RSS-экспорт
Связь с модератором
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение


Бизнес-Форум

Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Взыскание 3% и убытков от инфляции после вынесения решения.


Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
19/03/08 17:19  vin4enco > OLEG.M    19/03/08 17:09Дерево
дякую, корисно.
думаю, що 536 є загальною для 625...отже можна викладені положення застосовувати і й до 625...
за викладеною логікою ту ди ж ї інфляційні...

19/03/08 17:15  2208 > Nastik    19/03/08 15:45Дерево
Вже неодноразово обговорювалося в форумі дана тема. Проценти за ст. 536 не є процентами річних, передбачених ст. 625 ЦК. В 536 - "правомірні" проценти, в 625 - міра відповідальності за порушення грошового зобов"язання. Інфляційні втрати - збитки - міра відповідальності.

19/03/08 17:09  OLEG.MОтправить письмо > vin4enco    19/03/08 14:05Дерево
04 жовтня 2005 . № 20-9/024 ВХСУ ВСУ одобрил
Попередніми судовими інстанціями дано неправильну юридичну оцінку обставинам, що входять до предмету доказування з цієї справи. Причиною помилки є помилкове розуміння судами юридичної природи зобов'язань у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави.
Відповідно до вимог частини 1 статті 1212 ЦК особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала. Термін “майно” в контексті частини 1 статті 1212 включає в себе не лише майно в розумінні статті 190 ЦК, але й гроші (грошові кошти).
Згідно з приписом частини 2 статті 1214 ЦК у разі безпідставного одержання чи збереження грошей нараховуються проценти за користування ними (стаття 536 цього Кодексу).
У статті 536 ЦК визначено:
“1. За користування чужими грошовими коштами боржник зобов'язаний сплачувати проценти, якщо інше не встановлено договором між фізичними особами.
2. Розмір процентів за користування чужими грошовими коштами встановлюється договором, законом або іншим актом цивільного законодавства”.
З огляду на зміст викладених приписів ЦК попередні судові інстанції дійшли неправильного висновку про неможливість виникнення цивільно-правових відносин між стягувачем та боржником в межах строку виконавчого провадження. Стягувача не позбавлено права отримати проценти як плату за користування боржником його грошовими коштами після набрання законної сили судовим рішенням про стягнення з боржника на користь стягувача грошової суми і до моменту фактичного стягнення цієї суми у порядку виконавчого провадження, оскільки у цей період боржник має неспростовні відомості про користування ним чужими грошовими коштами без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно).
Визначені у статті 536 ЦК проценти є платою за користування чужими грошовими коштами, а їх безпідставне набуття чи збереження боржником може бути наслідком подій, поведінки самого стягувача чи третіх осіб, а не лише результатом протиправних дій самого боржника.
Рішенням Європейського суду з прав людини від 11.01.2005 у справі “Дубенко проти України” (“Dubenko v. Ukraine”) визначено, що невиконання судового рішення на користь заявника понад три роки було втручанням у право заявника на мирне володіння своїм майном, яке закріплене у статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Отже, відповідно до судової практики Європейського суду з прав людини користування боржником грошовими коштами стягувача в період виконавчого провадження порушує право стягувача на мирне володіння своїм майном у світлі вимог статті 1 Першого протоколу до зазначеної Конвенції.
Внаслідок помилкового застосування приписів статей 536, 1212 та 1214 ЦК судовими інстанціями не визнано законне право ТОВ “Телерадіокомпанія “Девком” на отримання процентів як плати за користування ТОВ “Телерадіокомпанія “Лікком” його грошовими коштами у період від моменту набрання законної сили судовим рішення про їх стягнення на користь позивача і до моменту фактичного стягнення у порядку виконавчого провадження. У зв’язку з цією помилкою попередні судові інстанції не дослідили обчислений позивачем розмір процентів, стягнути які він вимагає.

19/03/08 17:02  vin4enco > Nastik    19/03/08 16:49Дерево
вопрос дискуссионный, в настоящий момент для меня практического значения не имеет...

19/03/08 16:49  NastikОтправить письмо > vin4enco    19/03/08 16:26Дерево
анализируйте смысл 19/03/08 15:45 Nastik > цитата 19/03/08 15:28 делая акцент на словах "денежные обязательства". Или поболтайте с Кутузовым. Думаю, он разделит мою точку зрения.

19/03/08 16:27  vin4enco > Кутузов    19/03/08 15:45Дерево
так то, так... но есть еще вариант, при которых, необходимо увеличение долга...

19/03/08 16:26  vin4enco > Nastik    19/03/08 15:45Дерево
:)
но название статьи 625 звучит именно как "Відповідальність за порушення..."
Почему ж тогда то что в этой статье это не меры ответственнсти?
И применяются ведь они только при НАРУШЕНИИ, а за НАРУШЕНИЕ что полагается? ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а меры, это конкретные негативные последствия...

19/03/08 16:23  vin4enco > Кутузов    19/03/08 15:47Дерево
:) этот пост, наверное, к цитате?!

19/03/08 15:47  Кутузов > vin4enco    19/03/08 14:10Дерево
Для вас персонально и популярно: годовые проценты и инфляционные потери не есть неустойка!!! Запомните это!

19/03/08 15:45  Кутузов > цитата    19/03/08 14:14Дерево
Что в несёте, цитатник? ,((

ТО vin4enco: Если сумма годовых+инфляция того стоят, то взыскивайте через суд даже по день заявления нового иска. Вопрос только в том получите ли Вы их в реале по ИС. Ведь основная сумма до сих пор "не поступила", т.е. ГИС её не смог вынуть из должника. Та же участь может постигнуть и взысканные годовые и инфляцию. С ГИС работать не пробовали? Может смысла нет дальше судиться, если должник пустой!

19/03/08 15:45  NastikОтправить письмо > цитата    19/03/08 15:28Дерево
Цитата, читайте ЦК внимательно!!!!
и 549 и 624 и 625 и 536 только внимательно!!!! А еще советую почитать коментарии к кодексу!

vin4enco - 3% - не сказала бы, что это мера ответственности. Скорее это плата за пользование чужими денежными средствами (см. ст. 536), а инфляция - это инфляция (здесь, думаю и так всё ясно) - но опять-таки это не мера ответственности. Считаю, что это действительно новый предмет иска. Удачи Вам :)

19/03/08 15:35  2208 > цитата    19/03/08 15:28Дерево
Ну і?

19/03/08 15:28  цитата > 2208    19/03/08 15:24Дерево
19/03/08 14:38 цитата > vin4enco 19/03/08 14:23

19/03/08 15:24  2208 > цитата    19/03/08 14:14Дерево
Що за "перл"?

19/03/08 14:39  vin4enco > Vlad-P    19/03/08 14:27Дерево
так точно, предмет новый.
а неустойка не пойдет. Во-первых неустойка устанавливается по договору, во-вторых, договор уже давно прекратился, в третьих в договоре была только неустока за просрочку поставки, а мы покупатель.

19/03/08 14:38  цитата > vin4enco    19/03/08 14:23Дерево
Перечитайте ст.549,624 ЦК

19/03/08 14:27  Vlad-P > vin4enco    19/03/08 14:05Дерево
все нормально. ведь требования истца о взыскании инфляции и 3 процентов за период с ХХ.ХХ.ХХХХ судом не рассматривались, т.е. это иск с новым предметом.
можете и неустойку за новый период взыскивать.

19/03/08 14:23  vin4enco > цитата    19/03/08 14:14Дерево
3% + инфляция это мера ответственности за нарушение денежного обязательства, предусмотренная ст. 625 ГК Украины, это раз!
по второму пункту, вас не понял, это два! Покрытая, не покрытая неустойка это вопрос к размеру убытков. Законодатель не установил никакого соотношения "убытков" и "3% + инфляция".

19/03/08 14:14  цитата > vin4enco    19/03/08 14:10Дерево
А, что по Вашему есть "3% годовых + инфляция..", во первых?
Во-вторых, если Ваша нейстойка больше "3% + инфляция" - ничего невыйдет.

19/03/08 14:10  vin4enco > цитата    19/03/08 14:08Дерево
дык, я неустойку не взыскиваю, она уже взыкана вместе с основным долгом.
Взыскиваю токмо 3% и нфляцию.

19/03/08 14:08  цитата > vin4enco    19/03/08 14:05Дерево
Общий срок на взыскание неустойки установлен кодексом. Годовые попдают, а вот инфляция - взыскивается за весь период.

19/03/08 14:05  vin4enco   Дерево
Задолженность, через два месяца решение суда, через месяц открыто испонительное производство.
Денег до сих пор не поступили.
Подаю иск о взыскнии 3% и убытков от инфляции за период с момента возникновения задолженности (до подачи первого иска в суд) и по настоящий момент. Период - потора года.
Делаю такое первый раз...мне что-то не нравиться, но не знаю что...

Может кто-то знает что?

Страницы:    Всего: 1

Реклама

bigmir)net TOP 100