RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Трудовые правоотношения

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Два директора?


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
6/07/21 16:59  Mark-DonОтправить письмо > ОК АКА Олюня    6/07/21 15:57Дерево
Безусловно!

6/07/21 16:59  Mark-DonОтправить письмо > aktioneer    6/07/21 15:54Дерево
Уволить - это не всегда просто и быстро, а за это время он может дел натворить.
Отзыв доверенности - 5 минут

6/07/21 15:57  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Mark-Don    6/07/21 11:33Дерево
+ приказ по предприятию

6/07/21 15:54  aktioneer > Mark-Don    6/07/21 11:33Дерево
Ну и в принципе если второй директор окажется не тем, комуможно доверять - что мешает его уволить? В уставе точно не будет прописи о том, что большие сделки будут подписываться совместно двумя директорами - нет, это будет делать только генеральный.

6/07/21 11:33  Mark-DonОтправить письмо > aktioneer    6/07/21 09:14Дерево
О желании предоставить полномочия по подписанию документов без доверенности.
А что если второй подписант окажется, ну, мягко говоря, не совсем тем, кому можно полностью доверять? Будете менять устав? В то же время доверенность можно в любое время отозвать и выдать новую, отвечающую новым обстоятельствам.
Поэтому мой совет: Не ищите на первый взгляд простых, но потенциально опасных для предприятия путей.
Поэтому мой ответ: директор + зам. директора + доверенность.
И плюс к этому тщательно прописанные в уставе процедуры выдачи доверенности, назначения заместителя и его освобождения от должности.

6/07/21 09:14  aktioneer > Евгений Осычнюк    9/05/19 07:12Дерево
Можна теж питання по темі. Плануємо теж ввести посаду другого директора, для того щоб той міг одноосібно без довіреностей підписувати правочини до певних сум - щоб розгрузити генерального.
Я правильно розумію, що достатньо внести зміни в статут, і це буде достатнім обгрунтуванням для інших установ - банків, реєстрів, нотаріусів і т.д. Яку посаду для цього придумати, бо зараз на товаристві є тільки директор. Перейменувати його в генерального, а другим просто директором? Чи директор та зам. директора?

9/05/19 07:12  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > TayannaTayanna    8/05/19 20:25Дерево
Залежить від конкретних формулювань, вирваної з контексту фрази замало. Крім того, "виконання правочину" є юридично недолугою фразою, може бути "виконання договору", бо правочин - це певна дія, яка сама по собі створює права або обов"язки.

8/05/19 20:25  TayannaTayanna > Marlboro!    6/03/15 12:05Дерево
а якщо один директор підпише договір без узгодження з іншим, чи можна буде цей договір визнати недійсним у випадку, якщо в статуті прописано про "спільне виконання правочинів"?

29/06/17 12:07  смт > Marlboro!    29/06/17 11:16Дерево
ІМХО якщо статутом, протоколом зборів, наказом(інструкцією) відповідні повноваження будуть передбачені нотаріусу цього має вистачити
Можна видати відповідну нот. довіреність з правом передоручення, щоб вже навпевне не хвилюватись

29/06/17 11:53  смт > Marlboro!    29/06/17 11:16Дерево
Щодо 1). Закон з часу тієї розмови діє в новій редакції і вочевидь розрізняє керівника й "особу, що має право"

відомості про керівника юридичної особи, а за бажанням юридичної особи - також про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи;

29/06/17 11:16  Marlboro! > sktroll    12/03/15 16:13Дерево
Колеги, потрібна критика наступної схеми.
Є товариство (юридично це кооператив) в якому виконавчим органом є голова товариства. Він же вноситься в ЄДРПОУ як керівник і підписант.
Зараз хочуть внести додатково типу "директора" чи "виконавчого директора". По статуту ця особа матиме право без попереднього схвалення і т.п. діяти від імені товариства, укладати договори і таке інше. По суті головна ціл введення одиниці - голові (гендиру) лінь :)
В реєстрі хочеться, щоб були три записи:
- голова - керівник і підписант;
- підписант №2 - особа призначена директором.

Окрім того, наскільки це в принципі юридичноздатна схема (наскільки я прочитав у людей в принципі проблем немає) мене цікавлять питання:

1) чи немає проблем з внесенням одиниці такого виду в ЄДРПОУ в графу "особи, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності"? Років так 3-4 назад мені один реєстратор (взагалі-то тодішній голова служби) дуже наполегливо втирав, що в цю графу може попасти тільки керівник.
Те саме питання по особі "яка має право подавати документи для державної реєстрації" (зявилась така графа в останніх заявах які подаються реєстратору).

2) чи може такий директор видавати довіреності (в т.ч. нотаріальні) і чи не вважатиметься це передорученням? По статуту я звісно все це пропишу, але ж статут - не абсолют. Сумніви в тім, що в ЄДРПОУ ця особа буде внесена тільки в графу підписант, т.е. сам він буде діяти без довіреності. Але чи може довіряти третім особам?

3) Скоріше неправове питання - як загалом люд в практиці відноситься до укладення договорів з особою (не керівником), яка внесена підписантом в реєстр і договір підписується без довіреності?)

12/03/15 16:13  sktroll > ОК АКА Олюня    6/03/15 13:29Дерево
У нас в Статуте не прописано про разделение полномочий по подписям просто есть ограничение в 500 000 $...., тоесть исходя из всего ниже написанного любой документ до этой сумы (договор (контрак), счет, справка, приказ и т.д)до должны подписывать обое?

12/03/15 16:07  sktroll > sktroll    12/03/15 16:02Дерево
У нас в Статуте не прописано про разделение полномочий по подписям просто есть ограничение в 500 000 $...., тоесть исходя из всего ниже написанного любой документ до этой сумы (договор (контрак), счет, справка, приказ и т.д)до должны пожписывать обое?

12/03/15 16:02  sktroll > sktroll    6/03/15 12:01Дерево
У нас в Статуте не прописано про разделение полномочий по подписям просто есть ограничение в 500 000 $...., тоесть исходя из всего ниже написанного любой документ до этой сумы (договор (контрак), счет, справка, приказ и т.д)до должны пожписывать обое?

6/03/15 13:29  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > sktroll    6/03/15 12:01Дерево
у меня и трое подписывали... зависит от бумажки, обычно это прописывают в уставе

6/03/15 12:07  ilinaoo77 > sktroll    6/03/15 12:01Дерево
оба, раз указано "совместно".

6/03/15 12:05  Marlboro! > sktroll    6/03/15 12:01Дерево
Да, в таком случае это по сути коллегиальный орган, когда отсутствие согласия одного лица блокирует решение в целом.

6/03/15 12:01  sktroll > Marlboro!    25/02/15 16:19Дерево
Именно так и написано:"Любые юридические действия от имени Предприятия совершаются без доверенности совместно двумя Директорами", тоесть любую "бумажку должні подписівать обое?"

25/02/15 16:19  Marlboro! > sktroll    25/02/15 16:09Дерево
Зависит от формулировок устав.
Если так и написано "совместно", то должны быть две подписи. Если у них просто одинаковые полномочия, то может подписывать любой и независимо.

25/02/15 16:09  sktroll > Attorney at Law    15/01/09 14:03Дерево
А у меня, например, в Уставе прописано что Генеральный директор и Директор по производству(они же Дирекция) совершают совместно любые действия без доверенности.(причем обое имеют право первой банковской подписи)Так возникает вопрос: кто должен подписывать договора, оба? или любой из них?

15/01/09 14:14  Attorney at LawОтправить письмо > ОК АКА Олюня    15/01/09 14:11Дерево
Блин, та шож я промахивюсь с окошком постоянно... )))

15/01/09 14:11  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Attorney at Law    15/01/09 14:03Дерево
та я ничё в этой теме не хочу;)

15/01/09 14:03  Attorney at LawОтправить письмо > ОК АКА Олюня    14/01/09 19:21Дерево
Ну "главность" это штука достаточно растяжимая.
Вы должны определится, что Вы хотите получить в результате.
Хотите чтобы второй директор также имел право подписывать документы ? - Пожалуйста. Дайте ему такие полномочия и все, а назвать его можно как угодно: финдиректор, блатный чувак, особа, що уповноважена на пыдписання угод и т.д.
Хотите чтобы на договорах стояло две подписи ? - Пожалуйста. Пишите в Устав, практика есть, регистратор не придирается.
Хотите чтобы оба были генеральными или оба обыкновеными директорами ? - Опа, а вот тут противоречие с ЗУ О хозобществах.

14/01/09 19:40  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > глупая    14/01/09 18:02Дерево

14/01/09 19:21  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > глупая    14/01/09 17:58Дерево
да бред это

14/01/09 18:02  глупаяОтправить письмо > глупая    14/01/09 17:58Дерево
нюанс в том, чтобы НИКТО не был ГЛАВНЕЕ

14/01/09 17:58  глупаяОтправить письмо > ОК АКА Олюня    26/05/08 18:27Дерево
У меня сомнения пропустит ли гос. регистратор устав, по которому ВСЕ документы от имени ООО должны быть подписаными ДВУМЯ директорами?
У кого какие мысли или еще лучше практика?

26/05/08 18:27  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Evol    25/02/08 13:43Дерево
Полномочия практически одинаковые (c)
а сделки на сумму НЕ свыше кто подписывает?

26/05/08 16:45  Елена юркОтправить письмо > Evol    25/02/08 13:43Дерево
а можно конкретнее?
как написано?

25/02/08 13:43  Evol > Ofelia    25/02/08 10:59Дерево
Уже видел устав, где русским по белому написано - испонительный орган - Генеральный директор и президент.
Полномочия практически одинаковые,
а сделки на сумму свыше ___ они подписывают только вместе...

25/02/08 13:39  ComandanteОтправить письмо > циферка    22/02/08 16:29Дерево
А чому б і ні? Це десь заборонено? Це приватно-правові відносини, що не заборонено - дозволено. Крім того (не знаю яка у Вас організаційно-правова форма) - якщо для прикладу взяти акціонерне товариство - ч.2 ст.161 ЦК - виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).

25/02/08 13:20  baterfliesОтправить письмо > Ofelia    25/02/08 10:59Дерево
в уставе - написано, что дирекцией являются директор и гендиректор, действуют без доверенности. по большим суммам - установлен лимит, свыше ___ грн. - собрание участников, а так кто на месте - тот и подписывает. Ситуация такая конечно меня удивила, когда я пришла на работу, но что поделаешь

25/02/08 10:59  OfeliaОтправить письмо > baterflies    25/02/08 10:42Дерево
"А в уставе определено два руководителя" - интересно, как это прописано?

Вопросы могут возникнуть, когда нужно будет подписывать договора или другие документы на большие суммы - вот тогда контрагент и поинтересуется, кто, что и как может подписывать.

25/02/08 10:42  baterfliesОтправить письмо > циферка    22/02/08 16:29Дерево
у нас такая же ситуация. один генеральный, другой просто директор. Полномочия почти одинаковы, у генерала выше, т.к. он собственник фирмы. А в уставе определено два руководителя. вот так. пока никаких вопросов никто не задает.

25/02/08 10:19  OfeliaОтправить письмо > 125!    24/02/08 23:11Дерево
Дирекция, если быть точным (ст.62 ЗУ О хозобществах). Но все-равно там один главный, а другой - главнее :)

24/02/08 23:11  125! > Ofelia    22/02/08 16:40Дерево
А не "директорат", случайно? (лень в закон заглянуть). ;0)

22/02/08 16:48  циферка > Ofelia    22/02/08 16:40Дерево
Нет, так нет.
Спасибо.

22/02/08 16:40  OfeliaОтправить письмо > циферка    22/02/08 16:29Дерево
Типа сиамские близнецы? :)
Если 2 дира - директория, но все равно 1 - генеральный, за которым последнее слово. 2 дира с равносильными полномочиями не предусмотрено законодательством.

22/02/08 16:29  циферка   Дерево
Может ли на предприятии быть оформлено два директора, которые все вопросы решают вместе. Т.е. один директор не имеет права совершать какие-либо действия от имени предприятия без подписи второго? Каким документом это оговаривается? Уставом?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100