RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Увеличение Уставного капитала дооценкой


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
21/05/08 13:41  krokodishОтправить письмо > Еленка юрист    21/05/08 13:32Дерево
по-моему письмо никого не обрадовало. Никто не парился над ответом :/

21/05/08 13:32  Еленка юрист > Громадянин    16/11/07 17:37Дерево
Про надання роз'яснень
Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва опрацював в межах компетенції Ваше звернення стосовно: надання роз'яснення щодо порядку збільшення статутного (складеного)капіталу товариства з обмеженою відповідальністю у зв'язку із зміною вартості майна, внесеного як вклад до нього шляхом проведення учасниками, товариства нової оцінки вказаного вище майна, та повідомляє наступне.
Відповідно до частини другої статті 51 Закону України „Про-господарські товариства" зміни вартості майна, внесеного як вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному (складеному) капіталі, вказаної в установчих документах товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.
В свою чергу, частиною другою статті 86 Господарського кодексу України також встановлено, що порядок оцінки вкладів визначається, якщо інше не передбачено законом, в установчих документах господарського товариства.
Нагадуємо, що згідно із абзацом другим частини другої статті 115 Цивільного кодексу України грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.


Отже, виходячи з викладеного вище, Держкомпідприємництво вважає, що зміни вартості майна, внесеного учасниками товариства з обмеженою відповідальністю як вклад до його статутного капіталу можуть бути підставою для зміни розмірів їх часток, та, відповідно, й підставою для збільшення у зв'язку з цим розміру статутного капіталу лише за умови, якщо такий порядок збільшення розміру статутного капіталу передбачено установчими документами цього товариства.


Голова К.Ващенко

Выложила письмо как и обищала!!!!!!!!!!!!!!!!!

19/11/07 11:05  Еленка юрист > Громадянин    16/11/07 17:37Дерево
Выложу конечно! Не вопрос! :)

16/11/07 17:37  Громадянин > Еленка юрист    16/11/07 17:18Дерево
Якщо у Вас буде можливість, викладіть будь-ласка лист-відповідь на сайті. Цікаво знати позицію Держкомпідприємництва.

16/11/07 17:18  Еленка юрист > Громадянин    14/11/07 16:38Дерево
Всем огромная благодарность за участие, решили никого не мучать и дали запрос в госкомпредпринимательства, ждем ответа!
:)

14/11/07 16:38  Громадянин > схема    14/11/07 15:55Дерево
Цей нормативний акт є досить специфічним, а тому на мою думку його не можна поширювати на ТОВ. (ІМНО).

Відповідно до п.1 розділу 1 Положення, на яке Ви посилаєтесь зазначає, що: Акціонерне товариство, яке відповідно до постанов Кабінету Міністрів України провело індексацію балансової вартості основних фондів, має право збільшити статутний фонд на суму, що не перевищує суми індексації балансової вартості основних фондів, зменшеної на суму індексації зносу за ними (далі - сума індексації основних фондів) шляхом випуску акцій нової номінальної вартості або додаткової кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Збільшення статутного фонду здійснюється відповідно до ПОЛОЖЕННЯ про порядок здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 810

В свою черку Постанова КМУ від 20 липня 1996 р. N 810 прийнята на виконання Указу Президента України від 6 травня 1996 р. N 310 "Про внесення змін до Указу Президента України від 28 грудня 1994 року N 812". Віповідно п. 2 до вказаного Указу було доручено Кабінету Міністрів України визначити у двотижневий строк порядок здійснення додаткового випуску акцій у зв'язку з проведенням індексації основних фондів та збільшенням статутного фонду відкритих акціонерних товариств, акції яких перебувають у загальнодержавній власності.
14/11/07 15:55  схема > Громадянин    14/11/07 15:54Дерево
и что ?

14/11/07 15:54  Громадянин > схема    14/11/07 15:48Дерево
Так, я знаю це положення, але воно стосується акціонерних товариств, в нашому випадку ОПФ ТОВ

14/11/07 15:49  Еленка юрист > Громадянин    14/11/07 15:36Дерево
Списибо! Будим что-то думать и искать! Может и рискнем провести такую операцию!
Удачи ВАМ!

14/11/07 15:48  схема > Громадянин    14/11/07 15:36Дерево
Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв'язку з індексацією основних фондів (07-04/98)

Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
від 17 березня 2000 року N 25

14/11/07 15:36  Громадянин > Еленка юрист    14/11/07 15:17Дерево
На мій погляд в Україні, на відміну від Росії не можливо здійснити збільшення статутного фонду за рахунок власного майна товариства. Відповідно до ст. 144 ЦК України: Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів встановлюється законом і статутом товариства.
Дана стаття хоч і не прямо, але вказує на те, що учасникам товариства необхідно вносити нові вклади.

Мені здається, що в даному випадку можна зачекати закінчення року і за результатами діяльності ТОВ не виплачувати дивіденди учасникам, а реінвестувати прибуток учасників в статутний капітал ТОВ і таким чином збільшимти статутний капітал. Іншим чином (ІМНО) не можна буде збільшити статутний капітал. Хыба що стандартним шляхом, або прийняття нового учасника, або додатковы вклади.

Якщо все-таки спробуєте збільшити СФ за рахунок майна Товариства, візміть для прикладу Російське законодаство.


Статья 18 Федерального Закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью":

1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

2. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

3. При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

14/11/07 15:17  Еленка юрист > Еленка юрист    13/11/07 18:14Дерево
Если кто то видел НПА по этим вопросам, не скупитесь, скиньте ссылку!!!!!!!!!!!!!
:(

14/11/07 15:12  Еленка юрист > audima    14/11/07 14:55Дерево
Все же так и неразобралась, МОЖНО увеличить УФ путем внесения в него разницы которая получиться при переоценки активов или НЕТ!
Если кто то сталкивался с таким лично отзовитись!!! ПЛИЗЗЗЗ, очень нужно!

14/11/07 14:55  audima > Еленка юрист    13/11/07 18:14Дерево
Увеличить можно КАПИТАЛ как раздел баланса. А уставный капитал увеличивается путём изменения УСТАВА.

14/11/07 14:33  схема > Еленка юрист    14/11/07 09:32Дерево
Оценка права на землю, честно говоря, стремновато. Возможно , нужно действовать с учетом ЗУ Про оцінку земель.
Акт оценки, мне кажется нужен обязательно, это же не вклад, к-рый участники оценивают сами.
А так - в додатковий капітал (сума дооцінки нематеріальних активів), рішення зборів, суму дооцінки перенести з додаткового капіталу до статутного. кореспонденцію рахунків я бачив в якійсь книжці по бухобліку.
Хотя, конечно, в целом не безупречная схема.

14/11/07 14:20  Del.FinОтправить письмо > Еленка юрист    14/11/07 09:32Дерево
НМА "право на пользование земельным участком" относится к необоротным активам,
основным средствам.
Экспертная оценка Вам не нужна. Вам хватит протокола собрания участников,
Акта оценки вносимого НМА, Акта приёма-передачи.
ИМХО после внесения в УФ НМА увеличить его стоимость нельзя, да и нереально.
Только уменьшить за счёт амортизации.

14/11/07 10:20  FIPAОтправить письмо > trey    13/11/07 20:14Дерево
А почему оборотные? Помоему необоротные. в зависимости того, что есть предметом дооценки ИМХО)

14/11/07 09:38  Еленка юрист > trey    13/11/07 18:21Дерево
И вообще, хотельсь бы узнать, как происходит дооценка "права на пользование земельным участком".

14/11/07 09:32  Еленка юрист > ??????????.    13/11/07 18:47Дерево
Орг.форма ООО, дело в том,что очень нужно увеличить УФ, но не за счет дополнительных взносов учредителей, а за счет имущества предприятия, а точнее за счет нематериальных активов, таких как право пользование земельным участком, право на застройку земельного участка!
Ясное дело, что без экспортной оценки не обойтись, но вопрос в другом, не в ГК, не в ХК, ни в ЗК "о хоз. обществах" не указано как именно оформлять такие взносы!
У нас устав стандартный, и порядок увеличения УФ не раскрыт:
"3.7. За рішенням вищого органу управління Товариством розмір Статутного капітал може бути змінено. Статутний капітал може бути збільшено тільки після повного внесення кожним Учасником свого внеску. Рішення про зміну статутного капіталу набирає чинності після внесення змін в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.8. Грошова оцінка вкладу учасника Товариства здійснюється за згодою учасників Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці".13/11/07 20:14  trey > FIPA    13/11/07 19:20Дерево
Оценка вообще не нужна, поскольку для регистратора она не имеет значения, учредители сами оценивают. Могут сказать об увеличении стоимости. Но после постановки на баланс активы уже не уставной фонд, а оборотные средства. Поэтому увеличятся оборотные средства предприятия, но не уставной фонд.

13/11/07 19:20  FIPAОтправить письмо > trey    13/11/07 19:15Дерево
Мыж не знаем целе дооценки 13/11/07 18:14 Еленка юрист. Если просто для улучшения баланса и гарантий собственников при выходе - то почему нет - кто против.?

13/11/07 19:19  FIPAОтправить письмо > trey    13/11/07 19:15Дерево
На основании експертной оценки ) Учредители то не имеют, но интересно. что написано в уставе о формировании устаного фонда и при выходе учередителя что ему возвращается - майно или денежный эквивалент. И от этого отталкиваться ИМХО
Учредители ж могут самостоятельно заказать експертную оценку и сказать об увеличении его стомости собстевнному предприятию. или не так?

13/11/07 19:15  trey > FIPA    13/11/07 19:04Дерево
Согласен с Вами менять балансовую можно, но во-первых амортизация, а во-вторых балансовая стоимость не может быть изменена по решению учредителей, ведь после передачи активов обществу, учредители к ним не имеют отношения.

13/11/07 19:04  FIPAОтправить письмо > trey    13/11/07 18:21Дерево
А если балансовая не отвечаент рыночной? И есть експертная оценка? Не согласна. Балансовую можна менять. Тут вопрос в амортизации ИМХО )

13/11/07 19:03  FIPAОтправить письмо > trey    13/11/07 18:21Дерево
Почему єто нельзя увеличить балансовую стоимость?

13/11/07 18:47  ??????????. > Еленка юрист    13/11/07 18:14Дерево
какая орг. форма ?

13/11/07 18:21  trey > Еленка юрист    13/11/07 18:14Дерево
Увеличить УФ можно другим имуществом или нематериальными активами. Относительно дооценки, я считаю что этого сделать нельзя. После того как активы оцениваются и передаются обществу, они должны стоять на балансе, то есть у них (активов) появляется уже балансовая стоимость. А ее изменить нельзя.

13/11/07 18:14  Еленка юрист   Дерево
Ребятки! Кто увеличивал Уставной капитал дополнительным капиталом или разницой после дооценки?
И вообще возможно ли это? Если да, то как оформлять протокол, устав, как производиться переоцека и дооценка нематериальных активов?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100