RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Питання про ІСІ (Створення КІФ)


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
18/04/17 16:04  decisionmakerОтправить письмо > gloria60    18/04/17 15:28Дерево
Дякую за допомогу!

18/04/17 15:28  gloria60 > decisionmaker    18/04/17 15:13Дерево
так діяльність КІФ із спільного інвестування - це не фінансова послуга.
3. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг згідно із статтею 21 цього Закону, можуть приймати в межах своїх повноважень рішення:
1) про належність операцій, які здійснюються на ринках фінансових послуг, до певного виду фінансових послуг, визначених частиною першою цієї статті;
2) про визначення операції як фінансової послуги, відсутність такої фінансової послуги серед видів фінансових послуг, передбачених переліком, визначеним частиною першою цієї статті, та заборону надання зазначеної послуги.

18/04/17 15:13  decisionmakerОтправить письмо > gloria60    18/04/17 14:55Дерево
Дякую.
Це я вже начитався, просто дивує наступна ч. 2 ст. 4 ЗУ про фінансові послуги.

2. Фінансові послуги, надання яких передбачається іншими законами, підлягають включенню до переліку, визначеного частиною першою цієї статті. Надання фінансових послуг, не включених до зазначеного переліку, забороняється.

Таким чином діяльність зі спільного інвестування, що передбачена ЗУ про ісі мала бути включена в ч. 1 ст. 4 ЗУ про фін. послуги.
Якщо вона (така діяльність не включена) то як мінімум існує прогалина,
або є можливість такий вид діяльності замінити іншим що передбачений ч. 1 ст. 4, але яким ?
НА вашу думку який вид фінансової послуги передбачений саме ЗУ про фін послуги можна віднести до Кіфа (який вид фін діяльності він надає) ?

18/04/17 14:55  gloria60 > decisionmaker    18/04/17 14:31Дерево
По суті Ви праві щодо "Кіф віднесли до фін установ лише статусно"
Формально: фінансові установи - ".... та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - ІНШІ послуги (ОПЕРАЦІЇ), пов'язані з наданням фінансових послуг.
Стаття 8 ЗУ "ПРО ІСІ": "1. Корпоративний фонд - юридична особа, яка утворюється у формі акціонерного товариства і провадить ВИКЛЮЧНО ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ".
"діяльність із спільного інвестування - діяльність, яка провадиться в інтересах учасників (учасника) інституту спільного інвестування та за рахунок інституту спільного інвестування шляхом вкладення коштів спільного інвестування в активи інституту спільного інвестування";(статті 1 ЗУ ПРО ІСІ)

18/04/17 14:31  decisionmakerОтправить письмо > gloria60    18/04/17 11:35Дерево
Дуже Вам дякую.
А ось питання щодо виду діяльності корпоративного ісі.
Який вид фінансових послуг надає КІФ, що передбачені в ЗУ про Фін послуги ?
Не підкажете до якого виду його віднести, і можливо в якому НПА це чітко зазначено ?

Тому що моя субєктивна думка, що Кіф віднесли до фін установ лише статусно, а по суті ніякої фінансової послуги він не надає.

18/04/17 11:35  gloria60 > decisionmaker    18/04/17 09:03Дерево
1) фінансова установа - юридична особа, яка відповідно до закону надає одну чи декілька фінансових послуг, а також інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг, у випадках, прямо визначених законом, та внесена до відповідного реєстру в установленому законом порядку. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, ІНВЕСТИЦІЙНІ ФОНДИ і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, - інші послуги (операції), пов'язані з наданням фінансових послуг.
(ЗУ "Про фінпослуги")

ПОРЯДОК формування та ведення державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів
I. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає умови включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (далі - Реєстр), професійних учасників фондового ринку, у тому числі професійних учасників депозитарної системи (крім банків), та корпоративних інвестиційних фондів, умови виключення та надання інформації з Реєстру.
2. Дія цього Порядку поширюється на професійних учасників фондового ринку, які здійснюють професійну діяльність, що входить до переліку фінансових послуг, визначених статтею 4 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", корпоративні інвестиційні фонди, які зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) у Єдиному державному реєстрі інститутів спільного інвестування (далі - реєстр ІСІ) та Центральний депозитарій цінних паперів (далі - учасники
4. Статус фінансової установи професійний учасник фондового ринку набуває з дати внесення про нього запису до Реєстру після оформлення Комісією відповідної ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) в електронному вигляді, корпоративний інвестиційний фонд - після включення до реєстру ІСІ, Центральний депозитарій цінних паперів - після реєстрації правил Центрального депозитарію в установленому законодавством порядку.

18/04/17 09:03  decisionmakerОтправить письмо > decisionmaker    14/04/17 17:58Дерево
UP

14/04/17 17:58  decisionmakerОтправить письмо > Maikl    29/11/12 10:01Дерево
Колеги!
Вибачаюсь за таке питання.
Але чи є Корпоративний фонд фінансовою установою ?
Безперечно опосередкованих підстав вважати його фінансовою установою достатньо, але при цьому в ЗУ про ІСІ в порядку його створення не зазначений обов'язок КІФа отримувати свідоцтво про включення до реєстру фін установ та отримувати ліцензії.
А в зу про Фін послуги вказано, що особа набуває статусу після включення її до реєстру фін установ, а у окремих випадках ще і отримання ліцензій.
В зу про Фін послуги визначено, що фін установа має надавати фінансові послуги, перелік яких передбачений цим законом, але в в переліку ЗК про Фін послуги відсутня послуга яку можна було ототожнити з КІФом.

Можливо хтось зустрічав в законодавстві.
В якому НПА чітко зазначено, що КІФ є фінансовою установою і підлягає до включення в реєстр фінансових установ, і не може проводити без цього діяльність?

Який вид фінансових послуг надає КІФ, що передбачені в ЗУ про Фін послуги, і можливо ще в якому НПА зазначено, що послуга яку надає КІФ відноситься до фінансової ?
Буду дуже вдячний за отримані відповіді.

29/11/12 10:01  MaiklОтправить письмо > Alya83    28/11/12 15:17Дерево
Але Ви е лише Голова Наглядовох ради, а і керівник. Послуговуючсь законом про АТ - вам можуть надати відповідні повноваження, навіть якщо це і не прописано в статуті ;)

28/11/12 15:17  Alya83Отправить письмо > Maikl    15/11/12 15:29Дерево
Тому що у Голови Наглядової ради відсутні повноваження по ЗУ "Про ІСІ" щодо розпорядження рахунком.

15/11/12 15:29  MaiklОтправить письмо > Alya83    14/11/12 12:05Дерево
А чому не можна? Просто у вас відсутня пільга за п. 136.1.9. ПКУ.

14/11/12 12:05  Alya83Отправить письмо > Maikl    5/07/10 13:19Дерево
Цікавить питання з приводу розпорядження рахунком ІСІ. ІСІ вносить кошти у розмірі СК на тимчасовий рахунок. До моменту, коли юр.особа зареєструється як ІСІ, пройде певний час. Чи має право юр.особа до моменту реєсстрації як ІСІ розпоряджатися коштами СК, які зберігаються на тимчасовому рахунку?
Я прийшла до висновку, що юр.особа, яка планує здійснювати діяльність як ІСІ та вносить кошти для формування СК ІСІ, не має права розпрояджатися цими коштами самостійно. Необхідно, щоб розпорядником цих коштів була КУА, Проте, можливо, я помиляюся...

5/07/10 13:19  MaiklОтправить письмо > КІФ    6/08/08 20:04Дерево
Шановні колеши! Пам"ятаю, що після підписання договору на управління активами КІФ - КУА зобовязане подати цей договір до ДКЦПФР. Питання: де визначена ця норма, і які строки взагаліто..?

6/08/08 21:08  Дюг > КІФ    6/08/08 20:04Дерево
Спасибо! Нашел )))))

6/08/08 20:04  КІФОтправить письмо > Дюг    6/08/08 19:41Дерево
В прикінцевих положеннях Положення про реєстрацію регламенту ІСІ.

6/08/08 19:41  Дюг > briz07    17/01/08 10:30Дерево
Олег, подскажите, все никак не могу найти где вы нашли обязанность уведомлять ТУ ГКЦБФР КИФом после регистрации в ЕГРИСИ? В Положенні про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування. Рішення ДКЦПФР від 6 липня 2002 року N 197. я этогго найти не смог равно как и в др. НПА.
Подскажите пожалуйста.

17/01/08 10:30  briz07Отправить письмо > Marusha    16/01/08 19:34Дерево
Сроки на получение свидетельства? В смысле в течение какого времени КИФ должен получить свидетельство? Я правильно понял?

До момента начала проведения финансовых операций.(ответ законе)
ЗУ Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг

Розділ III. УМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ
Стаття 7. Умови початку діяльності
1. Особа набуває статусу фінансової установи після внесення про неї запису до відповідного державного реєстру фінансових установ.
2. У разі якщо відповідно до закону надання певних фінансових послуг потребує ліцензування, фінансова установа має право на здійснення таких послуг лише після отримання відповідних ліцензій.
3. Фінансова установа може розпочати надання фінансових послуг, лише якщо:
1) облікова і реєструюча система відповідає вимогам, встановленим нормативно-правовими актами;
2) внутрішні правила фінансової установи, узгоджені з вимогами законів України та нормативно-правових актів державних органів, що здійснюють регулювання та нагляд за ринками фінансових послуг;
3) професійні якості та ділова репутація персоналу відповідають встановленим законом вимогам.

17/01/08 10:04  Marusha > SRVV    17/01/08 09:56Дерево
А какое это имеет отношение к требованиям положения №296

17/01/08 09:56  SRVV > Marusha    16/01/08 19:34Дерево
Протягом двох тижнів від дати реєстрації регламенту інституту спільного інвестування та внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру компанія з управління активами подає до відповідних територіальних управлінь Комісії інформацію щодо внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру.

16/01/08 19:34  Marusha > briz07    16/01/08 17:30Дерево
Открыла это чудное Положение, но там не нахожу строков по подаче этой информации... На протяжении какого времени и чем это регулируется?

16/01/08 17:30  briz07Отправить письмо > Marusha    16/01/08 16:21Дерево
Угу, именно для него родимого... ;о) Он же сам по себе юрик? И небой средства может привлекать, да? ;о)

16/01/08 16:33  бздыннь > Marusha    16/01/08 16:21Дерево
да, посмотрите решение ГКЦБФР № 296 от 14.07.2004 г.

16/01/08 16:21  Marusha > briz07    11/01/08 10:38Дерево
в смысле свидетельство фин. установы? для КИФа? Это как?

11/01/08 13:43  torgoveu ubОтправить письмо > torgoveu ub    11/01/08 13:42Дерево
чутье не подвело

11/01/08 13:42  torgoveu ubОтправить письмо > briz07    11/01/08 11:26Дерево
где-то что-то упустил, но подал, хоть и не ссылался на нормативку. Во как:)

11/01/08 11:26  briz07Отправить письмо > Taras_S.    10/01/08 18:47Дерево
Нашел, обязаны уведомить тер.!!!

Протягом двох тижнів від дати реєстрації регламенту інституту спільного інвестування та внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру компанія з управління активами подає до відповідних територіальних управлінь Комісії інформацію щодо внесення інституту спільного інвестування до Державного реєстру.

Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування Міністерстві юстиції України-14 серпня 2002 р. за N 657/694511/01/08 10:38  briz07Отправить письмо > Taras_S.    10/01/08 18:47Дерево
Я бы уведомил, чтобы потом не пришлось по отдельному письму тер. давать тоже самое... ;о)
Але хто подає: КІФ чи КУА?- От КУА.
+ УАИБ- нерегулярка (КУА), + Свидетельство фин. установы (КИФ) получить не забудьте... Удачи!

11/01/08 08:49  torgoveu ubОтправить письмо > Taras_S.    10/01/08 18:47Дерево
не обовязково, вони повинні в газеті вичитати, а так в принципі корисно продублювати

10/01/08 18:47  Taras_S.Отправить письмо   Дерево
Чи потрібно після реєстрації регламенту КІФ подавати якесь повідомлення до ТУ ДКЦПФР?
По аналогії з ПІФ-ами - ніби потрібно. Але хто подає: КІФ чи КУА?
Можливо хтось може мені допомогти?
І якщо можна - чим регламентується???
Дякую.

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100