RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Трудовые правоотношения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Відпустка у зв'язку з навчанням


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
15/02/08 21:43  tavr_88Отправить письмо > All-new    15/02/08 21:37Дерево
м.. в нашей стране дадут:) даже если есть академ. долг за пролый курс..зависит как попросит студент

15/02/08 21:37  All-new > audi100    15/02/08 17:17Дерево
"Підставою для надання такої відпустки є довідка-виклик з вузу." (з листа від 06.09.2005 N 09-402).

Неуспішному довідку-виклик не видадуть.

15/02/08 20:42  tavr_88Отправить письмо > All-new    15/02/08 20:22Дерево
да-да. именно этот:)

15/02/08 20:22  All-new > tavr_88    15/02/08 19:31Дерево
Про надання навчальної відпустки
Міністерство праці та соціальної політики України (Мінпраці та соцполітики)
Лист № 09-402 від 06.09.2005
По состоянию на 26 марта 2007 года

<< Главная страница | < НазадМІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

06.09.2005 N 09-402


Про надання навчальної відпустки


1. Відповідно до ст. 215, 216 Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) працівникам, які навчаються у вузах з вечірньою
та заочною формами навчання, надаються додаткові відпустки у
зв'язку з навчанням. Працівникам, які успішно навчаються без
відриву від виробництва, надаються додаткові оплачувані відпустки.
Підставою для надання такої відпустки є довідка-виклик з вузу. У
цій довідці вказано не тільки початок та закінчення сесії, але й
продовження відпустки. Разом з довідкою-викликом з вузу працівник
подає особисто заяву на ім'я керівника підприємства.
Планування навчального процесу належить до компетенції вищих
закладів освіти, їм належить право розподілу установленої законом
тривалості додаткової оплачуваної відпустки протягом навчального
року. Підприємство, установа зобов'язані надавати працівникові
відпустку саме в той час, який визначений вузом. Ненадання
відпустки у цей час не може бути обгрунтоване виробничою
необхідністю. Закон вимагає створювати працівникам умови для
поєднання роботи з навчанням.

2. "Успішним" навчання вважається у студентів, які не мають
академзаборгованості за минулий курс і до початку наступної сесії
виконали з позитивною оцінкою не менше як 75% контрольних робіт, а
інші 25% контрольних робіт та курсових надали для рецензії.

Начальник Управління
кадрового забезпечення В.Трофименко15/02/08 19:31  tavr_88Отправить письмо > Lawyer_M    15/02/08 14:49Дерево
а про успішеість є лист МПСПУ 06.09.2005 N 09-402 "Про надання навчальної відпустки"

15/02/08 17:17  audi100 > Lawyer_M    15/02/08 11:02Дерево
Можно попросить работника подтвердить, что он УСПЕШНО обучается в вузе (ст. 216 КЗПП:"Працівникам, які УСПІШНО навчаються без відриву від
виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною
формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки"

15/02/08 16:50  audi100 > Lawyer_M    15/02/08 11:02Дерево
Чтобы дать точный ответ на этот вопрос, нужно уточнить
1) работник просит предоставить основной или дополнительный отпук?
2) работник просит предоставить отпуск с сохранением заработной платы или без сохранения заработной платы?
3) работник просит предоставить отпуск для чего: для сдачи сессии в вузе или для того, чтобы закончить диссертацию?

Кроме КЗПП [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
существует ещё закон "Про відпустки" [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

15/02/08 15:46  All-new > tavr_88    15/02/08 15:43Дерево
Ви офіційно відмовите, а завтра працівник подасть позов до суду (напише скаргу у прокуратуру або держінспектору праці). Я не хотів би опинитись у такій ситуації.

15/02/08 15:43  tavr_88Отправить письмо > All-new    15/02/08 15:30Дерево
практичне застосування норми звичайно хромає:), але якщо конче необхідно, то можно послатись на не при відмові. й до того нехай він мені покаже свою другу, третю, четверту освіту й відомості про вуз:)

15/02/08 15:32  All-new > Lawyer_M    15/02/08 15:27Дерево
Ви вже визріли для надання пропозицій до Трудового кодексу України!

15/02/08 15:30  All-new > tavr_88    15/02/08 15:19Дерево
А у відповідь Вам скажуть, що "Я не навчаюссь у навчальному закладі післядипломної освіти або у вищому навчальному закладі, що має у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, я навчаюсь у звичайнісінькому ВУЗі, або те, що млоя освіта третя (черверта або п'ята)".
Як Ви застосуєте цю норму на практиці?

15/02/08 15:27  Lawyer_M > All-new    15/02/08 15:17Дерево
але це питання не врегульовано законом (я маю на увазі одночасне навчання в 2 і більше ВУЗах)! аналогію також не застосуєш. Тоді чим керуватись. Принципами права можливо.
А як же обов'язок працівника виконувати роботу і право підприємства отримувати результати. Права одного закінчуються там, де починаються права іншого.

15/02/08 15:19  tavr_88Отправить письмо > All-new    15/02/08 14:39Дерево
ч.2,ст.216 КЗпПТривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають ДРУГУ(наступну) ВиЩУ ОСВІТУ за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.
тобто виходить, що спочатку особа повинна отримати першу вищу освіту, а потім навчатися на другу:) Тобто для того, щоб отримати другу вищу освіту, потрібно спочатку отримати першу:). так посилаючисьна цюстаттю и відмовив би:). а якщо здобвує першу вищу освіту, то відмовити неможливо!

15/02/08 15:17  All-new > Viva    15/02/08 14:56Дерево
Сесія в урочний час, або бтреба брати щорічну відпустку або без збереження ЗП. Взагалі, я не адвокат для КЗпПУ. Немає такої норми - і все. А правильно чи ні - це не тема дискусії.

15/02/08 14:56  Viva > All-new    15/02/08 14:39Дерево
Сессия, к примеру

15/02/08 14:55  All-new > Lawyer_M    15/02/08 14:49Дерево
Ой! Тільки не треба про високі матерії! ФОРМАЛЬНО обмежень немає! І крапка!

15/02/08 14:49  Lawyer_M > All-new    15/02/08 14:41Дерево
но это противоречит принципу разумности. Человек учится в 5 ВУЗах и может не работать. А как же выполнение обязанностей по трудовому или кол. договору?

15/02/08 14:41  All-new > tavr_88    15/02/08 13:24Дерево
На підставі якої правової норми можна відмовити?

15/02/08 14:40  All-new > Lawyer_M    15/02/08 12:28Дерево
Обмежень немає.

15/02/08 14:39  All-new > Viva    15/02/08 14:03Дерево
А сенс брати відпустку, якщо людина працює у позаурочний час?

15/02/08 14:03  Viva > All-new    15/02/08 12:19Дерево
"Оце так да! Час навчання на стаціонарі не сумісний з роботою"

Это почему же? А неполный рабочий день?

15/02/08 13:29  Lawyer_M > tavr_88    15/02/08 13:24Дерево
Вот. И на какую норму ссылаться?

15/02/08 13:27  Lawyer_M > tavr_88    15/02/08 13:22Дерево
да. но там ничего не сказано о том, если работник получает 2-е, 3-е, 4-е и т.д. образование одновременно... Что тогда. Он просто не работает и постоянно в отпуске.

15/02/08 13:24  tavr_88Отправить письмо > Lawyer_M    15/02/08 12:28Дерево
отказать в принципе можно если он одновременно учиться в двух вузах.а если в одном, то длжны предоставить!

15/02/08 13:22  tavr_88Отправить письмо > Lawyer_M    15/02/08 12:28Дерево
по ст. 215, 216 КЗоТ. отпуск в связи с учебой дается тем, кто учится в ВУЗах с зачной или вечерной формой учебы. и в тйо же ст. 216 предусмотрено, что если работник получает 2 висшее образование или следующее, то отпуск предусматривается на общих основаниях предусмотреных ст. 215 и 216.

15/02/08 12:28  Lawyer_M > Viva    15/02/08 12:14Дерево
все правильно. Человек учится заочно в аспирантуре + заочно на 2-м высшем. Можно сослаться на то, что человек без отрыва от производства учится в 2 ВУЗах заочно и отказать в предоставлении отпуска на учебу во втором ВУЗе ???
А если он учится в 10-ти ВУЗах одновременно заочно без отрыва от производства, тогда он будет постоянно в отпуске?

15/02/08 12:19  All-new > Viva    15/02/08 12:14Дерево
--Тем, кто на стационаре учится - можно отказать.--

Оце так да! Час навчання на стаціонарі не сумісний з роботою. На те він і стаціонар! Яка може бути відпустка взагалі?

15/02/08 12:17  All-new > Lawyer_M    15/02/08 11:02Дерево
Ви хочете нарватись на порушення КС?

15/02/08 12:14  Viva > Lawyer_M    15/02/08 12:07Дерево
Насколько я помню отпуск в связи с учебой предусмотрен только для заочников.
Тем, кто на стационаре учится - можно отказать.
(нет времени поискать норму, по-моему в КЗПП четко это написано)

15/02/08 12:07  Lawyer_M > Lawyer_M    15/02/08 11:48Дерево
может есть какие-то зацепки??? прецеденты были???

15/02/08 11:52  Tanyuwa > Lawyer_M    15/02/08 11:02Дерево
не имеют права отказывать в предоставлении отпуска. ЗУ "Про отпуска"

15/02/08 11:48  Lawyer_M > Lawyer_M    15/02/08 11:02Дерево
товарищи! что никто не сталкивался с даным вопросом???

15/02/08 11:02  Lawyer_M   Дерево
Чи існують юридичні підстави для відмови у наданні відпустки у зв'язку з навчанням у ВУЗі???

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100