RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бухгалтерские посиделки

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Коригування приросту (убутку)


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
29/03/08 12:08  akrobatОтправить письмо > pavnata    28/03/08 10:44Дерево
Не можу, бо маю лише факсокопію не дуже доброї якості, а саме роз'яснення "для внутрішнього використання ДПІ"

28/03/08 10:44  pavnataОтправить письмо > akrobat    24/03/08 10:39Дерево
А можно это самое "роз'яснення" сюда положить ? Или ссылку на него. Спасибо.

24/03/08 10:39  akrobatОтправить письмо > Nik_a    22/01/08 12:01Дерево
Результат: ДПІ вже "в першій інстанції" скасувала своє рішення!
ДПІ зверталася за роз'ясненням в обласну ДПА, а та, у свою чергу, в ДПА України - на диво, роз'яснення на нашу користь!

Всім величезне ДЯКУЮ!!!

22/01/08 12:39  akrobatОтправить письмо > Nik_a    22/01/08 12:01Дерево
звичайно, надія є, але невеличка

22/01/08 12:01  Nik_a > akrobat    22/01/08 10:25Дерево
Залишається сподіватись, що оскарження буде завершено на цьому етапі.
Як часто буває, що тільки і залишається сказати "...і які ж вони, справді, ... геологи..."

22/01/08 10:25  akrobatОтправить письмо > Nik_a    20/01/08 12:29Дерево
ЩЕ РАЗ ДЯКУЮ!!!!
Викладаю відповідь (автор - Nik_a, асистент - akrobat) - можливо комусь стане в нагоді:

У пп. 2 п. 3.1.1. Акту перевірки сказано, що перевіркою встановлено порушення пп. 5.2.1. п. 5.2., п. 5.9. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", що призвели до невірного визначення значень приросту (убутку) балансової вартості запасів і заниження валового доходу в ІІІ кварталі 2006 року на суму 0,00 грн.
Обґрунтовуючи свою позицію, працівники ДПІ у Ненашому районі зазначають в акті перевірки, що "субпідрядні роботи є товаром", а "вартість запасів у незавершеному виробництві, в тому числі виготовлених субпідрядними організаціями, підлягає коригуванню приросту (убутку)".
Вважаємо, що вказане твердження є довільним умовиводом ревізорів, що проводили перевірку, та не відповідає нормам чинного законодавства з огляду на таке.
Будівельно–монтажні роботи за договором підряду № 03/03–08–06 від 09.08.2006р. (замовник — ЗАТ "000", підрядник — ТзОВ "111") виконувались для створення об’єкту нерухомого майна згідно договору генерального підряду на виконання комплексу будівельних (монтажних) робіт по будівництву АЗС у м. //// № 03–04/01–10 від 01.10.2004р. (замовник — ТзОВ "888", генпідрядник — ЗАТ "000") — АЗС і є її невід’ємною частиною, не можуть бути відокремлені від вказаного об’єкта нерухомого майна (АЗС), не мають окремої індивідуальної цінності.
Будівельно–монтажні роботи не можуть згідно з висновком акту перевірки розглядатися як самостійний матеріальний об’єкт та самостійний об’єкт права власності, тобто як товар, оскільки не відповідають критеріям визначення товару – необмеженість в обігу, можливість вільного відчуження та переходу від однієї особи до іншої за договором купівлі–продажу.
Будівельно–монтажні роботи за договором підряду № 03/03–08–06 від 09.08.2006р. є роботами (послугами) виконавця (ТзОВ "111") з виконання та передачі замовнику (ЗАТ "000") певних, визначених договором підряду робіт, які здійснюються за індивідуальним замовленням для створення конкретного об’єкту — АЗС. Для виконання договору генпідряду № 03–04/01–10 від 01.10.2004р. з ТзОВ "888" щодо будівництва АЗС ЗАТ "000" виконало певний обсяг робіт, частина яких виконувалась товариством самостійно, а частина — із залученням субпідрядних організацій.
Витрати на виконання робіт відображені в бухгалтерському обліку на рахунку 23 "Виробництво".

Відповідно до пп. 5.2.1. п. 5.1. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" до складу валових витрат включаються суми будь–яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і охороною праці з урахуванням обмежень, установлених пунктами 5.3 – 5.7 цієї статті.
Якщо генпідрядна організація здійснює будівництво об’єкта і при цьому залучає до виконання будівельних робіт субпідрядні організації, то вартість виконаних робіт такими субпідрядними організаціями відноситься на валові витрати генпідрядної організації відповідно до п. 5.2.1. п. 5.1. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Згідно п. 5.9. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" платник податку веде податковий облік приросту (убутку) балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації, та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі — запасів) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за винятком тих, що отримані безкоштовно).
Роз’яснення щодо застосування п. 5.9. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" неодноразово надавались ДПА України та Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Так, згідно листів ДПА України від 29.01.2007р. № 1564/7/15-0217 і від 27.05.2005р. № 4807/6/11-1116, а також листа Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 04.06.2004р. № 3770, при веденні обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів у незавершеному виробництві та залишках готової продукції визначається вартість не всього незавершеного виробництва або залишків готової продукції за даними бухгалтерського обліку, а тільки вартість запасів (матеріальних ресурсів), використаних у виробництві продукції (робіт, послуг).
Згідно п. 1.43. ст. 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" інші терміни використовуються у значеннях, визначених законами з питань оподаткування, а також національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у випадках, визначених цим Законом, які не суперечать цьому Закону та іншим законам з питань оподаткування у частині визначення термінів.
Листами ДПА України від 15.04.2004р. № 2904/6/15-0116 та від 29.01.2007р. № 1564/7/15-0217 передбачено застосування Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246 (надалі — "П(С)БО 9"), для відображення в податковому обліку приросту (убутку) балансової вартості запасів.
Згідно п. 4 П(С)БО 9 запасами є активи які утримуються для подальшого продажу чи споживання або перебувають у процесі виробництва. Відповідно до п. 6 П(С)БО 9 запаси включають незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів, а незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу.
Згідно п. 8 П(С)БО 9 придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Пунктом 10 П(С)БУ 9 встановлено, що первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їх виробнича собівартість, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999р. № 318 (надалі — "П(С)БО 16").
Роз’ясненнями ДПА, зокрема листом від 15.04.04 № 2904/6/15-0116, передбачено застосування норм П(С)БО 9 та П(С)БО 16 для положень п. 5.9 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", а також вказано, що при веденні платником податку діяльності за будівельними контрактами формування в обліку інформації про витрати проводиться за нормами Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2001р. № 205 (надалі — "П(С)БО 18").
Згідно п. 12 П(С)БО 18 витрати за будівельним контрактом включають витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням даного контракту та загальновиробничі витрати.
Відповідно до п. 13 П(С)БО 18 до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати (включаючи вартість виконаних субпідрядниками робіт) згідно з П(С)БО 16 "Витрати".
Згідно п. 12 П(С)БО 16 до складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
Таким чином, дебетове сальдо на кінець звітного періоду (30.09.2006р.) по рахунку 23.1 "Виробництво" в частині прийнятих ЗАТ "000" субпідрядних робіт, що були виконані ТзОВ "111" не включає вартість матеріальних ресурсів, а містить лише вартість прийнятих субпідрядних робіт, отриманих послуг, — тому вартість будівельно–монтажних робіт, виконаних субпідрядником ТзОВ "111", не приймає участі в коригуванні приросту (убутку) балансової вартості запасів у платника податків (ЗАТ "000") згідно норм п. 5.9. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".

Отже, згідно з вищезгаданими роз’ясненнями ДПА України та Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, для податкового обліку визначається вартість не всього незавершеного виробництва за даними бухгалтерського обліку, а тільки вартість запасів (матеріальних ресурсів), використаних у виробництві продукції (робіт, послуг). При цьому відповідно до Закону податковий облік запасів ведеться без урахування витрат, що понесені платником податку в цілях, не пов'язаних з придбанням таких запасів (витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації тощо). Тобто до витрат які не враховуються для податкового обліку згідно п. 5.9. ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" відносяться інші прями витрати до яких належать витрати за договором підряду № 03/03–08–06 від 09.08.2006р. з ТзОВ "111" на виконання субпідрядних робіт.
Перерахунку підлягають тільки витрати, відображені в обліку підприємства за статтею "прямі матеріальні витрати".
ЗАТ "000", керуючись п. 4.4.2 ст.4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", діяло відповідно до згаданих податкових роз’яснень.
Таким чином, висновки акту перевірки обмежують право ЗАТ "000" щодо віднесення до витрат вартості робіт за договором підряду № 03/03–08–06 від 09.08.2006р. з ТзОВ "111", що прямо заборонено п. 5.11 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Враховуючи викладене, а також керуючись вимогами п. 4.4.1. ст.4 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (конфлікт інтересів) ЗАТ "000" наполягає на скасуванні податкового повідомлення–рішення про визначення суми податкового зобов'язання по податку на прибуток № 00000/0 від 15.01.2008р.

22/01/08 10:19  akrobatОтправить письмо > котенок    21/01/08 15:09Дерево
дякую!

21/01/08 15:09  котенок > akrobat    21/01/08 09:28Дерево
Пункт 5.9 Закона о прибыли четко указывает, что объект корректировки прироста (убыли) - Балансовая стоимость запасов, расходы на приобретение и улучшение которых включаются в ВР. Также он однозначен насчет того, где осуществляют учет ее прироста (убыли): на складе, в НЗП и ГП. Как видим, с точки зрения налогового закон-ва НЗП и ГП - не разновидность запасов, а место, где они находятся.
//дослівно з акту: "Товари - матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення, так результат окремих будівельно-монтажних робіт, як самостійний об'єкт права власності і об'єкт нерухомих речей для цілей податкового облікувиступає матеріальним об'єктом і відповідно являється товаром"
далі про необхідність коригування вартості запасів у незавершеному виробництві, у тому числі виготовленими субпідрядними організаціями
і про те, що станом на кінець звітного періоду на рахунку 23.1 рахується дебетове сальдо... виконані субчиком роботи віднесені до валових витрат... і участі в коригуванні приросту (убутку) балансової вартості запасів у незавершеному виробництві не брали//
На 23 счете у ВАС числится не товар, а НЗП, и не его (НЗП) нужно корректировать, а в нем нужно корректировать балансовую стоимость сырья и материалов. Другие статьи производственных расходов в стоимости НЗП (в т.ч. стоимость приобретенных услуг (работ), выполненных сторонними организациями (в т.ч. субподрядчиком), з/п с начислениями, амортизация и т.п.) перерасчету по п.5.9 не подлежат.
Именно поэтому нужно рассчитывать материальную составляющую НЗП (стоимость тех материалов, которые ВЫ купили сами и включили в свои ВР, а не стоимость работ, выполненных субподр-ом, и стоимость купленных ими материалов), а затем по ней определять прирост (убыль). С этим сейчас согласны и налоговики (письмо ГНАУ от 27.05.05 г. № 4807/6/11-1116, письмо ГНАУ от 29.01.07 г. № 1564/7/15-0217)

21/01/08 11:39  ledovОтправить письмо > Nik_a    20/01/08 12:29Дерево
Спасибо!
Отличный текст.

21/01/08 09:28  akrobatОтправить письмо > Nik_a    20/01/08 12:29Дерево
ДЯКУЮ!!!
ні, навіть не так - "СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ!"

в запереченнях на акт я вже розписував по стандартах, а зараз перепишу з Вашими порадами

якщо комусь буде цікаво - виложу

20/01/08 12:29  Nik_a > akrobat    18/01/08 14:54Дерево
Будівельно-монтажні роботи за дог…. з … виконувались для створення об’єкту нерухомого майна за дог...з…- житлового будинку і є його невід’ємною частиною, не можуть бути відокремлені від вказаного об’єкта нерухомого майна (будинку), не мають окремої індивідуальної цінності. Будівельно-монтажні роботи не можуть згідно з висновком акту №….розглядатися як самостійний матеріальний об’єкт та самостійний об’єкт права власності, тобто товар, як такі, що не відповідають критеріям визначення товару – не обмеженість в обігу, можливість вільного відчудження та переходу від однієї особи до іншої за договором купівлі – продажу. Будівельно-монтажні роботи за дог…. з …є роботами (послугами) виконавця з виконання та передачі замовнику … певних, визначених договором …робіт, які здійснюються за індивідуальним замовленням … для створення конкретного об’єкту – житлового будинку.
У виконання договору з … щодо будівництва житлового будинку підприємством …виконано певний обсяг робіт, частина яких виконувалась … самостійно, частина – з залученням субпідрядних організацій. Витрати на виконання робіт відображена у бух. обліку… на рах.23.
П.5.9. ЗУ «Про оподаткування прибутку» передбачено ведення податкового обліку приросту (убут.) балансової вартості запасів. Роз’яснення щодо застосування п.5.9.неодноразово надавались ДПА. Так роз’ясненнями…передбачено проведення розрахунку прироста (убутку) не всього НЗВ , а лише матеріальної складової у вартості НЗП та застосування ПСБУ 9 Запаси для податкового обліку прироста (убутку) бал.вартості запасів. Згідно п.4 ПСБУ 9 запасами є активи які утримуються для подальшого продажу чи споживання або перебувають у процесі виробництва, тобто (п.6 ПСБУ 9) - включають НЗВ у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей…на підприємствах, що виконують роботи… складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу. Зг.з п.8 придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.П.10 ПСБУ 9 встановлено, що первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їх виробнича собівартість, яка визначається за Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". Роз’ясненнями ДПА , зокрема листом від 15.04.04 № 2904/6/15-0116 підтверджено для положень п.5.9 ЗУ « Про прибуток» застосування норм ПСБУ 9 та ПСБУ 16.А також вказано, що при веденні платником податку діяльності за буд.контрактами формування в обліку інформації про витрати проводится за нормами ПСБУ 18. Зг. ПСБУ 18 (п.12.) витрати за будівельним контрактом включають:
витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням даного контракту;
загальновиробничі витрати.
Зг.з п.13 до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з виконанням будівельного контракту, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати (включаючи вартість виконаних субпідрядниками робіт)
Згідно з вищезгаданими роз’ясненнями ДПА, для податкового обліку визначається вартість не всього незавершеного виробництва за даними бухгалтерського обліку, а тільки вартість запасів (матеріальних ресурсів), використаних у виробництві продукції (робіт, послуг).
При цьому відповідно до Закону податковий облік запасів ведеться без урахування витрат, що понесені платником податку в цілях, не пов'язаних з придбанням таких запасів (витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації тощо). Тобто до витрат які не враховуються для податкового обліку по п.5.9 відносяться інші прями витрати до яких належать витрати за дог…. з … на виконання субпідрядних робіт. Перерахунку підлягають тільки витрати, відображені в обліку підприємства за статею «прямі матеріальні витрати»
Підприємство …, керуючись п.4.4.2 ЗУ 2181, діяло відповідно до згаданих податкових роз’яснень. Висновки акту…обмежують право підприємства…щодо віднесенні до витрат вартості робіт за дог…., що прямо заборонено п.5.11 ЗУ «Про прибуток». Керуючись нормою п.4.4.1 ЗУ 2181 підприємство … наполягає на скасуванні рішення про… згідно з актом…

Можливо знадобиться.
Бажаю успіху!

20/01/08 01:28  Интересующийся > akrobat    18/01/08 11:39Дерево
"..так результат окремих будівельно-монтажних робіт, як самостійний об'єкт права власності і об'єкт нерухомих речей для цілей податкового облікувиступає матеріальним об'єктом і відповідно являється товаром" Мда уж, это интерестно все это ...Вот у нас например есть такие работы как нанесение полимерного покрытия.....Где же здесь самостоятельний обьект прав собственности ? наверное на весь цех и паркинг в котором нанесен полимер ))))))))))))))))

18/01/08 14:54  akrobatОтправить письмо > Nik_a    18/01/08 11:59Дерево
а) є генпідрядник, який виконує основну частину робіт, і декілька субпідрядників, які виконують певні види робіт
б) генпідрядник приймає виконані субчиком роботи і включає їх в довідку форми КБ-3 (свої роботи + роботи субчика) і передає замовнику, роботи субчика передаються по тій же ціні, що і придбані
в) на момент передачі будівництво об'єкта не завершено
г) матеріальну складову у власних роботах генпідрядник коригує

18/01/08 12:04  akrobatОтправить письмо > Nik_a    18/01/08 11:59Дерево
ок
Вкотре ДЯКУЮ!!!

18/01/08 11:59  Nik_a > akrobat    18/01/08 11:39Дерево
2.имхо-так. Для визначення чи є це товар.Зараз більш-меньш зрозуміло.Роботи як я розумію виконують різні підрядчики і на кінець періоду будівництво не завершене?
Пам"ятаю роз"яснення податкової щодо ВР генпідрядника. Подивлюсь, подумаю. Тільки зараз, сорри,не можу. Пізніше.

18/01/08 11:39  akrobatОтправить письмо > Nik_a    18/01/08 11:15Дерево
1. визначення товару є в ЗУ 334/94, але нема визначення робіт
2. об'єкт - житловий будинок, субпідрядні роботи - частина загальнобудівельних робіт
До речі, ми на вартість цих робіт нічого "не накручуємо" (прийняли від субчика - передали замовнику) - чи відіграє це якусь роль?
3. дослівно з акту: "Товари - матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення, так результат окремих будівельно-монтажних робіт, як самостійний об'єкт права власності і об'єкт нерухомих речей для цілей податкового облікувиступає матеріальним об'єктом і відповідно являється товаром"
далі про необхідність коригування вартості запасів у незавершеному виробництві, у тому числі виготовленими субпідрядними організаціями
і про те, що станом на кінець звітного періоду на рахунку 23.1 рахується дебетове сальдо... виконані субчиком роботи віднесені до валових витрат... і участі в коригуванні приросту (убутку) балансової вартості запасів у незавершеному виробництві не брали

18/01/08 11:15  Nik_a > akrobat    18/01/08 10:58Дерево
ИМХО, зосередитись треба на 1 варіанті, куди Вас заведе "велике коло"? Вам треба довести, що висновок податківців не вірний, конкретно цей висновок, до кожної коми...
Не знаю, як Ви - я давно вже не намагаюсь знайти у НПА логіку, сенс...Думаю так. 1-знайдіть визначення що таке товар, що таке роботи, 2-у Вас об"єкт який, які саме субпідрядні роботи виконувались і який "внесок"цих субпідрядних робіт у створення об"екту? тобто про що ми взагалі говоримо? А вже потім - до 5.9 І ще процитуйте дослівно що написали податківці в акті

18/01/08 10:58  akrobatОтправить письмо > Nik_a    18/01/08 10:32Дерево
власне, що в роз'ясненнях ДПА треба коригувати матеріальну складову, а в акті хочуть ПОВНУ вартість субпідрядних робіт, бо вважають їх товаром
тому обмірковую два варіанти:
1. "мале коло" - роботи не товар
2. "велике коло" - про матеріальну складову
звичайно, правильніше перше, бо саме це стверджують геологи в акті, але для себе не можу до кінця уяснити обгрунтування того, що результат виконаних робіт не є товаром... :(
Закон розрізняє продаж товарів і продаж робіт, і в п.5.9. не згадуються роботи - цього достатньо?

18/01/08 10:32  Nik_a > akrobat    18/01/08 10:18Дерево
Не зрозуміла Вас:
"17/01/08 12:19 akrobat > Alex7 17/01/08 11:46

Роз'яснення ДПА твердять про те, що генпідрядник повинен коригувати вартість матеріалів у субпідрядних роботах, а не загальну вартість субпідрядних робіт.
Але ж законодавчого визначення, що роботи є товаром нема - це висновок самої ДПА."
Ви також сказали, що Вам зараз треба оскаржити ППР, тобто конкретні висновки ДПІ.Так які ці висновки? Від цього залежить варіант у скразі.Ми ж не розмірковуємо що правильно, ми оскаржуємо конкретні висновки і обираємо аргументи щоб спростувати висновок податківців. Тут имхо немає чіткої трактовки у законодавстві та випадок "казнить нельзя помиловать". Якщо висновок - корегувати матеріальну складову - доводимо, що її немає (не виділяється окремо), якщо висновок корегувати всю суму робіт бо це є товар - доводимо що це не товар.

18/01/08 10:18  akrobatОтправить письмо > Nik_a    17/01/08 18:30Дерево
Велике ДЯКУЮ!!!
Хочу уточнити:
"Аргумент - виділити матеріальну складову з витрат на оплату робіт за дог.субподряду та обліковувати окремо цю матеріальну складову по рах 23 не можливо, не передбачено жодним НПА" - але в актах виконаних робіт (типова форма № КБ-2в) вартість матеріалів якраз і вказана окремо - ?
Окрім того, геологи хочуть, щоб у коригуванні брала участь повна вартість робіт (а не лише матеріальна складова), бо вони вважають роботи товаром.
Тобто, на мою думку, є 2 варіанти: доводити, що 1) субпідрядні роботи не є товаром або 2) коригуванню підлягає лише матеріальна складова, а її виділяти ми не зобов'язані (хоча вона прямо вказана в акті - ?) - який кращий?

1. В.Тригуб вже вказав, що роботи не є товаром, бо різні підстави виникнення згідно п.1.31 - але чи достатньо лише цього аргументу?
2. І Ваше: коригуванню підлягає матеріальна складова, але генпідрядник не ніс витрат на придбання матеріалів, тому для нього роботи в цілому є об'єктом придбання, а тому він не зобов'язаний (чи не може-?) виділяти матеріальну складову - відповідно генпідрядник не коригував матеріальну складову.

Чи взагалі розписати обидва варіанти в скарзі?

Дякую за терпіння :)

17/01/08 18:30  Nik_a > Nik_a    17/01/08 18:23Дерево
Вами матеріали не оприбутковувались - не Ви їх купували. Для Вас це загальна вартість робіт за договором. Вас взагалі не цікавить які матеріали та за якою вартістю використовував виконавець.
Виконавець робіт не повинен виділяти вартість матеріалів в акті виконаних робіт, облік грунтуєтся на єдиних методах, нормах, а не в залежності від форми акту виконавця робіт...можете внести відповідні пункти в наказ про облік.політику.
Пререрахунку по 5.9.підлягає мат.складова НЗВ, от і перераховуйте згідно з обліковими даними.
Вибачте, вийшло сумбурно - поспішала

17/01/08 18:23  Nik_a > akrobat    17/01/08 17:20Дерево
Отвлеклась. Возвращаемся к теме.
ПСБУ 9.Для цілей бухгалтерського обліку запаси включають:

сировину, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва й адміністративних потреб;

незавершене виробництво у вигляді не закінчених обробкою і складанням деталей, вузлів, виробів та незакінчених технологічних процесів. Незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу;
7. Одиницею бухгалтерського обліку запасів є їх найменування або однорідна група (вид).

8. Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

9. Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

Аргумент - виділити матеріальну складову з витрат на оплату робіт за дог.субподряду та обліковувати окремо цю матеріальну складову по рах 23 не можливо, не передбачено жодним НПА. Є багато роз"яснень податківців що перерах.по 5.9.базується на бух. обліку та ПСБУ 9. Ось ИМХО і оберніть їх зброю проти них самих...


17/01/08 17:20  akrobatОтправить письмо > Nik_a    17/01/08 14:52Дерево
help, please

17/01/08 15:11  akrobatОтправить письмо > Alex7    17/01/08 14:55Дерево
"До підписання акту" вже "не вийде"

17/01/08 15:09  akrobatОтправить письмо > Nik_a    17/01/08 14:52Дерево
Захист від податкової (оскарження ППР)

17/01/08 14:55  Alex7 > Nik_a    17/01/08 14:11Дерево
Истина рождается в споре. Когда спор упирается в понятия, то возникают длинные логические цепочки, излагать которые подробно со ссылками на НПА у меня не было времени. Прошу извинить за неудачный аргумент (ссылка на опыт). По-моему выиграть в суде это дело будет сложно, поэтому лучше решить вопросы до подписания акта с проверяющими.

17/01/08 14:52  Nik_a > akrobat    17/01/08 14:42Дерево
Сорри, Ваш пост 17/01/08 14:02 akrobat > Nik_a не пришел почему-то мне на электронку - не видела.
Незавершене виробництво - безпосередньо для для виробника. Спочатку.Яка у Вас зараз мета - захист від податкової чи пошук істини?;)
Було колись таке питання і у мене, можливо чимось допоможу

17/01/08 14:42  akrobatОтправить письмо > Nik_a    17/01/08 14:11Дерево
Наталя, підскажіть, будь ласка, де знайти "Определение что такое запасы найти не трудно и доказать что услуги по акту выполненных работ по это определение не подпадает." з урахуванням мого посту 17/01/08 14:02 akrobat > Nik_a ?

17/01/08 14:11  Nik_a > Alex7    17/01/08 13:44Дерево
Не буду с Вами спорить, Вы высказали свое мнение, я - свое;)По-моему, в этом суть форума.Было бы еще лучше, если бы свои заключения Вы подтвердили ссылками на НПА. Насколько я по своему скромному опыту сталкивалась - профи в консультациях обычно делают так.

Желаю дальнейших успехов в бизнесе.

ЗЫ. А что ж не указали в профайле громкое имя?

17/01/08 14:02  akrobatОтправить письмо > Nik_a    17/01/08 12:53Дерево
а як же це: запаси включають незавершене виробництво... незавершене виробництво на підприємствах, що виконують роботи та надають послуги, складається з витрат на виконання незакінчених робіт (послуг), щодо яких підприємством ще не визнано доходу (Стандарт "Запаси") ?!

17/01/08 13:44  Alex7 > Nik_a    17/01/08 12:53Дерево
Понятие "работы" и "услуги" - различаются. Результат услуг потребляется в момент их предоставления. По услугам нет остатков и они не могут корректироваться. Результат работ - это объект (запасы), которые могут храниться для их дальнейшего использования.
В стоимости любых приобретенных запасов включает стоимость материалов и стоимость работ. Например в стоимости телевизора есть стоимость материалов и стоимость работ по его изготовлению, так и в стоимости фундамента здания есть стоимость материалов и стоимость работ субподрядчика. Но никаму не прийдет в голову разделять стоимость телевизора на материалы и работы по изготовлению.
Я более 10 лет руковожу крупной успешной бухгалтерской фирмой. За спиной тысячи проверок. Для меня решение подобных вопросов - повседневная практика.

17/01/08 12:53  Nik_a > Alex7    17/01/08 11:46Дерево
Никакого рационального зерна. ИМХО у Вас какая-то каша получилась. Как рассуждение о сути вещей м.б.любое мнение. Но мы ведь руководствуемся ЗУ о прибыли? и конкретными определениями.
По 5.9.пересчету подлежат ЗАПАСЫ.От этого ИМХО и надо плясать. Определение что такое запасы найти не трудно и доказать что услуги по акту выполненных работ по это определение не подпадает.

17/01/08 12:19  akrobatОтправить письмо > Alex7    17/01/08 11:46Дерево
Роз'яснення ДПА твердять про те, що генпідрядник повинен коригувати вартість матеріалів у субпідрядних роботах, а не загальну вартість субпідрядних робіт.
Але ж законодавчого визначення, що роботи є товаром нема - це висновок самої ДПА.
Замінити договір субпідряду договорами к/п і надання послуг вже неможливо, та й з інших міркувань малопривабливо генпідряднику (передача-приймання ТМЦ, потім у монтаж, залишки і т.д.)

17/01/08 12:03  В. ТригубОтправить письмо > akrobat    17/01/08 11:39Дерево
Определение продажи товаров и продажи результатов работ - разные (операции осуществляются на основании разных договоров).

17/01/08 11:46  Alex7 > akrobat    17/01/08 10:15Дерево
В позиции ГНИ есть рациональное зерно.
В перерасчете участвуют запасы, стоимость которых включена в валовые расходы. Из вопроса следует, что продметом договора являлись работы, а результатом работ - материальный объект (запасы). Балансовая стоимость запасов включает все расходы на их приобретение. Не участвуют в корректировке только зарплата Ваших рабочих, Ваша амортизация, услуги сторонних организаций, не связанные с приобретением запасов (субподрядчику).
Если Вы вместо договора подряда сделаете договор купли продажи материалов и отдельно договора на услуги субподрядчика, то можно исключить из перерасчета стоимость услуг, доказывая, что стоимость услуг связана не с приобретением запасов, а с реализацией.

Считать запасы для целей п.5.9 товарами (приобретены для последующей реализации без переработки) или остатками незавершенного производства (не прошли все стадии переработки и еще будут дорабатываться генподрядчиком) не принципиально.

17/01/08 11:39  akrobatОтправить письмо > Nik_a    17/01/08 11:27Дерево
ні, на жаль :(

17/01/08 11:39  akrobatОтправить письмо > В. Тригуб    17/01/08 10:56Дерево
тобто, на Вашу думку, правильна відповідь № 3
якщо Ваша ласка, обгрунтуйте, бо з п. 1.31. однозначного висновку про те, що роботи не є товаром не можу зробити

17/01/08 11:27  Nik_a > akrobat    17/01/08 10:42Дерево
Материалы субподрядчика, использованные им для выполнения работ не могут рассматриваться как-то отдельно. Есть только стоимость работ.
А под п.7.10.2 Вы случайно не подпадаете?

17/01/08 10:56  В. ТригубОтправить письмо > akrobat    17/01/08 10:15Дерево
См. п.1.6, 1.31, 5.9 ЗУ о прибыли. Товар и результаты работ даже для целей налогообложения - совершенно разные вещи.

17/01/08 10:42  akrobatОтправить письмо > miro    17/01/08 10:22Дерево
ні, виконання робіт

17/01/08 10:22  miroОтправить письмо > akrobat    17/01/08 10:15Дерево
а у вас в договоре субподряда -предмет договора оказание услуг?

17/01/08 10:15  akrobatОтправить письмо   Дерево
Субпідрядник передав генпідряднику виконані першим роботи. Генпідрядник на кінець звітного періоду не передав виконані субпідрядником роботи замовнику, тому на рахунку 23.1 на кінець звітного періоду рахувалось дебетове сальдо.
Податкова трактує виконані субпідрядником роботи як товар для цілей податкового обліку, а тому вимагає, щоб повна вартість таких робіт брала участь в коригуванні приросту (убутку) балансової вартості запасів у незавершеному виробництві.
1. Чи правомірна вимога ДПІ?
2. Чи генпідрядник повинен був у такому випадку коригувати лише вартість матеріалів у загальній вартості субпідрядних робіт?
3. Чи вказані роботи (і матеріали) взагалі не повинні брати участь в коригуванні приросту (убутку), оскільки витрати на купівлю матеріалів понесені субпідрядником, а не генпідрядником?
4. Чи можна взагалі трактувати виконані роботи як товар для цілей податкового обліку?
Буду вдячний за думки та допомогу!

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100