RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Разрешения, Лицензии и Проверки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Акт КРУ. Хочется оспорить


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << [1] 2 3 4 >>    Всего: 4


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
22/06/17 11:03  пппппрвгз > rvll    21/06/17 08:58Дерево
Акт Фининспекции по нынешней судебной практике не подлежит обжалованию в судебном порядке. Практику ищите сами по реестру судебных решений или просто в гугл - ее немерено.

21/06/17 08:58  rvllОтправить письмо > ОК АКА Олюня    19/06/17 10:04Дерево
К сожалению почта его неактивна. Посоветуйте пожалуйста, где можно найти примеры оформления исков по обжалованию результатов проверки КРУ или к кому обратиться.

19/06/17 10:04  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > rvll    19/06/17 08:37Дерево

19/06/17 10:02  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > rvll    19/06/17 08:37Дерево
у Юрия есть е-мейл в профиле, как и у Вас. напишите сами

19/06/17 08:37  rvllОтправить письмо > yuriy100    12/08/15 11:31Дерево
Добрый день. Если не трудно, скиньте пожалуйста примеры документов по процедуре обжалования Акта КРУ. Не приходилось раньше сталкиваться. Контакты в профиле. Спасибо.

12/08/15 11:31  yuriy100Отправить письмо > ksesha    17/03/14 09:22Дерево

17/03/14 09:22  kseshaОтправить письмо > yuriy100    3/12/10 19:39Дерево
Если не трудно скиньте примеры документов по процедуре оскарження Акта КРУ и если есть решения суда в пользу предприятий. Спасибо

31/10/13 12:47  XXXEEE > cjabzjktu    22/03/13 13:02Дерево
Обжалование постановления о закрытии админ. постановы.

Адміністративно – позовна заява

(оскарження постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення від)

заступником начальника було винесено постанову № ------про закриття справи про адміністративне правопорушення законодавства з фінансових питань, який працює на посаді ---------. В оскаржуваній постанові про закриття справи про адміністративне правопорушення від ….. зазначено, що заступник начальника Державної фінансової інспекції встановив недостовірне відображення даних у первинних бухгалтерських документах, а саме в =========встановлено оплату завищених обсягів та вартості виконаних будівельних робіт на суму---------. відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, підписаних----------., що призвело до зайвих видатків на утримання служби замовника на суму ------грн., чим допущено ведення бухгалтерського обліку з порушенням установленого порядку, про що зазначено в протоколі про адміністративне правопорушення.

Заступник начальника Державної фінансової інспекції ------постановив закрити справу про адміністративне правопорушення щодо --------у зв’язку з передачею матеріалів до правоохоронних органів для прийняття рішення в порядку ст. 110 КПК України, на підставі ч. 2 ст. 284 КУпАП.

Вважаю цю постанову необґрунтованою, такою що не відповідає нормам КУпАП та винесеною з перевищенням компетенції суб’єкта владних повноважень. Також під час винесення постанови не дотримано вимоги статей 245, 276, 280 КУпАП відповідно до яких завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне та об’єктивне з’ясування обставин кожної справи, дотримання процесуального порядку розгляду справи.

При розгляді справи не були з’ясовані і доведені обставини, які б свідчили, що в моїх діях є ознаки проступку, за який законом встановлено кримінальну відповідальність.

Таким чином вважаю постанову заступника начальника Державної фінансової інспекції в--------. незаконною та такою, що підлягає скасуванню з наступних підстав:

1. Відповідно до акту ревізії від -------фінансово-господарської діяльності --------за період з ------ державними фінансовими інспекторами ДФІ -------області було встановлено оплату завищених обсягів та вартості виконаних будівельних робіт на суму------. відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, підписаних--------. по наступних об’єктах:

В ході зустрічної звірки завищення вартості виконаних робіт відшкодовано в повному обсязі шляхом складання від’ємного акта та додаткового виконання робіт.

Цей факт свідчить про неповне та необ’єктивне з’ясування обставин справи відносно ---------

Я обвинувачуюсь в завищенні об’ємів та вартості виконаних робіт в формах КБ-2В.

Відповідно до ч.2 ст.19 Конституції України «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.»
Як мною буде мотивовано далі, в обов’язки служби «технічного нагляду замовника» входить лише перевірка та приймання виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт за їх кількістю та якістю і відповідність цих виконаних робіт проектній документації на будівництво.

Контроль за правильністю визначення ціни, тобто вартості виконаних будівельно-монтажних робіт згідно з законодавством України не входить в обов’язки служби «технічного нагляду замовника», а входить в обов’язки інших служб, а саме – кошторисно-економічних підрозділів, про що прямо зазначено в листі Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Щодо підвищення ролі структурних підрозділів організацій – учасників будівництва, на які покладені питання ціноутворення» від 19.12.2000 року № 7/7-1258, та в листі Державного комітету України з будівництва та архітектури «О предоставлении разъяснения относительно применения положений приказа Госстроя Украины от 21.06.2002 года № 237/5» від 03.11.2003 року № 7/2-1033, Положенні про відділ кошторисно-договірного та тендерного супроводу будівництва управління інвестицій Головного управління капітального будівництва.

Згідно з Преамбулою до розділу 3 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000) положення цього розділу встановлюють основні правила визначення кошторисної вартості будівництва і принципи визначення ціни пропозиції претендента на виконання робіт (договірної ціни) і уточнення вартісних показників при здійсненні розрахунків за об’єми виконаних робіт.
Відповідно до пункту 3.1.2 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000) кошторисна вартість будівництва, що визначається в складі інвесторської кошторисної документації, використовується для планування капітальних вкладень, фінансування будівництва, проведення тендерів.
Положення розділу 3.2 («Ціна тендерної пропозиції») «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000) встановлюють основні принципи визначення ціни тендерної пропозиції.
Відповідно до пункту 3.2.1 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000) ціна пропозиції, за яку претендент (підрядник) погоджується виконати замовлення, розраховується на основі нормативних потреб у трудових і матеріально-технічних ресурсах, що необхідні для здійснення проектних рішень по об’єкту замовлення, і поточних цінах на них.
Відповідно до пункту 3.3.1 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000) договірна ціна - це кошторис вартості підрядних робіт, за яку підрядна організація, визначена виконавцем робіт, погоджується виконати об’єкт замовлення. Договірна ціна входить у склад вартості будівництва і використовується при здійсненні взаєморозрахунків.

Крім того я, як працівник по технічному нагляду за будівництвом, не маю права підписувати первинні бухгалтерські документи згідно Наказу+++++++ про управління капітального будівництва та своїх функціональних обов’язків, а саме я тільки візую акти КБ-2В, як виконавець за перевірені виконані роботи внесені в акт КБ-2В, а не за вартість виконаних робіт внесених у акт КБ-2В, згідно:

- до ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

У зв’язку з цим я, як працівник служби «технічного нагляду замовника» взагалі не є відповідальним та компетентним спеціалістом з питань визначення вартості будівельно-монтажних робіт, а лише за правильність визначення об’ємів, кількості та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, про що прямо зазначено в Положенні про виробничий відділ управління капітального будівництва +++++++++++, Законі «Про архітектурну діяльність» від 01.08.2006р частина перша ст.1 абзац 14, Постанові кабінету міністрів № 903 від 11 липня 2007р «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників випуск 64 (введено в дію з 1 січня 2000р., наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13 жовтня 1999р. №249).
Я скріплював своїм підписом «Акти приймання виконаних підрядних робіт» (типової форми № КБ-2в) та «Довідки про вартість виконаних підрядних робіт» (типової форми № КБ-3) лише на предмет підтвердження відповідності об’ємів, кількості та якості виконаних підрядником будівельно-монтажних робіт, які були зазначені в цих «Актах…» та «Довідках…», але печатка «технагляд» управління капітального будівництва використовується лише для внутрішніх робочих документів і не слугує підставою для перерахування державних коштів, для цього потрібна гербова печатка, про що прямо зазначено в Постанові кабінету міністрів № 1153 п.4.6.15 від 17жовтня 1997року.

Відповідно до постанови КМУ від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури» особи, що здійснюють технічний нагляд:
1) проводять перевірку:
наявності документів, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта, - технічного паспорта, сертифіката, документів, що відображають результати лабораторних випробувань тощо;
відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів;
відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації;
виконання підрядником вказівок і приписів, виданих за результатами технічного нагляду, державного архітектурно-будівельного контролю та державного нагляду;
2) ведуть облік обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками;
3) проводять разом з підрядником огляд та оцінку результатів виконаних робіт, у тому числі прихованих, і конструктивних елементів;
4) повідомляють підряднику про невідповідність виробів, матеріалів та обладнання вимогам нормативних документів;
5) оформляють акти робіт, виконаних з недоліками;
6) беруть участь у проведенні перевірки:
робочою комісією якості окремих конструкцій і вузлів, будівельно-монтажних робіт усіх видів, відповідності змонтованого спецобладнання, устатковання і механізмів технічним умовам;
органами державного нагляду та архітектурно-будівельного контролю;
7) виконують інші функції, пов'язані з технічним наглядом на відповідному об'єкті.
Особи, що здійснюють технічний нагляд, мають право вимагати від підрядника:
1) виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної та іншої технічної документації, дотримання вимог нормативних документів щодо порядку виконання і прийняття робіт;
2) зупинення робіт у разі застосування ним матеріалів, деталей, конструкцій та виробів, які не відповідають вимогам нормативних документів;
3) проведення лабораторних випробувань матеріалів і конструкцій щодо їх відповідності сертифікатам якості, а обладнання - технічним (технологічним) паспортам та своєчасного повідомлення їм про такі випробування;
4) усунення відхилень від проектних рішень, недоліків (дефектів) та недоробок і повторного пред'явлення робіт для здійснення технічного нагляду;
5) зупинення виконання:
робіт до оформлення актів огляду прихованих робіт;
будівельно-монтажних робіт у разі виявлення понаднормативної деформації об'єкта або загрози обвалу конструкцій та вжиття невідкладних заходів для запобігання виникненню аварії.

Коригування об’ємів виконаних робіт внесених в акт КБ-2В було проведено до ревізії, що відображено в акті перевірки.

Відповідно до пункту 3.3.12 «Правил визначення вартості будівництва» (ДБН Д.1.1-1-2000) «незалежно від виду договірної ціни та способів взаєморозрахунків при виявленні в розрахунках за виконані роботи (форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних підрядних робіт» та № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних підрядних робіт», які були відповідно оформлені та оплачені за попередній період) безспірних помилок і порушень діючого порядку визначення вартості будівництва загальна вартість виконаних підрядних робіт підлягає уточненню з моменту виявлення указаних помилок».

Таким чином, навіть при умові, що в «Актах приймання виконаних підрядних робіт» (за типовою формою № КБ-2в)» та в «Довідках про вартість виконаних підрядних робіт» (за типовою формою № КБ-3)» сторонами договору навіть і були допущені які-небудь очевидні та безспірні помилки і порушення діючого порядку визначення вартості будівництва, сторонам надано право уточнити загальну вартість виконаних підрядних робіт з моменту виявлення цих помилок.
Таким чином, сам факт наявності помилок в підписаних сторонами «Актах…» та «Довідках…» не свідчить про вчинення сторонами договору якого-небудь злочину і не дає підстави для порушення кримінальної справи.
А в даному випадку об’єкт навіть не закінчено будівництвом, оскільки він не зданий сторонами в експлуатацію, а тому висновок про збитки може бути лише після здачі об’єкта в експлуатацію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 18, 104, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України.

ПРОШУ:
1. Скасувати постанову про закриття справи про адміністративне правопорушення від
2. Закрити провадження по справі про адміністративне правопорушення.
2. З метою забезпечитення виконання судового рішення, призупинити дію постанови про закриття справи про адміністративне правопорушення від

Додаток:
1. Копія адміністративно-позовної заяви - 1 примірник;
2. Копія протоколу про адміністративне правопорушення від
3. Копія постанови– 2 примірника;
4. Копія витягу з акта ДФІ в
5. Квитанція про сплату судового збору.

22/03/13 13:02  cjabzjktuОтправить письмо > Aleks01    27/02/13 21:14Дерево
Если не трудно, скиньте мне, пожалуйста иск на обжаловании действий должностных лиц кру

27/02/13 21:14  Aleks01Отправить письмо > Клео    25/01/13 11:07Дерево
Если не трудно скиньте в личку процедуру обжалования решений КРУ - не сталкивался как это делает, пишется ли возражение, скальго жалоб можно подать в административном порядке, куда и примерно как пишется позов. . . Заранее спасибо

25/01/13 11:07  Клео > Листопад    22/12/09 20:21Дерево
Обжалуется не акт, а требования КРУ. Обжалуйте, не бойтесь, все их акті и требования-фальсификация, особенно расчеті, выиграли у них в в апеляционной инстанции по их жалобе.

29/12/11 11:55  yuriy100Отправить письмо > Сильвер    18/08/11 16:53Дерево
Скинул. Извините, что долго. Просто давно не заходил на эту страничку.

18/08/11 16:53  СильверОтправить письмо > yuriy100    3/12/10 19:39Дерево
Можете, если не сложно, дать и мне ссылку на указанные Вами решения или отравить на почту. Заранее спасибо.

4/12/10 18:45  FlegmatОтправить письмо > yuriy100    3/12/10 19:39Дерево
Хм. Такое впечатление, что суд получил "рекомендации" валить обжалования действий КРУшников. Но и Вам оставил лазейку, определив:
"
Враховуючи положення законодавства, під актом державного чи іншого органу слід розуміти юридичну форму рішень цих органів - офіційний письмовий документ, який породжує певні наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших відносин і має обов'язковий характер для суб'єктів цих відносин.
...
Отже, вказана вимога не породжує певних правових наслідків суб’єкта, по відношенню до якого вона винесена та не тягне за собою санкцій у разі її невиконання, в зв’язку з чим права позивача не порушуються."
То есть, следуя логике суда, в его понимании требования КРУ не являются законными согласно ч.2 ст.15 ЗУ "О КРУ" и, соответственно, не являются обязательными к исполнению. Что можно объяснить КРУшникам. Хотя обжаловать подобное эпохальное решение, ИМХО, все равно нужно.

3/12/10 19:39  yuriy100Отправить письмо > Flegmat    3/12/10 18:27Дерево
Скинул в личную почту!

3/12/10 18:27  FlegmatОтправить письмо > yuriy100    3/12/10 18:15Дерево
Дайте, пожалуйста, ссылки на оба решения.

3/12/10 18:15  yuriy100Отправить письмо > ИгВ    24/03/09 21:47Дерево
Помогите кто сталкивался! Стандартная ситуация Акт ревизии КРУ, мі им заперечення - не правильно, они высновк ВСЁ ПРАВИЛЬНО (кто-бы сомнивался). Мы в суд и есть решение окружного админсуда "... визнати протиправними та скасувати вимоги КРУ про усунення виявлених порушень в повному обсязі". КРУшники подали апеляцию и апеляционный суд указал "...вимога не набуває статусу рішення в розумінні п. 1 ч.1 ст. 17 КАСУ, внаслідок чого не може бути оскаржена в адмінсуді в порядку адміністративного судочинства"

27/09/10 09:43  natalibrОтправить письмо > tanya_ur    23/09/10 16:04Дерево
по КАСУ срок исковой давности 6 месяцев

27/09/10 09:32  natalibrОтправить письмо > animone    24/09/10 14:59Дерево
Спасибо!

24/09/10 14:59  animone > natalibr    22/09/10 14:04Дерево
"...предприятие эти ценности уценило в связи с ухудшением качества"

Возможно на предприятии сама процедура переоценки произведена с нарушениями?
Вот см., согл.п.41 и 42 Приказа № 125 от 08.12.2000
41. Переоцінка запасів установи може проводитися на виконання нормативно-правових актів України ( якщо такі будуть запроваджені) або за рішенням керівника установи (якщо запаси морально застарілі та у зв'язку з тривалим часом їх перебування на збереженні в установі, їх первісна (справедлива, відновлювана) вартість значно відрізняється від аналогічних запасів, придбаних пізніше).
42. Переоцінка запасів установи проводиться комісією з переоцінки, яка призначається наказом керівника установи і до складу якої входять: заступник керівника установи (голова комісії)та головний бухгалтер чи його заступник (в установах, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена - особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку), керівники груп обліку (в установах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інші працівники бухгалтерії, які обліковують
запаси, особи, на котрих покладена відповідальність за збереження запасів та інші посадові особи (на розсуд керівника установи).
Комісією здійснюється переоцінка кожної окремої одиниці запасів і встановлюються нові ціни. Документи, що підтверджують нову ціну не потрібні. При встановленні цін на однотипні предмети,вони встановлюються однаковими в межах однієї установи.
За результатами переоцінки комісією складається акт про зміну вартості запасів, який затверджується керівником установи.
Відповідальність за організацію роботи комісії покладається на керівника установи, а за об'єктивність визначення реальної вартості запасів - на керівника установи і голову комісії.

"...есть ли определение понятия "недостача материальных ценностей""

п.17.1 Инструкции № 90 от 30.10.98 дано определение:
Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическими остатками материальных ценностей ... с данными бухгалтерского учета ...

23/09/10 23:49  легенда > natalibr    22/09/10 14:04Дерево
есть инструкция бухгалтерская -о порядке определения недостач, пересортиц и т.п

23/09/10 16:04  tanya_ur > natalibr    22/09/10 14:04Дерево
підкажіть будь-ласка який строк оскарження вимог КРУ за результатами перевірок

22/09/10 14:04  natalibrОтправить письмо > Дока27    21/08/09 09:17Дерево
КРУ проверило госпредприятие и в акте отразило недостачу матер.ценностей. На самом же деле предприятие эти ценности уценило в связи с ухудшением качества. Копия акта направлена в прокуратуру. В свете вышесказанного подскажите, пожалуйста, есть ли определение понятия "недостача материальных ценностей" в законодательстве или судебной практике.

16/09/10 18:43  AspirantОтправить письмо > Aspirant    16/09/10 18:42Дерево
Есть у кого-нибудь новая практика по обжалованию действий ревизоров?

16/09/10 18:42  AspirantОтправить письмо > Robin    23/03/09 01:15Дерево
Скиньте мне, пожалуйста, Вашу практику.

22/12/09 20:21  Листопад > Mobile    18/09/09 07:55Дерево
Выйграл два Апелляционных суда у КРУ по результатам ревизий.

21/10/09 22:38  AnitОтправить письмо > Mobile    18/09/09 07:55Дерево
voas.gov.ua/files/file/28-09-09/2541.doc - тут есть интересное решение

18/09/09 07:55  MobileОтправить письмо > Robin    23/03/09 01:15Дерево
Готовлю админ иск, если возможно поделитесь пожалуйста и со мной этими решениями.

21/08/09 09:17  Дока27 > часть    20/08/09 12:36Дерево
А представьте, что уволятся и ревизоры?. Всё же лучше и само КРУ привлечь

20/08/09 12:36  часть > Дока27    19/08/09 18:24Дерево
У меня маленький нюанс: действия ревизоров обжалует руководитель учереждения, который на момент проведения проверки уже не был руководителем (был уволен), но сама проверка охватывает период деятельности учереждения, когда истец еще был руководителем, и в проверке ревизоры прямо указывают на виновные действия истца, которые привели к убыткам учереждения...

Т.е. по процедуре проведения проверки истцу ничего пока не известно, есть только копия акта проверки. Пока будем цеплятся только за это - признание противоправными действия ревизоров, а именно: незаконные выводы вкюченные в акт проверки учереждения.

19/08/09 18:28  ЧудикОтправить письмо > часть    19/08/09 09:16Дерево
А потом обяжите крушников опровергнуть ту недостоверную информацию. Очень даже действует при проведениии последующих проверок КРУ.

19/08/09 18:24  Дока27 > часть    19/08/09 09:16Дерево
У меня в практике как раз неверно выписанное направление на проверку позволило выиграть подобный спор.
Всё же в Вашем случае рекомендую привлечь и орган

19/08/09 09:16  часть > Дока27    18/08/09 22:06Дерево
В моем случае хочу признать незаконными действия КРУшников при составлении акта проверки, в части включения в акт выводов, которые не соотвествуют действующему законодательству ( т.е. нарушения не связанные с самой процедурой проверки). Думал что достаточно в ответчики ставить только самих ревизоров, т.к. именно их действия, как "службових осыб" обжалуются, а не действия самого органа КРУ...

18/08/09 22:06  Дока27 > часть    18/08/09 15:00Дерево
Конечно же и КРУ. Т. к. отдельные нормативы, которые чиновники КРУ нарушают (положения и пр.) пишется ДЛЯ органов, а не конкретных исполнителей. Да и пришли они на проверку по направлению. Так что не ошибётесь

18/08/09 15:00  часть > Дока27    24/03/09 22:06Дерево
Пордскажите, пожалуйста при подаче иска про: "визнання неправомірними дії ревізорів Головного контрольно-ревізійного управління України Іванова та Петрова щодо складання Акту перевірки від 09 червня 2009р. в частині включення до нього висновків про допущені ДП "ХХХ" порушення при використання коштів за договором з ПП «ННН». - ответчиками указывать только ревизоров, которые составляли Акт, или дополнительно включать и само ГоловКРУ?

14/08/09 17:51  AnitОтправить письмо > Robin    23/03/09 01:15Дерево
"есть два решения ВАСУ за 2007 г . против КРУ , обжалованы акты , решения положительные для предприятий, могу скинуть."


Если можно, скиньте на адрес notanda@mail.ru

23/07/09 17:45  Установа25 > Robin    23/03/09 01:15Дерево
І мені, будь-ласка, скиньте!
lamadi@bigmir.net

28/04/09 22:18  angel_samОтправить письмо > Robin    23/03/09 01:15Дерево
"есть два решения ВАСУ за 2007 г . против КРУ , обжалованы акты , решения положительные для предприятий, могу скинуть."
Очень прошу - скиньте решения или ссылочку на онных на адрес
volchanskaya_80@mail.ru
Спасибки

2/04/09 09:22  GG_proОтправить письмо > ИгВ    1/04/09 11:40Дерево
Дякую! Так і будемо боротись!

1/04/09 11:40  ИгВ > GG_pro    31/03/09 16:39Дерево

31/03/09 16:39  GG_proОтправить письмо > ИгВ    31/03/09 16:21Дерево
Дякую!
Акт придуманий, швидше, для подальшого розмахування ним перед "електоратом" :) Тому КС швидше не буде, хоча на слідчого тиснуть. Питання політичне - довести "заказуху" Акта, використавши: неправомірні дії посадових осіб КРУ при перевірці, неправдиві дані і розрахунки, які використані в Акті, хибність і замовність "висновків". Суд - це було б красиво і вагомо...

31/03/09 16:21  ИгВ > GG_pro    31/03/09 09:54Дерево
тут уж Вам решать что легче, обжаловать противоправность действий КРУ, алгоритм описан Дока 27, или в рамках доследственной проверки, а потом УД доказывать правоту. Если факты, на основании которых прокуратура возбудит (возбудила) дело имели место быть, то не имеет значения как об этом узнали правоохранители, из прессы, из акта КРУ, от сексотов... Для начала проверки по 97-й УПК хватит и письма мера...
Ну а Закон исключений для ревизий по обращению руководителя подконтрольной установи не делает... [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Единственное, какое было обращение? основанием для внеплановой ревизии может быть только обращение со "скаргой про порушення законодавства посадовими особами органу
державної контрольно-ревізійної служби під час проведення планової чи позапланової виїзної ревізії, в якій міститься вимога про повне або часткове скасування результатів відповідної ревізії" , просто обращени "проверте моих предшественников" основанием для ревизии неплановой быть не может... Суд, правда, не всегда внимательно изучает основания, особенно если спора нет (ведь ответчик мер - только за), но тем не менее...

31/03/09 09:54  GG_proОтправить письмо > ИгВ    30/03/09 20:16Дерево
Суть така: міський голова звернувся до облКру, на підставі цього було видано направлення на позапланову ревізію в тій же таки міській раді. Складено Акт, в ньому є висновки (але немає вимог). Акт передано в прокуратуру для, очевидно, порушення КС. Сам Акт є заказним, складеним з використанням неправдивих відомостей і т.д. У висновках вказується на дії (бездіяльність)осіб, що вже давно не працюють в даній установі. Відповідно, ніхто у цих осіб жодних пояснень не відбирав. Зато тепер будуть відбирати в прокуратурі :(
Шукаємо способи оскарження дій контролерів, або відомостей, що містяться в Акті. Рішення суду для цієї позапланової ревізії не було. Це можна брати за основу? Чи його і не потрібно у випадку, коли звертається сам керівник підконтрольної установи?

30/03/09 20:16  ИгВ > GG_pro    28/03/09 17:40Дерево
Вопрос непонятен, любое решение суда, вступившее в законную силу обязательно, не имеете права не допустить ... Если Вы имели в виду может ли КРУ провести внеплановую ревизию без решения суда дающего разрешение на такую ревизию - не имеет права.

28/03/09 17:40  GG_proОтправить письмо > легенда    25/03/09 13:56Дерево
Доброго дня всім!
Прошу допомоги досвідчених у вирішенні питання: чи є обов'язкоим рішення суду при призначенні позапланової ревізії КРУ?

25/03/09 14:05  ИгВ > легенда    25/03/09 13:56Дерево
Тендер - админответственность должностных лиц заказчика, гражданско-правовой ответственности не представляю, признать недействительным договор и реституция? Не вижу перспектив, и ни о чем подобном не слышал... крушники могут пытаться нагрузить, 49-ю старого ГК вспомнить, за ними такое водится, а потом "ну мы этого, ладно, не заметим, а Вы вот это, маленькое признайте и денюжку в бюджет быстренько верните"... но инфы ничтожно мало для выводов...

25/03/09 13:56  легенда > ИгВ    25/03/09 13:51Дерево
тендер -это центральное здесь (ИМХО). мало информации, но я тоже склоняюсь к хозяйственному процессу.

25/03/09 13:51  ИгВ > Дока27    25/03/09 11:22Дерево
дело в том, что большая часть (значительно большая) подконтрольных КРУ организаций - не предприятия, а установы, они финансируются из бюджетов, обслуживаются в казначействе. Потому считаю более правильным упреждая вимогу КРУ подавать иск к поставщику (подрядчику) и, в рамках хозяйственного процесса доказывать, что все поставлено ( построено, выполнено) правильно... К чему вспомнил о бюджетах и казначействе, нет в сметах денег на експертизы и т.п. вещи, а поставщик найдет... и гонорары нам с Вами легально, и т.д. и т.п.
Что же касается rudsvetlana она зачем-то о тендере вспомнила... Но подать иск к организации которую она представляет заказчик может уже сегодня, если ждать невтерпеж...Ну и 100 000 это УД, что не есть хорошо, решение хозсуда убедит прокурора не дергать зря уважаемых людей...

25/03/09 11:22  Дока27 > легенда    25/03/09 11:03Дерево
Зависит и от госпредприятия. В моей практике, если там нормальные отношения то дело может рассматриваться и КАСУ, если истцом выступает ГП, а ООО третьим лицом

25/03/09 11:03  легенда > Дока27    24/03/09 23:24Дерево
я думаю, там несколько другая ситуация.

Страницы: << [1] 2 3 4 >>    Всего: 4

Реклама

bigmir)net TOP 100