RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Законність вимоги доказувати розмір збитків при оплаті продукції вескелем


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
11/02/02 15:41  Акузор > Юрист-консультант    11/02/02 15:07Дерево
Дашь почитать - я тебе ошибки исправлю. Бесплатно. Но только грамматические.

11/02/02 15:07  Юрист-консультант > Акузор    5/02/02 14:48Дерево
Врун это Вы. Я дал вам имя председателя суда. Теперь пишу письмо в лигу.

8/02/02 17:40  штурман Ї > Daison    5/02/02 17:53Дерево
Спасибо, что хоть подтвердили на мэйл...Я конечно, понимаю ваше желание поупражняться, но я эту тему поднимал не для упражнений, а скорее что бы заручится поддержкой...в минуту сомнений...

8/02/02 17:36  штурман Ї > штурман Ї    5/02/02 19:32Дерево
Спасибо, что хоть подтвердили на мэйл...Я конечно, понимаю ваше желание поупражняться, но я эту тему поднимал не для упражнений, а скорее что бы заручится поддержкой...в минуту сомнений...

5/02/02 19:32  штурман Ї > Daison    5/02/02 17:53Дерево
Питань до вашого обгрунтування нема!
Але ніхто мене не переконая , що відмова кредитора від виконання зобов"язання боржником(ст.213) - є "підтсавою, що відпала" для ст.469 ЦК.
Я вважаю, що підставою яка відпала може бути лише визнання договору недійсним або неукладеним! Звертаю увагу, що навіть розірвання договору не може бути "підставою яка відпала". Обгрунтування цієї позиції щодо відпадання підстав дуже довге і , я думаю, нікому не цікаве.......

5/02/02 17:53  Daison > штурман Ї    5/02/02 17:37Дерево
Инфляция учитывается по любым денежным обязательствам, лишь бы была просрочка. А кроме того - право Кредитора требовать возмещения также и убытков (отдельно) никто и не оспаривает. Запишите в убытки инфляцию.

5/02/02 17:37  штурман Ї > Daison    5/02/02 13:41Дерево
Добре, пристимо, я повністю згоден з вами на рахунко ст.469. А як тоді за таким обгрунтуванням стягнути сплачену за продукцію суму з урахуванням індексу інфляції???
За моїм варіантом зрозуміло і підтверджено в роз"ясненні ВАСУ »02-5/233 від 12.05.99р.: “у вирішені спорів з питань відшкодування збитків, заподіяних невиконанням або неналежним виконанням зобов’язань за договором поставки , слід виходити з того, що збитки(прямі та упущена вигода) підлягають відшкодуванню з урахуванням офіційного індексу інфляції”(ст.ст. 203,440 ЦК)

5/02/02 14:48  Акузор > Юрист-консультант    5/02/02 14:15Дерево
Да ваш приз, ваш. В новой номинации - самый большой врун конфы. Где имя обещанного "председателя"?

5/02/02 14:15  Юрист-консультант > audima    31/01/02 19:34Дерево
Свое мнение по поводу качества ваших юридических знаний я уже выражал. Теперь вижу, что и другие участники конфы согласны со мной в том, что ноутбук вам вручили зря. !!! Есть более достойные люди - участники конфы. (себя я заранее исключаю, чтобы вы не кричали потом - он хочет получить приз ..... и т.д. 8

5/02/02 13:41  Daison > штурман Ї    5/02/02 12:59Дерево
Ну тогда: 1) В статье 213 ГК не сказано, что перечень предусмотренных в ней последствий является исчерпывающим. Нет оснований не применять другие нормы Кодекса. 2) Интересно, на основании чего Вы делаете такой вывод. Посмотрите, например, следующую статью этой главы - 470 -сам собой напрашивается вывод о виновности лица. И вы не забывайте, что основание приобретения имущества (договор) отпало по решению Кредитора, и от воли должника такое решение не зависит. Вина Должника - только повод(законное основание) для принятия Кредитором решения.

5/02/02 12:59  штурман Ї > Daison    4/02/02 17:29Дерево
Добре я згоден - давайте все таки спробуємо один одному довести і обгрунтувати позицію.....
Згоден: на перший погляд застосування ст.469 ЦК нібито підходить для повенрнення коштів, оплачених за непоставлений товар.
Але......
По-перше, навіщо застосовувати цю норму, якщо в ЦК пердбачена пряма норма для застосування в цьому випадку - ст.213(ст.203). Але це тільки по-перше і стосується вибору норми.
А тепер по-друге, в даному випадку неможливо застосовувати Гл42 ЦК.
ВИНА!!!!!!!!!
Відміною кондикційних зобов"язань(Гл.42), якраз і є відсутність вини!Тому при вирішенні питання про те, який позов потрібно подавати: стягнення збитків(шкоди) чи безпідставно придбаного майна, терба враховувати обставину наявності чи відсутності ВИНИ відповідача. Якщо є вина боржника(невиконання зобов"язань за договором), то подається позов про відшкодування збитків, якщо провини немає, то подається кондикційний позов.
Ст.469 застосовується у випадках придбання майна за рахунок іншої особи, коли таке придбання не є наслідком дій порушника, а наслідком дій потерпілого чи третіх осіб.


5/02/02 12:59  штурман Ї > Daison    4/02/02 17:29Дерево
Добре я згоден - давайте все таки спробуємо один одному довести і обгрунтувати позицію.....
Згоден: на перший погляд застосування ст.469 ЦК нібито підходить для повенрнення коштів, оплачених за непоставлений товар.
Але......
По-перше, навіщо застосовувати цю норму, якщо в ЦК пердбачена пряма норма для застосування в цьому випадку - ст.213(ст.203). Але це тільки по-перше і стосується вибору норми.
А тепер по-друге, в даному випадку неможливо застосовувати Гл42 ЦК.
ВИНА!!!!!!!!!
Відміною кондикційних зобов"язань(Гл.42), якраз і є відсутність вини!Тому при вирішенні питання про те, який позов потрібно подавати: стягнення збитків(шкоди) чи безпідставно придбаного майна, терба враховувати обставину наявності чи відсутності ВИНИ відповідача. Якщо є вина боржника(невиконання зобов"язань за договором), то подається позов про відшкодування збитків, якщо провини немає, то подається кондикційний позов.
Ст.469 застосовується у випадках придбання майна за рахунок іншої особи, коли таке придбання не є наслідком дій порушника, а наслідком дій потерпілого чи третіх осіб.


5/02/02 10:34  ? > штурман Ї    4/02/02 16:52Дерево
Очень содержательная конфа. Если бы еще больше взаимотерпимости участникам добавить... К сожалению, у меня нет такой колоссальной практики ведения дел в судах, которой похвастались участники, поэтому вопрос убытков во всех его проявлениях меня очень и очень интересует. Правда подобная ситуация у меня была, итак: есть договор мены, согласно которому кредитор (условно) выполнил свое обязательство по передаче имущества определенного родовыми признаками должнику, который в дальнейшем просрочил исполнение своего обязательства по встречной передаче товара. Ссылаясь на статью 213 ГК кредитор отказался от ПРИНЯТИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА должником, ссылаясь на статью 231 ГК отказался от ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА со своей стороны, тем самым ФАКТИЧЕСКИ ПРЕКРАТИВ ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА МЕНЫ по схеме обязательства прими-передай. Одновременно на основании стст. 165, 469 ГК кредитор истребовал у должника имущество, владение которым в соответствии с статьей 469 ГК уже не обосновывалось НИ ДОГОВОРОМ, НИ ЗАКОНОМ. Должник опять просрочил исполнение обязательства по возврату, в следствие чего подается иск о возмещении убытков в виде УТРАТЫ имущества + НЕПОЛУЧЕННЫЕ ДОХОДЫ (если бы обязательство ПО ВОЗВРАТУ истребуемого имущества было выполнено своевременно). Таким образом, как мне показалось, я ушел от неоднозначного понятия убытков при невыполнении договоров мены, выйдя на чистую и однозначную УТРАТУ. Но не тут то было, в отношении подтверждения размера убытков суд встал аккурат в позицию, сходную с судьей Штурмана (в части утраты имущества). Т.е. необходимо было доказать затраты на приобретение товара, не смотря на прозведенную сторонами договорную оценку в тексте договора мены. Тогда, с целью уменьшения трения и ускорения процесса рассмотрения спора были привлечены биржевые данные по ценам на такой же товар, действующие в данном регионе, со ссылкой на абз. 3 пункта 5 письма ВАСУ “Про деякі питання практики застосування чинного законодавства при вирішенні господарських спорів” 14.06.93 р. N 01-8/672: “...втрата майна підлягає відшкодуванню за цінами, які діяли на момент заподіяння шкоди”. По этой же причине, на мой взгляд, было невозможно произвести оценку имущества, поскольку согласно ст.3 ЗУ "Об оценке имущества, имущественных прав и проф.оценочной д-ти в Украине" оценка имущества - это процесс определения его стоимости НА ДАТУ ОЦЕНКИ. Учитывая отсутствие на сегодняшний день нац.стандартов оценки имущества, оценивать имущество, КОТОРОГО НЕТ В НАЛИЧИИ оценщики наотрез отказались. Но суд принял во внимание предоставленные биржевые данные, в качестве надлежащего подтверждения цены товара НА МОМЕНТ УТРАТЫ, стало быть и убытков... Путь несколько извилистый, но приведший к положительному исходу, кроме того еще и часть заявленных неполученных доходов удалось взыскать. С ув.

4/02/02 17:29  Daison > штурман Ї    4/02/02 16:52Дерево
Вы же сами сказали, что друг другу мы ничего доказать не сможем.
Вы вот пишите "НЕ МОЖЕТ" и все... Ггрустно, а ведь еще других критиковал. А т.н. "практика" - последний аргумент в споре, и как по мне, он у нас мало стоит.

4/02/02 16:52  штурман Ї > Daison    1/02/02 08:54Дерево
Так про практику знайдеться що-небудь сказати?

1/02/02 15:15  штурман Ї > Daison    1/02/02 08:54Дерево
Я думаю, що ми один другому не зможемо довести протилежне......
В мене лише одне запитання: а ви на практиці виокристовували, описане вами, обгрунтування?

1/02/02 08:54  Daison > штурман Ї    31/01/02 19:03Дерево
А знаете, у ведь даже не 213, а 231 статья ГК! И как вы будете говорить, что основание не отпало, если имеется отказ от самого договора?

31/01/02 19:34  audima > штурман Ї    31/01/02 19:09Дерево
Ну-у-у! У меня вот тоже в апелляции решение оспаривается где судья присудила чисто "по понятиям":). Т.е., в мотивировочной части нет ссылок ни на законодательство, ни на договор. Судья не права. Потому, что в Вашем случае существует сумма договора, в которой Вы и оценили эти векселя. Более того, если уйти от формальных признаков договора, по сути Вы предъявили векселя к платежу, заменив договором обязательство уплатить сумму на обязательство поставить товар. Иначе, при расторжении договора по вине поставщика, Вы можете прямо требовать вексельную сумму. Как нестыковочки вижу несоблюдение формальных операций предъявления векселя к платежу, а соответственно невозможность его опротестования, но для судебного разбирательства это должно быть достаточным доказательством затрат по договору. Кстати, вопрос об убытках по неисполнению договоров мены, на мой взгляд, не совсем достаточно освещєн в Гражданском кодексе, поэтому и принял судья такое решение. Хотя, ещє.:) А почему бы Вам не потребовать вернуть векселя и не прдъявить их тут же к платежу?:)

31/01/02 19:09  штурман Ї > володимир    30/01/02 16:53Дерево
Мені не дуже до вподоби слово "суперечка", але в любомку випадку вона далеко ще не закінчилась, а можна сказати, тільки починається...

31/01/02 19:03  штурман Ї > Daison    31/01/02 13:36Дерево
Затих тому, що був тимчасово відсутній........
З приводу вашоговаріанту щодо вирішення задачі по договору поставки. я не згоден з таким варіантом.
Моя позиція полягає в тому, що не можна використати ч.2 ст.213, як підставу для застосування ч.2 ст.469.
Відмова кредитора, внаслідок втрати інтересу, від виконаня зобв"язання боржником НЕ МОЖЕ БУТИ ПІДСТАВОЮ такою, яка відпала і на якій було придбане майно.
В ч2.ст.213 прямо передбачені наслідки відмови кредитора від прийняття зобов"язання боржником . І ЦИМ НАСЛІДКОМ Є ВИМОГА ВІДШКОДУВАТИ ЗБИТКИ!

31/01/02 18:55  штурман Ї > audima    30/01/02 16:19Дерево
Наскільки я зрозумів, ми вирішили ту спрощену задачу.Але питання стоїть трохи по іншому. Наскільки ви зрозуміли задача ускладнюється тим, що всього навсього за Договором Отримувач продукції пердоплату робив не коштами, а вескелями. Причому вескелями, які раніше видав Поставщик третім особам.Хрчу відмітити, що оплата векселями прямо передбачено в Договорі , навіть указані номери конкретних векселів.І при передачі Одержувачем продукції векселів Потсавщику фактично відбувся збіг векселедавця і векселедержателя, - вескелі закінчили свій обіг.
Так от, справа в тому, що суддя і не вимагає доказувати розмір збитків за Договором поставки, бо він(розмір) там і так визначений(в самому Договорі, в актах про вескельний платіж і т.д.) Суддя вимагаючи доводити розмір збитків. виходить з того що збитки у Одержувача полягають не у витратах за Договором поставки, а у його витратах на придбання цих векселів за іншими договорами, які ніякого відношення до взаємовідносин між Потсавщиком і Одержувачем не мають.Ці Договори між Одержувачем та третіми особами.
!!!Найбільше, що мене вбило в РІШЕННІ(так суддя вже прийняв рішення), це те, що суд визначив збитки, розмір яких полягає не в сумі договорів Одержувача з третіми особами, а в сумі сплачених одержувачем за цими договорами коштів.!
І тепер, ви я к вважаєте, уже правда не вимога, а рішення законне з таким визначенням розміру збитків????

31/01/02 13:53  Володимир > Daison    31/01/02 13:36Дерево
Переварює.

31/01/02 13:36  Daison > штурман Ї    30/01/02 15:02Дерево
Что то Вы затихли, аргументов не хватает?

30/01/02 16:53  володимир > audima    30/01/02 16:19Дерево
Завжди приємно, коли суперечка закінчується на мирній ноті, не залежно від того. чи береш участь в ній, чи просто читаєш конфу.

30/01/02 16:19  audima > штурман Ї    30/01/02 15:02Дерево
Не азбучная тема. Далеко не азбучная. Особенно в части доказывания убытков. Собственно, убытками, в понимании статьи 203 ГК является, в вашем случае оплаченная часть договора. Чем оплачена, значения не имеет, требовать Вы можете именно деньги, а не товар (вексель) и не по номиналу или цене приобретения, а по той цене их, которую Вы установили в договоре с Вашим поставщиком. Вот это от Вас и трребует доказать судья. Неполученная выгода. Ну, как-то я и это доказал. Закончилсь правда всє на уровне претензии. Согласились и попросили дружить. Дружим:)))

30/01/02 15:45  audima > Володимир    30/01/02 14:38Дерево
А все тому, що спір ні про що! Як поставлено було питання: "Чи законні вимоги судді довести збитки?" Відповідь: "Так, законні".

30/01/02 15:02  штурман Ї > Alexey Timofeyev    30/01/02 14:37Дерево
На ваше: "29/1/02 14:04 Alexey Timofeyev>Jarik" про....."предлагаю выступать с темами, выходящими за рамки азбучных (пример азбучной темы - "штурманские" упражнения в определении объєма понятия "убытки")".........
Хочу зауважити, що хоча ця тема назван "азбучна", але для багатьох юристів, як виявилось, НЕ ЗОВСІМ азбучна, або вони не знають забуки.
І додтаков: я ніколи не піднімав, і не буду піднімати азбучні теми, впевнений, що ви в цьому мене "уличить" не зможете.
І піднімав я цю тему. лише пілся того,як персвідчився в практиці, що проблема збитків не така вже азбучна!

30/01/02 14:53  штурман Ї > Володимир    30/01/02 14:38Дерево
Я не розумію, хіба варто спорити з AUDIMою, про застосування ЦК чи нормативних актів бухгалтера при визначенні збитків?????
ЦК(ст.2) не регулюються відносини основані на адмініпідпорядкуванні однієї сторони іншій, а також до ПОДАТКОВИХ і бюджетних відносин!!!!!
Спір про відшкодування збитків вирішується виключно на відносинах, що регулюються ЦК!
Хіба ЦК і цивільні правовідносини не могли б існувати, якби податкової і бухгалтерського обліку не було взагалі?

30/01/02 14:47  Daison > штурман Ї    30/01/02 14:29Дерево
Так, ну а кто писал, что audima по условию отказался от принятия исполнения (а следовательно, и от самого договора)? У Вас, уважаемый, как у стороны по договору отпало само основание для получения предоплаты .
И тут действует статья 469 - я уже на нее ссылался. Вы (сторона по договору) именно что и обязаны вернуть предоплату, обязаны в силу части 2 статьи 469 ГК УССР.

30/01/02 14:38  Володимир > audima    30/01/02 14:08Дерево
Давай будемо точними в термінах. Я не говорив про "неотриманий прибуток", я говорив про "неодержавий дохід" (ч.2 ст. 203 ЦК), який включається в поняття збитки. Повертаючись до вже згаданих стандартів бухобліку: дохід - це збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів... . В цій темі говориться про недопоставку сплаченого товару. Тобто, говорячи мовою бухобліку кредитор не одержав активів, за які заплатив (читай доходу у вигляді активів), тому він поніс збитки. А може я не з оригінальним Аудімою спілкуюсь? А може у вас якийсь практикант пише з твоєї машини під твоїм ніком? Ну не схоже це все на те, що писав Аудіма в конфі раніше. Не дотягує.

30/01/02 14:37  Alexey Timofeyev > audima    30/01/02 14:22Дерево
Это ты, батенька, хватил лишку. Стандарты стандартами, а гражданско-правовая категория "убытки", наряду с положительным ущербом, включала, включает и будет включать неполученные доходы (упущенную выгоду). У охранительных статей ГК и Стандартов бухучєта уж слишком разная природа, назначение, происхождение и назначение. Просто потому, что регулируют они отношения, между которыми - полмонтировки по карте мира. Вообще же, применять определение термина из нормативного акта, принадлежащего к другой отрасли - значит допускать аналогию "иноотраслевой" правовой нормы. Легальные определения - они, как известно, всє те же правовые нормы. Ну и давай теперь оценим обоснованность такого действия применительно к ГК и стандартам бухучєта. Мало того, что это отрасли из разных полушарий, в принципе, недопустимо при толковании нормативных актов ходить "сверху вниз" (ты поймєшь, о чєм я).

30/01/02 14:37  штурман Ї > Daison    30/01/02 14:10Дерево
Вибачаюсь за свої "!!!!!!!"......просто забувся, що я не в чаті

30/01/02 14:29  штурман Ї > Daison    30/01/02 13:55Дерево
Мені зобов"язані поставити продукцію, а не повернути кошти.
Зверніть увагу на різницю між грошщовим зобов"язанням і негрошовим!!!!!
Да!, якщо мені поставлять оплавену мною продукцію, або ж повернуть кошти, то Я ЗГОДЕН ЗБИТКІВ в мене немає!
Але чим(ким) зобв"язана сторона повернути мені кошти?????????
Договором - ні, законодавстом -також ні!
І що за позиція зобов"язана? тут якраз і є звернення до суду. коли торона зобов"язана, але не виконує.
Але в цивільному кодексі по не грошовим зобов"язанням, якраз і застосовується понятт збитків- в принипі це заміна всім зрозумілого грошового зобов"язання, у випадку коли контрагент за Договором немає грошового зобов"язання. І цю "заміну" проводять. зобов"язання боржника, можна визначити в грошовому вимірі, і не роблять прямої заміни, а доводять збитки, коли ці витарти не пов"язані з прямою оплатою продукції, а пов"язані наприклад із оплатою зберігання(платою складу) і т.д.
Так от, в вашій позиції я не бачу врегулюваня тог, що постачальник "немедленно" повинен мені повернути кошти!!!! І вихожу з того, що пока він мені їх не повернув то в мене наявні з цим збитки........

30/01/02 14:23  сибарит+ > audima    30/01/02 14:08Дерево
А как же ч.2 ст.203 ГК. ¬Під збитками розуміються … не одержані кредитором доходи, які він одержав би, якби зобов'язання було виконано боржникомј? Или Вы намекаете на разницу между ¬доходамиј и ¬прибуткомј?:)

30/01/02 14:22  audima > Daison    30/01/02 14:13Дерево
Как и положено в частном праве. Кто как докажет:)

30/01/02 14:13  Daison > audima    30/01/02 14:08Дерево
Вот интересно, как суды в течении 30-ти с лишним лет (с 1964 года) понимали термин "Расходы": ведь этих подзаконных актов не было.

30/01/02 14:10  Daison > штурман Ї    30/01/02 14:00Дерево
Слушайте, у Вас что - залипает кнопка "!"? Вы же вроде собирались спорить, зачем же кричать то.

30/01/02 14:08  audima > Володимир    30/01/02 13:51Дерево
Неотриманий прибуток не є збитком. Не треба їх ототожнювати. Суди дійсно не керуються стандартами бухобліку. Поки що. Документи-то нові. От і не було прецендентів. Щодо ЦК. Ніхто не намагається підмінити норми кодексу нормами підзаконного акту. Але, якщо кодекс не містить чіткого визначення терміну, а підзаконний акт містить, то я можу довести, що саме так воно і є.

30/01/02 14:00  штурман Ї > audima    30/01/02 12:50Дерево
Добре. що ця конференція називається Бізнес, а не Юр!!!!!!
А то вас прийшось би вигнати!
Ваші бухгалтерські стандарти някого відношення до цивільних правовідносин не мають!!!!! якщо не вірите, то почитайте СВОї БУХГАЛТЕРСЬКІ "Кодекси":
зу "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до якого існує ваш "стандарт"!!!! Так от відповідно до цього Закону: бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;
ВНУТРІШНІ!!!, а зовнішні - це ваша любима ПОДАТКОВА, але ні в якому разі не суд!!!!
----------------------------------
Але якщо припустити, що бухгалтерські визначення мають якесь відношення до цивільних праввовідносин, то я ЗМОЖУ апелювати, використовуючи ваші ж "нормативні" акти:
Бухстандарт: Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).
Закон(вищевказаний):
активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому
------------------------------
Так от, кошти які ви заплатили штурману за договором, це хіба не контрольовані вами ресурси???, Да? Значить це активи!!!!,А з того , що ви їх заплатили штурману, це хіба не їх вибуття(зменшення)??? Да? Значить це витрати!!!!!! причому прямі!!!!! А прямі витрати - за варіантом 1 класифікіції збитків, це хіба не збитки?????
----------------------------------
Але якщо навіть мені не зовсім вдалось обгрунтувати збитки, вихоядчи з вашого бухгалтерського законодавства, то я ЗОВСІМ НЕ РОЗЧАРУЮСЬ!!!!!!, БО ВОНО(бухзакон) ніякого відношення до регулювання цивільних правовідносин НЕ МАЄ!!!!!!!!30/01/02 13:55  Daison > штурман Ї    30/01/02 12:38Дерево
Могу предположить, что Ваше главное возражение - по определению термина "Расходы". Рассмотрим такую ситуацию. Вы уплатили деньги, но Вам их обязаны вернуть (причем вернуть немедленно, по Вашему первому требованию). Можете ли Вы утверждать, что понесли хоть какие-то расходы?
А ведь в той ситуации, которую Вы описали, все то же самое.

30/01/02 13:51  Володимир > audima    30/01/02 12:50Дерево
"Збитки виникають внаслідок здійснення підприємством ВИТРАТ" (копірайт Аудіма). Ну зовсім обмежене трактування поняття "збитки". А як тоді бути з неодержаними доходами, які кредитор одержав би, якби зобов"язання було боржником виконано належним чином. Адже вартість недопоставленої але вже оплаченої продукції суть і є неодержані доходи. Іще кілька слів про стандарти бухобліку. Слава богу суддями у нас є люди з вищою юридичною освітою (про кваліфікацію багатьох говорити не будемо), а не з бухгалтерською. Напевно тому я ще жодного разу не зустрічав судового рішення з питань недопоставки чи неоплати, в основу якого були б покладені стандарти бухобліку. Чомусь судді все більше на ЦК напирають. Я проглянув вказаний акт Мінфіну і от на що звернув увагу: "збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати". З тієї точки зору, щоб грав дебет з кредитом, це визначення напевно підходить. Але це визначення не включає в себе неодержані доходи. Та і самі стандарти не дотягують по юридичній силі до ЦК (прошу пробачення за згадування тут таких тривіальних речей). Навряд чи суд може ним керуватись, навіть з огляду на те, що гумористи у Верховній Зраді таку можливість передбачили: "бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства ЗОВНІШНІМ та внутрішнім КОРИСТУВАЧАМ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ". (ЗУ Про бухоблік).

30/01/02 13:40  штурман Ї > audima    30/01/02 12:50Дерево
Оце так УПС у вас AUDIMA!!!!!!!!
ЯКОЇ СИСТЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА?????
МИ ГОВОРИМО ПРО ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ!!!!а ви якусь бухгалтерію сюди приплітаєте!!!! Ви що? цивільний кодекс не читали! прочитайте будь ласка ст.2!!!

30/01/02 13:24  Jarik > audima    30/01/02 12:26Дерево
"Збитки виникають внаслідок здійснення підприємством ВИТРАТ." Откуда вы это выкопали? Даже не утруждая себя умозаключениями достаточно полезть в терминологический словарь Лиги, чтобы найти например такое: "Збитки втрачених можливостей - це збитки, що можуть! виникнути в банку виключно в результаті несприятливого зрушення кон'юнктури ринку цінних паперів незалежно від дій емітента та банку. Такі збитки відображають втрату банком можливості! більш вигідного вкладання коштів у поточний час внаслідок придбання певного активу в минулому. (Національний банк, Постанова "Про затвердження Положення про порядок розрахунку резерву на відшкодування можливих збитків банків від операцій з цінними паперами" від 30.12.1999 N 629)

30/01/02 12:50  audima > штурман Ї    30/01/02 12:46Дерево
Це нормативний акт, розроблений Мінфіном у відповідності до закону, дядько! І є дійсним для всіх підприємств, установ, організацій. Він входить до системи законодавства та не протирічить законам. А тому, обов"язково приймається судом як законодавче обгрунтування.

30/01/02 12:48  Jarik > сибарит+    30/01/02 10:26Дерево
Да, все именно так:" не сторонник, не был, не состоял". А в сомнениях не вижу ничего плохого, тем более, когда есть аргументы и "за" и "против" и не все так однозначно.

30/01/02 12:46  штурман Ї > audima    30/01/02 12:26Дерево
Обмаль часу зараз........обов"язково повернусь. В мене до вас є лише одне запитання: Стандарт бухгалтерського обліку - це що? новий цивільний кодекс? чи Закон, який регулює цивільно-правові відносини..............?
Ви на цьому стандарті. як то кажуть, і "спалились" про своє бухгалтерське бачення витрат, збитків і т.д.

30/01/02 12:38  штурман Ї > Daison    30/01/02 12:09Дерево
Накінець то!!!!!!!!! Обов"язково буду спорити, пізніше, - зараз відлучаюсь від компа.....
Але я дуже радий, що накінець то тема почала обговорюватись в тому руслі, якому я і ХОТІВ!!!!! В тому, в якому можна досягти істини(в споре рождается), а не обзивати один одного і виясняти хто це краще вміє.......

30/01/02 12:26  audima > штурман Ї    30/01/02 12:07Дерево
Ага! Перше - від душі, а друге - від лукавого:) Ви, дядько моцний, але щось переплутали. По-перше, збитки треба довести. Збитки виникають внаслідок здійснення підприємством ВИТРАТ. Чітке визначення терміну "Витрати" є в Стандарті бухгалтерського обліку »16 "Витрати". Так ось, немає у Вас збитків за визначенням. І фактично немає ніяких збитків. Поки що. До речі... ДебЕт та дебІтор... Це треба так писати. "е" змінюється на "і". Успіхів Вам.

30/01/02 12:09  Daison > штурман Ї    30/01/02 11:52Дерево
Итак, audima отказался от исполнения по части 2 статьи 213 ГК. Убытки для него - это: 1)Расходы, произведенные кредитором. Уплаченная audimой сумма предоплаты для него НЕ расходы, так как Штурман обязан вернуть всю сумму в силу ч.2 статьи 469 ГК УССР.
2) утрата или повреждение имущества - по условию отсутствует
3)неполученные доходы - по условию отсутствуют. Спорьте.

30/01/02 12:07  штурман Ї > audima    30/01/02 11:51Дерево
Виправлення:........не ВВАЖАЮ, що доцільно в господарському суді виглядати ідіотом!

Страницы: << [1] 2 3 >>    Всего: 3

Реклама

bigmir)net TOP 100