RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Финансы

Финансы и Ценные Бумаги

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Вексель


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы: << ... [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >>    Всего: 43


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
11/12/07 13:17  Ralph > Mark    26/11/07 16:39Дерево
Снова "порадовал" Нацбанк очередным разьяснением, что вексель в процессе обращения может менять форму выпуска ;(
Да простят модераторы, но не удержался, что-б не выложить...

Письмо №48-012/1449-12830 от 10.12.2007
У зв’язку зі зверненням до Національного банку України банків стосовно надання роз’яснень щодо віднесення операцій з векселями, які містять бланковий індосамент, до обов’язкового фінансового моніторингу в частині проведення фінансових операцій з цінними паперами на пред’явника, не розміщеними в депозитаріях, Національний банк України повідомляє наступне.

Згідно з абзацом одинадцятим статті 11 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" фінансова операція з цінними паперами на пред'явника, не розміщеними в депозитаріях, підлягає обов’язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 80000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 80000 гривень.
Отже, за цією ознакою обов’язковому фінансовому моніторингу підлягають усі фінансові операції з цінними паперами на пред’явника, які не розміщенні або не можуть бути розміщені у депозитарії.
Згідно з частиною 4 статті 3 Закону України про цінні папери та фондовий ринок (далі-Закон про цінні папери) та частиною 1 статті 197 Цивільного кодексу України права, посвідчені цінним папером, належать:
1) пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);
2) особі, названій у цінному папері (іменний цінний папір);
3) особі, названій у цінному папері, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу уповноважену особу (ордерний цінний папір).
Отже, за формою цінного паперу (іменний, ордерний, на пред'явника) визначається особа, права якої посвідчені цінним папером.
Статтею 14 Закону про цінні папери передбачено, що вексель, це цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю). Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом.
Закон України "Про обіг векселів в Україні" визначає особливості обігу векселів в Україні, який полягає у видачі переказних та простих векселів, здійсненні операцій з векселями та виконанні вексельних зобов'язань у господарській діяльності, відповідно до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі, з урахуванням застережень, обумовлених додатком II до цієї Конвенції (далі-Уніфікований закон), та відповідно до Женевської конвенції 1930 року про врегулювання деяких колізій законів про переказні векселі та прості векселі, Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів.
Відповідно до частини першої статті 16 Уніфікованого закону власник переказного векселя вважається його законним держателем, якщо його право на вексель базується на безперервному ряді індосаментів1, навіть якщо останній індосамент є бланковим. Якщо за бланковим індосаментом іде інший індосамент, то особа, яка підписала останній, вважається такою, що придбала вексель за бланковим індосаментом.
Тобто, якщо останній індосамент на векселі є бланковим, будь-який пред’явник такого векселя розглядається в якості належного й законного його держателя.
Відповідно до пункту 4 розділу ІІ Положення про депозитарну діяльність, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.10.2006 № 999, прямим учасникам Національної депозитарної системи заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.
Таким чином, враховуючи вищезазначене, на етапі видачі векселя він є ордерним цінним папером, однак, у подальшому в процесі його обігу він може бути як ордерним, так і на пред’явника (залежно від форми вчиненого індосаменту - ордерного чи бланкового). Тобто, у разі вчинення на векселі бланкового індосаменту (без зазначення особи до якої переходять права, посвідченні цінним папером), він набуває статусу цінного паперу на пред’явника, оскільки право вимоги, посвідчене векселем, у цьому випадку належатиме особі, яка його пред’явить.
Що стосується Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 16.12.2002 № 508, то воно лише встановлює загальні правила та порядок проведення і здійснення банками операцій з векселями та не регулює порядок здійснення банками фінансового моніторингу.

Заступник Голови В.Л.Кротюк

Финмониторинг форевер!

26/11/07 16:39  Mark > Финансист    26/11/07 15:59Дерево
Спасибо, почитаю сейчас

26/11/07 15:59  Финансист > Mark    26/11/07 15:56Дерево
На основании инструкции нотаря, он не должен проверять предъявление.

26/11/07 15:56  Mark > Финансист    26/11/07 15:35Дерево
Хорошо, спасибо.
Теперь возник теоретический вопрос - почему "это работает", т.е. на основании чего, на основании "хороших" взаимоотношений :) или все же НПА какой либо?


26/11/07 15:35  Финансист > Mark    26/11/07 14:42Дерево
На первые 3 вопроса ответ один: протестуйте у нотариуса без всяких предъявлений, это работает.

На 4 вопрос: можете и на 90% через суд получите право свои деньги.

26/11/07 15:23  torgoveu ub > Mark    26/11/07 14:44Дерево
не можете

26/11/07 14:44  Mark > Mark    26/11/07 14:42Дерево
В дополнении к вопросам еще один
4. Если предыдущие векселедержатели все как один делали надпись "без оборота на меня", то предъявить к оплате вексель им я уже не могу?

26/11/07 14:42  Mark > Финансист    7/11/07 09:29Дерево
Тема уже большая, возможно ответ где то и был, но все же прошу еще раз ответить.
Есть простой вексель, срок оплаты конкретное число в ноябре сего года, сумма векселя небольшая, векселедатель расположен в другом городе.
Получить деньги не главное, главное правильно соблюсти процедуру.
Если я правильно понял - процедура следующая - предъявление к оплате, отказ, опротестование у нотариуса, подача в исполнительную службу, закрытие исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания, безнадежная задолженность.
Теперь несколько вопросов:
1. Как доказать нотариусу что вексель предъявлялся к оплате если векселедатель отсутствует по адресу указанному в вексели ?
2. Как доказать нотариусу что вексель предъявлялся к оплате если векселедатель просто не пускает на порог представителя веселедержателя с оригиналом векселя?
3. Как предъявить вексель к оплате, т.е. (почтой? оригинал или нет? какие бумаги нужно для этого составить и т.п.)?

то Финансист - извините что пост адресован именно Вам, в Лиге адресовать всем (all) нет возможности.

7/11/07 09:29  Финансист > torgoveu ub    7/11/07 09:20Дерево
См. ст. 77 УВЗ, ст.1, ст.4 ЗУ Об обращении.

7/11/07 09:20  torgoveu ub > Финансист    6/11/07 17:14Дерево
если можно приведите пунктики-что простой вексель может быть бланковым, и его можна переводить, если ет не переводной:(

6/11/07 17:14  Финансист > torgoveu ub    6/11/07 17:10Дерево
Законом об обращении.

6/11/07 17:10  torgoveu ub > Финансист    6/11/07 17:02Дерево
чем докажеш

6/11/07 17:02  Финансист > torgoveu ub    6/11/07 17:01Дерево
можно.

6/11/07 17:01  torgoveu ub > Ralph    6/11/07 16:10Дерево
форумчане подскажите
можно простой вексель с бланковым индосаментом передавать дальше за поставленные товары

6/11/07 16:10  Ralph > Daaat    6/11/07 16:00Дерево
правильно.

6/11/07 16:00  Daaat > Финансист    6/11/07 13:38Дерево
Спасибо! И, не смотря на то, что обратная сторона векселя пуста - этот вексел не будет считаться векселем с бланковым индоссаментом? Я так понимаю, что про индоссамент идет речь только в случае переуступки векселя, но не при его первичной выдаче. Я правильно понимаю?

6/11/07 13:52  torgoveu ub > Daaat    6/11/07 13:37Дерево
нет

6/11/07 13:38  Финансист > Daaat    6/11/07 13:37Дерево
Нет.

6/11/07 13:37  Daaat > torgoveu ub    18/10/07 11:36Дерево
Добрый день. Вопрос следующий. Необходимо ли при выдаче простого векселя прописывать на обратной стороне индосамент

18/10/07 11:36  torgoveu ub > MCapital    18/10/07 11:34Дерево
прочитайте етот сабж за ту неделю и начало етой

18/10/07 11:34  MCapital > torgoveu ub    18/10/07 11:21Дерево
на основании чего вы сделали такой вывод?

18/10/07 11:33  torgoveu ub > MCapital    18/10/07 11:25Дерево
жиро не чем не отличается теоретически
но на практике нужно Финансиста дергнуть
пусть еще че небудь накумекает

18/10/07 11:25  MCapital > torgoveu ub    18/10/07 11:21Дерево
переводной или простой или оба?
тогда чем отличается передать от обменять? жиро и там и там?
а за товар 100 вексель 500 грн. можно?

18/10/07 11:21  torgoveu ub > MCapital    18/10/07 11:13Дерево
да как вы не догоняете
можно переводной вексель передать только номиналом 100 грн. за отгруженный товар 100грн
а можно обменять номинал 100 грн. на товар за 500 грн.

Финансист говорит что можна переводить вексель любовго номинала за поставдленные товары, я бы не рисковал

18/10/07 11:18  Финансист > MCapital    18/10/07 11:16Дерево
Я не буду отвечать на этот вопрос, потому что могут услышать птенци азарова :о)))

18/10/07 11:16  MCapital > Финансист    18/10/07 11:08Дерево
возражений нет!!!! СПАСИБО... я конечно же оставлю маленькое семя сомнения:) но в целях детального знакомления нормативки (т.к. только недавно на рынке цб:)
благодарен за помощь.
а вот по поводу бартера? почему надо было молчать:)

18/10/07 11:13  MCapital > Финансист    18/10/07 11:09Дерево
опять не обновил:)

18/10/07 11:12  MCapital > Dr2    18/10/07 10:54Дерево
при эмиссии я не спорю...т.е. при выдаче. При передаче только в 321 решении упоминается передача за фактически поставленные товары....
т.е. если у меня бартер, то я : цену товару (а именно векселю) устанавливаю САМ (далеко не по номиналу), провожу операцию без торговца ЦБ (просто при бартере я не имею предстваления как он ТЦБ там будет участвовать). верно рассуждаю???

18/10/07 11:09  Финансист > MCapital    18/10/07 10:26Дерево
Это зависит от того, чем выступает вексель в момент передачи: ЦБ или средством платежа.

18/10/07 11:08  Финансист > MCapital    18/10/07 10:20Дерево
Итак,
1. Ст.4 ЗУ Об обращении говорит:
а) О возможности расчета ЛЮБЫМ векселем не важно свой/чужой
"Умова щодо проведення розрахунків із застосуванням векселів обов'язково відображається у відповідному договорі, який укладається в письмовій формі. У разі видачі (передачі) векселя відповідно до договору припиняються грошові зобов'язання щодо платежу за цим договором та виникають грошові зобов'язання щодо платежу за векселем."
б) При выдаче СВОЕГО векселя сумма оплаты по договору не может быть меньше суммы оплаты по векселю
"На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем."

Вывод: по ЧУЖОМУ векселю сумма договорп и номинал векселя НИКАК не связаны.

2. п.1.13 "Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті" говорит, что вексель может быть расчетным документом без указания свой/чужой.

3. п.8 ст.17 ЗУ О ЦБ и ФР говорит, что "проведення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями розрахунків з використанням векселів" без конкретизации свой/чужой не есть профдеятельность на РЦБ, а зн. не требуют наличия ТЦБ.


На основе выше изложенного, на Ваш вопрос 17/10/07 10:36 MCapital> Финансист 17/10/07 09:36
отвечаю:

При использовании чужого векселя как средства платежа в хоз.операциях наличие ТЦБ не нужно, при этом можно оплачивать товары ЧУЖИМ векселем с любым номиналом не обязательно равным сумме договора.

З.Ы. Я ответил на Ваш вопрос? :о)))
18/10/07 11:04  torgoveu ub > Dr2    18/10/07 10:54Дерево
то есть перводной вексель если переводить можна и за предоставленные дененжные средства, не катит
только за товар
а через торговца за денюжку

18/10/07 10:54  Dr2 > MCapital    18/10/07 10:20Дерево
Товарность обязательна при эмиссии.
При чужом векселе геологи скажут, что это бартер.

18/10/07 10:26  MCapital > Финансист    17/10/07 18:12Дерево
и у меня еще вопрос... если выдача векселя должна соблюдаться условиями товарности, то при передаче векселя эти услвия соблюдаться должны???

18/10/07 10:20  MCapital > Финансист    17/10/07 18:12Дерево
Слава богу вчера все обшлось (дали отсрочку)
1. Но в ЗУ об обращении сказано !выдача! (не передача) возможно это и ограничивает до СВОЕГО (векселя)! (как я понимаю выдача и передача - разные действия)
....Стаття 4. !Видавати! переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. ....
2. Согласен. ничего не сказано по поводу передачи векселя, поэтому можем передовать его не по номиналу ( Стаття 4. На момент видачі переказного векселя особа, зазначена у векселі як трасат, або векселедавець простого векселя повинні мати перед трасантом та/або особою, якій чи за наказом якої повинен бути здійснений платіж, зобов'язання, сума якого має бути не меншою, ніж сума платежу за векселем.)
3. Участие торговца, согласно ЗУ ценных бумагаз и фр, будет лишним при расчетах векселями за предоставленные товары и т.п.. (возможно я не полностью понимаю суть понятия "расчет векселем", что это означает)
Но вексель выступает в качестве оформления долга на этапе выдачи ( ст.4. ЗУ об обращ. векселей). Да и в определении товара вексель не попадает на этапе выдачи и предъявления к погашению. Во всех остальных случаях - товар. Тогда если мы за товары, работы и услуги передаем вексель (не свой), то как эта операция называется?
буду благодарен за ответ или размышления, наводящие на однозначный ответ:)

17/10/07 19:37  MCapital > Финансист    17/10/07 18:12Дерево
эта версия бартера была знакомого бухгалтера... поверьте я на данный момент не имею искаженного мнения по этому вопросу... вот и хотелось изначально понять как правильно.

17/10/07 18:12  Финансист > MCapital    17/10/07 17:27Дерево
:о))) лучше молчите про бартер.
мой совет :о)))

17/10/07 17:28  MCapital > Maveryk    17/10/07 17:24Дерево
не обновил страницу ....СПАСИБО

17/10/07 17:27  MCapital > Финансист    17/10/07 17:11Дерево
:) ... если чужой вексель выступает как товар,то оплачивая поставленные товары происходит бартер? правильно? Вексель оцениваем как хотим? СПАСИБО!!!!!!!!!!!

17/10/07 17:24  Maveryk > MCapital    17/10/07 17:05Дерево
ЗУ "Про прибуток" с п.5 по 8, если не путаю, расписана процедура оподоткування дисконту при расчете векселем, этого имхо с головой для геологов и Вашего руководства (короче почитаете пункты я могу и не помнить точно навскидку). А главное пусть покажут закон где написано, что этого нельзя делать). Главное внимательно прочтите на какой отчетный период относятся прибыли/убытки от операций с цб мой Вам совет

17/10/07 17:11  Финансист > MCapital    17/10/07 17:05Дерево
У на ИТ шник приходящий. Будет завтра.
Я по памяти могу конву сказать, а завтра опишу по пунктам.
1. ЗУ Об обращении векселей говорится, что возможна оплата векселем за товары/услуги, без уточнения своим или чужим.
2. Там же говорится, что сумма договора на товары и векселя должна совпадать при выдаче векселя (но не при передаче), т.о. при чужом векселе, где нет выдачи сумма векселя может быть любой.
3. ЗУ "О ЦБ и ФР" не требует наличия ТЦБ в операциях, где вексель выступает средством платежа, не важно свой или чужой.

17/10/07 17:05  MCapital > Финансист    17/10/07 12:52Дерево
осталось около 24 мин... перед тем как меня "съедят" на ужине руководства... :)

17/10/07 15:54  MCapital > torgoveu ub    17/10/07 15:47Дерево
так елси у Вас есть возможность ответить на мой вопрос и внести ясность , буду очень благодарен!!!!

17/10/07 15:47  torgoveu ub > MCapital    17/10/07 15:03Дерево
лиги у него нет
у меня отдельная база в електоронном виде на флеше и распечатанная на работе

17/10/07 15:03  MCapital > Финансист    17/10/07 12:52Дерево
ок(поверьте...я не хотел усомниться в вашем обещании) мне действительно очн важен ответ!!!

17/10/07 12:52  Финансист > MCapital    17/10/07 12:47Дерево
Если я обещал, то я отвечу. Сервер пока не починили. Доступа к Лиге нет.

17/10/07 12:48  MCapital > Финансист    17/10/07 12:29Дерево
я наверное больше ваших админов желаю починки вашего сервера:)

17/10/07 12:47  MCapital > Финансист    17/10/07 12:29Дерево
следя за вашим диалогом, могу предположить, что мой вопрос останется без ответа:(

17/10/07 12:29  Финансист > Constantine    17/10/07 12:27Дерево
Да????
Вы сильно ошибаетесь :о)))

17/10/07 12:27  Constantine > Финансист    17/10/07 12:17Дерево
Такое не практикуется. Посему не стоит упоминания :)

17/10/07 12:17  Финансист > Constantine    17/10/07 12:16Дерево
Бартер - это обмен угля, например, на ЦБ.

Страницы: << ... [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... >>    Всего: 43

Реклама

bigmir)net TOP 100