень;
В аспекте закона Рада суддів -это выборный орган (інший
суб'єкт), с делегированными полномочиями. А "контроль за організацією діяльності судів" -это ничто иное как властное управленческое полномочие; при этом решение РС обязательно для судей, которые занимают админ. должности в судах (ч. 5. ст. 111).

10/07/08 13:47  tafanoОтправить письмо > СергійП    9/07/08 19:51Дерево
100%

10/07/08 13:37  reteraОтправить письмо > Перо    9/07/08 19:18Дерево
(Мы вместе с Tafano ведем это дело).
Апелляц. Админ. суд отказал в удовлетворении жалобы, считая, что этот спор вне компетенции админсуда. Суд сослался на то, что голова рады судей не является субъектом властных полномочий ни по отношению к судье (в отношении которого истец просил у рады инициировать вопрос о дисциплинарной ответственности), ни по отношению к истцу (гражданину).

10/07/08 02:47  Перо > Перо    9/07/08 19:40Дерево
По теме:
Уряд схвалив проект Адміністративно-процедурного кодексу
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

9/07/08 19:51  СергійПОтправить письмо > Перо    9/07/08 19:40Дерево
Если их не таскать по суда, то ничего не сдвинется.

9/07/08 19:40  Перо > СергійП    9/07/08 19:30Дерево
Вот эта статья:
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Думаю, что реально дело может сдвинуться с мертвой точки только после судебной реформы (изменения в бюджет и судебная реформа -неотложные законопроекты, которые сейчас находятся в Верх. Раде).

9/07/08 19:30  СергійПОтправить письмо > Перо    9/07/08 19:18Дерево
Реокмендую в свете темы об ответственности судей почитать "ЮП" №25 от 17.06.2008р. статья "ИСК К СУДЬЕ: ПРАВО ИЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВО".

9/07/08 19:18  Перо > tafano    9/07/08 19:01Дерево
А чем апелляция закончилась и чем мотивировала?

9/07/08 19:01  tafanoОтправить письмо > Перо    9/07/08 13:41Дерево
подал в высший административный суд - жду...
все инстанции ниже - считают, что это не КАСУ.
Параллельно думаю подать в рай суд.

9/07/08 18:24  Перо > СергійП    9/07/08 18:17Дерево
Я понял. Мне проще -т. к. нет факта отказа, здесь случай "ему про Фому, а он про Ерему". А вот в админ. иске уже укажу -обязать рассмотреть жалобу по сути и в моем присутствии.

9/07/08 18:17  СергійПОтправить письмо > Перо    9/07/08 17:25Дерево
Повторяюсь. По Закону об обращениях, у субьекта обращения есть право присутствовать при рассмотрении обращения. Есть практика о признании действий неправомерными ( не РС) в связи стем, что было нарушено право на присутствие при рассмотрении заявления, в связи с чем решение по обращению отменили.
Поэтому если Вы просили с Вашим участием рассмотреть, а Вас тупо поставили перед фактом отказа - пропробуйте еще и за это зацепиться. Вот я очем.

9/07/08 17:25  Перо > СергійП    9/07/08 16:45Дерево
Требование было к Раде суддів України (РСУ) инициировать вопрос о дисциплинарной ответственности в отношении судей (статьи 97, 98 Закона "Про судоустрій"). Специально указал (исходя из ранее полученных отписок), что это не есть внепроцессуальным рассмотрением дела, т. к. решения по делу находятся в законной силе и я не прошу их упразднить или пересмотреть. Также указал, что это не есть вмешательством в правосудие, т. к. национальные способы защиты исчерпаны и указанные судьи эти дела не рассматривают по причине вступления их в законную силу.
На что тупо получил ответ, что 1) РСУ не есть судебной инстанцией; 2) Процессуальные действия проверяются в процессуальном порядке; 3) Вмешательство в правосудие запрещено; 4) Решения по делу обжалованию не подлежат.
То есть жалобу по сути никто не проверял; факты, изложенные в ней, подтверждены/опровергнуты не были.

P. S. Кто еще не обращался с подобными просьбами в Минюст, Советы судей, нардепам, омбудсмену и Главе ВСУ, настоятельно рекомендую в жалобах сразу просить отвода от их проверке судей (для обеспечения объективности и незаангажированности), которые являются должностными лицами тех же судов, которые выносили решения с нарушениями. У меня все жалобы проверялись судьями -членами советов судей, которые являлись одновременно судьями тех судов, которые выносили неправомерные решения. "Своих не сдают": сегодня "проверяешь" ты, завтра точно так же "объективно" "проверяют" тебя...

9/07/08 16:45  СергійПОтправить письмо > Перо    9/07/08 13:41Дерево
А вы требование в заявлении ставили, что б с Вашим участием?
Если да и они не вызвали, то именно по этому основанию можно дополнительно обжаловать, т.к. нарушены требования Закону об обращениях.

9/07/08 13:41  Перо > tafano    22/04/08 18:19Дерево
Как у Вас двигается процесс с Советом судей? Я как раз готовлю иск подобного рода -в моем случае вообще ничего не проверяли и отмахнулись, как от назойливой мухи.

22/04/08 18:19  tafanoОтправить письмо > СергійП    15/03/08 22:14Дерево
апелляцию приняли.
в мае заседание.
весело судится с Радой судей!

11/04/08 16:58  tafanoОтправить письмо > belladonna    11/04/08 16:36Дерево
да, ещё не избрала.

11/04/08 16:57  tafanoОтправить письмо > belladonna    11/04/08 16:36Дерево
да нормальный в принципе мужик.
2 года вел дело, а потом рраз - и взял самоотвод, сразу после того, как его пыталась отвести вторая сторона.

11/04/08 16:36  belladonna > tafano    23/08/07 11:51Дерево
Маймур - приятный судья с потрясающим голосом. У него в июне 2007 полномочия 5-летние закончились, по-моему, ВР до сих пор его не избрала на должность бессрочно...

15/03/08 22:14  СергійПОтправить письмо > tafano    13/03/08 16:45Дерево
Піддтримую!

13/03/08 16:45  tafanoОтправить письмо > СергійП    5/01/08 22:44Дерево
Апеляційна скарга
на ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду
від 25.02.2008р. по справі №2-а-526/08
(заяву про апеляційне оскарження ухвали подано до суду 04.03.2008р.)


28 лютого 2008 року нами отримано (по пошті) копію ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2008р. по справі №2-а-526/08 про відмову у відкритті провадження у справі за позовом Иванова до голови Ради суддів Дніпропетровської області про оскарження його рішення (щодо відмови в ініціюванні питання про дисциплінарну відповідальність судді).
З зазначеною ухвалою суду погодитися не можемо, оскільки в ній викладено висновки, що не відповідають обставинам справи, крім того оскаржувана ухвала порушує норми матеріального та процесуального права.

Суд помилково дійшов до висновку, що позовну заяву Иванова не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.17 КАСУ спір по справі №2-а-526/08, як спір фізичної особи з суб’єктом владних повноважень по оскарженню його рішення, підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.
В розумінні п.7 ст.3 КАСУ суб’єктом владних повноважень окрім органу державної влади, органу місцевого самоуправління, їх посадової або службової особи, є також інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Згідно ч.2 ст.97 Закону України «Про судоустрій України» голові відповідної ради суддів належить функція ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність судді. Таке повноваження є владним. Рада суддів як форма суддівського самоврядування (ст.104 Закону України «Про судоустрій України») та владні повноваження не є взаємовиключаючими поняттями.

Таким чином, суд неправильно застосував норми закону, а саме ст.104 Закону України «Про судоустрій України», п.1 ч.1 ст.17 КАСУ, не застосував ч.2 ст.97 Закону України «Про судоустрій України», п.7 ст.3 КАСУ. Зазначене є порушенням норм матеріального та процесуального права.

Невідповідність висновків суду обставинам справи; порушення судом норм матеріального та процесуального права, яке призвело до неправильного вирішення питання щодо відкриття провадження у справі є підставою для скасування ухвали суду згідно п.3, п.4 ст.202 КАСУ.

(Додатково повідомляємо суд про бажання приймати участь у судовому засіданні по даній справі).
Враховуючи вищевикладене, на підставі ч.2 ст.97, ст.104 Закону України «Про судоустрій України», п.1 ч.1 ст.17 КАСУ, п.7 ст.3 КАСУ, п.3, п.4 ст.202 КАСУ,

Просимо:

1. Скасувати ухвалу Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.02.2008р. по справі №2-а-526/08 про відмову у відкритті провадження у справі за позовом Иванова до голови Ради суддів Дніпропетровської області про оскарження його рішення.
2. Постановити нову ухвалу з направленням справи №2-а-526/08 в суд першої інстанції для продовження розгляду справи.

10/01/08 11:03  reteraОтправить письмо > Warelez    26/12/07 10:39Дерево
В розумінні п.7 ст.3 КАСУ суб’єктом владних повноважень окрім органу державної влади, органу місцевого самоуправління, їх посадової або службової особи, є також інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Відповідно до ч.2 ст.97 Закону України «Про судоустрій України» голові відповідної ради суддів належить право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді.

8/01/08 12:24  audima > СергійП    5/01/08 22:44Дерево

5/01/08 22:44  СергійПОтправить письмо > Warelez    26/12/07 10:39Дерево
Прошу всех,кто еще не высказался, добавить свои мнения на теме "Судью - в ответчики"

26/12/07 10:39  WarelezОтправить письмо > СергійП    15/12/07 15:55Дерево
А что Совет судей является субїектом властных полномочий?

15/12/07 15:55  СергійПОтправить письмо > Warelez    13/12/07 12:25Дерево
Закон про інформацію також передбачає право суб"єкта інформаційних відносин отримувати інфорацію безпосередньо на запит громадянина. Треба враховувати, що це спеціальний закон + ст.3,34 Конституції, ст.ст.202,300 ЦК. Врешті решт до конкретного судді, як до посадової особи, можливо звернення в порядку звернення подати ( заяву). Стаття 21 не є перешкодою для ініціювання позову щодо конкретного судді, як посадової особи, в тому разі, якщо суддя порушує законодавство про інформацію, в т.ч. про реєстр судових рішень. А щодо реєстру, так навіть до КУпАП доповнення після цього були до ст.212-3.

13/12/07 16:33  tafanoОтправить письмо > Q8    13/12/07 16:23Дерево
погоджуюсь...

13/12/07 16:23  Q8 > tafano    13/12/07 15:45Дерево
Я вважаю, що можна оскаржити рішення ради суддів за КАСУ.
На підставі п.1 ч.1 ст.17 КАСУ даний спір (як спір фізичної особи з суб’єктом владних повноважень по оскарженню його рішення) підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. В розумінні п.7 ст.3 КАСУ суб’єктом владних повноважень окрім органу державної влади, органу місцевого самоуправління, їх посадової або службової особи, є також інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень. Відповідно до ч.2 ст.97 Закону України «Про судоустрій України» голові відповідної ради суддів належить право ініціювати питання про дисциплінарну відповідальність судді.

13/12/07 15:45  tafanoОтправить письмо > Vit    13/12/07 15:37Дерево

13/12/07 15:37  VitОтправить письмо > tafano    23/08/07 14:06Дерево
Я не знаю как присоеденять линки, потому найти тему можна в поиске по автору.

13/12/07 15:26  VitОтправить письмо > tafano    13/12/07 15:16Дерево
Пробежался по тексту проекта искового заявления.
Нет оснований для удовлетворения такого искового требования.
Решение советом судей уже принято, следует его обжаловать в вышестоящую инстанцию.
Либо обжаловать действия судьи в судебном порядке. Процедуру ещё не анализировал.

13/12/07 15:16  tafanoОтправить письмо > Vit    13/12/07 14:41Дерево
киньте ссылку...

13/12/07 14:41  VitОтправить письмо > tafano    13/12/07 13:55Дерево
Я в форуме тоже тему наваял - ответственность государства Украина.
Ваша - из этой же оперы...

13/12/07 14:38  WarelezОтправить письмо > Q8    13/12/07 13:46Дерево
Это точно. Однако следует иметь в виду что это палка с двумя концами (в хорошем смысле :).

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100