RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Резервный фонд КУА


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
31/05/10 08:52  torgoveu ubОтправить письмо > Maikl    28/05/10 17:49Дерево
Ну ЗУ Про ГТ никто не отменял

28/05/10 18:42  MaiklОтправить письмо > Ёж    28/05/10 18:01Дерево
Для деяких - це смерть. Як буде грунтовний вихід - відпишу.

28/05/10 18:01  ЁжОтправить письмо > Maikl    28/05/10 17:49Дерево
Діють у відповідності із статутом та раніше прийнятими рішеннями органів товариства.

28/05/10 17:49  MaiklОтправить письмо > Ёж    28/08/08 12:10Дерево
Вже минуло практично два роки з подій, що обговорюються. А головне - внесено зміни до Рішення № 1227 - тепер там не має фізичних осіб, але вимоги стосовно публічного розміщення ЦП.

Як хто і яким чином робить з створенням (тут зрозуміло - просто приймаємо рішення про створення резервного фонду) і формуванням такого фонду, у нинішних реаліях?

28/08/08 12:10  ЁжОтправить письмо > Управляющий КУА    28/08/08 09:42Дерево
При налчии чистой прибыли по итогам года отчисляете 5 % в резервный фонд. Т.е., для наполнения 25 % потребуется несколько лет ;). Нет прибыли - нет наполнения фонда. Пока для Комиссии достаточно.
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р О З' Я С Н Е Н Н Я 27.12.2007 N 15
Щодо формування резервного фонду компаній з управління активами та відшкодування втрат понесених ІСІ, що були завдані діями (бездіяльністю) компаніями з управління активами
Відповідно до пункту 23 статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", та особливостей регулювання діяльності інститутів спільного інвестування, визначених Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку роз'яснює порядок формування резервного фонду компанії з управління активами.
Порядок формування резервного фонду компаній з управління активами (далі - КУА) визначається Законом України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. N 1576-XII із змінами, статтею 33 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 р. N 2299-III із змінами, розділом IV Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.11.2006 р. N 1227, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.11. 2006 р. за N 1252/13126, та статутом КУА.
Відповідно до статті 14 Закону України "Про господарські товариства" у товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного фонду.
Статтею 33 Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" визначено особливості формування резервного фонду КУА. У разі залучення коштів фізичних осіб-інвесторів, КУА формує резервний фонд у розмірі, не меншому від встановленого Комісією, залежно від обсягу внесків фізичних осіб-інвесторів ІСІ.
Розділом VI Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 1227 від 02.11.2006 р., встановлено, що у разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб-інвесторів, КУА формує резервний фонд у розмірі, не меншому ніж 10 відсотків вартості внесків фізичних осіб-інвесторів ІСІ, активи якого перебувають в її управлінні.
Згідно зі статтею 14 Закону України "Про господарські товариства" розмір щорічних відрахувань до резервного фонду складає не менше 5 відсотків від суми чистого прибутку КУА.
Таким чином, розмір резервного фонду визначається статутом КУА як відсоток від статутного фонду (не менше 25% від розміру статутного фонду), але не може бути меншим 10 відсотків від вартості внесків фізичних осіб-інвесторів ІСІ, активи якого перебувають в її управлінні. Вартість внесків фізичних осіб-інвесторів ІСІ при здійсненні розрахунку нормативу формування розміру резервного фонду КУА обчислюється як загальна сума, отримана ІСІ від фізичних осіб-інвесторів при здійсненні розміщення цінних паперів ІСІ. Формування резервного фонду КУА у разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб-інвесторів здійснюється за рахунок щорічних відрахувань від суми чистого прибутку КУА, у розмірі, визначеному статутом КУА, але не менше ніж 5 відсотків від суми такого прибутку.
Відшкодування втрат, понесених ІСІ, що були завдані діями (бездіяльністю) КУА, провадиться за рахунок наявного резервного фонду КУА, а у разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків засновників КУА, залучених для поповнення резервного фонду до суми, необхідної для здійснення такого відшкодування.
Начальник управління спільного інвестування
Є.Іванов

28/08/08 09:42  Управляющий КУА > Ёж    28/08/08 09:15Дерево
Да уж. Вот так требование. А этот либерализм касается всей суммы резервного фонда (т.е. 25% от уставника плюс 10% от привлеченных средств), или только 10% привлеченных средств? Т.е. не настаивает ли Комиссия хоть на формировании начальных 25% уставника?

28/08/08 09:15  ЁжОтправить письмо > Управляющий КУА    28/08/08 08:26Дерево
Да пИшете приказ по КУА о формировании резервного фонда за счёт чистой прибыли, расписывается главбух об ознакомлении и достаточно. Нет прибыли - нет пока резервного фонда. При проверке прошло запросто.

28/08/08 08:48  ДушенькаОтправить письмо > Управляющий КУА    28/08/08 08:26Дерево
Именно так :-) уже прошли проверку - отбили. Проверялка сначала написала про "недостатність сформованого рез.фонду", а потом напряглась, подумала, посоветовалась и вічеркнула в последнем чистовом Акте. Только за структуру в откыртом прикопалась :-(

28/08/08 08:26  Управляющий КУА > briz07    26/12/07 14:40Дерево
Нашел старое разъяснение Комиссии. От 27.12.2007 р. N 15.

Пишут следующее:

Формування резервного фонду КУА у разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб - інвесторів здійснюється за рахунок щорічних відрахувань від суми чистого прибутку КУА, у розмірі, визначеному статутом КУА, але не менше ніж 5 відсотків від суми такого прибутку.

Відшкодування втрат, понесених ІСІ, що були завдані діями (бездіяльністю) КУА, провадиться за рахунок наявного резервного фонду КУА, а у разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків засновників КУА, залучених для поповнення резервного фонду до суми, необхідної для здійснення такого відшкодування.

Как это понимать? Пока нет обязанности проводить возмещение, то и дополнительные взносы учредителей не требуются, т.е. можно формировать только за счет 5% прибыли? Как-то слишком либерально выглядит...

26/12/07 14:40  briz07Отправить письмо > mago    26/12/07 10:59Дерево

26/12/07 10:59  mago > Моська    26/12/07 10:46Дерево

Именно этот, поскольку для КУА каких-то особых требований к резервному пока не обозначили.


26/12/07 10:46  Моська > mago    26/12/07 10:26Дерево
Резервный фонд КУА: вы имеете ввиду 25% уставного фонда по ГКУ, ЗУ "О хоз.обществах" и т.д. или какой-то другой?

26/12/07 10:26  mago > Моська    26/12/07 09:55Дерево

Надо создавать резервный фонд КУА.
Если управляете пенсионными фондами, порядок создания и рамер резервного фонда обозначены в Решении №1227, розд. VII.

26/12/07 09:57  ДушенькаОтправить письмо > Моська    26/12/07 09:55Дерево
Тогда по закону о хозобществах нада как в обычном ООО (в уставе должно быть прописано создание рез.фонда)

26/12/07 09:55  Моська > briz07    25/12/07 18:10Дерево
Скажите, а если деньги физиков не привлекаются не надо создавать резервный фонд?

26/12/07 09:42  ДушенькаОтправить письмо > briz07    25/12/07 18:11Дерево
Нас комиссия в этом году не оштрафовала, т.к. мы создали резервный фонд в размере прибыли, хотя эта сумма была смешная по сравнению с внесками физиков, но создан и всё тут :-)Только ГКЦБФР сделали замечание, что конкретная сумма не на депозите, мы тут же ее отправили на депозит и все ок. Вот только в этом году совершенно не предсказуемо как себя будет вести комиссия, в прессе постоянно читаю что штрафуют за несозданние рез.фонда а за создание не в том размере еще не слышала

25/12/07 18:11  briz07Отправить письмо > mago    25/12/07 18:05Дерево
Самого жаба давит... не слабо получается

25/12/07 18:11  briz07Отправить письмо > mago    25/12/07 18:06Дерево
Я знаю практику, как и чего делаем, но не совсем с этим согласен.

25/12/07 18:10  briz07Отправить письмо > mago    25/12/07 18:05Дерево
Да нет, эт я и так знаю, по резервному - не пойдет. В том же положении 1227, есть то же предложение -

Розділ VI. ОСОБЛИВОСТІ ВІДШКОДУВАННЯ КОМПАНІЄЮ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІНСТИТУЦІЙНИХ ІНВЕСТОРІВ ЗАПОДІЯНИХ ЗБИТКІВ
3. Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду КУА. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку КУА, а в разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників.
У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб - інвесторів, КУА формує резервний фонд у розмірі, не меншому ніж 10 відсотків вартості внесків фізичних осіб ІСІ, активи якого перебувають в її управлінні.

Резервник это личные средства КУА, а ст. 34 это средства ИСИ (фонда).
Разные карманы, знаите ли... ;о)

25/12/07 18:06  mago > briz07    25/12/07 18:00Дерево
Можно еще раз очень внимательно прочитать ;)
25/12/07 17:51 mago > Душенька 21/12/07 12:54

25/12/07 18:05  mago > briz07    25/12/07 18:00Дерево

Вы, батенька, острите надеюсь :)))
К сожалению, не могу сегодня уделить Вам должного внимания.
Очень надеюсь завтра продолжить дискуссию
Давайте еще так попробуем :
Розділ V

СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВІВ ІСІ

Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ

При проведенні відкритої підписки на цінні папери ІСІ
відкритого та інтервального типу не менше 10 відсотків активів
таких ІСІ повинні утримуватися в грошових коштах, які зберігаються
на окремих депозитних банківських рахунках, відкритих для цього
ІСІ.25/12/07 18:00  briz07Отправить письмо > mago    25/12/07 17:53Дерево
За счет этих денег низззя...
ст. 33
Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а в разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників.

А в приведенном положении нет за счет каких средств ;о) и не надо..

25/12/07 17:53  mago > Душенька    25/12/07 12:25Дерево

Поступили деньги от инвесторов, 10 % отогнали на депозит-резервный фонд, остальные инвестируете " з дотриманням вимог чинного законодавства".

25/12/07 17:51  mago > Душенька    21/12/07 12:54Дерево
Решение № 1227, Раздел VI, п. 3
У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб - інвесторів, КУА
формує резервний фонд у розмірі, не меншому ніж 10 відсотків
вартості внесків фізичних осіб ІСІ, активи якого перебувають в її
управлінні.
Резервний фонд зберігається на окремому депозитному
банківському рахунку, відкритому КУА, або розміщується в державні
цінні папери і може бути використаний для покриття збитків ІСІ,
активи якого перебувають в її управлінні.
КУА може інвестувати кошти резервного фонду виключно в
короткострокові державні цінні папери, дохід за якими гарантовано
Кабінетом Міністрів України.

25/12/07 12:25  ДушенькаОтправить письмо > briz07    21/12/07 17:33Дерево
Договорились, не буду подталкивать :-))) А на счет юриста точно угадали не юристка. Спасибо за ответ

21/12/07 17:33  briz07Отправить письмо > Душенька    21/12/07 16:59Дерево
;о) Эх сразу видно не юрист...

Создать рез. фонд, это принять решение уполномоченным органом о его создании.
А вот наполнить его деньгами.. В законе указано: "за рахунок прибутку компанії з управління активами, а в разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників"

есть прибыль - наполняйте, нет прибыли - просите учредителей и если они согласны (заплатить 25 % налогов от суммы) наполняйте фонда, а если ничего из этого нет, то закон молчит и ничего не говорит чего делать.. И пожалуйста не подталкивайте "закон" ;о)

21/12/07 16:59  ДушенькаОтправить письмо > briz07    21/12/07 16:07Дерево
Объясните пож-та как можно создать фонд не наполнив его деньгами? А за счет чего же создавать? не понимаю :-(

21/12/07 16:07  briz07Отправить письмо > Душенька    21/12/07 14:04Дерево
С момента "залучення ІСІ коштів фізичних осіб" - обязанны создать резервный фонд. т.е. если деньги поступили 01.01.07, то вот и момент "залучення". Должны создать фонд. А вот наполнить деньгами - с прибыли (по итогу года) или "за рахунок додаткових внесків її засновників".

21/12/07 14:04  ДушенькаОтправить письмо > briz07    21/12/07 13:51Дерево
та читала я это сто раз, только про частоту створення там ничего не сказано :-(

21/12/07 13:51  briz07Отправить письмо > Душенька    21/12/07 12:54Дерево
Только ЗУ "Про ИСИ",
ст. 33
Відшкодування провадиться за рахунок резервного фонду цієї компанії в порядку, встановленому Комісією. Формування резервного фонду здійснюється за рахунок прибутку компанії з управління активами, а в разі його недостатності - за рахунок додаткових внесків її засновників.
У разі залучення ІСІ коштів фізичних осіб - інвесторів компанія з управління активами формує резервний фонд у розмірі, не меншому від встановленого Комісією залежно від обсягу внесків фізичних осіб - інвесторів ІСІ.

21/12/07 12:54  ДушенькаОтправить письмо > briz07    21/12/07 11:37Дерево
На средства привлеченные от физиков

21/12/07 11:37  briz07Отправить письмо > Душенька    20/12/07 13:53Дерево
О каком резервном фонде идет речь? На средства привлеченные от физиков или обычный резервный фонд как у любого хоз. общества?

20/12/07 16:02  ДушенькаОтправить письмо > torgoveu ub    20/12/07 15:41Дерево
а что нормативки четкой нет, просто обязан создавать и всё тут?

20/12/07 15:41  torgoveu ubОтправить письмо > Душенька    20/12/07 13:53Дерево
в проектах

20/12/07 13:53  ДушенькаОтправить письмо   Дерево
Подскажите плиз где можно прочесть про частоту создания резервного фонда по КУА пологаю что создавать нада по результатам года в начале следующего, но где про это написано.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100